Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2558
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  14-3-3 eta40S ribosomal proteinacetoneactin-related protein 3affinity chromatographyagar gel electrophoresisamino acid sequenceanimal cellanimal experimentanimal modelanimal tissuearea under the curveArticleautoimmunitybeta 2 microglobulinbile duct carcinomaBiomarkerblood samplingblood smearbroad-range nested polymerase chain reactionbuffercalgranulincancer cell lineCanine blood groupcarcinogenesiscatscell culturecell isolationcentrifugationchaperonin 60chemoluminescencechemoprevention liver flukecholangiocarcinomacholangitisChronic opisthorchiasiscomparative studycontaminationcontrolled studyconventional polymerase chain reactionCuticular ridge patterncyclosporinedenaturationdetectiondiagnostic antibodyDiagnostic markerdiscriminant functionDNA extractionDNA polymeraseDNA templatedogDog erythrocyte antigendroplet digital PCRdroplet digital polymerase chain reactionEarly markerEhrlichiacanisELISAelongation factor 1elongation factor 2Escherichia coliexosomeexperimental designfecesfluorescein isothiocyanatefluorescence microscopyfluorescent antibody techniquegalectin 1Haemonchus spp.synlophe patternstalin 1tear protein.tetramethylbenzidineToxoplasma goToxoplasma gondiiTransfusiontriton x 100tumor markertumor proteinubiquitinunclassified drugvimentinvitronectinvulvar morphvulvar morphologyชีวเคมีชุดตรวจการเข้ากันและหมู่เลือดซับไทป์บลาสโตซีสตีสบาร์โค้ดพีซีอาร์ปรสิตวิทยาโปรติโอมิกส์พยาธิในเม็ดเลือดสุนัขพยาธิเม็ดเลือด สุนัข พีซีอาร์ ความชุกโมโนโคลนอลแอนติบอดีโรคพยาธิเม็ดเลือดสุนัข การวินิจฉัยไรโบโซมลลอาร์เอ็นเอลิงแสมวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อสัตว์เคี้ยวเอื้องออโตแอนติบอดีแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัข

