Person Image

  Education

  • Doctor rerum naturalium, Technical University of munich, Germany, 2555
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Antioxidantantioxidant capacityaromatic coconutBacteriabean sproutsBegomovirusBemisia tabacibeta-secretase 1BeverageBifenthrinBioactive compoundsBiochemistryBiological activitiesBiomoleculesEssential amino acidsFlavor profilesflavoromicsGABAGC-FIDGerminationMango wineMetabolite profilesMetabolite profilingMetabolitesMetabolomicsNam Dok MaiRiceberryRipeningRoastingSacha inchisaponin extractionSCOBYSeparationSLCCNVSLCPV-TWSolid fatSolvent fractionationSolvent to solid ratiospray dryingSprountstorageSunflower see/dssunflower seedSunflower seedssupply chainSweet fermented riceTechnologyTemperatureTHP-1 cell lineToLCNDVVacuum impregnationVegetable oil co-solventVigna mungoVigna mungo LVigna radiataVirus resistanceZea maysกลิ่นรสกัญชงการผลิตกลูตาไธโอนการวิเคราะห์อาหารกำลังคนข้าวความปลอดภัยอาหารทางเคมีความหนืดเคมีอาหารแคลอรี่ต่ำงานวิจัยขั้นแนวหน้าเจลาติไนซ์เซราไมด์ถั่วเขียวเทคนิคผสมผสานนำ้ตาลน้ำมะกรูดน้ำมะพร้าวน้ำหอมน้ำมันปาล์มน้ำสมุนไพรแป้งผงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผักฟรีส์ดายไฟโตสเตอรอลโภชนเภสัชมะม่วงน้ำดอกไม้เมทริกซ์อาหารจากพืชเมแทโบโลมิกส์ลักษณะทางเคมีกายภาพวิทิซินห่อหุ้มวิธีเอนแคปซูเลชันวุ้นเส้นสควาลีนสตาร์ชสเปร์ดายส่วนผสมอาหารวิทิซินเสริมใยอาหารสูงห่วงโซ่การผลิตอัดลมแคลอรี่ต่ำอาหารปลอดภัยอาหารเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมเกษตร

