Person Image

  Education

  • Ph.D.(Veterinary Medical Sciences), The University of tokyo, JAPAN
  • สพ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ?-aminobutyric acid16S rRNAabattoirAmerican cockroach (Periplaneta americanAmylaseantimicrobial drugAntimicrobial Resistance antimicrobial susceptibilityantimicrobialsasymptomatic pigsbacterial capsuleBm86 genecanine oral tumorcanine parvovirusescapsulecapsule lossCelluleseChemical fertilizerchickenclinical parametersClinical SamplesClostridium sp.cockroachcontaminationcps genec-reactive protein (CRP)diagnosisDietary enzymesdiversitydogDomestic pigendocarditisEscherichia coliEscherichia coli expression systemfecesFinishing pigGABAgenetic variationGut microbiomehospitalized dogsIdentificationkennel dogsLactic acid bacterialactobacillusLemon grassLipaseloop-mediated isothermal amplificationmatrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometrymecA geneMetagenomics librarymethicillin resistancemicrobiotaMolecular Bacteriology Multilocus sequence typing (MLST)multiple antimicrobial resistancemultiplex polymerase chain reactionmutationnorthern Thailandnosocomial infectionoffaloral bacterial isolatesoral swabpathogenic bacteriapeptide mass fingerprintsPhytasepigsPolymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)porcineporkprevalenceprincipal component analysisProbioticsProteasePseudomembranous colitispublic healthRandom amplification of polymorphic DNA (RAPD)raw porkrecombinant proteinresistanceRhipicephalus (Boophilus) microplusSerotypeSerotypesSlaughter pigslaughter pigsstaphylococciStreptococcusStreptococcus suisStreptococcus suis serotypeSwineTa-krai Gorzoonosisเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสสุกรหมูป่าห้องสมุดเมตาจีโนมเห็บสุนัของค์ประกอบผลผลิตอะมัยเลสอัตราปุ๋ยเอนไซม์ย่อยอาหาร

