Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2543
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  age-related macular degenerationAlpha-amylaseAlpha-glucosidaseAMD risk factorsamyloseBeta-glucanBitternessChronic kidney diseasesconsumptionConsumption behaviorCOVID-19Digestive enzymefood insecurityHealth concernsLipaseLipid OxidationLow protein dessertluteinMacular pigmentmacular pigment opticalmacular pigment optical densityMPOD measurementMu SomMungbean starchNutritional statusNutritional valueoil palm mealphytasephytatePhytic acidplant sterolProteolysisSaltSaponinSoluble dietary fibrestarchSweetened condensed milk (SCM)SWOT analysisthermotolerant bacteriaThong-MuanTotal dietary fibreTuna boneUndergrad studentundergraduate studentsupland ricezeaxanthinเแอลฟาแอมิเลสกรดคาเฟอิกกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระบวนการทำนำมันให้บริสุทธิ์กล้วยกลูโคโนเดลต้าแลกโตนกากเมล็ดอัลมอนด์ก้างปลาทูน่าการกรองการกระเทาะเปลือกการต้านอนุมูลอิสระการถ่ายทอดองค์ความรู้การประเมินศักยภาพการพัฒนาตำรับอาหารไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพิ่้มมูลค่าการสกัดการเสริมแคลเซียมไก่ไข่ขนมจีบขนมไทยข้าวพองข้าวไร่คุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการ Bio-calciumคุณค่าทางโภชนาการเด็กวัยเรียนคุณลักษณะทางกายภาพคุณลักษณะทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพเควอซิตินแคมเฟอรอลแคลเซียมเชอร์เบทซอสเข้มข้นซีแซนทีนดัชนีมวลกายเด็กวัยเรียนตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเตาอบไมโครเวฟทานตะวันทานตะวัน เศรษฐกิจพอเพียง ความเข็มแข็งของชุมชนทำนตะวันทุพโภชนาการนมข้นหวานน้ำมันทานตะวันสกัดเย็นน้ำมันพืชสำหรับบริโภคบราวนี่กรอบเบตากลูแคนแบคทีเรียแลกติกแบบประเมินอาหารแบบสอบถามความถี่การบริโภคกึ่งปริมาณไบโอแคลเซียมภาวะโภชนาการอาหารสุขภาพ

  Interest

  โภชนศาสตร์เชิงคลีนิค, โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้อง 109 103 และ 104 ชั้น 1 อาคารตึก ศ คุณชวนชม จันทระเปารยะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
   • ห้องอื่นๆ ชั้น อื่นๆ อาคารอื่นๆ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (132)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Screening and identification of cellulase producing bacteria isolated from oil palm mealKhianngam S., Pootaeng-on Y., Techakriengkrai T., Tanasupawat S.2014Journal of Applied Pharmaceutical Science
  4(4),pp. 90-96
  33
  2Proximate composition, dietary fibre, beta-glucan content, and inhibition of key enzymes linked to diabetes and obesity in cultivated and wild mushroomsWunjuntuk K., Ahmad M., Techakriengkrai T., Chunhom R., Jaraspermsuk E., Chaisri A., Kiwwongngam R., Wuttimongkolkul S., Charoenkiatkul S.2022Journal of Food Composition and Analysis
  105
  20
  3Consumption of Lutein and Zeaxanthin and Its Relation to the Level of Macular Pigment Optical Density in Thai SubjectsSae-Lao W., Wunjuntuk K., Techakriengkrai T., Sirichakwal P.P.2022Journal of Nutrition and Metabolism
  2022
  2
  4Food Insecurity Situation among Undergrad Students During the COVID-19 PandemicManeerattanasuporn T., Techakriengkrai T., Jamphon A., Riebroy Kim S., Muangtuk, MBA T.2021Asia-Pacific Journal of Public Health
  1
  5A study about Brahmi (Bacopa monnieri) preparation steps on its Saponin quantityNichakool B., Jamphon A., Pootang-On Y., Techakriengkrai W., Techakriengkrai T.2021Trends in Sciences
  18(24)
  1
  6Macular pigment optical density in a Thai sampleSae-Lao W., Wunjuntuk K., Techakriengkrai T., Sirichakwal P.P., Yaisawang S., Kom-on S.2022Expert Review of Ophthalmology
  0