Person Image

  Education

  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2541
  • ปร.ด., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  adsorbentantibacterial activityAntioxidantantioxidant activitybacteriaChemical compositionChemical composition Antioxidant activity Antibacterial activity Eucalyptus oil Principal component analysisChlorogenic acidCurcuminoidsDensity (specific gravity)DeproteinizationDeproteinized natural rubber laticesdioxinsDistributionDrug residuesDrug residues antimicrobialsDrug withdrawal timesDuring and after storageEssential oilEucalyptus citriodora oilEucalyptus essential oilEucalyptus essential oilsextractionfrankfurter sausagefusgas chromatographGas chromatography–mass spectrometryGC-MSheavy metalsHPLCHPTLCinflammationInhibitionLauratemangosteen pericarpMAPKsMarine animalMeat of food animals and aquatmeat speciesmechanismMetabolismmonolithMonolithic materialmorphologymusselNatural rubberNatural rubber filmNatural rubber filmsNatural rubber latexNF-?BnitrosamineOdor inhibitionOxidative stressPharmacokineticsphathalatesPhenolic compoundphototrophic bacteriaPhthalatephthalate esterphthalatesPhylogenetic analysisPhytochemicalspolyglutamic acidPotassium hydroxidePre vulcanizationsPrincipal component analysis pro-inflammatory cytokinesProtein contentsPseudomonas aeruginosaRAW264.7 macrophage cellsRed TilapiarpoBRubbersilica monolithจุลินทรีย์น้ำมันหอมระเหยใบกระท่อมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยังยั้งเชื้อราฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียลิกนินโลหะหนักวัสดุโมโนลิทวิธีการกำจัดสัตว์น้ำสัตว์น้ำชายฝั่งสัตว์น้ำทะเลสัตว์เลี้ยงสารกลุ่มพทาเลตสารกลุุ่มพทาเลตสารกำจัดศัตรูพืชสิ่งแวดล้อม(Environment)สิทธิบัตรหนูนาย่างหอยสองฝาแหล่งน้ำ(Water Resource)ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมตอาหารสัตว์แอลฟา-แมงโกสตินไฮโดรเจน

  Interest

  เคมีวิเคราะห์

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Superheated water extraction of lime peel: A comparison with conventional methodsChienthavorn O., Insuan W.2004Analytical Letters
  37(11),pp. 2393-2409
  19
  2High-Throughput and Low-Cost Analysis of Trace Volatile Phthalates in Seafood by Online Coupling of Monolithic Capillary Adsorbent with GC-MSInsuan W., Khawmodjod P., Whitlow H., Whitlow H., Soonthondecha P., Malem F., Chienthavorn O.2016Journal of Agricultural and Food Chemistry
  64(16),pp. 3287-3292
  18
  3Anti-Inflammatory Effect of Pineapple Rhizome Bromelain through Downregulation of the NF-κB- and MAPKs-Signaling Pathways in Lipopolysaccharide (LPS)-Stimulated RAW264.7 CellsInsuan O., Janchai P., Thongchuai B., Chaiwongsa R., Khamchun S., Saoin S., Insuan W., Pothacharoen P., Apiwatanapiwat W., Boondaeng A., Vaithanomsat P.2021Current issues in molecular biology
  43(1),pp. 93-106
  16
  4Chemical profile of leaf essential oils from four Eucalyptus species from Thailand and their biological activitiesChahomchuen T., Insuan O., Insuan W.2020Microchemical Journal
  158
  16
  5Effective and reusable monolith capillary trap of nitrosamine extraction by superheated water from frankfurter sausageChienthavorn O., Ramnut N., Subprasert P., Sasook A., Insuan W.2014Journal of Agricultural and Food Chemistry
  62(6),pp. 1240-1246
  11
  6Nitrosamines Extraction from Frankfurter Sausages by using Superheated WaterChienthavorn O., Subprasert P., Insuan W.2014Separation Science and Technology (Philadelphia)
  49(6),pp. 838-846
  8
  7Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil extracted from eucalyptus citriodora leafInsuan W., Chahomchuen T.2020Microbiology and Biotechnology Letters
  48(2),pp. 148-157
  7
  8Extraction of curcumin from turmeric by ultrasonic-assisted extraction, identification, and evaluation of the biological activityInsuan W., Hansupalak N., Chahomchuen T.2022Journal of HerbMed Pharmacology
  11(2),pp. 188-196
  4
  9Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. fruit extract rich in 5-hydroxymethylfurfural exhibits anti-inflammatory effects in lipopolysaccharide-stimulated RAW264.7 macrophagesThongchuai B., Khamchun S., Insuan W., Daorueang D., Sansai P., Insuan O.2022Journal of HerbMed Pharmacology
  11(2),pp. 278-285
  1
  10Identification of bacteria caused bad odors in the rubber plantsChoowongkomon K., Pumloifa S., Hansupalak N., Insuan W.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  11Antioxidant and anti-inflammatory properties of essential oils from three Eucalyptus speciesInsuan O., Thongchuai B., Chaiwongsa R., Khamchun S., Insuan W.2021Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  20(4),pp. 1-15
  1
  12Surfactants affect urea deproteinization and subsequent prevulcanization of natural rubber latexWiroonpochit P., Sarilak D., Insuan W., Chahomchuen T., Chollakup R., Chisti Y., Hansupalak N.2024Materials Chemistry and Physics
  311
  0
  13Effects of Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. Fruit Extract on Radical Scavenging and Apoptotic PropertiesKhamchun S., Sillawatthumrong N., Insuan W., Suttana W., Daorueang D., Sansai P., Insuan O.2023Natural and Life Sciences Communications
  22(4)
  0