ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2021

41

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2021

Publish Year International Journal 37
2021 exKazuhiko Ochiai, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitsuki Uemura, exMasami Morimatsu , exMasaki Michishita, exEri Onozawa, ex Marika maeda, exTakanori Sasaki, exMasami Watanabe, exYoshikazu Tanaka, exToshinori Omi , "The number of glutamines in the N-terminal of the canine androgen receptor affects signalling intensities", Veterinary and Comparative Oncology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 399-403
2021 exDuangdao Sudatip, exKittipong Chasiri, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exWantanee Phanprasit, exChuanphot Thinphovong, exSurapee Tiengrim , exVisanu Thamlikitkul, exRim Abdallah, exSophie Alexandra Baron, exJean-Marc Rolain, exSerge Morand, exMarkus Hilty, exAnne Oppliger, "A One Health approach to assessing occupational exposure to antimicrobial resistance in Thailand: The FarmResist project", PLOS ONE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า e0245250-1-9
2021 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์, "Leonardite-Derived Biochar Suitability for Effective Sorption of Herbicides", Water Air and Soil Pollution, ปีที่ 232, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-17
2021 exMiss Maneekarn Yoo-iam, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Steve Comfort, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, "Developing persulfate-activator soft solid (PASS) as slow release oxidant to remediate phenol-contaminated groundwater", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 101396-1-20
2021 exZhiqiang Wu, exYelin Han, exBo Liu, exHongying Li, exGuangjian Zhu, exAlice Latinne, exJie Dong, exLilin Sun, exHaoxiang Su, exLiguo Liu, exJiang Du, exSiyu Zhou, exMingxing Chen, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exKittipong Chaisiri , exPhillipe Buchy, exVeasna Duong, exJian Yang, exJinyong Jiang, exXiang Xu, exHongning Zhou, exFan Yang, exDavid M. Irwin, exSerge Morand, exPeter Daszak, exJianwei Wang, exQi Jin, "Decoding the RNA viromes in rodent lungs provides new insight into the origin and evolutionary patterns of rodent-borne pathogens in Mainland Southeast Asia", Microbiome, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1-19
2021 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular identification of Trichuris trichiura and Hymenolepis diminuta in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Lopburi, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 884-888
2021 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ, exอาจารย์ น.สพ. พีรภัทร แสงสว่าง, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Bartonella quintana among Long-Tailed Macaques (Macaca fascicularis) in Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 629-1-10
2021 exChatchai Nensat, exWorawat Songjang, exRutaiwan Tohtong, exTuangporn Suthipongchai, exSuchada Phimsen, exPanthip Rattanasinganchan, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSARAWUT KUMPHUNE, exARUNYA JIRAVIRIYAKUL, "Porcine placenta extract improves high-glucose-induced angiogenesis impairment", BMC Complementary and Alternative Therapies, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-13
2021 exJiraporn Sritun, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Expression of recombinant S2 domain of Spike protein of Porcine epidemic diarrhea virus", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 221-230
2021 exNwai Oo Khine, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exNantiya Saetiew, exPatcharathorn Simking, exSinsamuth Saengow, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, Thailand", Parasitology International, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 1-4
2021 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exTawisa Jiyipong, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exRoger W Stich, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ and ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ of stray cats residing in Bangkok monasteries, Thailand", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 423-430
2021 exChadaporn Chaiden, exJanthima Jaresitthikunchai, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, exSuphachai Nuanualsuwan, "Streptococcus suis serotyping by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry", Plos One, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-14
2021 exOrapin Insuan , inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, exBenchaluk Thongchuai , exRujirek Chaiwongsa , exSupaporn Khamchun , exSomphot Saoin , inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeraphan Pothacharoen , inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain Through Downregulation of the NF-kB-and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 Cells", Current Issues in Molecular Biology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 93-106
2021 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, exดร.ธนิต เมธีนุกูล, "Possibility of trypsin treated dog erythrocytes as universal blood: evaluation by FTIR microspectroscopy.", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 321-329
2021 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Detection and genetic characterization of “Candidatus Mycoplasma haemomacaque” infection among long-tailed macaques (Macacafascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assay", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 943-948
2021 exOrapin Insuan , exBenchaluk Thongchuai , exRujirek Chaiwongsa , exSupaporn Khamchun , inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant and anti-inflammatory properties of essential oils from three Eucalyptus species", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า e2021091