  Interest

  Molecular Bacteriology , Antimicrobial Resistance

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์
  • ม.ค. 2563 - เม.ย. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
  • ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
  • พ.ย. 2558 - ก.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Loss of capsule among Streptococcus suis isolates from porcine endocarditis and its biological significanceLakkitjaroen N., Takamatsu D., Takamatsu D., Okura M., Sato M., Osaki M., Sekizaki T.2011Journal of Medical Microbiology
  60(11),pp. 1669-1676
  39
  2Capsule loss or death: The position of mutations among capsule genes sways the destiny of Streptococcus suisLakkitjaroen N., Lakkitjaroen N., Takamatsu D., Takamatsu D., Okura M., Sato M., Osaki M., Sekizaki T.2014FEMS Microbiology Letters
  354(1),pp. 46-54
  22
  3Variation among Bm86 sequences in Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks collected from cattle across ThailandKaewmongkol S., Kaewmongkol S., Kaewmongkol S., Kaewmongkol G., Inthong N., Lakkitjaroen N., Sirinarumitr T., Berry C.M., Jonsson N.N., Stich R.W., Jittapalapong S.2015Experimental and Applied Acarology
  66(2),pp. 247-256
  22
  4Potentially hazardous Streptococcus suis strains latent in asymptomatic pigs in a major swine production area of ThailandMeekhanon N., Kaewmongkol S., Phimpraphai W., Okura M., Osaki M., Sekizaki T., Takamatsu D., Takamatsu D.2017Journal of Medical Microbiology
  66(5),pp. 662-669
  16
  5Dynamic evolution of canine parvovirus in ThailandInthong N., Inthong N., Inthong N., Kaewmongkol S., Meekhanon N., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr T.2020Veterinary World
  13(2),pp. 245-255
  15
  6Streptococcus suis serotyping by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometryChaiden C., Jaresitthikunchai J., Kerdsin A., Meekhanon N., Roytrakul S., Nuanualsuwan S.2021PLoS ONE
  16(5 May)
  12
  7Streptococcus suis serotype 2 capsule in vivoAuger J., Meekhanon N., Meekhanon N., Okura M., Osaki M., Gottschalk M., Sekizaki T., Takamatsu D., Takamatsu D.2016Emerging Infectious Diseases
  22(10),pp. 1793-1796
  10
  8Contamination of Streptococcus suis in pork and edible pig organs in central ThailandBoonyong N., Kaewmongkol S., Khunbutsri D., Satchasataporn K., Meekhanon N.2019Veterinary World
  12(1),pp. 165-169
  9
  9Prevalence and antimicrobial susceptibility of streptococcus suis isolated from slaughter pigs in northern thailandLakkitjaroen N., Kaewmongkol S., Metheenukul P., Karnchanabanthoeng A., Satchasataporn K., Abking N., Rerkamnuaychoke W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 78-83
  9
  10High rate misidentification of biochemically determined Streptococcus isolates from swine clinical specimensMeekhanon N., Kaewmongkol S., Jirawattanapong P., Kaminsonsakul T., Kongsoi S., Chumsing S., Okura M., Ueno Y., Sekizaki T., Takamatsu D., Takamatsu D.2019Journal of Veterinary Medical Science
  81(4),pp. 567-572
  4
  11Application of random amplified polymorphism DNA and 16S-23S rDNA intergenic spacer polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism to predict major Streptococcus suis clonal complexes isolated from humans and pigsKidchana A., Meekhanon N., Hatrongjit R., Gottschalk M., Kerdsin A.2019Molecular and Cellular Probes
  43,pp. 34-39
  4
  12Antibacterial Activity of Solanum torvum Leaf Extract and Its Synergistic Effect with Oxacillin against Methicillin-Resistant Staphyloccoci Isolated from DogsKhunbutsri D., Naimon N., Satchasataporn K., Inthong N., Kaewmongkol S., Sutjarit S., Setthawongsin C., Meekhanon N.2022Antibiotics
  11(3)
  4
  13Isolation of Oral Bacteria, Measurement of the C-Reactive Protein, and Blood Clinical Parameters in Dogs with Oral TumorSetthawongsin C., Khunbutsri D., Pisamai S., Raksajit W., Ngamkala S., Jarudecha T., Meekhanon N., Rungsipipat A.2023Veterinary Medicine International
  2023
  1
  14Genomic characterization and virulence of Streptococcus suis serotype 4 clonal complex 94 recovered from human and swine samplesHatrongjit R., Boueroy P., Jenjaroenpun P., Wongsurawat T., Meekhanon N., Chopjitt P., Zheng H., Fittipaldi N., Chareonsudjai S., Chareonsudjai S., Segura M., Gottschalk M., Kerdsin A.2023PloS one
  18(7),pp. e0288840
  1
  1516S rRNA gene amplicon sequence data from chicken cecal feces from Vietnam and ThailandTakeshita N., Kim H., Witoonsatian K., Tohya M., Tohya M., Võ T., Boonyong N., Nguyên T., Nakagawa I., Meekhanon N., Nguyên N., Sekizaki T.2019Microbiology Resource Announcements
  8(32)
  1
  16Antimicrobial resistance in Escherichia coli from hospitalized and kennel dogs by agar disc diffusion (Bauer-Kirby) testLakkitjaroen N., Chatsiriwech J., Lertatchariyakul W., Rungrojn A., Karnjanabunterng A., Rerkamnuaychoke W.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 263-270
  0
  17Expression of recombinant 35 kDa fragment of VP2 protein of canine parvovirus using Escherichia coli expression systemInthong N., Inthong N., Inthong N., Kaewmongkol S., Meekhanon N., Suwan E., Sricharern W., Satchasataporn K., Sinsiri R., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr T., Sirinarumitr T.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1682-1688
  0