Person Image

  Education

  • ปริญญาเอก Ph.D.(Parasitology), The Ohio State University, U.S.A.
  • ปริญญาตรี สพ.บ.เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปริญญาตรี วท.บ.เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Interest

  ปรสิตวิทยา, Immuno-parasitology, Molecular parasitology

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 236 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 156 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 80 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 149 เรื่อง (เชิงวิชาการ 149 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 13 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Infectious diseases and their outbreaks in Asia-Pacific: Biodiversity and its regulation loss matterMorand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Suputtamongkol Y., Abdullah M.T., Huan T.B.2014PLoS ONE
  9(2)
  64
  2Bordetella hinzii in rodents, Southeast AsiaJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Morand S., Jittapalapong S., Raoult D., Rolain J.2013Emerging Infectious Diseases
  19(3),pp. 502-503
  19
  3Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Thadtapong N., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2015Acta Parasitologica
  60(3),pp. 459-461
  9
  4Development and evaluation of indirect enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant dense granule antigen 7 protein for the detection of Toxoplasma gondii infection in cats in ThailandSuwan E., Chalermwong P., Rucksaken R., Sussadee M., Kaewmongkol S., Udonsom R., Jittapalapong S., Mangkit B.2022Veterinary World
  15(3),pp. 602-610
  0
  5Diagnosis of a Trypanosoma lewisi-like (Herpetosoma) infection in a sick infant from ThailandSarataphan N., Vongpakorn M., Nuansrichay B., Autarkool N., Keowkarnkah T., Rodtian P., Stich R., Jittapalapong S.2007Journal of Medical Microbiology
  56(8),pp. 1118-1121
  54
  6Epidemiology of toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Wongnarkpet S., Maruyama S., Lekkla A., Sukthana Y.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  41(1),pp. 13-18
  17
  7Low levels of genetic diversity associated with evidence of negative selection on the Babesia bovis apical membrane antigen 1 from parasite populations in ThailandRittipornlertrak A., Nambooppha B., Simking P., Punyapornwithaya V., Tiwananthagorn S., Jittapalapong S., Chung Y., Sthitmatee N.2017Infection, Genetics and Evolution
  54,pp. 447-454
  8
  8Prevalence and characterization of gastrointestinal parasites infection in goats from small-scale farms in northern part of Terengganu State, peninsular MalaysiaAzrul L., Azrul L., Noor C., Noor C., Poungpong K., Prasanpanich S., Jittapalapong S.2017Journal of Science and Technology in the Tropics
  13(2),pp. 54-62
  0
  9Epidemiology of Leptospira Transmitted by Rodents in Southeast AsiaCosson J.F., Picardeau M., Mielcarek M., Tatard C., Chaval Y., Suputtamongkol Y., Buchy P., Jittapalapong S., Herbreteau V., Morand S., Morand S., Morand S.2014PLoS Neglected Tropical Diseases
  8(6)
  121
  10Performance of female Rhipicephalus sanguineus (Acari: Ixodidae) fed on dogs exposed to multiple infestations or immunization with tick salivary gland or midgut tissuesJittapalapong S., Jittapalapong S., Stich R.W., Gordon J.C., Wittum T.E., Barriga O.O., Barriga O.O.2000Journal of Medical Entomology
  37(4),pp. 601-611
  21
  11Protection of dairy cows immunized with tick tissues against natural Boophilus microplus infestations in ThailandJittapalapong S., Jansawan W., Gingkaew A., Barriga O., Stich R.2004Annals of the New York Academy of Sciences
  1026,pp. 289-297
  11
  12Re-description and iconography of Tabanus striatus (Diptera: Tabanidae) a common livestock pest and mechanical vector of Trypanosoma evansi in AsiaWongthangsiri D., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Chareonviriyaphap T.2019Agriculture and Natural Resources
  53(3),pp. 320-326
  1
  13Molecular detection and identification of Babesia bovis and Babesia bigemina in cattle in northern ThailandCao S., Aboge G., Terkawi M., Yu L., Kamyingkird K., Kamyingkird K., Luo Y., Li Y., Goo Y., Yamagishi J., Nishikawa Y., Yokoyama N., Suzuki H., Igarashi I., Maeda R., Inpankaew T., Jittapalapong S., Xuan X.2012Parasitology Research
  111(3),pp. 1259-1266
  23
