Person Image

  Education

  • Doctor of Marine Science, ญี่ปุ่น, ไทย, 2553
  • วท.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • สพ.บ., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Aeromonas hydrophilaanti-tick vaccineAquatic animalsArthrospira platensisArthrospira sp.Asian elephantsBiosorptionBm95brucellosiscanine oral tumorchromium (VI)clinical parametersc-reactive protein (CRP)Cyanobacteriaencapsulation techniqueethicsFerritinglgA geneGlycogenindirect ELISAintestineKU-DOG1KU-DOG2KU-VAC1KU-VAC2Lactobacillus rhamnosus GGmicrobiological methodmucous cellNile tilapiaNitrogen deprivationoral bacterial isolatesoral swabPCRphaP genePHB granulePolyhydroxybutyrateprobioticRhipicephalus (Boophilus) microplusserologySerpinSpirulina platensisstray dogsSubolesinSynechocystis sp. PCC6803กระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาการกำจัดยาปฏิชีวนะการบำบัดน้ำเสียการย่อยสลายไมโครพลาสติกความเป็นพิษต่อเซลล์จริยธรรมจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรียจุลพยาธิวิทยาเจลสมุนไพรชุดทดสอบเชื้อดื้อยาเชื้อทิลาเปียพาร์โวไวรัสซี–ไฟโคไซยานินไซยาโนแบคทีเรียนิติพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์เนื้อสัตว์บรรจุภัณฑ์อาหารปลานิลปลานิลแดงผลิตภัณฑ์จากสัตว์แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพพยาธิวิทยาคลินิคทางสัตวแพทย์พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์พลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตพีเอชบีโฟโตเฟนตันแบบวิวิธพันธ์โฟโตเฟอเรดเฟนตันเม็ดบีดส์ตรึงจุลินทรีย์ระบบกักกันทางชีวภาพสไปรูลิน่า พลาเทนซิสสภาวะที่เสริมบิวทิเรตสารเร่งเนื้อแดงเอฟทีไออาร์

  Interest

  พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์, พยาธิวิทยาคลินิคทางสัตวแพทย์

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • ก.พ. 2564 - ก.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Immunological effects of glucan and Lactobacillus rhamnosus GG, a probiotic bacterium, on Nile tilapia Oreochromis niloticus intestine with oral Aeromonas challengesNgamkala S., Futami K., Endo M., Maita M., Katagiri T.2010Fisheries Science
  76(5),pp. 833-840
  47
  2Pathogenesis and phylogenetic analyses of canine distemper virus strain 007Lm, a new isolate in dogsLan N.T., Yamaguchi R., Furuya Y., Inomata A., Ngamkala S., Naganobu K., Kai K., Mochizuki M., Kobayashi Y., Uchida K., Tateyama S.2005Veterinary Microbiology
  110(3-4),pp. 197-207
  33
  3Histopathological study and intestinal mucous cell responses against Aeromonas hydrophila in Nile tilapia administered with Lactobacillus rhamnosus GGNgamkala S., Satchasataporn K., Setthawongsin C., Raksajit W.2020Veterinary World
  13(5),pp. 967-974
  9
  4Serological study on brucellosis in captive elephants (Elephas maximus) and stray dogs in North ThailandNgamkala S., Angkawanish T., Nokkaew W., Thongtip N., Thongtip N.2020Veterinary World
  13(9),pp. 1992-1997
  3
  5A negative search of acute canine distemper virus infection in DogSLAM transgenic C57BL/6 miceTechangamsuwan S., Ngamkala S., Sailasuta A., Rungsipipat A., Yamaguchi R.2010Songklanakarin Journal of Science and Technology
  32(6),pp. 537-546
  1
  6Isolation of Oral Bacteria, Measurement of the C-Reactive Protein, and Blood Clinical Parameters in Dogs with Oral TumorSetthawongsin C., Khunbutsri D., Pisamai S., Raksajit W., Ngamkala S., Jarudecha T., Meekhanon N., Rungsipipat A.2023Veterinary Medicine International
  2023
  0