Search Result of "freezing"

About 192 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Freezing characteristics and texture variation after freezing and thawing of four fruit types

ผู้แต่ง:ImgDr.Arpassorn Sirijariyawat, Assistant Professor, ImgDr.Sanguansri Charoenrein, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุก (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Elephant semen Freezing and Thawing: Review

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of deep Freezing on Rice Flour and Starch

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Deep Freezing on Cassava Stach Properties

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบควบคุมทิศทางลมสำหรับผลไม้แช่แข็งคุณภาพสูง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Jet Impingement สำหรับกุ้งสดแช่แข็ง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสตาร์ชมันสำปะหลัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับกระบวนการแช่เยือกแข็งข้าวหุงสุกบรรจุกล่อง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Prediction of frozen food properties during freezing using product composition.

ผู้แต่ง:ImgDr.Waraporn Boonsupthip, Associate Professor, ImgDennis R. Heldman,

วารสาร:

Img Img Img Img Img Img Img Img

12345678910