  14Molecular analysis of calreticulin expressed in salivary glands of Rhipicephalus (Boophilus) microplus indigenous to ThailandKaewhom P., Stich R., Needham G., Jittapalapong S.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1149,pp. 53-57
  12
  15Seroprevalence and risk factors of neospora caninum infection among dairy cows in the western provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, ThailandArunvipas P., Inpankaew T., Jittapalapong S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 64-70
  3
  16Molecular prevalence of Trypanosoma spp. in wild rodents of Southeast Asia: Influence of human settlement habitatPumhom P., Pumhom P., Pumhom P., Pognon D., Pognon D., Yangtara S., Thaprathorn N., Milocco C., Milocco C., Douangboupha B., Herder S., Herder S., Chaval Y., Morand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2014Epidemiology and Infection
  142(6),pp. 1221-1230
  25
  17Diagnosis and genetic analysis of the worldwide distributed Rattus-borne Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi and its allied species in blood and fleas of rodentsOrtiz P., Garcia H., Lima L., da Silva F., Campaner M., Pereira C., Jittapalapong S., Neves L., Neves L., Desquesnes M., Desquesnes M., Camargo E., Teixeira M.2018Infection, Genetics and Evolution
  63,pp. 380-390
  13
  18Descriptive prevalence of gastrointestinal parasites in goats from small farms in Bangkok and vicinity and the associated risk factorsAzrul L., Azrul L., Poungpong K., Jittapalapong S., Prasanpanich S.2017Annual Research and Review in Biology
  16(2)
  4
  19Recent discoveries of new hantaviruses widen their range and question their originsHenttonen H., Buchy P., Suputtamongkol Y., Jittapalapong S., Herbreteau V., Laakkonen J., Chaval Y., Galan M., Dobigny G., Charbonnel N., Michaux J., Cosson J.F., Morand S., Hugot J.P.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1149,pp. 84-89
  34
  20Immune response of bos indicus cattle against the anti-tick antigen Bm91 derived from local rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks and its effect on tick reproduction under natural infestationLambertz C., Chongkasikit N., Jittapalapong S., Gauly M.2012Journal of Parasitology Research
  2012
  16
  21Babesia Occurrence in Rodents in Relation to Landscapes of Mainland Southeast AsiaKarnchanabanthoeng A., Karnchanabanthoeng A., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Carcy B.2018Vector-Borne and Zoonotic Diseases
  18(3),pp. 121-130
  7
  22Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, ThailandKhine N.O., Chimnoi W., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Saetiew N., Simking P., Saengow S., Jittapalapong S., Inpankaew T.2021Parasitology International
  83
  0
  23Tabanids: Neglected subjects of research, but important vectors of disease agents!Baldacchino F., Baldacchino F., Desquesnes M., Desquesnes M., Mihok S., Foil L.D., Duvallet G., Jittapalapong S.2014Infection, Genetics and Evolution
  28,pp. 596-615
  102
  24Seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive felids in ThailandThiangtum K., Nimsuphun B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Tunwattana W., Tongthainan D., Jittapalapong S., Rukkwamsuk T., Maruyama S.2006Veterinary Parasitology
  136(3-4),pp. 351-355
  21
  25Distribution of Japanese encephalitis virus, Japan and Southeast Asia, 2016-2018Kuwata R., Torii S., Shimoda H., Supriyono T.P., Prasertsincharoen N., Takemae H., Bautista R.C.J.T., Ebora V.D.B.M., Abella J.A.C., Dargantes A.P., Hadi U.K., Setiyono A., Baltazar E.T., Simborio L.T., Agungpriyono S., Jittapalapong S., Rerkamnuaychoke W., Hondo E., Maeda K., Maeda K.2020Emerging Infectious Diseases
  26(1),pp. 125-128
  11
  26Anthelminthic efficacy of chili (Capsicum annum longum) and nutritional supplementation on ovine fascioliasis in EthiopiaAhmed E., Markvichitr K., Tumwasorn S., Koonawootrittriron S., Choothesa A., Jittapalapong S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 724-732
  1
  27A comparison of six primer sets for detection of Trypanosoma evansi by polymerase chain reaction in rodents and Thai livestockPruvot M., Kamyingkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Sarataphan N., Jittapalapong S.2010Veterinary Parasitology
  171(3-4),pp. 185-193
  32
  28Prevalence and genotyping of cryptosporidium spp from dairy cow fecal samples in western ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Thompson R.A., Jittapalapong S.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  41(4),pp. 770-775
