Person Image

  Education

  • Doctor rerum naturalium, Technical University of munich, Germany, 2555
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  anti-Alzheimer propertiesanthocyanidinsanthocyaninsantioxidantaromatic coconutbean sproutsbeta-secretase 1BeverageBiological activitiesBlack gramcalciumCannabisGABAGC-FIDGerminationHelianthus annuus L.Hydrolyzed ceramideLocalizationMALDI-MSIMangifera indica LMangifera indica linnMango wineMCPDMetabolic profilesmetaboliteMetabolite profilesMetabolite profilingMetabolitesMetabolomicsMoisture contentMorus speciesNam dok mainutraceuticalNutritive valueOil extractionPalm oilPCAPhysical characteristicsPhytosterolspowderPrincipal component analysis (PCA)Rambutan kernel fatrambutan seed kernelRelative humidityRiceRice by-productsRiceberryRipeningsaponin extractionSolid fatSolvent fractionationSolvent to solid ratiospray dryingSprountstorageSunflower see/dssunflower seedSunflower seedssupply chainTechnologyTemperatureVigna mungoVigna mungo LVigna radiataZea maysกลิ่นรสกัญชงการผลิตกลูตาไธโอนการวิเคราะห์อาหารข้าวความปลอดภัยอาหารทางเคมีความหนืดเคมีอาหารแคลอรี่ต่ำเจลาติไนซ์เซราไมด์ถั่วเขียวเทคนิคผสมผสานนำ้ตาลน้ำมะกรูดน้ำมะพร้าวน้ำหอมน้ำมันปาล์มน้ำสมุนไพรแป้งผงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผักฟรีส์ดายไฟโตสเตอรอลโภชนเภสัชมะม่วงน้ำดอกไม้เมแทโบโลมิกส์ลักษณะทางเคมีกายภาพวุ้นเส้นสควาลีนสตาร์ชสเปร์ดายเสริมใยอาหารสูงห่วงโซ่การผลิตอัดลมแคลอรี่ต่ำอาหารปลอดภัย

