ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Activated carbonActive PackagingAdsorptionantimicrobialAntimicrobial activityantimicrobial filmAntimicrobial packagingantioxidantbagasse fiberbarrier propertiesbio-based materialsbiodegradable filmBiodegradable plasticsbioplasticBiopolymerBlendBlown film extrusioncarbon dioxidecarbon footprintchitosanclaycoagulatingCompositecompositesCo-precipitationcorrugated boxesDistributionEdible filmEmulsionEncapsulationEpoxidized natural rubbereugenolExtrusionferulic acidFood PackagingformaldehydeFreezingInjection moldingLinaloolmangomechanical propertiesMethylchavicolmigrationmodified atmosphereModified Atmosphere PackagingnanocompositeNanoparticlenanoparticlesnatural rubberorganoclaypackagingpaperboardpermeabilityplasma treatmentpoly(butylene adipate-co-terephthalate)Poly(Lactic acid)Poly(l-lactide)polylactic acidPolymer blendsRapid ExpansionRESOLVRESSrubbershelf lifesilver nanoparticlesskim NRStarchstructurestyreneSupercritical fluidsthermoplastic starchwater resistanceกระดาษการเก็บกักการฉีดเข้าแม่พิมพ์การบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการอัดรีดข้าวความปลอดภัยไคโตซานซีโอไลต์เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซบรรจุภัณฑ์พลาสติกพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิคพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มฟิล์มเป่าโฟมภาชนะบรรจุไมเกรชันยางธรรมชาติวัสดุผสมวัสดุสัมผัสอาหารอนุภาคนาโนอีมัลชั่นเอ็กซ์ทรูชัน

Executives


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 63 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 189 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 140 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 613 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 236 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 377 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 368 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 283 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 62 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 22 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 74 รางวัล (เกียรติบัตร 41 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)