  14
  29Immunization with tick salivary gland extracts: Impact on salivary gland ultrastructure in Rhipicephalus (Boophilus) microplus collected from immunized naturally infested cattleJittapalapong S., Phichitrasilp T., Chanphao H., Rerkamnuychoke W., Stich R.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1149,pp. 200-204
  5
  30Toxoplasmosis in rodents: Ecological survey and first evidences in ThailandJittapalapong S., Sarataphan N., Maruyama S., Hugot J., Morand S., Morand S., Herbreteau V., Herbreteau V.2011Vector-Borne and Zoonotic Diseases
  11(3),pp. 231-237
  25
  31A study of ectoparasites of Canis lupus familiaris in Mueang district, Khon Kaen, Thailand.Nithikathkul C., Polseela R., Iamsa-ard J., Wongsawad C., Jittapalapong S.2005The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
  36 Suppl 4,pp. 149-151
  13
  32Is the oriental house rat (Rattus tanezumi) a potential reservoir for trypanosoma evansi in Thailand?Kocher A., Desquesnes M., Desquesnes M., Yangtara S., Morand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Jittapalapong S.2015Journal of Wildlife Diseases
  51(3),pp. 719-723
  4
  33Detection of Ehrlichia canis in canine carrier blood and in individual experimentally infected ticks with a p30-based PCR assayStich R., Rikihisa Y., Ewing S., Needham G., Grover D., Jittapalapong S.2002Journal of Clinical Microbiology
  40(2),pp. 540-546
  44
  34Seroprevalence and risk factors associated with exposure of water buffalo (Bubalus bubalis) to Neospora caninum in northeast ThailandKengradomkij C., Inpankaew T., Kamyingkird K., Wongpanit K., Wongnakphet S., Mitchell T., Xuan X., Igarashi I., Jittapalapong S., Stich R.2015Veterinary Parasitology
  207(1-2),pp. 156-160
  16
  35Decoding the RNA viromes in rodent lungs provides new insight into the origin and evolutionary patterns of rodent-borne pathogens in Mainland Southeast AsiaWu Z., Wu Z., Han Y., Liu B., Li H., Zhu G., Latinne A., Latinne A., Latinne A., Dong J., Sun L., Su H., Liu L., Du J., Zhou S., Chen M., Kritiyakan A., Jittapalapong S., Chaisiri K., Buchy P., Duong V., Yang J., Jiang J., Xu X., Zhou H., Yang F., Irwin D.M., Morand S., Daszak P., Wang J., Jin Q.2021Microbiome
  9(1)
  8
  36Erratum to 'Specific primers for PCR amplification of the ITS1 (ribosomal DNA) of Trypanosoma lewisi' [Infect. Genet. Evol. 11(6) (2011) 1361-1367]Desquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Yangtara S., Milocco C., Milocco C., Ravel S., Wang M., Lun Z., Morand S., Jittapalapong S.2012Infection, Genetics and Evolution
  12(5),pp. 1155
  0
  37Molecular, biological, and morphometric comparisons between different geographical populations of Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae)Sanches G.S., Sanches G.S., Évora P.M., Mangold A.J., Jittapalapong S., Rodriguez-Mallon A., Guzmán P.E.E., Bechara G.H., Bechara G.H., Camargo-Mathias M.I.2016Veterinary Parasitology
  215,pp. 78-87
  34
  38Variation among Bm86 sequences in Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks collected from cattle across ThailandKaewmongkol S., Kaewmongkol S., Kaewmongkol S., Kaewmongkol G., Inthong N., Lakkitjaroen N., Sirinarumitr T., Berry C.M., Jonsson N.N., Stich R.W., Jittapalapong S.2015Experimental and Applied Acarology
  66(2),pp. 247-256
  15
  39Zoonotic trypanosomes in South East Asia: Attempts to control Trypanosoma lewisi using veterinary drugsDesquesnes M., Desquesnes M., Yangtara S., Kunphukhieo P., Chalermwong P., Jittapalapong S., Herder S., Herder S.2016Experimental Parasitology
  165,pp. 35-42
  7
  40Detection of specific IgM and IgG antibodies in acute canine monocytic ehrlichiosis that recognize recombinant gp36 antigensKaewmongkol S., Suwan E., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.G., Kaewmongkol G.2020Heliyon
  6(7)
  0
  41Association of Ehrlichia canis, Hemotropic Mycoplasma spp. and Anaplasma platys and severe anemia in dogs in ThailandKaewmongkol G., Lukkana N., Yangtara S., Kaewmongkol S., Thengchaisri N., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.2017Veterinary Microbiology
  201,pp. 195-200
  24
  42Reduced incidence of Babesia bigemina infection in cattle immunized against the Cattle Tick, Boophilus microplusJittapalapong S., Jansawan W., Barriga O., Stich R.2004Annals of the New York Academy of Sciences
  1026,pp. 312-318
  13
