Person Image

  Education

  • Dr.rer.nat. (Biochemical Engineering), University of Stuttgart
  • M.Eng. (Ferment. Technology), Hiroshima University
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ?-fructofuranosidaseacidAlcaligenes eutrophus DSM 545Alkaline extractionAmorphophallus oncophyllusantioxidantAntioxidant activityAspergillus fumigatusAspergillus nigerAspergillus tubingensisAzoreductaseBacillus cereusBacillus licheniformisBacillus sp.Bacillus subtilisBacterial cellulosebagasse bleached pulpbatch fermentationBiocompositeBiodieselBioethanolbiofertilizerBiological activitiesbiomass productionBiosorptionCandida guilliermondiiCandida magnoliaeCandida mogiiCarotenoidcellulose-poly(lactic acid) compositecentral composite designChlorellaChlorella sp.C-phycocyaninCupriavidus necatorCurcuma longa L.degradationDietary fiberEthanolethanol productionextractionfed-batch fermentationfermentationfungifurfuralGastric emptyinggrowth kineticsGrowth modelheterotrophicheterotrophic cultivationheterotrophic cultureHigh-theabrownins instant Pu-erh teainulininvertaseisothermJerusalem artichokeKH2PO4Kinetic modelKinetics modelingKNO3lactic acidL-glutamic acidlipase-catalyzed polymerizationlipidlipid accumulationNapier grassnitrogenohmic heatingOil palm trunkParticle sizePoly-?-glutamic acidpolylactic acidpolymerizationPretreatmentPu-erh teaResponse Surface MethodologyRhizopus arrhizusRhodotorula rubraSaccharomyces cerevisiaescreeningSimultaneous saccharification and fermentationsteam explosionsubmerged fermentationTaguchi methodTEMPO-mediated oxidationtheabrowninTheabrowninstrehalosetwo-step fed-batch fermentationXuanwei hamxylitolxylitol bioproductionXyloseการหมักแก่นตะวันไซลิทอลใยอาหารสาหร่ายขนาดเล็กอินูลินเอทานอล

  Interest

  เทคโนโลยีการหมัก

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
   • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 230 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 90 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 140 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 79 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 72 เรื่อง, สิทธิบัตร 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 160 เรื่อง (เชิงวิชาการ 86 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 53 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 15 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 14 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 9 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Physicochemical properties and biological activities of a high-theabrownins instant Pu-erh tea produced using Aspergillus tubingensisWang Q., Belščak-Cvitanović A., Durgo K., Chisti Y., Gong J., Sirisansaneeyakul S., Komes D.2018LWT - Food Science and Technology
   90,pp. 598-605
   23
   2Physicochemical changes during processing of Chinese Xuanwei HamHuang A., Sirisansaneeyakul S., Ge C., Chen Z., Huang Q., Qin W., Chisti Y.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(3),pp. 539-550
   5
   3Characterization of a new oxygen-insensitive azoreductase from Brevibacillus laterosporus TISTR1911: Toward dye decolorization using a packed-bed metal affinity reactorLang W., Sirisansaneeyakul S., Ngiwsara L., Mendes S., Martins L., Okuyama M., Kimura A.2013Bioresource Technology
   150,pp. 298-306
   37
   4Comparison of hot air and superheated steam drying of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers and inulin powder productionSirisansaneeyakul S.2015Transactions of the ASABE
   58(4),pp. 1113-1125
   8
   5Biosorption of local textile dyes onto acid-tolerant macro-beads of Chitosan-immobilized Rhizopus arrhizus biomassLang W., Lang W., Buakaew P., Buranaporipan W., Wongchawalit J., Sakairi N., Vanichsriratana W., Sirisansaneeyakul S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(1),pp. 101-114
   0
   6Biodecolorization of a food azo dye by the deep sea Dermacoccus abyssi MT1.1T strain from the Mariana TrenchLang W., Sirisansaneeyakul S., Martins L., Ngiwsara L., Sakairi N., Pathom-aree W., Okuyama M., Mori H., Kimura A.2014Journal of Environmental Management
   132,pp. 155-164
   13
   7Production and partial characterization of chitosanases from a newly isolated Bacillus cereusWangtueai S., Worawattanamateekul W., Sangjindavong M., Naranong N., Sirisansaneeyakul S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(2),pp. 346-355
