Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), University of Georgia , U.S.A., 2541
  • M.Sc. (Food Science and Technology) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • B.Sc. (General Science) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526

  Expertise Cloud

  Food safetyaflatoxinaflatoxin B1Aflatoxinsantibodyantimicrobial activityAsiaAspergillusAspergillus sppAspergillus spp.Banana peelC. perfringensCitrininclimate changecoffeeELISAexportFood safetyFood ValleyFoodborne pathogensGarcinia mangostana L.growthImmuno Affinity columnLovastatinMethod validationMicrobialMicrobubblesMonascusmycotoxinMycotoxin detectionMycotoxin determinationNear infrared spectroscopyOrganophosphate pesticideoxidizing agentoxidizing agentsozonated waterOzoneozone microbubblesPackagingpathogenpathogen microorganismpathogenic bacteriapathogenic microorganismspeanutphage displayPigmentsquality improvementRisk assessmentRisk managementSalmonellaSalmonella spp.SanitizersscFvSeafoodShelf lifeShrimp feedSouth-East Asiaspicespice extractsStoragestripSuperatmospheric oxygentemperatureTest kitToxin contaminationvegetableVegetableswashing processwater activityzearalenoneการตรวจสอบสารพิษเชื้อราการประเมินความเสี่ยงการลดการลดปริมาณออคราทอกซินเอการศึกษาร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการข้าวข้าวกล้องความปลอดภัยอาหารคอลัมน์ช่วยขจัดสิ่งรบกวนเครื่องเทศเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษซีราลีโนนน้ำพริกผักสดส่งออกพริกแห้งมาตรฐานความปลอดภัยโมโนโคลนอลแอนติบอดีลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบวัสดุอ้างอิงสารพิษสารพิษเชื้อราออคราทอกซินออคราทอกซิน เออะฟลาทอกซินอาหารอาหารปลอดภัยอิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์อุตสาหกรรมอาหารแอนติบอดี