  Interest

  ปรสิตวิทยา, ชีวเคมี

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Annexin A1: A new immunohistological marker of cholangiocarcinomaHongsrichan N., Rucksaken R., Chamgramol Y., Pinlaor P., Techasen A., Yongvanit P., Khuntikeo N., Pairojkul C., Pinlaor S.2013World Journal of Gastroenterology
  19(16),pp. 2456-2465
  30
  2Proteomic analysis to identify plasma orosomucoid 2 and kinesin 18A as potential biomarkers of cholangiocarcinomaRucksaken R., Khoontawad J., Roytrakul S., Pinlaor P., Pinlaor P., Hiraku Y., Wongkham C., Pairojkul C., Boonmars T., Pinlaor S.2012Cancer Biomarkers
  12(2),pp. 81-95
  25
  3Comparison of conventional polymerase chain reaction and routine blood smear for the detection of Babesia canis, Hepatozoon canis, Ehrlichia canis, and anaplasma platys in Buriram Province, ThailandRucksaken R., Maneeruttanarungroj C., Maswanna T., Sussadee M., Kanbutra P.2019Veterinary World
  12(5),pp. 700-705
  23
  4Plasma autoantibodies against heat shock protein 70, enolase 1 and ribonuclease/angiogenin inhibitor 1 as potential biomarkers for cholangiocarcinomaRucksaken R., Pairojkul C., Pinlaor P., Pinlaor P., Khuntikeo N., Roytrakul S., Selmi C., Selmi C., Pinlaor S.2014PLoS ONE
  9(7)
  19
  5Upregulation of 14-3-3 eta in chronic liver fluke infection is a potential diagnostic marker of cholangiocarcinomaHaonon O., Rucksaken R., Pinlaor P., Pinlaor P., Pairojkul C., Chamgramol Y., Intuyod K., Intuyod K., Onsurathum S., Khuntikeo N., Pinlaor S.2016Proteomics - Clinical Applications
  10(3),pp. 248-256
  16
  6Plasma orosomucoid 2 as a potential risk marker of cholangiocarcinomaRucksaken R., Rucksaken R., Charoensuk L., Charoensuk L., Pinlaor P., Pinlaor P., Pairojkul C., Khuntikeo N., Pinlaor S.2017Cancer Biomarkers
  18(1),pp. 27-34
  10
  7Differential protein expression marks the transition from infection with opisthorchis viverrini to cholangiocarcinomaKhoontawad J., Khoontawad J., Pairojkul C., Pairojkul C., Rucksaken R., Pinlaor P., Pinlaor P., Wongkham C., Yongvanit P., Pugkhem A., Jones A., Plieskatt J., Potriquet J., Bethony J., Pinlaor S., Mulvenna J., Mulvenna J.2017Molecular and Cellular Proteomics
  16(5),pp. 911-923
  8
  8Discovering proteins for chemoprevention and chemotherapy by curcumin in liver fluke infection-induced bile duct cancerKhoontawad J., Khoontawad J., Intuyod K., Rucksaken R., Hongsrichan N., Pairojkul C., Pinlaor P., Pinlaor P., Boonmars T., Wongkham C., Jones A., Plieskatt J., Potriquet J., Bethony J.M., Mulvenna J., Mulvenna J., Pinlaor S.2018PLoS ONE
  13(11)
  7
  9Plasma IgG autoantibody against actin-related protein 3 in liver fluke Opisthorchis viverrini infectionRucksaken R., Haonon O., Pinlaor P., Pinlaor P., Pairojkul C., Roytrakul S., Yongvanit P., Selmi C., Selmi C., Pinlaor S.2015Parasite Immunology
  37(7),pp. 340-348
  5
  10Development and Efficacy of Droplet Digital PCR for Detection of Strongyloides stercoralis in StoolIamrod K., Chaidee A., Rucksaken R., Kopolrat K.Y., Worasith C., Wongphutorn P., Wongphutorn P., Intuyod K., Pinlaor S., Sithithaworn J., Sithithaworn P., Hongsrichan N.2021The American journal of tropical medicine and hygiene
  106(1),pp. 312-319
  3
  11Morphological identification of adult male haemonchus species in goats from thailand and lao PDRVongnady K., Rucksaken R., Mangkit B.2020Tropical Biomedicine
  37(3),pp. 691-712
  3
  12Development and evaluation of indirect enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant dense granule antigen 7 protein for the detection of Toxoplasma gondii infection in cats in ThailandSuwan E., Chalermwong P., Rucksaken R., Sussadee M., Kaewmongkol S., Udonsom R., Jittapalapong S., Mangkit B.2022Veterinary World
  15(3),pp. 602-610
  1
  13A newly developed droplet digital PCR for Ehrlichia canis detection: comparisons to conventional PCR and blood smear techniquesWichianchot S., Hongsrichan N., Maneeruttanarungroj C., Pinlaor S., Iamrod K., Purisarn A., Donthaisong P., Karanis P., Karanis P., Nimsuphan B., Rucksaken R.2022Journal of Veterinary Medical Science
  84(6),pp. 831-840
  0
  14Detection and genetic characterization of "Candidatus Mycoplasma haemomacaque" infection among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assaySricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Kaewchot S., Kaewmongkol S., Inthong N., Jarudecha T., Rucksaken R., Mangkit B., Wichianchot S., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Veterinary World
  14(4),pp. 943-948
  0
  15Changes in tear protein profile in dogs with keratoconjunctivitis sicca following topical treatment using cyclosporine ASussadee M., Rucksaken R., Havanapan P.O., Reamtong O., Thayananuphat A.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1711-1717
  0
  16Cuticular ridge patterns applied for identifying adult female worms of haemonchus species with various vulvar morphological types in infected native goats in laosVongnady K., Rucksaken R., Mangkit B.2021Tropical Biomedicine
  38(3),pp. 294-310
  0