2021 inนางดานัย แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสองเมือง สุวรรณรัตน์, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multiplex PCR assay for species identification of meat and dairy products from buffalo (Bubalus bubalis), cattle (Bos indicus and Bos taurus), goat (Capra hircus), and sheep (Ovis aries)", International Food Research Journal, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 716-725
2021 exอรรถพล อ่างแก้ว, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Jin Mao, inดร.ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, exAssist.Prof.Dr.Saksit Imman, exDr.Nopparat Suriyachai, exAssoc.Prof.Dr.Torpong Kreetachat, "Two facile synthesis routes for magnetic recoverable MnFe2O4/g-C3N4 nanocomposites to enhance visible light photo-Fenton activity for methylene blue degradation", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 105621
2021 exKornkanok Jutarvutikul, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exApilada Pattanateeradetch, exผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน, exอ.ดร.นพรัตน์ สุริยะชัย, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ, "Practical use of response surface methodology for optimization of veterinary antibiotic removal using UV/H2O2 process", Aquacultural Engineering, ปีที่ 94, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 102174-1-13
2021 exAuthen Promariya, exPirkko Maenpaa, exAran Incharoensakdi, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Biosorption of iron(III) from aqueous solution by dried biomass of Synechocystis sp. PCC 6803", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 2313-2325
2021 exNattawut Krasaesueb, exAuthen Promariya, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, ex Wanthanee Khetkorn, "Inactivation of phosphate regulator (SphU) in cyanobacterium Synechocystis sp. 6803 directly induced acetyl phosphate pathway leading to enhanced PHB level under nitrogen-sufficient condition", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 2135-2144
2021 exJaruwan Viroj, exJulien Claude, exClaire Lajaunie, exJulien Cappelle, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exPornsit Thuainan, exWorachead Chewnarupai, exSerge Morand, "Agro-Environmental Determinants of Leptospirosis: A Retrospective Spatiotemporal Analysis (2004–2014) in Mahasarakham Province (Thailand)", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 115-1-17
2021 inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exรุ่งทิวา สินศิริ, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของชิ้นส่วนรีคอมบิแนนท์ขนาด 35 kDa ของโปรตีน VP2 ของพาร์โวไวรัสใน โดยใช้ระบบการแสดงออกของ Escherichia coli", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1682-1688
2021 inดร.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "Remediating oxytetracycline-contaminated aquaculture water using nano calcium peroxide (nCaO2) produced from flue gas desulfurization (FGD) gypsum", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 101861
2021 exJiraporn Sritun, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Expression of the recombinant C-terminal of the S1 domain and N-terminal of the S2 domain of the spike protein of porcine epidemic diarrhea virus", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2913-2918
2021 exSaksit Imman, exPunjarat Khongchamnan, exWanwitoo Wanmolee, exNavadol Laosiripojana, exTorpong Kreetachat, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exNopparat Suriyachai, "Fractionation and characterization of lignin from sugarcane bagasse using a sulfuric acid catalyzed solvothermal process", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 43, กรกฎาคม 2021, หน้า 26773-26784
2021 exPunjarat Khongchamnan, exWanwitoo Wanmolee, exNavadol Laosiripojana, exVerawat Champreda, exNopparat Suriyachai, exTorpong Kreetachat, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exSaksit Imman, "Solvothermal-Based Lignin Fractionation From Corn Stover: Process Optimization and Product Characteristics", Frontiers in Chemistry, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 1-16
2021 exSaksit Imman, exTorpong Kreetachat, exPunjarat Khongchamnan, exNavadol Laosiripojana, exVerawat Champreda, exKowit Suwannahong, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exNopparat Suriyachai, "Optimization of sugar recovery from pineapple leaves by acid-catalyzed liquid hot water pretreatment for bioethanol production", Energy Reports, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 6945-6954
2021 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exThapanee Poompoung, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Apigenin induces oxidative stress in mouse Sertoli TM4 cells", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 3132-3137
2021 inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhattara-Orn Havanapan, exOnrapak Reamtong, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "Changes in tear protein profile in dogs with keratoconjunctivitis sicca following topical treatment using cyclosporine A", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1711-1717
2021 exKhon Vongnady, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cuticular ridge patterns applied for identifying adult female worms of Haemonchus species with various vulvar morphological types in infected native goats in Laos", Tropical Biomedicine, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 294-310
2021 exAbdulhakam Dumidae, exPichamon Janthu, exChanakan Subkrasae, exRaxsina Polseela, inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAunchalee Thanwisai, exApichat Vitta, "Population genetics analysis of a pomacea snail (Gastropoda: Ampullariidae) in thailand and its low infection by angiostrongylus cantonensis", Zoological Studies, ปีที่ 60, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 31-1-13