  43Comparison of diagnostic technique for detection of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandSunanta C., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipas P., Maruyama S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 48-52
  3
  44Trypanosoma from rodents as potential source of infection in human-shaped landscapes of South-East AsiaPumhom P., Pumhom P., Pumhom P., Morand S., Morand S., Tran A., Tran A., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2015Veterinary Parasitology
  208(3-4),pp. 174-180
  23
  45Prevalence of gastro-intestinal parasites of dairy cothailandJittapalapong S., Sangwaranond A., Nimsuphan B., Inpankaew T., Phasuk C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipat P., Anakewith T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 40-45
  12
  46Guidelines for user-friendly iconographic description of hematophagous flies' external morphology; application to the identification of Tabanus rubidus (Wiedemann, 1821) (Diptera: Tabanidae)Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Wongthangsiri D., Jittapalapong S., Chareonviriyaphap T.2018Journal of Asia-Pacific Entomology
  21(3),pp. 807-822
  2
  47Host surveys, ixodid tick biology and transmission scenarios as related to the tick-borne pathogen, Ehrlichia canisStich R., Schaefer J., Bremer W., Needham G., Jittapalapong S.2008Veterinary Parasitology
  158(4),pp. 256-273
  57
  48Monitoring silent spillovers before emergence: a pilot study at the tick/human interface in thailandTemmam S., Chrétien D., Bigot T., Bigot T., Dufour E., Petres S., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Devillers E., Dumarest M., Yousfi L., Jittapalapong S., Karnchanabanthoeng A., Chaisiri K., Gagnieur L., Cosson J.F., Vayssier-Taussat M., Morand S., Morand S., Moutailler S., Eloit M., Eloit M.2019Frontiers in Microbiology
  10(OCT)
  18
  49Molecular detection and genetic diversity of Anaplasma marginale based on the major surface protein genes in ThailandJunsiri W., Junsiri W., Watthanadirek A., Poolsawat N., Kaewmongkol S., Jittapalapong S., Chawengkirttikul R., Anuracpreeda P.2020Acta Tropica
  205
  8
  50Structural dynamics of Rhipicephalus microplus serpin-3Pongprayoon P., Kaewhom P., Kaewmongkol S., Suwan E., Stich R.W., Wiriya B., Jittapalapong S.2021Molecular Simulation
  0
  51Prevalence and genetic diversity of Bartonella spp. In small mammals from Southeastern AsiaJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jittapalapong S., Morand S., Raoult D., Rolain J.M.2012Applied and Environmental Microbiology
  78(23),pp. 8463-8466
  30
  52The molecular prevalence and MSA-2b gene-based genetic diversity of Babesia bovis in dairy cattle in ThailandSimking P., Simking P., Simking P., Saengow S., Bangphoomi K., Sarataphan N., Wongnarkpet S., Inpankaew T., Jittapalapong S., Munkhjargal T., Sivakumar T., Yokoyama N., Igarashi I.2013Veterinary Parasitology
  197(3-4),pp. 642-648
  14
  53Seasonal abundance of Tabanidae (Diptera) on dairy farms in Saraburi Province, ThailandPhasuk J., Tharawoot T., Beaver R.A., Jittapalapong S.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(3),pp. 175-181
  4
  54Transstadial and intrastadial experimental transmission of Ehrlichia canis by male Rhipicephalus sanguineusBremer W.G., Schaefer J.J., Wagner E.R., Ewing S.A., Rikihisa Y., Needham G.R., Jittapalapong S., Moore D.L., Stich R.W.2005Veterinary Parasitology
  131(1-2),pp. 95-105
  67
  55Immunization of rabbits with recombinant serine protease inhibitor reduces the performance of adult female Rhipicephalus microplusJittapalapong S., Kaewhom P., Pumhom P., Canales M., de la Fuente J., de la Fuente J., Stich R.W.2010Transboundary and Emerging Diseases
  57(1-2),pp. 103-106
  20
  56Prevalence of Trypanosoma evansi infection causing abortion in dairy cows in central ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Inpankaew T., Sangvaranond A., Phasuk C., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Sarataphan N., Desquesnes M., Arunvipas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 53-57
  10
  57Molecular characterization of Anaplasma marginale based on the msp1a and msp1b genesJunsiri W., Junsiri W., Watthanadirek A., Poolsawat N., Minsakorn S., Nooroong P., Jittapalapong S., Chawengkirttikul R., Anuracpreeda P.2021Veterinary Microbiology
  262
  1