   2
   8Photofermentive production of biohydrogen from oil palm waste hydrolysatePattanamanee W., Choorit W., Deesan C., Sirisansaneeyakul S., Chisti Y.2012International Journal of Hydrogen Energy
   37(5),pp. 4077-4087
   40
   9Simultaneous production of C-phycocyanin and extracellular polymeric substances by photoautotrophic cultures of Arthrospira platensisDejsungkranont M., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2017Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   92(10),pp. 2709-2718
   8
   10Synthesis of polylactic acid from fermentative lactic acid by direct polycondensation for materials applicationPonmanee L., Pechyen C., Sirisansaneeyakul S.2013Advanced Materials Research
   626,pp. 495-499
   0
   11Particle size of ground bacterial cellulose affecting mechanical, thermal, and moisture barrier properties of PLA/BC biocompositesLuddee M., Pivsa-Art S., Sirisansaneeyakul S., Chiravootpechyen P.2014Energy Procedia
   56(C),pp. 211-218
   21
   12A statistical approach for culture condition improvement of invertase and inulinase from Candida guilliermondii TISTR 5844Vaithanomsat P., Songpim M., Sirisansaneeyakul S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(6),pp. 1083-1093
   4
   13Production of poly-γ-glutamic acid by glutamic acid-independent Bacillus licheniformis TISTR 1010 using different feeding strategiesKongklom N., Luo H., Shi Z., Pechyen C., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2015Biochemical Engineering Journal
   100,pp. 67-75
   33
   14Evaluation of microbial toxins, trace elements and sensory properties of a high-theabrownins instant Pu-erh tea produced using Aspergillus tubingensis via submerged fermentationWang Q., Šarkanj B., Jurasovic J., Chisti Y., Sulyok M., Gong J., Sirisansaneeyakul S., Komes D.2019International Journal of Food Science and Technology
   54(5),pp. 1541-1549
   8
   15Zero-waste biorefinery of oleaginous microalgae as promising sources of biofuels and biochemicals through direct transesterification and acid hydrolysisMandik Y.I., Mandik Y.I., Cheirsilp B., Srinuanpan S., Maneechote W., Boonsawang P., Prasertsan P., Sirisansaneeyakul S.2020Process Biochemistry
   95,pp. 214-222
   15
   16The application of purification process for inulin powder production from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tuber powderKhuenpet K., Jittanit W., Sirisansaneeyakul S., Srichamnong W.2018Journal of Food Processing and Preservation
   42(8)
   3
   17Microbial production of poly-γ-glutamic acidSirisansaneeyakul S., Cao M., Kongklom N., Chuensangjun C., Shi Z., Chisti Y.2017World Journal of Microbiology and Biotechnology
   33(9)
   41
   18Two-step pretreatment of oil palm trunk for ethanol production by thermotolerent Saccharomyces cerevisiae SC90Tareen A.K., Sultan I.N., Songprom K., Laemsak N., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2021Bioresource Technology
   320
   9
   19Proteolytic capability of Staphylococcus xylosus and Candida zeylanoides isolated from Chinese Xuanwei HamHuang A., Sirisansaneeyakul S., Chen Z., Wu Z., Chisti Y.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(1),pp. 98-106
   0
   20Spray drying of inulin component extracted from Jerusalem artichoke tuber powder using conventional and ohmic-ultrasonic heating for extraction processKhuenpet K., Fukuoka M., Jittanit W., Sirisansaneeyakul S.2017Journal of Food Engineering
   194,pp. 67-78
   25
   21Enhancement of inulinase and invertase production from a newly isolated Candida guilliermondii TISTR 5844Songpim M., Vaithanomsat P., Vanichsriratana W., Sirisansaneeyakul S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(4),pp. 675-685
   5
   22Evaluation of different pretreatments of Napier grass for enzymatic saccharification and ethanol productionTsai M., Lee W., Kuan W., Sirisansaneeyakul S., Savarajara (Akaracharanya) A.2018Energy Science and Engineering
   6(6),pp. 683-692
   18
   23Outdoor photoautotrophic cultivation of Chlorella sp. TISTR 8990 in nitrogen- and phosphorus-minimal media for lipid accumulationYodsuwan N., Chamchuang N., Puchcha Y., Sirisansaneeyakul S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