  Interest

  Food Microbiology, Food Sanitation , Food Safety

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2562 - ม.ค. 2566 ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • ก.พ. 2559 - ม.ค. 2562 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - ก.พ. 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย(ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี
  • มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี
  • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2552 - ก.พ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2550 - ก.พ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 118 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 71 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 13 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Appearance and texture changes of modified atmosphere-packed fresh-cut mangosteen after preservative dipsManurakchinakorn S., Chamnan U., Mahakarnchanakul W.2012Journal of Food Processing and Preservation
  36(6),pp. 504-511
  6
  2Comparative study on the effect of temperature and water activity on Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius isolates growth and mycotoxin production on a chili powder mediumChuaysrinule C., Mahakarnchanakul W., Maneeboon T.2020Cogent Food and Agriculture
  6(1)
  2
  3Two novel species of Aspergillus section Nigri from Thai coffee beansNoonim P., Noonim P., Noonim P., Mahakarnchanakul W., Varga J., Varga J., Frisvad J., Samson R.2008International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  58(7),pp. 1727-1734
  48
  4Aspergilli and ochratoxin A in coffeeNoonim P., Noonim P., Mahakarnchanakul W., Varga J., Varga J., Samson R.2008Aspergillus in the Genomic Era
  ,pp. 213-231
  3
  5AsiFood and its output and prospects: An Erasmus+ project on capacity building in food safety and quality for South-East AsiaAnal A.K., Waché Y., Waché Y., Louzier V., Louzier V., Laurent R., Mens F., Avalllone S., Mahakarnchanakul W., Udompijitkul P., Tantikitti C., Nguyen T.B.T., Thao P.P., Nguyen T.M.T., Nguyen H.M.X., Thong K., Seingheng H., Schleining G., Linder L.F., Scippo M.L., Guidi A.2020Food Control
  109
  2
  6Exposure to aflatoxin B1 in Thailand by consumption of brown and color ricePanrapee I., Phakpoom K., Thanapoom M., Nampeung A., Warapa M.2016Mycotoxin Research
  32(1),pp. 19-25
  14
  7Detection of Profenofos in Chinese Kale, Cabbage, and Chili Spur Pepper Using Fourier Transform Near-Infrared and Fourier Transform Mid-Infrared SpectroscopiesSankom A., Mahakarnchanakul W., Rittiron R., Sajjaanantakul T., Thongket T.2021ACS Omega
  2
  8Antimicrobial activity of ultrasound-assisted solvent-extracted spicesThongson C., Davidson P., Mahakarnchanakul W., Weiss J.2004Letters in Applied Microbiology
  39(5),pp. 401-406
  76
  9Prevalence of toxigenic Clostridium perfringens strains isolated from dried spur pepper in ThailandTassanaudom U., Toorisut Y., Tuitemwong K., Jittaprasartsin C., Wangroongsarb P., Mahakarnchanakul W.2017International Food Research Journal
  24(3),pp. 955-962
  5
  10Effect of banana peels and phenolic compounds on pigments and citrinin production by Monascus purpureusKhacharat L., Mahakarnchanakul W., Sukatta U., Sae-Tan S., Rugthaworn P., Klinsukhon K., Sakayaroj S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 203-214
  0
  11The effects of pCO2 on yeast growth and metabolism under continuous fermentationKuriyama H., Mahakarnchanakul W., Matsui S., Kobayashi H.1993Biotechnology Letters
  15(2),pp. 189-194
  31
  12Occurrence of aflatoxin- and ochratoxin A-producing Aspergillus species in Thai dried chilliChuaysrinule C., Maneeboon T., Roopkham C., Mahakarnchanakul W.2020Journal of Agriculture and Food Research
  2
  6
  13Surface decontamination of Salmonella Typhimurium and Escherichia coli on sweet basil by ozone microbubblesPhaephiphat A., Mahakarnchanakul W.2018Cogent Food and Agriculture
  4(1)
  11
  14Growth parameters and sanitizer resistance of Raoultella ornithinolytica and Raoultella terrigena isolated from seafood processing plantTantasuttikul A., Mahakarnchanakul W.2019Cogent Food and Agriculture
  5(1)
  3
  15Isolation, identification and toxigenic potential of ochratoxin A-producing Aspergillus species from coffee beans grown in two regions of ThailandNoonim P., Noonim P., Noonim P., Mahakarnchanakul W., Nielsen K., Frisvad J., Samson R.2008International Journal of Food Microbiology