  58Detection of Hepatozoon canis in stray dogs and cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Rungphisutthipongse O., Maruyama S., Schaefer J., Stich R.2006Annals of the New York Academy of Sciences
  1081,pp. 479-488
  65
  59Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandInpankaew T., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sununta C., Zhang G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X., Jittapalapong S.2010Transboundary and Emerging Diseases
  57(1-2),pp. 42-45
  19
  60Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Phasuk J., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sunanta C., Zhang G., Aboge G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X.2009Onderstepoort Journal of Veterinary Research
  76(2),pp. 161-165
  9
  61Apigenin induces oxidative stress in mouse Sertoli TM4 cellsJittapalapong S., Poompoung T., Sutjarit S.2021Veterinary World
  14(12),pp. 3132-3137
  0
  62Trypanosoma evansi and surra: A review and perspectives on transmission, epidemiology and control, impact, and zoonotic aspectsDesquesnes M., Desquesnes M., Dargantes A., Lai D., Lun Z., Holzmuller P., Jittapalapong S.2013BioMed Research International
  2013
  157
  63Prevalence of Cryptosporidium among dairy cows in ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Sipipanth C., Stich R.2006Annals of the New York Academy of Sciences
  1081,pp. 328-335
  22
  64Evaluation of an Indirect-ELISA Test for Trypanosoma evansi Infection (Surra) in Buffaloes and Its Application to a Serological Survey in ThailandKocher A., Kocher A., Desquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Yangtara S., Leboucher E., Leboucher E., Rodtian P., Dargantes A., Jittapalapong S.2015BioMed Research International
  2015
  11
  65Prevalence, risk factors and genotyping of Cryptosporidium spp. from feces of dairy cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom ProvincesInprankaew T., Arunvipas P., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 58-62
  1
  66Molecular detection and prevalence of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in ThailandSricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Inpankaew T., Keawmongkol S., Keawmongkol S., Keawmongkol S., Supanam J., Stich R., Jittapalapong S.2016Infection, Genetics and Evolution
  40,pp. 310-314
  28
  67Seroprevalence of Neospora caninum infection in dairy cows in Northern provinces, ThailandInpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Mitchell T., Sununta C., Igarashi I., Xuan X.2014Acta Parasitologica
  59(2),pp. 305-309
  14
  68A review and illustrated description of Musca crassirostris, one of the most neglected haematophagous livestock fliesDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Onju S., Chalermwong P., Jittapalapong S., Masmeatathip R.2019Medical and Veterinary Entomology
  33(1),pp. 16-30
  4
  69Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in domestic goats in Satun Province, ThailandJittapalapong S., Sangvaranond A., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Khachaeram W., Koizumi S., Maruyama S.2005Veterinary Parasitology
  127(1),pp. 17-22
  74
  70Rodents as hosts of infectious diseases: Biological and ecological characteristicsMorand S., Jittapalapong S., Kosoy M.2015Vector-Borne and Zoonotic Diseases
  15(1),pp. 1-2
  21
  71Attempted transmission of Trypanosoma evansi to rats and mice by direct ingestion of contaminated blood and via engorged ticksVergne T., Vergne T., Kamyinkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S.2011Acta Protozoologica
  50(2),pp. 133-136
  10
  72Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ and ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ of stray cats residing in Bangkok monasteries, ThailandKamyingkird K., Jiyipong T., Amavisit P., Stich R.W., Jittapalapong S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 423-430
  1
  73Antibody-ELISA for Trypanosoma evansi: Application in a serological survey of dairy cattle, Thailand, and validation of a locally produced antigenDesquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Pruvot M., Kengradomkij C., Bossard G., Sarataphan N., Jittapalapong S.2009Preventive Veterinary Medicine
  90(3-4),pp. 233-241
  30
  74Fish-borne trematodes in cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and wild-caught fish from ThailandWiriya B., Clausen J.H., Inpankaew T., Inpankaew T., Thaenkham U., Jittapalapong S., Satapornvanit K., Dalsgaard A.2013Veterinary Parasitology
