Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) , มหิดล, ไทย
  • วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ) , มหิดล, ไทย
  • Ph.D. (Food Science) , University of California, Davis, สหรัฐอเมริกา

  Expertise Cloud

  Casein allergenCoconutcocultivationFoodHealthmilk allergenicitymodified atmosphere packagingmycotoxinpackagingProteinRiceShelf lifeshelf-lifeShelf–lifeshrimp feedSodium chlorideSoySprountStorage stabilityTemperatureTotal flavonoid contentstransmission electron microscopyTrimmed young coconutVegetable oil typevinegarZea maysกรดอะซิติกกะทิการค้าปลีกการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการผลิตน้ำส้มสายชูการผลิตน้ำส้มสายชูหมักการยอมรับการรักษาคุณภาพการลดอุณหภูมิการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคเกษตรกรข้าวเหนียวความปลอดภัยอาหารเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องเทศแคนตาลูปจุลชีววิทยาทางอาหารจุลินทรีย์ทำให้อาหารเสือมเสียชีวมวลเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษซีราลีโนนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวน้ำมะพร้าวน้ำส้มควันไม้น้ำส้มสายชูหมักเนื้อสัตว์ปิ้งย่างเนื้อสัตว์รมควันบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมผลิตผลเกษตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผักผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผักกาดหอมผักสลัดพริกพริกแห้งพิษวิทยาทางอาหารพีซีอาร์ ดีจีจีอีพีเอเอชโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอมะพร้าวเมล่อนระบบทำความเย็นฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นลดอุณหภูมิโลจิสติกส์โลหะหนักวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสเตอริไลเซชันสมบัติต้านการสะสมไขมันสารก่อมะเร็งสารต้านการก่อการกลายพันธุ์สารต้านจุลินทรีย์สารต้านออกซิเดชันสารพิษจากเชื้อราสารพิษเชื้อราสารโพลีไซคลิกอะโรเมติกไฮโดรคารสารระเหยง่ายสารสกัดจากเปลือกมะม่วงสารให้กลิ่นสาหร่ายออคราทอกซิน เออะฟลาทอกซินอายุการเก็บอาหารกุ้งอาหารปลอดภัยอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เอธานอลแอลกอฮอล์โอคราทอกซิน

  Interest

  พิษวิทยาทางอาหาร, จุลชีววิทยาทางอาหาร, การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Ohmic Heating of an Electrically Conductive Food PackageKanogchaipramot K., Tongkhao K., Sajjaanantakul T., Kamonpatana P.2016Journal of Food Science
  81(12),pp. E2966-E2976
  12
  2Effect of Sprouting Temperature and Air Relative Humidity on Metabolic Profiles of Sprouting Black Gram (Vigna mungo L.)Limwiwattana D., Tongkhao K., Na Jom K.2016Journal of Food Processing and Preservation
  40(2),pp. 306-315
  11
  3Okra mucilage powder: a novel functional ingredient with antioxidant activity and antibacterial mode of action revealed by scanning and transmission electron microscopyNampuak C., Tongkhao K.2020International Journal of Food Science and Technology
  55(2),pp. 569-577
  7
  4Reducing milk allergenicity of cow, buffalo, and goat milk using lactic acid bacteria fermentationAnggraini H., Tongkhao K., Chanput W.2018AIP Conference Proceedings
  2021
  4
  5Application of Citric Acid, sodium chloride and peroxyacetic acid as alternative chemical treatment for organic trimmed aromatic coconutNgoc Nguyen D., Tongkhao K., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S.2019Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  18(4),pp. 444-460
  2
  6The effect of coconut water on adipocyte differentiation and lipid accumulation in 3t3-l1 cellsNasution Z., Nasution Z., Jirapakkul W., Tongkhao K., Chanput W.2020Journal of Nutritional Science and Vitaminology
  66,pp. S343-S348
  2
  7Distribution of microorganisms and quality changes of commercial trimmed aromatic coconutTreesuwan K., Treesuwan K., Tongkhao K., Tongkhao K., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Khan R.M., Chonhenchob V., Chonhenchob V.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 105-109
  0
  8Changes in physicochemical properties and antioxidant activity of fermented kepayang (Pangium edule reinw.) seedsMustaffer N.H., Mustaffer N.H., Ramli N.S., Tongkhao K., Vangnai K., Rosni N.K., Rukayadi Y.2021Food Research
  5(4),pp. 47-58
  0
  9Effect of controlled atmospheric conditions combined with salt acid immersion on trimmed young coconut qualities during cold storageTreesuwan K., Treesuwan K., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Chonhenchob V., Chonhenchob V., Mahakarnchanakul W., Moonmangmee S., Tongkhao K., Tongkhao K.2022Food Packaging and Shelf Life
  32
  0
  10Sulfite-free treatment combined with modified atmosphere packaging to extend trimmed young coconut shelf life during cold storageTreesuwan K., Treesuwan K., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Chonhenchob V., Chonhenchob V., Mahakarnchanakul W., Tongkhao K., Tongkhao K.2022Food Control
  139
  0
  11Antibacterial activities of green mango peel extracts and its application in fish filletCherdvorapong V., Tongkhao K.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 46-50
  0