Person Image

  Education

  • Ph.D.(.(Veterinary Medical Sciences), ม.โตเกียว, ญี่ปุ่น, 2551
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  5.8S-ITS2-28S Bangkok Cats Dirofilaria immitis Dogs Faecal examinations Satun Songkhla‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’Adipose mesenchymal stem cellAfrican Horse SicknessAllogeneic mesenchymal stem cellsAnaplasma platysapparently healthyBabesia caballiBangkokBartonellaBartonella species Rodent Shrew Thailand ZoonosisBirdBiting louseblood meal analysisBlood parasitesblood smearBlood transfusionBloodmealBody size measurementBuffaloCanine Monocytic EhrlichiosisCaptivityCatcatschewing liceColpocephalum turbinatumcompanion vector-borne pathogensconventional polymerase chain reactionCorneaCorneal ulcerCowCulicoidesCummingsiella ovaliscutaneous leishmaniasisCyclocryotherapyCyclodestructiondairy cowsDogdogsEhrlichia canisELISAethyl-acetate centrifugationGastro-intestinal (GI) parasitesgastrointestinal parasiteshost preference blood feedingIFATIntegration approachIntraocular pressureKeratoconjunctivitis siccalatex agglutination test.Leishmania donovani complexleishmaniasisLi Bong IslandlivestockMesenchymal stem cellMini kDNAMSCsnested PCRNonthaburiocular disordersParasitic diseases in small animalsPCRPCR diagnostic servicepet prairie dogsPetsPhylogenetic analysisplain-pouched hornbillPrevalenceraptorreservoirReservoir hostRetinal detachmentRodentrodentsRotat 1.2serodiagnosisseroprevalenceserum proteinSongkhla LakeSurrathai strainTheileria equiThrombocytopeniaToxoplasmosisTreatmentTritrichomonas foetusTrypanosoma evansiuveitisVisceral leishmaniasisแมวโรคอุบัติใหม่สุนัขหนู

  Interest

  Veterinary Protozoology, Veterinary Ophthalmology, Parasitic diseases in small animals

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2561 - ก.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา
  • ม.ค. 2560 - ก.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2558 - ต.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • พ.ย. 2553 - เม.ย. 2556 หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • มิ.ย. 2551 - พ.ย. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
   • ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
   • ห้องหน่วยจักษุ ชั้น 3 อาคารฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Isolation and phylogenetic analysis of Arcobacter spp. in ground chicken meat and environmental water in Japan and ThailandMorita Y., Morita Y., Maruyama S., Kabeya H., Boonmar S., Nimsuphan B., Nagai A., Kozawa K., Nakajima T., Mikami T., Kimura H.2004Microbiology and Immunology
  48(7),pp. 527-533
  65
  2Seroprevalence of Toxoplasma gondii antibodies in stray cats and dogs in the Bangkok metropolitan area, ThailandJittapalapong S., Nimsupan B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kabeya H., Maruyama S.2007Veterinary Parasitology
  145(1-2),pp. 138-141
  65
  3Seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive felids in ThailandThiangtum K., Nimsuphun B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Tunwattana W., Tongthainan D., Jittapalapong S., Rukkwamsuk T., Maruyama S.2006Veterinary Parasitology
  136(3-4),pp. 351-355
  24
  4Prevalence of gastro-intestinal parasites of dairy cothailandJittapalapong S., Sangwaranond A., Nimsuphan B., Inpankaew T., Phasuk C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipat P., Anakewith T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 40-45
  21
  5Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, ThailandKamyingkird K., Junsiri W., Chimnoi W., Kengradomkij C., Saengow S., Sangchuto K., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B., Inpankeaw T., Jittapalapong S.2017Agriculture and Natural Resources
  51(4),pp. 299-302
  19
  6Prevalence of zoonotic Bartonella species among rodents and shrews in ThailandPangjai D., Maruyama S., Boonmar S., Kabeya H., Sato S., Nimsuphan B., Petkanchanapong W., Wootta W., Wangroongsarb P., Boonyareth M., Preedakoon P., Saisongkorh W., Sawanpanyalert P.2014Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases
  37(2),pp. 109-114
  13
  7Thrombocytopenia and anemia related to retinal detachment in dogs infected with ehrlichia canis and anaplasma platysSaeng-Chuto K., Thayananuphat A., Thayananuphat A., Sritrakoon N., Nimsuphan B.2016Tropical Biomedicine
  33(3),pp. 519-525
  5
  8Molecular Identification of Culicoides Species and Host Preference Blood Meal in the African Horse Sickness Outbreak-Affected Area in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, ThailandKamyingkird K., Choocherd S., Chimnoi W., Klinkaew N., Kengradomkij C., Phoosangwalthong P., Thammasonthijarern N., Pattanatanang K., Inpankaew T., Phasuk J., Nimsuphan B.2023Insects
  14(4)
  5
  9A newly developed droplet digital PCR for Ehrlichia canis detection: comparisons to conventional PCR and blood smear techniquesWichianchot S., Hongsrichan N., Maneeruttanarungroj C., Pinlaor S., Iamrod K., Purisarn A., Donthaisong P., Karanis P., Karanis P., Nimsuphan B., Rucksaken R.2022Journal of Veterinary Medical Science
  84(6),pp. 831-840
  4
  10Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection from water buffaloes (Bubalus bubalis) in northeastern and southern ThailandInpankaew T., Thi Thuy N., Thi Thuy N., Nimsuphan B., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Chimnoi W., Boonaue B., Xuan X.2021Folia parasitologica
  68
  3
  11Seroprevalence of Leishmania infection in domestic animals in Songkhla and Satun provinces, southern ThailandJunsiri W., Wongnarkpet S., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B.2017Tropical Biomedicine
  34(2),pp. 352-362
  3
  12Companion Vector-Borne Pathogens and Associated Risk Factors in Apparently Healthy Pet Animals (Dogs and Cats) in Khukhot City Municipality, Pathum Thani Province, ThailandLuong N.H., Kamyingkird K., Thammasonthijarern N., Phasuk J., Nimsuphan B., Pattanatanang K., Chimnoi W., Kengradomkij C., Klinkaew N., Inpankaew T.2023Pathogens
  12(3)
  2
  13Detection of Giardia duodenalis Zoonotic Assemblages AI and BIV in Pet Prairie Dogs (Cynomys ludovicanus) in Bangkok, ThailandKamyingkird K., Phoosangwalthong P., Klinkaew N., Leelanupat A., Kengradomkij C., Chimnoi W., Rungnirundorn T., Nimsuphan B., Inpankaew T.2022Animals
  12(15)
  1
  14Characterization of serum protein fractions of dogs naturally infected with ehrlichia canis or anaplasma platys associated with uveitisNimsuphan B., Prasroedsang S., Kengradomkij C., Thayananuphat A., Thayananuphat A., Kromkhun P.2020Tropical Biomedicine
  37(3),pp. 551-559
  1
  15Prevalence of Tritrichomonas foetus infection in cats in Bangkok metropolitan area and in vitro drug sensitivity testingLeelanupat A., Kamyingkird K., Chimnoi W., Nimsuphan B.2020Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
  21
  0
  16First report of three novel Bartonella species isolated in rodents and shrews from nine provinces of ThailandPangjai D., Nimsuphan B., Petkanchanapong W., Wootta W., Boonyareth M., Rodkvamtook W., Boonmar S.2022Veterinary World
  15(7),pp. 1624-1631
  0