  198(1-2),pp. 230-234
  14
  75Prevalence and molecular characterization of bovine Cryptosporidium from dairy cows in Northern ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Sunanta C., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Jittapalapong S.2017Acta Parasitologica
  62(4),pp. 772-774
  5
  76Molecular Demonstration of Trypanosoma evansi and Trypanosoma lewisi DNA in Wild Rodents from Cambodia, Lao PDR and ThailandMilocco C., Milocco C., Milocco C., Kamyingkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Herbreteau V., Chaval Y., Douangboupha B., Morand S., Morand S.2013Transboundary and Emerging Diseases
  60(1),pp. 17-26
  24
  77Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, ThailandKamyingkird K., Junsiri W., Chimnoi W., Kengradomkij C., Saengow S., Sangchuto K., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B., Inpankeaw T., Jittapalapong S.2017Agriculture and Natural Resources
  51(4),pp. 299-302
  12
  78Dynamic and structural insights into tick serpin from Ixodes ricinusPongprayoon P., Niramitranon J., Kaewhom P., Kaewmongkol S., Suwan E., Stich R.W., Jittapalapong S.2020Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  38(8),pp. 2296-2303
  3
  79Detection of Babesia vogeli in stray cats of metropolitan Bangkok, ThailandSimking P., Wongnakphet S., Stich R., Jittapalapong S.2010Veterinary Parasitology
  173(1-2),pp. 70-75
  28
  80Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Wongpanit K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Xuan X., Igarashi I., Xiao L., Jittapalapong S.2014Tropical Animal Health and Production
  46(2),pp. 487-490
  14
  81Humoral immune response of dairy cattle immunized with rBm95 (KU-VAC1) derived from Thai Rhipicephalus microplusJittapalapong S., Kaewhom P., Kengradomkij C., Saratapan N., Canales M., de la Fuente J., de la Fuente J., Stich R.W.2010Transboundary and Emerging Diseases
  57(1-2),pp. 91-95
  4
  82Rodent-borne hantaviruses in Cambodia, Lao PDR, and Thailand.Blasdell K., Cosson J., Chaval Y., Herbreteau V., Douangboupha B., Jittapalapong S., Lundqvist A., Hugot J., Morand S., Buchy P.2011EcoHealth
  8(4),pp. 432-443
  28
  83Identification of a novel Anaplasma marginale appendage-associated protein that localizes with actin filaments during intraerythrocytic infectionStich R.W., Olah G.A., Brayton K.A., Brown W.C., Fechheimer M., Green-Church K., Jittapalapong S., Kocan K.M., McGuire T.C., Rurangirwa F.R., Palmer G.H.2004Infection and Immunity
  72(12),pp. 7257-7264
  14
  84Humoral antibody responses of rabbits immunized with anti-tick vaccine using SERPIN recombinant proteinKaewhom P., Sirinarumitr T., Chantakru S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 69-76
  4
  85Changing landscapes of Southeast Asia and rodent-borne diseases: decreased diversity but increased transmission risksMorand S., Morand S., Blasdell K., Bordes F., Buchy P., Buchy P., Carcy B., Chaisiri K., Chaval Y., Claude J., Cosson J.F., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Jiyipong T., Jiyipong T., Karnchanabanthoen A., Karnchanabanthoen A., Pornpan P., Pornpan P., Rolain J.M., Tran A., Tran A.2019Ecological Applications
  29(4)
  25
  86Bartonella spp. Infections in rodents of Cambodia, Lao PDR, and Thailand: Identifying risky habitatsJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Morand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Rolain J.2015Vector-Borne and Zoonotic Diseases
  15(1),pp. 48-55
  13
  87A preliminary serological study of Trypanosoma evansi and Trypanosoma lewisi in a Chinese human populationGao J.M., Truc P., Desquesnes M., Desquesnes M., Vincendeau P., Courtois P., Zhang X., Li S.J., Jittapalapong S., Lun Z.R.2018Agriculture and Natural Resources
  52(6),pp. 612-616
  4
  88Molecular and serological prevalence of Babesia bovis and Babesia bigemina in water buffaloes in the northeast region of ThailandTerkawi M., Huyen N., Shinuo C., Inpankaew T., Maklon K., Aboulaila M., Ueno A., Goo Y., Yokoyama N., Jittapalapong S., Xuan X., Igarashi I.2011Veterinary Parasitology
  178(3-4),pp. 201-207
  79
  89Seroprevalence of Babesia infections of dairy cows in northern ThailandIseki H., Zhou L., Kim C., Inpankaew T., Sununta C., Yokoyama N., Xuan X., Jittapalapong S., Igarashi I.2010Veterinary Parasitology
  170(3-4),pp. 193-196
  21
