Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2558
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  animal experimentanimal modelArticleautoimmunityBabesia canisbeta 2 microglobulinbile duct carcinomaBiomarkerblood parasiteblood samplingblood smearbroad-range nested polymerase chain reactionbuffercalgranulincancer cell lineCanine blood groupcarcinogenesiscatscell culturecell isolationcentrifugationchaperonin 60chemistrychemoluminescencechemoprevention liver flukecholangiocarcinomacholangitisChromatographyChronic opisthorchiasiscomparative studycontaminationcontrolled studyconventional polymerase chain reactionCuticular ridge patterncyclosporinedenaturationdetectiondiagnosisdiagnostic antibodyDiagnostic markerdiscriminant functionDNA extractionDNA polymeraseDogHaemonchus spp.Microcapillary tubeOphthalmic spongeProtein profileproteomicsSchirmer tear stripsynlophe patternstalin 1tandem mass spectrometryTeartear protein.tear proteinsTearstetramethylbenzidineToxoplasma goToxoplasma gondiiTransfusiontriton x 100tumor markertumor proteinTwo-dimensional electrophoresisTwo-dimensional electrophoresisubiquitinunclassified drugveterinary medicinevimentinvitronectinvulvar morphvulvar morphologyกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาการกำจัดยาปฏิชีวนะการบำบัดน้ำเสียจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรียชีวเคมีชุดตรวจการเข้ากันและหมู่เลือดเชื้อดื้อยาซับไทป์แถบสีบลาสโตซีสตีสบาร์โค้ดพีซีอาร์ไบโอเซ็นเซอร์ปรสิตวิทยาโปรติโอมิกส์พยาธิในเม็ดเลือดสุนัขพยาธิเม็ดเลือด สุนัข พีซีอาร์ ความชุกโฟโตเฟอเรดเฟนตันมาลาเรียของลิงโมโนโคลนอลแอนติบอดีโรคพยาธิเม็ดเลือดสุนัข การวินิจฉัยไรโบโซมลลอาร์เอ็นเอลิงแสมแลมป์วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อสัตว์เคี้ยวเอื้องออโตแอนติบอดีแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัข

  Interest

  ปรสิตวิทยา, ชีวเคมี

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparison of conventional polymerase chain reaction and routine blood smear for the detection of Babesia canis, Hepatozoon canis, Ehrlichia canis, and anaplasma platys in Buriram Province, ThailandRucksaken R., Maneeruttanarungroj C., Maswanna T., Sussadee M., Kanbutra P.2019Veterinary World
  12(5),pp. 700-705
  40
  2Annexin A1: A new immunohistological marker of cholangiocarcinomaHongsrichan N., Rucksaken R., Chamgramol Y., Pinlaor P., Techasen A., Yongvanit P., Khuntikeo N., Pairojkul C., Pinlaor S.2013World Journal of Gastroenterology
  19(16),pp. 2456-2465
  34
  3Proteomic analysis to identify plasma orosomucoid 2 and kinesin 18A as potential biomarkers of cholangiocarcinomaRucksaken R., Khoontawad J., Roytrakul S., Pinlaor P., Pinlaor P., Hiraku Y., Wongkham C., Pairojkul C., Boonmars T., Pinlaor S.2012Cancer Biomarkers
  12(2),pp. 81-95
  27
  4Plasma autoantibodies against heat shock protein 70, enolase 1 and ribonuclease/angiogenin inhibitor 1 as potential biomarkers for cholangiocarcinomaRucksaken R., Pairojkul C., Pinlaor P., Pinlaor P., Khuntikeo N., Roytrakul S., Selmi C., Selmi C., Pinlaor S.2014PLoS ONE
  9(7)
  21
  5Upregulation of 14-3-3 eta in chronic liver fluke infection is a potential diagnostic marker of cholangiocarcinomaHaonon O., Rucksaken R., Pinlaor P., Pinlaor P., Pairojkul C., Chamgramol Y., Intuyod K., Intuyod K., Onsurathum S., Khuntikeo N., Pinlaor S.2016Proteomics - Clinical Applications
  10(3),pp. 248-256
  19
  6Development and Efficacy of Droplet Digital PCR for Detection of Strongyloides stercoralis in StoolIamrod K., Chaidee A., Rucksaken R., Kopolrat K.Y., Worasith C., Wongphutorn P., Wongphutorn P., Intuyod K., Pinlaor S., Sithithaworn J., Sithithaworn P., Hongsrichan N.2021The American journal of tropical medicine and hygiene
  106(1),pp. 312-319
  12
  7Plasma orosomucoid 2 as a potential risk marker of cholangiocarcinomaRucksaken R., Rucksaken R., Charoensuk L., Charoensuk L., Pinlaor P., Pinlaor P., Pairojkul C., Khuntikeo N., Pinlaor S.2017Cancer Biomarkers
  18(1),pp. 27-34
  11
  8Differential protein expression marks the transition from infection with opisthorchis viverrini to cholangiocarcinomaKhoontawad J., Khoontawad J., Pairojkul C., Pairojkul C., Rucksaken R., Pinlaor P., Pinlaor P., Wongkham C., Yongvanit P., Pugkhem A., Jones A., Plieskatt J., Potriquet J., Bethony J., Pinlaor S., Mulvenna J., Mulvenna J.2017Molecular and Cellular Proteomics
  16(5),pp. 911-923
  10
  9Discovering proteins for chemoprevention and chemotherapy by curcumin in liver fluke infection-induced bile duct cancerKhoontawad J., Khoontawad J., Intuyod K., Rucksaken R., Hongsrichan N., Pairojkul C., Pinlaor P., Pinlaor P., Boonmars T., Wongkham C., Jones A., Plieskatt J., Potriquet J., Bethony J.M., Mulvenna J., Mulvenna J., Pinlaor S.2018PLoS ONE
  13(11)
  10
  10Plasma IgG autoantibody against actin-related protein 3 in liver fluke Opisthorchis viverrini infectionRucksaken R., Haonon O., Pinlaor P., Pinlaor P., Pairojkul C., Roytrakul S., Yongvanit P., Selmi C., Selmi C., Pinlaor S.2015Parasite Immunology
  37(7),pp. 340-348
  6
  11A newly developed droplet digital PCR for Ehrlichia canis detection: comparisons to conventional PCR and blood smear techniquesWichianchot S., Hongsrichan N., Maneeruttanarungroj C., Pinlaor S., Iamrod K., Purisarn A., Donthaisong P., Karanis P., Karanis P., Nimsuphan B., Rucksaken R.2022Journal of Veterinary Medical Science
  84(6),pp. 831-840
  4
  12Development and evaluation of indirect enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant dense granule antigen 7 protein for the detection of Toxoplasma gondii infection in cats in ThailandSuwan E., Chalermwong P., Rucksaken R., Sussadee M., Kaewmongkol S., Udonsom R., Jittapalapong S., Mangkit B.2022Veterinary World
  15(3),pp. 602-610
  3
  13Morphological identification of adult male haemonchus species in goats from thailand and lao PDRVongnady K., Rucksaken R., Mangkit B.2020Tropical Biomedicine
  37(3),pp. 691-712
  3
  14Detection and genetic characterization of "Candidatus Mycoplasma haemomacaque" infection among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assaySricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Kaewchot S., Kaewmongkol S., Inthong N., Jarudecha T., Rucksaken R., Mangkit B., Wichianchot S., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Veterinary World
  14(4),pp. 943-948
  1
  15Changes in tear protein profile in dogs with keratoconjunctivitis sicca following topical treatment using cyclosporine ASussadee M., Rucksaken R., Havanapan P.O., Reamtong O., Thayananuphat A.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1711-1717
  1
  16Analysis and comparison of tear protein profiles in dogs using different tear collection methodsRitchoo S., Havanapan P.o., Phungthanom N., Rucksaken R., Muikaew R., Sussadee M.2022BMC veterinary research
  18(1),pp. 442
  1
  17Molecular detection and phylogeny of Ehrlichia canis and Anaplasma platys in naturally infected dogs in Central and Northeast ThailandPurisarn A., Wichianchot S., Maneeruttanarungroj C., Mangkit B., Raksajit W., Kaewmongkol S., Jarudecha T., Sricharern W., Rucksaken R.2022Veterinary World
  15(12),pp. 2877-2889
  1
  18Proteomics identification of overexpressed serum proteins in dogs with Babesia canis infectionRitchoo S., Havanapan P.O., Sussadee M., Maneeruttanarungroj C., Rucksaken R.2023Veterinary World
  16(10),pp. 2042-2048
  0
  19Cuticular ridge patterns applied for identifying adult female worms of haemonchus species with various vulvar morphological types in infected native goats in laosVongnady K., Rucksaken R., Mangkit B.2021Tropical Biomedicine
  38(3),pp. 294-310
  0