Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  African horse sicknessBangkokblood meal analysisCatcatsCryptosporidiumCulicoidesDairy cattleDairy cowdairy cowsdogdogsgastrointestinal parasitesGiardia duodenalisGiardiasishost preference blood feedingIFATMolecular detectionmonasteriesNeospora caninumNonthaburiNortheastnortheasternnorthernNorthern of ThailandPCRPet catspet prairie dogsPetsphagocytosisPichia pastorisPrevalenceProgesteroneProstaglandin F2 alphaPyothoraxreservoirReservoir hostRhipicephalus (Boophilus) microplusRickettsia felisRickettsia sp. genotype RF2125rodentssemi-domesticated catsserodiagnosisseroprevalenceserum proteinSoil-transmitted helminthiasessoil-transmitted parasitestray catsstray dogsstray dogs and catsSurraSynchronizationtempletemple groundtemplesTgSAG1Theileria sppToxocara canisToxocara catiToxoplasma gondiiToxoplasmosisTrypanosoma evansiVisceral leishmaniasiszoonoseszoonosisZoonoticกับดักแสงไฟ (light trap)การกำหนดเวลาการตรวจหาไข่ปรสิตในตัวอย่างอุจจาระการตั้งท้องการผสมเทียมการเพาะเลี้ยงเชื้อการรักษาการเหนี่ยวนำการตกไข่กีบขาความชุกความชุก (abundance)โค กระบือโคนมโคเนื้องานชันสูตรโรคสัตว์ด้านปรสิตวิทยางานด้านซีรั่มวิทยางานด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์งานด้านโปรตีนวิเคราะห์จีเอ็นอาร์เอชช่องอกตัวเก็บกักโรคทริปปาโนโซมท็อกโซพลาสมา กอนดิไอทะเลสาบสงขลานนทบุรีนีโอสปอร่า คาไนนุ่มบาดแผลปรสิตในระบบทางเดินอาหารโปรเจสเตอโรนพันธุ์ชิวาวาภาคตะวันตกแมวสุนัข

  Interest

  งานด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์, งานชันสูตรโรคสัตว์ด้านปรสิตวิทยา, งานด้านโปรตีนวิเคราะห์, งานด้านซีรั่มวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antibody-ELISA for Trypanosoma evansi: Application in a serological survey of dairy cattle, Thailand, and validation of a locally produced antigenDesquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Pruvot M., Kengradomkij C., Bossard G., Sarataphan N., Jittapalapong S.2009Preventive Veterinary Medicine
  90(3-4),pp. 233-241
  35
  2Epidemiology of toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Wongnarkpet S., Maruyama S., Lekkla A., Sukthana Y.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  41(1),pp. 13-18
  20
  3Seroprevalence and risk factors associated with exposure of water buffalo (Bubalus bubalis) to Neospora caninum in northeast ThailandKengradomkij C., Inpankaew T., Kamyingkird K., Wongpanit K., Wongnakphet S., Mitchell T., Xuan X., Igarashi I., Jittapalapong S., Stich R.2015Veterinary Parasitology
  207(1-2),pp. 156-160
  20
  4Prevalence of gastro-intestinal parasites of dairy cothailandJittapalapong S., Sangwaranond A., Nimsuphan B., Inpankaew T., Phasuk C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipat P., Anakewith T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 40-45
  18
  5Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, ThailandKamyingkird K., Junsiri W., Chimnoi W., Kengradomkij C., Saengow S., Sangchuto K., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B., Inpankeaw T., Jittapalapong S.2017Agriculture and Natural Resources
  51(4),pp. 299-302
  18
  6Cats as potential mammalian reservoirs for Rickettsia sp. genotype RF2125 in Bangkok, ThailandPhoosangwalthong P., Hii S., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Traub R., Inpankaew T.2018Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
  13,pp. 188-192
  17
  7Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Wongpanit K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Xuan X., Igarashi I., Xiao L., Jittapalapong S.2014Tropical Animal Health and Production
  46(2),pp. 487-490
  15
  8Molecular detection of tick-borne pathogens in stray dogs and rhipicephalus sanguineus sensu lato ticks from Bangkok, ThailandDo T., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Chimnoi W., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Pathogens
  10(5)
  14
  9Prevalence of Trypanosoma evansi infection causing abortion in dairy cows in central ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Inpankaew T., Sangvaranond A., Phasuk C., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Sarataphan N., Desquesnes M., Arunvipas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 53-57
  13
  10Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Thadtapong N., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2015Acta Parasitologica
  60(3),pp. 459-461
  11
