ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Activated CarbonActive PackagingAdsorptionantimicrobialAntimicrobial activityantimicrobial filmAntimicrobial packagingantioxidantBagasse fiberbarrier propertiesbio-based materialsBiodegradable filmBiodegradable plasticsbioplasticBiopolymerBlendBlown film extrusioncarbon dioxidecarbon footprintChitosanClaycoagulatingCompositecompositesCo-precipitationcorrugated boxesDistributionEdible filmEmulsionEncapsulationepoxidized natural rubbereugenolExtrusionferulic acidFood PackagingformaldehydeFreezingfresh produceInjection moldingLinaloolMangomechanical propertiesMethylchavicolmigrationmodified atmospheremodified atmosphere packagingnanocompositeNanoparticleNanoparticlesnatural rubberorganoclayPackagingpaperboardpermeabilityplasma treatmentpoly(butylene adipate-co-terephthalate)Poly(Lactic acid)Poly(L-lactide)polylactic acidPolymer BlendsRapid expansionRESOLVRESSrubbershelf lifeSilver nanoparticlesskim NRStarchstyreneSupercritical fluidsThermoplastic starchwater resistanceกระดาษการเก็บกักการฉีดเข้าแม่พิมพ์การบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการอัดรีดความปลอดภัยไคโตซานซีโอไลต์เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แอคทีฟผลิตผลเกษตรพลาสติกพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิคพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มเป่าโฟมภาชนะบรรจุไมเกรชันยางธรรมชาติวัสดุผสมวัสดุสัมผัสอาหารอนุภาคนาโนอีมัลชั่นเอ็กซ์ทรูชัน

Executives


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 89 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 69 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)
 • ทุนนอก 173 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 127 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 84 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 611 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 240 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 371 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 24 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 16 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 431 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 306 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 87 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 34 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 77 รางวัล (เกียรติบัตร 44 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)