Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2558
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  14-3-3 eta40S ribosomal proteinactin-related protein 3amino acid sequenceanimal cellanimal experimentanimal modelanimal tissueArticleautoimmunitybeta 2 microglobulinbile duct carcinomaBiomarkerbroad-range nested polymerase chain reactioncalgranulincancer cell lineCanine blood groupcarcinogenesiscell isolationchaperonin 60chemoprevention liver flukecholangiocarcinomacholangitisChronic opisthorchiasiscomparative studycontrolled studydiagnostic antibodyDiagnostic markerdiscriminant functionDog erythrocyte antigenEarly markerELISAelongation factor 1elongation factor 2exosomeHaemonchus spp.hamster modelheat shock cognate protein 70Hemolysishemoplasmahepatobiliary diseasehistone H1histone H1.5histone H4humanhuman cellhuman tissueisotope labelingkeratinKKU055 cell lineLao PDRliver proteinliver tissuelong-tailed macaquelung resistance proteinmalemalignant transformationmycoplasmaNested PCRnucleoplasminnucleoplasmin 3opisthorchiasisorosomucoid 2peptidyl prolyl cis trans isomerase NIMA interacting 1peroxiredoxin 6Plasmodium knowlesiprotein 14 3 3protein disulfide isomeraseprotein disulfide isomerase A3protein s100 a11proteomeproton transporting adenosine triphosphate synthaseRap proteinras related protein rap 2bsynlophe patternstalin 1Transfusiontumor markertumor proteinunclassified drugvimentinvitronectinvulvar morphologyชีวเคมีชุดตรวจการเข้ากันและหมู่เลือดซับไทป์บลาสโตซีสตีสบาร์โค้ดพีซีอาร์ปรสิตวิทยาโปรติโอมิกส์พยาธิในเม็ดเลือดสุนัขพยาธิเม็ดเลือด สุนัข พีซีอาร์ ความชุกโมโนโคลนอลแอนติบอดีโรคพยาธิเม็ดเลือดสุนัข การวินิจฉัยไรโบโซมลลอาร์เอ็นเอลิงแสมวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อสัตว์เคี้ยวเอื้องออโตแอนติบอดีแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัข

  Interest

  ปรสิตวิทยา, ชีวเคมี

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Morphological identification of adult male haemonchus species in goats from thailand and lao PDRVongnady K., Rucksaken R., Mangkit B.2020Tropical Biomedicine
   37(3),pp. 691-712
   2
   2Detection and genetic characterization of "Candidatus Mycoplasma haemomacaque" infection among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assaySricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Kaewchot S., Kaewmongkol S., Inthong N., Jarudecha T., Rucksaken R., Mangkit B., Wichianchot S., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Veterinary World
   14(4),pp. 943-948
   0
   3Changes in tear protein profile in dogs with keratoconjunctivitis sicca following topical treatment using cyclosporine ASussadee M., Rucksaken R., Havanapan P.O., Reamtong O., Thayananuphat A.2021Veterinary World
   14(6),pp. 1711-1717
   0
   4Cuticular ridge patterns applied for identifying adult female worms of haemonchus species with various vulvar morphological types in infected native goats in laosVongnady K., Rucksaken R., Mangkit B.2021Tropical Biomedicine
   38(3),pp. 294-310
   0
   5Annexin A1: A new immunohistological marker of cholangiocarcinomaHongsrichan N., Rucksaken R., Chamgramol Y., Pinlaor P., Techasen A., Yongvanit P., Khuntikeo N., Pairojkul C., Pinlaor S.2013World Journal of Gastroenterology
   19(16),pp. 2456-2465
   25
   6Proteomic analysis to identify plasma orosomucoid 2 and kinesin 18A as potential biomarkers of cholangiocarcinomaRucksaken R., Khoontawad J., Roytrakul S., Pinlaor P., Pinlaor P., Hiraku Y., Wongkham C., Pairojkul C., Boonmars T., Pinlaor S.2012Cancer Biomarkers
   12(2),pp. 81-95
   22
   7Plasma autoantibodies against heat shock protein 70, enolase 1 and ribonuclease/angiogenin inhibitor 1 as potential biomarkers for cholangiocarcinomaRucksaken R., Pairojkul C., Pinlaor P., Pinlaor P., Khuntikeo N., Roytrakul S., Selmi C., Selmi C., Pinlaor S.2014PLoS ONE
   9(7)
   19
   8Upregulation of 14-3-3 eta in chronic liver fluke infection is a potential diagnostic marker of cholangiocarcinomaHaonon O., Rucksaken R., Pinlaor P., Pinlaor P., Pairojkul C., Chamgramol Y., Intuyod K., Intuyod K., Onsurathum S., Khuntikeo N., Pinlaor S.2016Proteomics - Clinical Applications
   10(3),pp. 248-256
   14
   9Comparison of conventional polymerase chain reaction and routine blood smear for the detection of Babesia canis, Hepatozoon canis, Ehrlichia canis, and anaplasma platys in Buriram Province, ThailandRucksaken R., Maneeruttanarungroj C., Maswanna T., Sussadee M., Kanbutra P.2019Veterinary World
   12(5),pp. 700-705
   9
   10Plasma orosomucoid 2 as a potential risk marker of cholangiocarcinomaRucksaken R., Rucksaken R., Charoensuk L., Charoensuk L., Pinlaor P., Pinlaor P., Pairojkul C., Khuntikeo N., Pinlaor S.2017Cancer Biomarkers
   18(1),pp. 27-34
   8
   11Differential protein expression marks the transition from infection with opisthorchis viverrini to cholangiocarcinomaKhoontawad J., Khoontawad J., Pairojkul C., Pairojkul C., Rucksaken R., Pinlaor P., Pinlaor P., Wongkham C., Yongvanit P., Pugkhem A., Jones A., Plieskatt J., Potriquet J., Bethony J., Pinlaor S., Mulvenna J., Mulvenna J.2017Molecular and Cellular Proteomics
   16(5),pp. 911-923
   8
   12Discovering proteins for chemoprevention and chemotherapy by curcumin in liver fluke infection-induced bile duct cancerKhoontawad J., Khoontawad J., Intuyod K., Rucksaken R., Hongsrichan N., Pairojkul C., Pinlaor P., Pinlaor P., Boonmars T., Wongkham C., Jones A., Plieskatt J., Potriquet J., Bethony J.M., Mulvenna J., Mulvenna J., Pinlaor S.2018PLoS ONE
   13(11)
   5
   13Plasma IgG autoantibody against actin-related protein 3 in liver fluke Opisthorchis viverrini infectionRucksaken R., Haonon O., Pinlaor P., Pinlaor P., Pairojkul C., Roytrakul S., Yongvanit P., Selmi C., Selmi C., Pinlaor S.2015Parasite Immunology
   37(7),pp. 340-348
   4