Person Image

  Education

  • D.Sc.(Biotechnology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2552
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2547
  • วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  Adsorption4-vinyl guaiacolAdsorptionAlcoholic FermentationAmylaseantioxidantantioxidant activityBagasseBagasse ashBeverageblack ricebrewingBrewing yeastBrine wastewaterBrine wastewater treatmentCarissa carandas LCornDiacetylE.coliEscherichia coli ? Lipopolysaccharide ? Probiotic ? Short-chain fatty acidsExtractionferulic acidFixed bed columnFunctional Drink, ProbioticsGut microbiotaHigh-gravityLactic acid bacteria (LAB)maltingMashingMatingmelatoninmulberry wineNano-particleNon-dairy beveragep-coumaric acidPectinase enzymePilot-scale brewingPower plant.ProbioticProteinresponse surface methodologyRice maltRice malt extract (RME)RiceberryRiceberry riceSaccharomyces cerevisiaeShort Chain Fatty AcidstrainSugar refining processTechnologytemperatureTreated fly ashtryptophanUltrasonicVolatile compounds and sensory analysiswine processesWortwort productionZeinกรดไขมันสายสั้นกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวกากถั่วเหลือง กากรำข้าว เบียร์ข้าวการคัดเลือกยีสต์การดูดซับสีการผลิตเบียรการผลิตอาหารและเครื่องดื่มการวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพการอัดแพร่สุญญากาศข้าวข้าว เครื่องดื่มโปรไบโอติกข้าว เบียร์ โปรตีน เวิร์ท ข้าว โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มอลท์ ซินไบโอติกข้าว, โปรตีน, เบียร์ข้าวมอลต์ เครื่องดื่มโปรไบโอติกคุณวุฒิวิชาชีพคุณสมบัติเชิงหน้าที่จุลชีพในลำไส้บะหมี่ปราศจากกลูเตน เครื่องดื่มโปรไบโอติกส์ น้ำส้มสายชูหมัก ไรซ์เบอร์รี่ ปิ่นเกษตรเบต้า-กลูโคสิเดสเบียร์ข้าว ยีสต์ โปรตีน ไดอะซิติล ประสิทธิภาพโปรตีโอมิกส์ผักกาดดองผักอินทรีย์ การผลิต การขนส่ง การตลาดโพรไบโอติกส์มะม่วงหาวมะนาวโห่มาตรฐานอาชีพเมแทบอโลมิกส์เม่าหลวง เจลล้างมือ สารต้านอนุมูลอิสระยีสต์กลุ่ม non-Saccharomycesระบบ granular activatie carbonโรคเบาหวานวัตถุดิบเสริมไวน์ผลไม้ไร้แอลกอฮอล์ไวน์หม่อนหม่อนหว้าอะโรมาอัลตร้าซาวน์อุตสาหกรรมน้ำตาล

  Interest

  Alcoholic Fermentation, Functional Drink, Probiotics

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Anti-cancer and anti-inflammatory effects elicited by short chain fatty acids produced by Escherichia coli isolated from healthy human gut microbiotaNakkarach A., Nakkarach A., Foo H.L., Song A.A.L., Mutalib N.E.A., Nitisinprasert S., Withayagiat U.2021Microbial Cell Factories
  20(1)
  41
  2Comparison of synbiotic beverages produced from riceberry malt extract using selected free and encapsulated probiotic lactic acid bacteriaNakkarach A., Withayagiat U.2018Agriculture and Natural Resources
  52(5),pp. 467-476
  15
  3Promising discovery of beneficial Escherichia coli in the human gutNakkarach A., Nakkarach A., Foo H.L., Song A.A.L., Nitisinprasert S., Withayagiat U.20203 Biotech
  10(7)
  3
  4Composite malt with dark-purple rice malt improves the phenolic profile and antioxidant activity of malt extractGonu H., Withayagiat U.2021International Journal of Food Science and Technology
  2
  5The Correlation of Free and Bound Phenolic Acid with Antioxidant Activity Accelerated by Germination Period and TemperatureGonu H., Wanapu C., Withayagiat U.2021Journal of the American Society of Brewing Chemists
  1
  6The Implications of Composite Dark Purple Rice Malt on Phenolic Acid Profiles, 4-Vinyl Guaiacol Reduction and Enhancing the Antioxidation of BeerGonu H., Withayagiat U.2022Fermentation
  8(8)
  0
  7Characterisation and utilisation of fly ash for treatment of brinwastewater in sugar refineriesNgasan C., Ngasan C., Areeprasert C., Lionnet G., Busayapongchai P., Pattamasuwan A., Withayagiat U.2019Desalination and Water Treatment
  167,pp. 133-144
  0
  8Isolation and characterization of a new low-diacetyl-producing yeast for fermentation of rice beer using high- And low-gravity wortKeesod N., Sintuprapa W., Wang J.J., Li Q., Withayagiat U.2020Agriculture and Natural Resources
  54(1),pp. 48-54
  0