   49(1),pp. 80-91
   3
   24Repeated fed-batch production of xylitol by Candida magnoliae TISTR 5663Sirisansaneeyakul S., Wannawilai S., Chisti Y.2013Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   88(6),pp. 1121-1129
   25
   25Benzoate-induced stress enhances xylitol yield in aerobic fed-batch culture of Candida mogii TISTR 5892Wannawilai S., Sirisansaneeyakul S., Chisti Y.2015Journal of Biotechnology
   194,pp. 58-66
   6
   26Optimization of cyclodextrin production from sago starchCharoenlap N., Dharmsthiti S., Sirisansaneeyakul S., Lertsiri S.2004Bioresource Technology
   92(1),pp. 49-54
   30
   27Physical and chemical properties of powder produced from spray drying of inulin component extracted from Jerusalem artichoke tuber powderJirayucharoensak R., Khuenpet K., Jittanit W., Sirisansaneeyakul S.2019Drying Technology
   37(10),pp. 1215-1227
   7
   28Production of theabrownins using a crude fungal enzyme concentrateWang Q., Gong J., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2016Journal of Biotechnology
   231,pp. 250-259
   37
   29Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated yeast cellsSirisansaneeyakul S., Chainoy R., Vanichsriratana W., Srinophakun T., Chisti Y.2009Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   84(8),pp. 1218-1228
   8
   30Model of acetic acid-affected growth and poly(3-hydroxybutyrate) production by Cupriavidus necator DSM 545Marudkla J., Lee W., Wannawilai S., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2018Journal of Biotechnology
   268,pp. 12-20
   15
   31Sodium benzoate stimulates xylitol production by Candida mogiiSirisansaneeyakul S., Kop B., Tochampa W., Wannawilai S., Chaveesuk R., Lee W.2014Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
   45(3),pp. 734-743
   3
   32Ohmic heating pretreatment of algal slurry for production of biodieselYodsuwan N., Kamonpatana P., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2018Journal of Biotechnology
   267,pp. 71-78
   23
   33Optimization of poly(3-hydroxybutyrate) extraction from Cupriavidus necator DSM 545 using sodium dodecyl sulfate and sodium hypochloriteMarudkla J., Patjawit A., Chuensangjun C., Sirisansaneeyakul S.2018Agriculture and Natural Resources
   52(3),pp. 266-273
   5
   34Photoautotrophic Production of Lipids by Some Chlorella StrainsSirisansaneeyakul S., Singhasuwan S., Choorit W., Phoopat N., Garcia J., Chisti Y.2011Marine Biotechnology
   13(5),pp. 928-941
   25
   35Surface-Modified Cellulose Nanofibers-graft-poly(lactic acid)s Made by Ring-Opening Polymerization of l-LactideChuensangjun C., Chuensangjun C., Kanomata K., Kitaoka T., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2019Journal of Polymers and the Environment
   27(4),pp. 847-861
   6
   36Biosorption of nonylphenol on dead biomass of Rhizopus arrhizus encapsulated in chitosan beadsLang W., Dejma C., Sirisansaneeyakul S., Sakairi N.2009Bioresource Technology
   100(23),pp. 5616-5623
   36
   37Optimal control of feeding in fed-batch production of xylitolTochampa W., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Srinophakun P., Bakker H., Wannawilai S., Chisti Y.2015Industrial and Engineering Chemistry Research
   54(7),pp. 1992-2000
   8
   38Fungal Isolates from a Pu-Erh Type Tea Fermentation and Their Ability to Convert Tea Polyphenols to TheabrowninsWang Q., Gong J., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2015Journal of Food Science
   80(4),pp. M809-M817
   45
   39A model of furfural-inhibited growth and xylitol production by Candida magnoliae TISTR 5663Wannawilai S., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2017Food and Bioproducts Processing
   105,pp. 129-140
   9
   40Development of the model to predict the growth of Salmonella spp. in stirred fried rice with crab meatPongsomboon S., Sirisansaneeyakul S., Sasaki K., Poosaran N.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
   29(4),pp. 1115-1121
   0
   41Enhanced Production of Poly-γ-glutamic Acid by Bacillus licheniformis TISTR 1010 with Environmental ControlsKongklom N., Shi Z., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2017Applied Biochemistry and Biotechnology
   182(3),pp. 990-999