  128(2),pp. 197-202
  87
  16Taxonomy of Aspergillus section Flavi and their production of aflatoxins, ochratoxins and other mycotoxinsFrisvad J.C., Hubka V., Hubka V., Ezekiel C.N., Hong S.B., Nováková A., Chen A.J., Chen A.J., Arzanlou M., Larsen T.O., Sklenář F., Sklenář F., Mahakarnchanakul W., Samson R.A., Houbraken J.2019Studies in Mycology
  93,pp. 1-63
  204
  17Fumonisin and T-2 toxin production of Fusarium spp. isolated from complete feed and individual agricultural commodities used in shrimp farmingAnukul N., Maneeboon T., Roopkham C., Chuaysrinule C., Mahakarnchanakul W.2014Mycotoxin Research
  30(1),pp. 9-16
  7
  18Combination of microbubbles with oxidizing sanitizers to eliminate Escherichia coli and Salmonella Typhimurium on Thai leafy vegetablesKlintham P., Tongchitpakdee S., Chinsirikul W., Chinsirikul W., Mahakarnchanakul W.2017Food Control
  77,pp. 260-269
  14
  19Effect of controlled atmospheric conditions combined with salt acid immersion on trimmed young coconut qualities during cold storageTreesuwan K., Treesuwan K., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Chonhenchob V., Chonhenchob V., Mahakarnchanakul W., Moonmangmee S., Tongkhao K., Tongkhao K.2022Food Packaging and Shelf Life
  32
  0
  20Quality of minimally processed mangosteen stored under different modified atmospheresManurakchinakorn S., Chamnan U., Mahakarnchanakul W.2018Acta Horticulturae
  1194,pp. 505-512
  0
  21Behavior of pathogenic Vibrio parahaemolyticus in prawn in response to temperature in laboratory and factoryBoonyawantang A., Mahakarnchanakul W., Rachtanapun C., Boonsupthip W.2012Food Control
  26(2),pp. 479-485
  18
  22Antimicrobial effect of thai spices against Listeria monocytogenes and Salmonella Typhimurium DT104Thongson C., Thongson C., Davidson P., Mahakarnchanakul W., Vibulsresth P.2005Journal of Food Protection
  68(10),pp. 2054-2058
  42
  23Effect of sanitizers and lactobacillus rhamnosus r23 on the growth of salmonella spp. In raw chicken fillets during temperature abuse storageNalle R.P.I., Nuraida L., Mahakarnchanakul W., Dewanti-Hariyadi R.2021Food Research
  5(5),pp. 250-258
  0
  24Prospects for food fermentation in South-east Asia, topics from the tropical fermentation and biotechnology network at the end of the Asifood Erasmus+projectWaché Y., Waché Y., Do T.L., Do T.B.H., Do T.Y., Haure M., Haure M., Haure M., Haure M., Ho P.H., Anal A.K., Le V.V.M., Li W.J., Licandro H., Licandro H., Licandro H., Lorn D., Lorn D., Lorn D., Lorn D., Ly-Chatain M.H., Ly S., Mahakarnchanakul W., Mai D.V., Mai D.V., Mai D.V., Mai D.V., Mith H., Nguyen D.H., Nguyen T.K.C., Nguyen T.K.C., Nguyen T.K.C., Nguyen T.M.T., Nguyen T.T.T., Nguyen T.V.A., Pham H.V., Pham H.V., Pham T.A., Phan T.T., Tan R., Tien T.N., Tran T., Tran T., Tran T., Try S., Try S., Try S., Try S., Phi Q.T., Valentin D., Valentin D., Vo-Van Q.B., Vongkamjan K., Vu D.C., Vu N.T., Chu-Ky S.2018Frontiers in Microbiology
  9(OCT)
  9
  25Effect of shift in growth temperature on tolerance of psychrotrophic and mesophilic strains of Bacillus cereus to heat and sodium chlorideMahakarnchanakul W., Beuchat L.1999Journal of Food Protection
  62(1),pp. 57-64
  8
  26Fumonisin B2 production by Aspergillus niger in Thai coffee beansNoonim P., Noonim P., Noonim P., Mahakarnchanakul W., Nielsen K., Frisvad J., Samson R.2009Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment
  26(1),pp. 94-100
  95
  27Influence of temperature shifts on survival, growth, and toxin production by psychrotrophic and mesophilic strains of Bacillus cereus in potatoes and chicken gravyMahakarnchanakul W., Beuchat L.1999International Journal of Food Microbiology
  47(3),pp. 179-187
  11
  28Exposure assessment of aflatoxins in Thai peanut consumptionKooprasertying P., Maneeboon T., Hongprayoon R., Mahakarnchanakul W.2016Cogent Food and Agriculture
  2(1)
  10
  29Optimization and efficiency improvement of in-house immunoaffinity column KU-Af02 For aflatoxin detectionKooprasertying P., Maneeboon T., Iamtaweejaroen P., Hongprayoon R., Mahakarnchanakul W.2017Biotropia
  24(2),pp. 114-126
  0
  30Two-step washing with commercial vegetable washing solutions, and electrolyzed oxidizing microbubbles water to decontaminate sweet basil and Thai mint: A case studyKlintham P., Tongchitpakdee S., Chinsirikul W., Chinsirikul W., Mahakarnchanakul W.2018Food Control
  94,pp. 324-330
  9