Person Image

  Education

  • Master of Science (Nutrition and Dietetics), University of Wollongong, Australia, Australia, 2552
  • Doctor of Philosophy (Food and Nutrition), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International program), ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  ?-amylase22-diphenyl-1-picrylhydrazylAdipocytesAdipogenesisadvanced glycation end productAdvanced glycation end productsamyloid beta proteinamyloseAntioxidantAntioxidant propertiesAntioxidantsArticleAscorbic acidBody fluidsbovine serum albuminBovine serum albuminsBrownie crackerbubble ballCalcium fortificationClitoria ternateaClitoria ternatea extractCombination effectsconcentration (parameters)controlled studyCooked riceDPPH radical scavenging assayFood productsFood storagefructosamineFructoseFunctional foods and Its biological activityGallic acidGallic acidsGlycosylationก้างปลาทูน่าการกระเทาะเปลือกการต้านอนุมูลอิสระการต้านอนุมูลอิสระ การถ่ายทอดองค์ความรู้การประเมินศักยภาพการพัฒนาตำรับอาหารไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสกัดการเสริมแคลเซียมข้าวไร่ข้าวไรซ์เบอร์รี่คุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการ Bio-calciumคุณค่าทางโภชนาการเด็กวัยเรียนคุณลักษณะทางกายภาพคุณลักษณะทางเคมีคุณสมบัติเชิงหน้าที่คุณสมบัติทางกายภาพเครื่องครัวซอสเข้มข้นเด็กวัยเรียนตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันถั่วขาวนมน้ำมันทานตะวันสกัดเย็นน้ำสลัดเนื้อสัมผัสบราวนี่กรอบเบตากลูแคนเบาหวานแบคทีเรียแลกติกใบกุ่มน้ำใบชะครามใบชะมวงไบโอแคลเซียมปุ๋ยอินทรีย์เปลือกแก้วมังกรผู้สูงอายุเพคตินโพรไบโอติกฟองภาวะโภชนาการโภชนการและการบำบัด อาหารบำบัดโรค โภชนคลินิค มูสเม็ดไข่มุกเมล็ดทานตะวันโยเกิร์ตโรคแทรกซ้อนเบาหวานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลูกสำรองวัยรุ่นสถานีวิจัยสมบัติทางประสาทสัมผัสสารทดแทนไขมันสารสกัดจากกลีบดอกอัญชันเห็ดพื้นบ้านอาหารกลางวันอาหารไทยอาหารไทยมื้อกลางวันในโรงเรียนอาหารและโภชนาการอาหารสุขภาพอาหารหมักจากเนื้อสัตว์แบบเกิดกรดแลกติกอาหารุขภาพแอลฟา-อะไมเลส

  Interest

  โภชนการและการบำบัด อาหารบำบัดโรค โภชนคลินิค , Functional foods and Its biological activity

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (86)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Physicochemical, antioxidant and sensory characteristics of sponge cakes fortified with Clitoria ternatea extractPasukamonset P., Pumalee T., Sanguansuk N., Chumyen C., Wongvasu P., Adisakwattana S., Ngamukote S.2018Journal of Food Science and Technology
   55(8),pp. 2881-2889
   12
   2Impact of Clitoria ternatea (butterfly pea)flower on in vitro starch digestibility, texture and sensory attributes of cooked rice using domestic cooking methodsChusak C., Ying J., Zhien J., Pasukamonset P., Henry C., Henry C., Ngamukote S., Adisakwattana S.2019Food Chemistry
   295,pp. 646-652
   12
   3Oxidative Stability of Cooked Pork Patties Incorporated with Clitoria ternatea Extract (Blue Pea Flower Petal) During Refrigerated StoragePasukamonset P., Pasukamonset P., Kwon O., Adisakwattana S.2017Journal of Food Processing and Preservation
   41(1)
   10
   4Studies on Riceberry rice (Oryza sativa L.) extract on the key steps related to carbohydrate and lipid digestion and absorption: A new source of natural bioactive substancesPoosri S., Thilavech T., Pasukamonset P., Suparpprom C., Adisakwattana S.2019NFS Journal
   17,pp. 17-23
   13
   5Protein glycation inhibitory activity and antioxidant capacity of clove extractSuantawee T., Wesarachanon K., Anantsuphasak K., Daenphetploy T., Thien-Ngern S., Thilavech T., Pasukamonset P., Ngamukote S., Adisakwattana S.2014Journal of Food Science and Technology
   52(6),pp. 3843-3850
   32
   6Alginate-based encapsulation of polyphenols from Clitoria ternatea petal flower extract enhances stability and biological activity under simulated gastrointestinal conditionsPasukamonset P., Kwon O., Adisakwattana S.2016Food Hydrocolloids
   61,pp. 772-779
   81
   7Clitoria ternatea Flower Petal Extract Inhibits Adipogenesis and Lipid Accumulation in 3T3-L1 Preadipocytes by Downregulating Adipogenic Gene ExpressionChayaratanasin P., Caobi A., Suparpprom C., Saenset S., Pasukamonset P., Suanpairintr N., Barbieri M., Adisakwattana S.2019Molecules
   24(10)
   16
   8Postprandial glycemia, insulinemia, and antioxidant status in healthy subjects after ingestion of bread made from anthocyanin-rich riceberry riceChusak C., Pasukamonset P., Chantarasinlapin P., Adisakwattana S.2020Nutrients
   12(3)
   14
   9Interaction between ascorbic acid and gallic acid in a model of fructose-mediated protein glycation and oxidationAdisakwattana S., Thilavech T., Sompong W., Pasukamonset P.2017Electronic Journal of Biotechnology
   27,pp. 32-36
   12
   10Clitoria ternatea beverages and antioxidant usageAdisakwattana S., Pasukamonset P., Chusak C.2020Pathology: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants
   ,pp. 189-196
   0