   14
   42Improved keeping quality of Dendrobium “Bom” orchids using nutrients entrapped in a biodegradable hydrogelKongklom N., Chuensangjun C., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2018Scientia Horticulturae
   234,pp. 184-192
   2
   43Screening of yeasts for production of xylitol from d-xyloseSirisansaneeyakul S., Staniszewski M., Rizzi M.1995Journal of Fermentation and Bioengineering
   80(6),pp. 565-570
   71
   44Optimization of Poly(dl-Lactic Acid) Degradation and Evaluation of Biological Re-polymerizationYoungpreda A., Panyachanakul T., Kitpreechavanich V., Sirisansaneeyakul S., Suksamrarn S., Tokuyama S., Krajangsang S.2017Journal of Polymers and the Environment
   25(4),pp. 1131-1139
   11
   45Bioethanol Production from Oil Palm Trunk Fibers Using Activated Immobilized Saccharomyces cerevisiae SC90 Under Simultaneous Saccharification and FermentationWilaithup A., Sultan I.N., Tareen A.K., Laemsak N., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2022Bioenergy Research
   0
   46Continuous production of monoacylglycerols by glycerolysis of palm olein with immobilized lipaseKaewthong W., Sirisansaneeyakul S., Prasertsan P., H-Kittikun A.2005Process Biochemistry
   40(5),pp. 1525-1530
   116
   47The application of ohmic heating for inulin extraction from the wet-milled and dry-milled powders of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tuberTermrittikul P., Jittanit W., Sirisansaneeyakul S.2018Innovative Food Science and Emerging Technologies
   48,pp. 99-110
   13
   48Isolation and screening of chitosanase producing microorganismsWangtueai S., Worawattanamateekul W., Sangjindavong M., Naranong N., Sirisansaneeyakul S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(4),pp. 944-948
   2
   49Carbon-to-nitrogen ratio affects the biomass composition and the fatty acid profile of heterotrophically grown Chlorella sp. TISTR 8990 for biodiesel productionSinghasuwan S., Choorit W., Sirisansaneeyakul S., Kokkaew N., Chisti Y.2015Journal of Biotechnology
   216,pp. 169-177
   55
   50Effect of pretreatments on quality of Jerusalem artichoke (Helianthus Tuberosus L.) tuber powder and inulin extractionKhuenpet K., Jittanit W., Sirisansaneeyakul S., Srichamnong W.2015Transactions of the ASABE
   58(6),pp. 1873-1884
   10
   51Asian Congress on Biotechnology 2017Sirisansaneeyakul S., Lee W., Won J.2018Biotechnology Journal
   13(6)
   0
   52A model of xylitol production by the yeast Candida mogiiTochampa W., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Srinophakun P., Bakker H., Chisti Y.2005Bioprocess and Biosystems Engineering
   28(3),pp. 175-183
   53
   53Biosorption of lead from acid solution using chitosan as a supporting material for spore forming-fungal biomass encapsulationLang W., Lang W., Buranaboripan W., Buranaboripan W., Wongchawalit J., Parakulsuksatid P., Vanichsriratana W., Sakairi N., Pathom-aree W., Sirisansaneeyakul S.2013International Journal of Environmental Science and Technology
   10(3),pp. 579-590
   10
   54Evaluation of the first radiolabeled99mTc-Jerusalem artichoke-containing snack bar on gastric emptying and satiety in healthy female volunteersNokkaew N., Shiratori S., Gonlachanvit S., Chaiwatanarat T., Nasing T., Chaiseri S., Sirisansaneeyakul S., Horkaew P., Kanungsukkasem V.2018Journal of the Medical Association of Thailand
   101(4),pp. S13-S21
   0
   55Production of fructose from inulin using mixed inulinases from Aspergillus niger and Candida guilliermondiiSirisansaneeyakul S., Worawuthiyanan N., Vanichsriratana W., Srinophakun P., Chisti Y.2007World Journal of Microbiology and Biotechnology
   23(4),pp. 543-552
   76
   56Enhancement of antioxidant activity of C-phycocyanin of Spirulina powder treated with supercritical fluid carbon dioxideDejsungkranont M., Chen H.H., Sirisansaneeyakul S.2017Agriculture and Natural Resources
   51(5),pp. 347-354
   12
   57Chemo-enzymatic preparation and characterization of cellulose nanofibers-graft-poly(lactic acid)sChuensangjun C., Chuensangjun C., Kitaoka T., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2019European Polymer Journal
   114,pp. 308-318
   1