  Interest

  เคมีอาหาร, การวิเคราะห์อาหาร, ความปลอดภัยอาหารทางเคมี

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1A review of phytochemistry, metabolite changes, and medicinal uses of the common sunflower seed and sprouts (Helianthus annuus L.)Guo S., Ge Y., Na Jom K.2017Chemistry Central Journal
   11(1)
   49
   2Comparative investigation of combined metabolomics-flavoromics during the ripening of mango (Mangifera indica l.) cv. ‘Nam Dok Mai Si Thong’ and ‘Nam Dok Mai No. 4’Aung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sae-Tan S., Jom K.N.2021Plants
   10(10)
   0
   3Integrative metabolomics-flavoromics to monitor dynamic changes of ‘Nam Dok Mai’ mango (Mangifera indica Linn) wine during fermentation and storageWattanakul N., Morakul S., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2020Food Bioscience
   35
   11
   4Role of virgin coconut oil (VCO) as co-extractant for obtaining xanthones from mangosteen (Garcinia mangostana) pericarp with supercritical carbon dioxide extractionKok S.L., Kok S.L., Lee W.J., Smith R.L., Suleiman N., Jom K.N., Vangnai K., Bin Sharaai A.H., Chong G.H.2021Journal of Supercritical Fluids
   176
   2
   5A metabolite profiling approach to follow the sprouting process of mung beans (Vigna radiata)Na Jom K., Frank T., Engel K.H.2011Metabolomics
   7(1),pp. 102-117
   47
   6Elevation of gamma-aminobutyric acid (GABA) and essential amino acids in vacuum impregnation mediated germinated rice traced by MALDI imagingKamjijam B., Suwannaporn P., Bednarz H., Na Jom K., Niehaus K.2021Food chemistry
   365,pp. 130399
   2
   7Effect of maturity on quality and chemical composition of coconut kernel (Cocos nucifera)Chuntarat S., Na Jom K., Tongchitpakdee S.2015Acta Horticulturae
   1088,pp. 227-230
   3
   8Inhibitory effects of dietary antioxidants on the formation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in grilled porkWongmaneepratip W., Jom K., Vangnai K.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   32(8),pp. 1205-1210
   6
   9Differentiation of four varieties of germinating Thai colored indica rice (Oryza sativa L.) by metabolite profilingJom K., Lorjaroenphon Y., Udompijitkul P.2016Food Science and Technology Research
   22(1),pp. 65-73
   3
   10Metabolite–flavor profile, phenolic content, and antioxidant activity changes in sacha inchi (Plukenetia volubilis l.) seeds during germinationKeawkim K., Keawkim K., Lorjaroenphon Y., Vangnai K., Jom K.N.2021Foods
   10(10)
   1
   11Solvent fractionation of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat for production of non-hydrogenated solid fat: Influence of time and solvent typeMahisanunt B., Na Jom K., Matsukawa S., Klinkesorn U.2017Journal of King Saud University - Science
   29(1),pp. 32-46
   16
   12Effect of Sprouting Temperature and Air Relative Humidity on Metabolic Profiles of Sprouting Black Gram (Vigna mungo L.)Limwiwattana D., Tongkhao K., Na Jom K.2016Journal of Food Processing and Preservation
   40(2),pp. 306-315
   9
   13Investigation of hydrolyzed ceramide in Thai color rice (Oryza sativa L.) and by-productsPaosila C., Rumpagaporn P., Na Jom K.2020Food Research
   4,pp. 56-64
   0
   14Combination of lipidomics and gene expression of THP-1 monocytes to indicate key anti-inflammatory compounds in rice bran oilJom K.N., Wattanakul N., Kaewsaen R., Chanput W.P.2021Agriculture and Natural Resources
   55(3),pp. 367-376
   1
   15Metabolic profiles analysis and DPPH radical-scavenging assay of ‘Nam Dok Mai’ mango wine during fermentationWattanakul N., Morakul S., Lorjaroenphon Y., Na Jom K.2019Asia-Pacific Journal of Science and Technology
   24(4)
   1
   16Localization of amino acids in germinated rice grain: Gamma-aminobutyric acid and essential amino acids production approachKamjijam B., Bednarz H., Suwannaporn P., Jom K.N., Niehaus K.2020Journal of Cereal Science
   93
   6
   17Effects of storage temperature and time on metabolic and flavouromic profiles of roasted germinated sunflower seedsGuo S., Guo S., Jom K.N., Ge Y.2020Journal of Food and Nutrition Research
   59(3),pp. 219-232
   0
   18Effects of germinating temperature and time on metabolite profiles of sunflower (Helianthus annuus L.) seedGuo S., Guo S., Klinkesorn U., Lorjaroenphon Y., Ge Y., Na Jom K.2021Food Science and Nutrition
   1
   19Comparison of Phytochemicals, Antioxidant, and In Vitro Anti-Alzheimer Properties of Twenty-Seven Morus spp. Cultivated in ThailandTemviriyanukul P., Sritalahareuthai V., Jom K.N., Jongruaysup B., Tabtimsri S., Pruesapan K., Thangsiri S., Inthachat W., Siriwan D., Charoenkiatkul S., Suttisansanee U.2020Molecules (Basel, Switzerland)
   25(11)
   9
   20Resistance to three distinct begomovirus species in the agronomical superior tropical pumpkin line avpu1426 developed at the world vegetable centerDhillon N.P.S., Srimat S., Laenoi S., Bhunchoth A., Phuangrat B., Warin N., Deeto R., Chatchawankanphanich O., Jom K.N., Sae-Tan S., Jang S.W., Noh H., Schafleitner R., Chan Y.L., Picó B., Sáez C., Kenyon L.2021Agronomy
   11(6)
   0
   21Investigation of acrylamide in curries made from coconut milkNa Jom K., Jamnong P., Lertsiri S.2008Food and Chemical Toxicology
   46(1),pp. 119-124
   7
   22Influence of Roasting Condition on Flavor Profile of Sunflower Seeds: A flavoromics approachGuo S., Na Jom K., Ge Y.2019Scientific Reports
   9(1)
   13
   23Integrative metabolomics–flavoromics approach to assess metabolic shifts during ripening of mango (Mangifera indica L.) cultivar Nam Dok Mai Si ThongAung Y.L., Lorjaroenphon Y., Rumpagaporn P., Sittipod S., Jirapakkul W., Na Jom K.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
   9(1)
   0
   24Effect of genetic and climatic variability on the metabolic profiles of black gram (Vigna mungo L.) seeds and sproutsNa Jom K., Chanput W., Ngampongsai S.2015Journal of the Science of Food and Agriculture
   95(8),pp. 1662-1669
   7