Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2558
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  AbsorptionAdults and the ElderlyAge-Related Macular DegenerationAlpha-amylaseAlpha-glucosidaseAMD risk factorsAmyloseAntimicrobialAntioxidantBeta-glucanBlood glucosebrainBrain inflammationcarbon tetrachlorideCoenzyme Q10consumptionDefatted Rice BranDigestive enzymeExperimental nutrition and biochemistryGlycemic indexHealth benefits of Thai food and indigenous vegetablesInflammationInsulinKDML 105Khao Dawk Mali 105Lipaselipid peroxidationLiver fibrosisLocal Thai riceluteinLutein/ZeaxanthinMacular pigmentmacular pigment opticalmacular pigment optical densityMPOD measurementMushroomNipa plam sugarNutrition EducationOxidative stressPak-wanbanparboiled germinated brown riceRiceSauropus androgynus L. Merr.Soluble dietary fibrestarchsuperoxide dismutaseTotal dietary fibreupland ricezeaxanthinเแอลฟาแอมิเลสกรดไฟติก (Phytic acid)กระตุ้นภูมิคุ้มกันการกระเทาะเปลือกการแข่งขันการต้านจุลินทรีย์การต้านอนุมูลอิสระการต้านอนุมูลอิสระ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การอบแห้งเกษตรกรข้าวไร่ความยั่งยืนคุณสมบัติทางกายภาพโคโคนมโคเนื้อชิโซไฟลัมคอมมูนซอสเข้มข้นซีแซนทีนดัชนีน้ำตาลเด็กวัยเรียนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภาวะโภชนาการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer)มัธยมตอนต้นเมล็ดทานตะวันใยอาหาร (Dietary fiber)รำข้าวสกัดน้ำมันรำข้าวสกัดน้ำมัน (Defatted rice bran)โรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุโรคอ้วนลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง (Ulcerative Colitis)ลำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory Bowel Disease)ลูกสำรองลูทีนลูทีนและซีแซนทีนไลเปสวัยรุ่นสภาวะออกซิเดทีฟสเตรสสารต้านอนุมูลอิสระเห็ดแครงเห็ดพื้นบ้านเห็ดหอมอาหารกลางวันอาหารไทยอาหารสุขภาพเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสแอลฟาอะไมเลส

  Interest

  Experimental nutrition and biochemistry, Health benefits of Thai food and indigenous vegetables

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Parboiled germinated brown rice decreases inflammatory cytokines levels in various regions of brain in rats induced by carbon tetrachlorideWunjuntuk K., Chareonkiatkul S., Kettawan A.2020Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
   19(2),pp. 265-279
   1
   2Anti-fibrotic and anti-inflammatory effects of parboiled germinated brown rice (Oryza sativa ‘KDML 105’) in rats with induced liver fibrosisWunjuntuk K., Wunjuntuk K., Kettawan A., Rungruang T., Charoenkiatkul S.2016Journal of Functional Foods
   26,pp. 363-372
   10
   3Consumption of Lutein and Zeaxanthin and Its Relation to the Level of Macular Pigment Optical Density in Thai SubjectsSae-Lao W., Wunjuntuk K., Techakriengkrai T., Sirichakwal P.P.2022Journal of Nutrition and Metabolism
   2022
   0
   4Parboiled Germinated Brown Rice Protects Against CCl4-Induced Oxidative Stress and Liver Injury in RatsWunjuntuk K., Kettawan A., Charoenkiatkul S., Rungruang T.2016Journal of Medicinal Food
   19(1),pp. 15-23
   22
   5Macular pigment optical density in a Thai sampleSae-Lao W., Wunjuntuk K., Techakriengkrai T., Sirichakwal P.P., Yaisawang S., Kom-on S.2022Expert Review of Ophthalmology
   0
   6Quantitation, absorption and tissue distribution of coenzyme q10 from pak-wanban (Sauropus androgynus L. Merr.) leaf and its antioxidant activitiesKettawan A., Wunjuntuk K.2021Walailak Journal of Science and Technology
   18(1),pp. 1-10
   1
   7Proximate composition, dietary fibre, beta-glucan content, and inhibition of key enzymes linked to diabetes and obesity in cultivated and wild mushroomsWunjuntuk K., Ahmad M., Techakriengkrai T., Chunhom R., Jaraspermsuk E., Chaisri A., Kiwwongngam R., Wuttimongkolkul S., Charoenkiatkul S.2022Journal of Food Composition and Analysis
   105
   2