   58Lipase-catalysed polymerization of lactic acid and the properties of the polymerChuensangjun C., Pechyen C., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2012Advanced Materials Research
   506,pp. 154-157
   15
   59Optimization and the effect of pH adjustment for trehalose production by Propionibacterium acidipropionici DSM 20273Suethao S., Innawong B., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2015Kasetsart Journal - Natural Science
   49(5),pp. 726-737
   2
   60Effect of nitrogen concentration on growth, lipid production and fatty acid profiles of the marine diatom Phaeodactylum tricornutumYodsuwan N., Sawayama S., Sirisansaneeyakul S.2017Agriculture and Natural Resources
   51(3),pp. 190-197
   78
   61Heterotrophic production of Chlorella sp. TISTR 8990—biomass growth and composition under various production conditionsBouyam S., Choorit W., Sirisansaneeyakul S., Chisti Y.2017Biotechnology Progress
   33(6),pp. 1589-1600
   12
   62Utilization of urea as a nitrogen source for ethanol production from oil palm trunk using simultaneous saccharification and fermentationTareen A.K., Danbamrongtrakool N., Sultan I.N., Laemsak N., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2021Agriculture and Natural Resources
   55(3),pp. 448-455
   1
   63Genetic and metabolic engineering for microbial production of poly-γ-glutamic acidCao M., Feng J., Sirisansaneeyakul S., Song C., Chisti Y.2018Biotechnology Advances
   36(5),pp. 1424-1433
   31
   64Optimization of production of C-phycocyanin and extracellular polymeric substances by Arthrospira spDejsungkranont M., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2017Bioprocess and Biosystems Engineering
   40(8),pp. 1173-1188
   7
   65Furfural and glucose can enhance conversion of xylose to xylitol by Candida magnoliae TISTR 5663Wannawilai S., Lee W., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2017Journal of Biotechnology
   241,pp. 147-157
   15
   66Antioxidative effect of large molecular polymeric pigments extracted from zijuan pu-erh tea in vitro and in vivoWang Q., Wang Q., Peng C., Gong J., Sirisansaneeyakul S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(5),pp. 739-747
   3
   67Bioconversion of tea polyphenols to bioactive theabrownins by Aspergillus fumigatusWang Q., Gong J., Chisti Y., Sirisansaneeyakul S.2014Biotechnology Letters
   36(12),pp. 2515-2522
   29
   68Fructose production from Jerusalem artichoke using mixed inulinasesPrangviset K., Songpim M., Yodsuwan N., Wannawilai S., Dejsungkranont M., Changlek P., Sirisansaneeyakul S.2018Agriculture and Natural Resources
   52(2),pp. 132-139
   6
   69Optimization of lactic acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1Sirisansaneeyakul S., Luangpipat T., Vanichsriratana W., Srinophakun T., Chen H., Chisti Y.2007Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology
   34(5),pp. 381-391
   47
   70Economical production of xylitol from candida magnolia TISTR 5663 using sugarcane bagasse hydrolysateWannawilai S., Sirisansaneeyakul S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
   49(4),pp. 583-596
   9
   71Development of the model to predict the growth of Salmonella amsterdam and Salmonella bangkok in stirred fried rice with crab meatPongsomboon S., Sirisansaneeyakul S., Sasaki K., Poosaran N.2016Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
   5(3),pp. 317-322
   0
   72Degradation behaviors of different blends of polylactic acid buried in soilChuensangjun C., Pechyen C., Sirisansaneeyakul S.2013Energy Procedia
   34,pp. 73-82
   23
   73Enhancing Xylitol Bio-Production by an Optimal Feeding Policy during Fed-Batch OperationPrado-Rubio O.A., Hernández-Escoto H., Rodriguez-Gomez D., Sirisansaneeyakul S., Morales-Rodriguez R., Morales-Rodriguez R.2015Computer Aided Chemical Engineering
   37,pp. 1757-1762
   5
   74Inulin Powder Production from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Tuber Powder and Its Application to Commercial Food ProductsKhuenpet K., Jittanit W., Sirisansaneeyakul S., Srichamnong W.2017Journal of Food Processing and Preservation
   41(4)
   16
   75Improvement of production and stability of silk degumming protease by Bacillus sp. C4 SS-2013Romsomsa N., Chim-Anage P., Chim-Anage P., Sirisansaneeyakul S.2015Chiang Mai Journal of Science
   42(3),pp. 599-613
   3