  90Genetic diversity and antigenicity variation of Babesia bovis merozoite surface antigen-1 (MSA-1) in ThailandTattiyapong M., Tattiyapong M., Sivakumar T., Takemae H., Simking P., Jittapalapong S., Igarashi I., Yokoyama N.2016Infection, Genetics and Evolution
  41,pp. 255-261
  10
  91Spatial and seasonal variation in the prevalence of Anaplasma marginale among beef cattle in previously flooded regions of ThailandSaetiew N., Saetiew N., Saetiew N., Simking P., Simking P., Simking P., Saengow S., Morand S., Morand S., Desquesnes M., Stich R.W., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Jittapalapong S.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 355-362
  1
  92A Clinical and Epidemiological Investigation of the First Reported Human Infection With the Zoonotic Parasite Trypanosoma evansi in Southeast AsiaVan Vinh Chau N., Buu Chau L., Desquesnes M., Desquesnes M., Herder S., Herder S., Phu Huong Lan N., Campbell J.I., Campbell J.I., Van Cuong N., Yimming B., Chalermwong P., Jittapalapong S., Franco J.R., Tue N.T., Rabaa M.A., Rabaa M.A., Carrique-Mas J., Carrique-Mas J., Thanh T.P.T., Tran Vu Thieu N., Berto A., Berto A., Thi Hoa N., Thi Hoa N., Van Minh Hoang N., Canh Tu N., Khac Chuyen N., Wills B., Wills B., Tinh Hien T., Tinh Hien T., Thwaites G.E., Thwaites G.E., Yacoub S., Yacoub S., Baker S., Baker S., Baker S.2016Clinical Infectious Diseases
  62(8),pp. 1002-1008
  65
  93Risk factors of Neospora caninum infection in dogs and cats in dairy farms in Western ThailandArunvipas P., Inpankaew T., Jittapalapong S.2012Tropical Animal Health and Production
  44(5),pp. 1117-1121
  19
  94The effect of the DNA preparation method on the sensitivity of PCR for the detection of Trypanosoma evansi in rodents and implications for epidemiological surveillance effortsPruvot M., Kamyingkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Sarataphan N., Jittapalapong S.2013Veterinary Parasitology
  191(3-4),pp. 203-208
  9
  95A review on the diagnosis of animal trypanosomosesDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Gonzatti M., Sazmand A., Sazmand A., Thévenon S., Thévenon S., Bossard G., Bossard G., Boulangé A., Boulangé A., Boulangé A., Gimonneau G., Gimonneau G., Gimonneau G., Truc P., Herder S., Ravel S., Sereno D., Jamonneau V., Jittapalapong S., Jacquiet P., Solano P., Berthier D., Berthier D.2022Parasites and Vectors
  15(1)
  0
  96Molecular prevalence of different genotypes of theileria orientalis detected from cattle and water buffaloes in ThailandAltangerel K., Sivakumar T., Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Terkawi M., Ueno A., Xuan X., Igarashi I., Yokoyama N.2011Journal of Parasitology
  97(6),pp. 1075-1079
  32
  97"Rodent biodiversity human health and pest control in a changing environments "Relationship of parasites and pathogens diversity to rodents in ThailandJittapalapong S., Herbreteau V., Hugot J., Areesrisom P., Karnchanabanthoeng A., Rerkamnuaychoke W., Morand S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(1),pp. 106-117
  14
  98Adaptation and evaluation of an ELISA for Trypanosoma evansi infection (surra) in elephants and its application to a serological survey in ThailandCamoin M., Camoin M., Kocher A., Kocher A., Kocher A., Chalermwong P., Yangtarra S., Thongtip N., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2018Parasitology
  145(3),pp. 371-377
  6
  99The Indirect ELISA Trypanosoma evansi in Equids: Optimisation and Application to a Serological Survey including Racing Horses, in ThailandCamoin M., Camoin M., Kocher A., Kocher A., Chalermwong P., Yangtarra S., Kamyingkird K., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2019BioMed Research International
  2019
  0
  100Trypanosoma evansi and surra: A review and perspectives on origin, history, distribution, taxonomy, morphology, hosts, and pathogenic effectsDesquesnes M., Desquesnes M., Holzmuller P., Lai D.H., Dargantes A., Lun Z.R., Jittaplapong S.2013BioMed Research International
  2013
  223
  101High genetic diversity in field isolates of Trypanosoma theileri assessed by analysis of cathepsin L-like sequences disclosed multiple and new genotypes infecting cattle in ThailandGarcia H., Kamyingkird K., Rodrigues A., Jittapalapong S., Teixeira M., Desquesnes M., Desquesnes M.2011Veterinary Parasitology
  180(3-4),pp. 363-367
  22
