Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, United States of America, 2555
  • M.S. (Food Science), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • B.S. (Food Science and Technology), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  aromaaroma compoundBeveragesCarbonated beverageCarbonationcoconut sugarCola-flavored carbonated beverageflavorgas chromatography-olfactometryMaillard reactionMango wineOdor activity valueodorantOdorsomission studyPAHsParticulate matterpea eggplant (Solanum torvum Sw.)pecanRiceberryroastingsaltsalt reductionSaltiness enhancersensorySensory analysisSensory descriptive analysissensory evaluationsmokesodiumSodium chloridesodium chloride (NaCl)soy sauceSPME/GC-TOFMSStable isotope dilution assaystable isotope dilution assay (SIDA)Sterilizationstoragesugar-sweetened beveragesweetness-inducing substanceSwineSzechuan pepperSzechuan pepper (Zanthoxylum simulans)tastanttastetaste compoundTaste dilution analysisTian Opultrapasteurizationvacuum impregnationvanillinvolatilevolatile aroma compoundVolatile aroma compoundsVolatile compoundsZanthoxylum simulansกระบวนการให้ความร้อนกลิ่นถั่วกะทิการทวนสอบการยอมรับการรมควันการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคขนส่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสุกข้าวหอมมะลิความปลอดภัยความเป็นพิษความหอมเครื่องรมควันชีวมวลถ่านเทคโนโลยีน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันหอมระเหยน้ำส้มควันไม้บรรจุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผลิตภัณฑ์มะพร้าวพีเอเอชโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอมะนาวไทยมะพร้าวไม้ชิพของไทยโรงงานต้นแบบโรงสีฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นโลหะหนักสเตอริไลเซชันสารก่อมะเร็งสารระเหยง่ายสารให้กลิ่นอาหารอาหารรมควันอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

  Interest

  Flavor chemistry, Flavor analysis by instrumental and sensory measurements

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 94 เรื่อง (เชิงวิชาการ 92 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Comparative investigation of combined metabolomics-flavoromics during the ripening of mango (Mangifera indica l.) cv. ‘Nam Dok Mai Si Thong’ and ‘Nam Dok Mai No. 4’Aung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sae-Tan S., Jom K.N.2021Plants
   10(10)
   0
   2Metabolite–flavor profile, phenolic content, and antioxidant activity changes in sacha inchi (Plukenetia volubilis l.) seeds during germinationKeawkim K., Keawkim K., Lorjaroenphon Y., Vangnai K., Jom K.N.2021Foods
   10(10)
   0
   3Effects of germinating temperature and time on metabolite profiles of sunflower (Helianthus annuus L.) seedGuo S., Guo S., Klinkesorn U., Lorjaroenphon Y., Ge Y., Na Jom K.2021Food Science and Nutrition
   0
   4Effect of l-glutamine addition on aroma of coconut sugarMesiri S., Lorjaroenphon Y.2019Italian Journal of Food Science
   31(5),pp. 15-21
   0
   5Quantification of odorants in animal feeds at commercial swine and poultry operationsYang X., Lorjaroenphon Y., Li H., Cadwallader K.R., Wang X., Zhang Y.2018Transactions of the ASABE
   61(2),pp. 693-698
   0
   6Shelf-life of 2-acetylpyrazine- and vanillin-releasing films prepared by vacuum impregnationCharoenput C., Boonsupthip W., Lorjaroenphon Y.2018Italian Journal of Food Science
   30(5),pp. 137-141
   0
   7Flavor chemistry of lemon-lime carbonated beveragesHausch B., Lorjaroenphon Y., Cadwallader K.2015Journal of Agricultural and Food Chemistry
   63(1),pp. 112-119
   31
   8Identification of adulteration in uncooked Jasmine rice by a portable low-cost artificial olfactory systemTimsorn K., Lorjaroenphon Y., Wongchoosuk C.2017Measurement: Journal of the International Measurement Confederation
   108,pp. 67-76
   31
   9Flavored-functional protein hydrolysates from enzymatic hydrolysis of dried squid by-products: Effect of drying methodSukkhown P., Jangchud K., Lorjaroenphon Y., Pirak T.2018Food Hydrocolloids
   76,pp. 103-112
   16
   10Identification of predominant odorants in Thai desserts flavored by smoking with "Tian Op", a traditional Thai scented candleWatcharananun W., Cadwallader K., Huangrak K., Kim H., Lorjaroenphon Y.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
   57(3),pp. 996-1005
   16
   11Changes in the Profile of Volatiles of Canned Coconut Milk during StorageTinchan P., Lorjaroenphon Y., Cadwallader K., Chaiseri S.2015Journal of Food Science
   80(1),pp. C49-C54
   13
   12Characterization of typical potent odorants in cola-flavored carbonated beverages by aroma extract dilution analysisLorjaroenphon Y., Cadwallader K.2015Journal of Agricultural and Food Chemistry
   63(3),pp. 769-775
   12
   13Identification of character-impact odorants in a cola-flavored carbonated beverage by quantitative analysis and omission studies of aroma reconstitution modelsLorjaroenphon Y., Cadwallader K.2015Journal of Agricultural and Food Chemistry
   63(3),pp. 776-786
   10
   14Analysis of particle-borne odorants emitted from concentrated animal feeding operationsYang X., Lorjaroenphon Y., Cadwallader K., Wang X., Zhang Y., Lee J.2014Science of the Total Environment
   490,pp. 322-333
   10
   15Integrative metabolomics-flavoromics to monitor dynamic changes of ‘Nam Dok Mai’ mango (Mangifera indica Linn) wine during fermentation and storageWattanakul N., Morakul S., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2020Food Bioscience
   35
   10
   16Aroma compound profile of mature coconut water from tall variety through thermal treatmentNasution Z., Jirapakkul W., Lorjaroenphon Y.2019Journal of Food Measurement and Characterization
   13(1),pp. 277-286
   6
   17Differentiation of four varieties of germinating Thai colored indica rice (Oryza sativa L.) by metabolite profilingJom K., Lorjaroenphon Y., Udompijitkul P.2016Food Science and Technology Research
   22(1),pp. 65-73
   3
   18Metabolic profiles analysis and DPPH radical-scavenging assay of ‘Nam Dok Mai’ mango wine during fermentationWattanakul N., Morakul S., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2019Asia-Pacific Journal of Science and Technology
   24(4)
   1
   19Potential of szechuan pepper as a saltiness enhancerLe Bao T., Chaiseri S., Lorjaroenphon Y.2018International Journal of Food Properties
   21(1),pp. 533-545
   1
   20The superiority of ultrapasteurization over conventional heat treatments regarding Riceberry beverage aromaKullananant N., Chaiseri S., Lorjaroenphon Y.2020Journal of Food Science
   85(6),pp. 1764-1771
   1
   21Application of moringa seed as sweetness-inducing substanceMethakullawat C., Lorjaroenphon Y.2019Italian Journal of Food Science
   31(5),pp. 1-7
   1
   22Sterilization of coconut milk in flexible packages via ohmic-assisted thermal sterilizerTiravibulsin C., Lorjaroenphon Y., Udompijitkul P., Kamonpatana P.2021LWT
   147
   1