2021 exIamrod, K., exChaidee, A., inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKopolrat, K.Y., exWorasith, C., exWongphutorn, P., exIntuyod, K., exPinlaor, S., exSithithaworn, J., exSithithaworn, P., exHongsrichan, N., "Development and Efficacy of Droplet Digital PCR for Detection of Strongyloides stercoralis in Stool", The American journal of tropical medicine and hygiene, ปีที่ 106, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2021, หน้า 312-319
2021 exสายฟ้า พุ่มลอยฟ้า, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Identification of management of malodour from odour-producing bacteria in natural rubber", Journal of Rubber Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2021, หน้า 563-574
2021 exนางสาวธรรมาภรณ์ จันทร์ใส, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Dr. Mario Giorgi, exProf.Dr. Zhaowei Zhang, exProf.Dr. Antonio Logrieco, exProf.Dr. Peiwu Li, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Determination of Multiple Mycotoxins and Their Natural Occurrence in Edible Vegetable Oils Using Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry", Foods, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2795-1-12
2021 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, exPaitoon Kaewhom, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger W. Stich, exBenjamaporn Wiriya, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Structural dynamics of Rhipicephalus microplus serpin-3", Molecular Simulation, ปีที่ 47, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2021, หน้า 1209-1216
2021 exMarc Desquesnes, exEmilie Bouhsira, exPiangjai Chalermwong, exL?a Drosne, exG?rard Duvallet5, exMichel Franc, exGeoffrey Gimonneau, exYannick Ren? Pierre Grimaud, exPierre Guillet, exYousif E. Himeidan, exPhilippe Jacquiet, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exWycliffe Karanja, exEmmanuel Li?nard, exSathaporn Onju, exJohnson Ouma, exJean-Baptiste Rayaisse, inดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exErnest Salou, exViral Shah, exSharif Shukri, exKornkanok Thaisungnoen, "Insecticide-impregnated screens used under ‘multi-target method’ for haematophagous fly control in cattle: a proof of concept(Article)", Ecology and Control of Vector-Borne Diseases, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 91-105
Publish Year National Journal 4
2021 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมการสร้างไบโอฟิล์มของน้ำมันหอมระเหย", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 46-54
2021 inนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล อ่างแก้ว, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนกานต์ สกุลแถว, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, exกิตติพงศ์ ภูมิพื้น, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "วิธีการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักแคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำอย่างง่ายโดยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 330-343
2021 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 42-50
2021 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, exกัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์, exดร.พงศ์ชาติ บูรณะประเสริฐสุข, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปีในงานวิเคราะห์สมุนไพร", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 51-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 exMiss Soukkangna keopaseuth, inดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน, อาจารย์, exอ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์, exรศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี, exรศ.ดร.กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ, exSomporn Techangamsuwan, exผศ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี, "Analysis of DNA Methylation Status in the Promotor Regions of Oncogenic (MYC) and Tumor Suppressor Genes (TP53, CDKN2A, CDKN2B) of Canine Transmissible Venereal Tumor (CTVT) and Histiocytic Tumor", The 22nd Khon Kaen Veterinary Annual International Conference Transboundary Animal Disease, 22 - 23 กรกฎาคม 2021, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2021 inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toxicity of bacterial toxins on solid tumor growth", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนาฏอนงค์ หมุดธรรม, exวินัย จรูญไชยพิพัฒน์, exฉันท์ชนก ดวงศรี, exอุเทน พรมอริยะ, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Enhanced accumulation of glycogen and lipid under nitrogen deprivation and continuous light in the cyanobacteria Arthrospira platensis", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวชนนิกานต์ เถวียน, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex น.สพ. พีรภัทร แสงสว่าง, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, "Diagnosis of Hemotropic Mycoplasma Species in Healthy cats using a PCR Technique", ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exภูรีนัฏฐ์ เลี้ยงก่อสกุล, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐนันท์ จันทร์ปารเมศ, exสถิตคุณ ธรรมอิทธิศักดิ์ , "การผลิตกำลังไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพจากต้นราชินีสีทอง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 20 - 22 กรกฎาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exสิริมนต์ ฉันทกุลวณิช, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.มณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม, อาจารย์, "การพัฒนาวิธีการบำบัดสารปนเปื้อนร่วมในน้ำใต้ดินโดยใช้เปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยโลหะเฟอร์ไรต์นาโนคอมโพสิท", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2021]