  11Prevalence and molecular characterization of bovine Cryptosporidium from dairy cows in Northern ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Sunanta C., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Jittapalapong S.2017Acta Parasitologica
  62(4),pp. 772-774
  7
  12Detection of antibodies to Toxoplasma gondii among owned dogs in CambodiaNguyen T.T., Kengradomkij C., Inpankaew T.2021Food and Waterborne Parasitology
  22
  6
  13Humoral immune response of dairy cattle immunized with rBm95 (KU-VAC1) derived from Thai Rhipicephalus microplusJittapalapong S., Kaewhom P., Kengradomkij C., Saratapan N., Canales M., de la Fuente J., de la Fuente J., Stich R.W.2010Transboundary and Emerging Diseases
  57(1-2),pp. 91-95
  4
  14Prevalence of toxoplasmosis in semi-domesticated and pet cats within and around Bangkok, ThailandInpankaew T., Sattasathuchana P., Kengradomkij C., Thengchaisri N.2021BMC Veterinary Research
  17(1)
  4
  15Comparison of diagnostic technique for detection of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandSunanta C., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipas P., Maruyama S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 48-52
  4
  16Seroprevalence of Leishmania infection in domestic animals in Songkhla and Satun provinces, southern ThailandJunsiri W., Wongnarkpet S., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B.2017Tropical Biomedicine
  34(2),pp. 352-362
  3
  17Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection from water buffaloes (Bubalus bubalis) in northeastern and southern ThailandInpankaew T., Thi Thuy N., Thi Thuy N., Nimsuphan B., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Chimnoi W., Boonaue B., Xuan X.2021Folia parasitologica
  68
  3
  18Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, ThailandKhine N.O., Chimnoi W., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Saetiew N., Simking P., Saengow S., Jittapalapong S., Inpankaew T.2021Parasitology International
  83
  3
  19Molecular Identification of Culicoides Species and Host Preference Blood Meal in the African Horse Sickness Outbreak-Affected Area in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, ThailandKamyingkird K., Choocherd S., Chimnoi W., Klinkaew N., Kengradomkij C., Phoosangwalthong P., Thammasonthijarern N., Pattanatanang K., Inpankaew T., Phasuk J., Nimsuphan B.2023Insects
  14(4)
  3
  20Molecular Detection and Genetic Characterization of Zoonotic Hookworm in Semi-Domesticated Cats Residing in Monasteries in Bangkok, ThailandPhoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Chimnoi W., Odermatt P., Odermatt P., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2023Tropical Medicine and Infectious Disease
  8(2)
  2
  21Companion Vector-Borne Pathogens and Associated Risk Factors in Apparently Healthy Pet Animals (Dogs and Cats) in Khukhot City Municipality, Pathum Thani Province, ThailandLuong N.H., Kamyingkird K., Thammasonthijarern N., Phasuk J., Nimsuphan B., Pattanatanang K., Chimnoi W., Kengradomkij C., Klinkaew N., Inpankaew T.2023Pathogens
  12(3)
  1
  22Toxocara canis and Toxocara cati in Stray Dogs and Cats in Bangkok, Thailand: Molecular Prevalence and Risk FactorsPhoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Luong N.H., Wongwigkan J., Wongwigkan J., Wongwigkan J., Kamyingkird K., Phasuk J., Pattanatanang K., Thammasonthijarern N., Kengradomkij C., Chimnoi W., Odermatt P., Odermatt P., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2022Parasitologia
  2(2),pp. 88-94
  1
  23Isolation and in vitro cultivation of Trypanosoma evansi Thai strainsKamyingkird K., Chalermwong P., Inpankaew T., Ngasaman R., Tattiyapong M., Tiwananthagorn S., Chimnoi W., Choocherd S., Kengradomkij C., Klinkaew N., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M.2022Experimental Parasitology
  239
  1
  24Characterization of serum protein fractions of dogs naturally infected with ehrlichia canis or anaplasma platys associated with uveitisNimsuphan B., Prasroedsang S., Kengradomkij C., Thayananuphat A., Thayananuphat A., Kromkhun P.2020Tropical Biomedicine
  37(3),pp. 551-559
  1
  25Detection of Giardia duodenalis Zoonotic Assemblages AI and BIV in Pet Prairie Dogs (Cynomys ludovicanus) in Bangkok, ThailandKamyingkird K., Phoosangwalthong P., Klinkaew N., Leelanupat A., Kengradomkij C., Chimnoi W., Rungnirundorn T., Nimsuphan B., Inpankaew T.2022Animals
  12(15)
  0