  Interest

  เคมีอาหาร, การวิเคราะห์อาหาร, ความปลอดภัยอาหารทางเคมี

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ม.ค. 2566 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (109)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A review of phytochemistry, metabolite changes, and medicinal uses of the common sunflower seed and sprouts (Helianthus annuus L.)Guo S., Ge Y., Na Jom K.2017Chemistry Central Journal
  11(1)
  111
  2A metabolite profiling approach to follow the sprouting process of mung beans (Vigna radiata)Na Jom K., Frank T., Engel K.H.2011Metabolomics
  7(1),pp. 102-117
  57
  3Influence of Roasting Condition on Flavor Profile of Sunflower Seeds: A flavoromics approachGuo S., Na Jom K., Ge Y.2019Scientific Reports
  9(1)
  45
  4Localization of amino acids in germinated rice grain: Gamma-aminobutyric acid and essential amino acids production approachKamjijam B., Bednarz H., Suwannaporn P., Jom K.N., Niehaus K.2020Journal of Cereal Science
  93
  31
  5Inhibitory effects of dietary antioxidants on the formation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in grilled porkWongmaneepratip W., Jom K., Vangnai K.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  32(8),pp. 1205-1210
  22
  6Integrative metabolomics-flavoromics to monitor dynamic changes of ‘Nam Dok Mai’ mango (Mangifera indica Linn) wine during fermentation and storageWattanakul N., Morakul S., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2020Food Bioscience
  35
  20
  7Solvent fractionation of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat for production of non-hydrogenated solid fat: Influence of time and solvent typeMahisanunt B., Na Jom K., Matsukawa S., Klinkesorn U.2017Journal of King Saud University - Science
  29(1),pp. 32-46
  18
  8Comparison of Phytochemicals, Antioxidant, and In Vitro Anti-Alzheimer Properties of Twenty-Seven Morus spp. Cultivated in ThailandTemviriyanukul P., Sritalahareuthai V., Jom K.N., Jongruaysup B., Tabtimsri S., Pruesapan K., Thangsiri S., Inthachat W., Siriwan D., Charoenkiatkul S., Suttisansanee U.2020Molecules (Basel, Switzerland)
  25(11)
  18
  9Elevation of gamma-aminobutyric acid (GABA) and essential amino acids in vacuum impregnation mediated germinated rice traced by MALDI imagingKamjijam B., Suwannaporn P., Bednarz H., Na Jom K., Niehaus K.2021Food chemistry
  365,pp. 130399
  13
  10Effect of Sprouting Temperature and Air Relative Humidity on Metabolic Profiles of Sprouting Black Gram (Vigna mungo L.)Limwiwattana D., Tongkhao K., Na Jom K.2016Journal of Food Processing and Preservation
  40(2),pp. 306-315
  13
  11Effect of genetic and climatic variability on the metabolic profiles of black gram (Vigna mungo L.) seeds and sproutsNa Jom K., Chanput W., Ngampongsai S.2015Journal of the Science of Food and Agriculture
  95(8),pp. 1662-1669
  10
  12Investigation of acrylamide in curries made from coconut milkNa Jom K., Jamnong P., Lertsiri S.2008Food and Chemical Toxicology
  46(1),pp. 119-124
  8
  13Effects of germinating temperature and time on metabolite profiles of sunflower (Helianthus annuus L.) seedGuo S., Guo S., Klinkesorn U., Lorjaroenphon Y., Ge Y., Na Jom K.2021Food Science and Nutrition
  8
  14Resistance to three distinct begomovirus species in the agronomical superior tropical pumpkin line avpu1426 developed at the world vegetable centerDhillon N.P.S., Srimat S., Laenoi S., Bhunchoth A., Phuangrat B., Warin N., Deeto R., Chatchawankanphanich O., Jom K.N., Sae-Tan S., Jang S.W., Noh H., Schafleitner R., Chan Y.L., Picó B., Sáez C., Kenyon L.2021Agronomy
  11(6)
  7
  15Metabolite–flavor profile, phenolic content, and antioxidant activity changes in sacha inchi (Plukenetia volubilis l.) seeds during germinationKeawkim K., Keawkim K., Lorjaroenphon Y., Vangnai K., Jom K.N.2021Foods
  10(10)
  7
  16Metabolomics and flavoromics analysis of chemical constituent changes during roasting of germinated Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)Keawkim K., Keawkim K., Na Jom K.2022Food Chemistry: X
  15
  5
  17Role of virgin coconut oil (VCO) as co-extractant for obtaining xanthones from mangosteen (Garcinia mangostana) pericarp with supercritical carbon dioxide extractionKok S.L., Kok S.L., Lee W.J., Smith R.L., Suleiman N., Jom K.N., Vangnai K., Bin Sharaai A.H., Chong G.H.2021Journal of Supercritical Fluids
  176
  5
  18Differentiation of four varieties of germinating Thai colored indica rice (Oryza sativa L.) by metabolite profilingJom K., Lorjaroenphon Y., Udompijitkul P.2016Food Science and Technology Research
  22(1),pp. 65-73
  4
  19Effect of maturity on quality and chemical composition of coconut kernel (Cocos nucifera)Chuntarat S., Na Jom K., Tongchitpakdee S.2015Acta Horticulturae
  1088,pp. 227-230
  4
  20Comparative investigation of combined metabolomics-flavoromics during the ripening of mango (Mangifera indica l.) cv. ‘Nam Dok Mai Si Thong’ and ‘Nam Dok Mai No. 4’Aung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sae-Tan S., Jom K.N.2021Plants
  10(10)
  4
  21Combination of lipidomics and gene expression of THP-1 monocytes to indicate key anti-inflammatory compounds in rice bran oilJom K.N., Wattanakul N., Kaewsaen R., Chanput W.P.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 367-376
  3
  22Investigation of hydrolyzed ceramide in Thai color rice (Oryza sativa L.) and by-productsPaosila C., Rumpagaporn P., Na Jom K.2020Food Research
  4,pp. 56-64
  1
  23Metabolic profiles analysis and DPPH radical-scavenging assay of ‘Nam Dok Mai’ mango wine during fermentationWattanakul N., Morakul S., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2019Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  24(4)
  1
  24Integrative metabolomics–flavoromics approach to assess metabolic shifts during ripening of mango (Mangifera indica L.) cultivar Nam Dok Mai Si ThongAung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sittipod S., Jirapakkul W., Na Jom K.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  1
  25Combined metabolomics and flavoromics to follow the fermentation process in sweet fermented rice (Khao-Mak)Ruangchaisirawet Y., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2023European Food Research and Technology
  0
  26Effects of bifenthrin pesticide on fermented cultures and metabolite profiles of kombucha teaWongmaneepratip W., Wongmaneepratip W., Na Jom K., Lorjaroenphon Y., Tongkhao K., Udompijitkul P., Vangnai K.2024LWT
  197
  0
  27Effects of storage temperature and time on metabolic and flavouromic profiles of roasted germinated sunflower seedsGuo S., Guo S., Jom K.N., Ge Y.2020Journal of Food and Nutrition Research
  59(3),pp. 219-232
  0