  102An evaluation of melarsomine hydrochloride efficacy for parasitological cure in experimental infection of dairy cattle with Trypanosoma evansi in ThailandDesquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Vergne T., Sarataphan N., Pranee R., Jittapalapong S.2011Parasitology
  138(9),pp. 1134-1142
  11
  103Molecular cloning, sequence analysis, and immune recognition of Bm95 from Thai strains of Rhipicephalus (Boophilus) microplusJittapalapong S., Thanasilp S., Kengradomkit C., Sirinarukmit T., Kaewmongkol G., Stich R.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1149,pp. 45-48
  2
  104Molecular characterization of Thai Ehrlichia canis and Anaplasma platys strains detected in dogsPinyoowong D., Jittapalapong S., Suksawat F., Stich R., Thamchaipenet A.2008Infection, Genetics and Evolution
  8(4),pp. 433-438
  45
  105Coinfection of Leptospira SPP and Toxoplasma gondii among stray dogs in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Sittisan P., Sakpuaram T., Kabeya H., Maruyama S., Inpankaew T.2009Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  40(2),pp. 247-252
  16
  106Getah virus epizootic among wild boars in Japan around 2012Kuwata R., Shimoda H., Phichitraslip T., Prasertsincharoen N., Noguchi K., Yonemitsu K., Minami S., Supriyono , Tran N.T.B., Takano A., Suzuki K., Nemoto M., Bannai H., Yokoyama M., Takeda T., Jittapalapong S., Rerkamnuaychoke W., Maeda K.2018Archives of Virology
  163(10),pp. 2817-2821
  8
  107Preliminary observation on feeding behaviour and physical characteristics of goats following supplementation of Sesbania grandiflora leavesAzrul-Lokman M., Azrul-Lokman M., Poungpong K., Jittapalapong S., Prasanpanich S.2018Malaysian Applied Biology
  47(4),pp. 89-93
  0
  108Seroprevalence of Toxoplasma gondii antibodies in stray cats and dogs in the Bangkok metropolitan area, ThailandJittapalapong S., Nimsupan B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kabeya H., Maruyama S.2007Veterinary Parasitology
  145(1-2),pp. 138-141
  59
  109Bartonella species in small mammals and their potential vectors in AsiaJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jittapalapong S., Morand S., Morand S., Rolain J.M.2014Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
  4(10),pp. 757-767
  18
  110Humoral immune response of dogs immunized with salivary gland, midgut, or repeated infestations with Rhipicephalus sanguineusJittapalapong S., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Stich R.W., Stich R.W., Gordon J.C., Gordon J.C., Bremer C.A., Bremer C.A., Barriga O.O., Barriga O.O.2000Annals of the New York Academy of Sciences
  916,pp. 283-288
  8
  111Insecticide-impregnated screens used under ‘multi-target method’ for haematophagous fly control in cattle: a proof of conceptDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Bouhsira E., Chalermwong P., Drosne L., Drosne L., Drosne L., Duvallet G., Franc M., Gimonneau G., Gimonneau G., Grimaud Y.R.P., Guillet P., Himeidan Y.E., Jacquiet P., Jittapalapong S., Karanja W., Liénard E., Onju S., Ouma J., Rayaisse J.B., Masmeatathip R., Salou E., Shah V., Shukri S., Thaisungnoen K.2021Ecology and Control of Vector-Borne Diseases
  6,pp. 91-105
  0
  112Molecular detection of divergent trypanosomes among rodents of ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Sarataphan N., Herbreteau V., Hugot J.P., Morand S., Stich R.W.2008Infection, Genetics and Evolution
  8(4),pp. 445-449
  33
  113First Detection of Ehrlichia canis in Cerebrospinal Fluid From a Nonthrombocytopenic Dog with Meningoencephalitis By Broad-Range PCRKaewmongkol G., Maneesaay P., Suwanna N., Tiraphut B., Krajarngjang T., Chouybumrung A., Kaewmongkol S., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.2016Journal of Veterinary Internal Medicine
  30(1),pp. 255-259
  14
  114Zoonotic trypanosomes in South East Asia: Attempts to control Trypanosoma lewisi using human and animal trypanocidal drugsDesquesnes M., Desquesnes M., Yangtara S., Kunphukhieo P., Jittapalapong S., Herder S., Herder S.2016Infection, Genetics and Evolution
  44,pp. 514-521
  6
  115Retraction: WITHDRAWN: Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, 'Candidatus Mycoplasma haemominutum' and 'Candidatus Mycoplasma turicensis' in stray cats residing in monasteries of Bangkok, Thailand (Veterinary microbiology (1016) PII: S0378-1135(17)30088-3)Kamyingkird K., Jiyipong T., Wongnarkpet S., Amavisit P., Tasker S., Stich R.W., Jittapalapong S.2017Veterinary microbiology
  210,pp. 197
  0