ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Active PackagingAdsorptionAntimicrobial activityantimicrobial filmantioxidantbagasse fiberbiodegradable filmBiodegradable plasticsbioplasticBiopolymerBlendcarbon dioxideChitosanclaycoagulatingCompositecompositesCo-precipitationcorrugated boxesDistributionEdible filmEmulsionEncapsulationepoxidized natural rubbereugenolExtrusionFerulic acidFood PackagingformaldehydeFreezingInjection moldingIntelligent packagingLinaloolmangomechanical propertiesmelamineMethylchavicolmigrationmodified atmospheremodified atmosphere packagingnanocompositeNanoencapsulationnanoparticlenanoparticlesnatural rubberorganoclaypackagingpaperboardpermeabilityPlasma treatmentpoly(butylene adipate-co-terephthalate)poly(lactic acid)Poly(L-lactide)polylactic acidPolylactidepolymer blendsradiationRapid expansionRESOLVRESSrubbershelf lifeSilver nanoparticlesskim NRstarchStructurestyreneSubcriticalSupercriticalSupercritical fluidsthermoplastic starchwater resistanceกระดาษการเก็บกักการฉีดเข้าแม่พิมพ์การบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการอัดรีดความปลอดภัยไคโตซานซีโอไลต์เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แอคทีฟผลิตผลเกษตรพลาสติกพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิคพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มเป่าโฟมภาชนะบรรจุไมเกรชันยางธรรมชาติวัสดุผสมวัสดุสัมผัสอาหารอนุภาคนาโนอีมัลชั่นเอ็กซ์ทรูชัน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบุคลากรและพัฒนาระบบ

E-Mail: busarin.cho@ku.ac.th

Tel.: 025625387

ดร. รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายมาตรฐานห้องปฏิบัติการและบริการทดสอบ

E-Mail: fagirry@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5097


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 102 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 174 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 128 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 85 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 627 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 255 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 372 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 24 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 16 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 431 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 306 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 87 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 34 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 77 รางวัล (เกียรติบัตร 44 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)