ผลงานคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2018

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2018

Publish Year International Journal 13
2018 exVitta, A., exThimpoo, P., exMeesil, W., exYimthin, T., exFukruksa, C., exPolseela, R., inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTandhavanant, S., exThanwisai, A., "Larvicidal activity of Xenorhabdus and Photorhabdus bacteria against Aedes aegypti and Aedes albopictus", Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 31-36
2018 exYodsang, P, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exAro, EM, exMaenpaa, P, exIncharoensakdi, A, "Factors affecting photobiological hydrogen production in five filamentous cyanobacteria from Thailand", PHOTOSYNTHETICA, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 334-341
2018 exCamoin, M, exKocher, A, exChalermwong, P, exYangtarra, S, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exDesquesnes, M, "Adaptation and evaluation of an ELISA for Trypanosoma evansi infection (surra) in elephants and its application to a serological survey in Thailand", PARASITOLOGY, ปีที่ 145, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 371-377
2018 exDesquesnes, M., exWongthangsiri, D., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Guidelines for user-friendly iconographic description of hematophagous flies' external morphology; application to the identification of Tabanus rubidus (Wiedemann, 1821) (Diptera: Tabanidae)", Journal of Asia-Pacific Entomology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 807-822
2018 inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exSerge Morand, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exBernard Carcy, "Babesia Occurrence in Rodents in Relation to Landscapes of Mainland Southeast Asia", Vector-borne and Zoonotic Diseases, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 121-130
2018 exKuwata, R, exShimoda, H, inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoguchi, K, exYonemitsu, K, exMinami, S, exSupriyono, exTran, NTB, exTakano, A, exSuzuki, K, exNemoto, M, exBannai, H, exYokoyama, M, exTakeda, T, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exMaeda, K, "Getah virus epizootic among wild boars in Japan around 2012", ARCHIVES OF VIROLOGY, ปีที่ 163, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018, หน้า 2817-2821
2018 exPhruksawan, W., inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M., inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exOwen, H., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicokinetic profile of fusarenon-X and its metabolite nivalenol in the goat (Capra hircus)", Toxicon, ปีที่ 153, ตุลาคม 2018, หน้า 78-84
2018 exHengjan, Y., exSae-Koo, N., inดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOhmori, Y., exFujinami, H., exHondo, E., "Seasonal variation in the number of deaths in pteropus Lylei at Wat Pho Bang Khla temple, Thailand", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 80, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2018, หน้า 1364-1367
2018 exJarinya Khoontawad, exKitti Intuyod, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuttanan Hongsrichan, exChawalit Pairojkul, exPorntip Pinlaor, exThidarut Boonmars, exChaisiri Wongkham, exJones, A., exPlieskatt, J., exPotriquet, J., exBethony, J.M., exMulvenna, J., exSomchai Pinlaor, "Discovering proteins for chemopreventionand chemotherapy by curcumin in liver flukeinfection-induced bile duct cancer", PLoS ONE, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018
2018 exJapa, O, exMorand, S, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exChaisiri, K, exRibas, A, "Detection of Neospora caninum (Toxoplasmatidae) in wild small mammals from Thailand", FOLIA PARASITOLOGICA, ปีที่ 65, พฤศจิกายน 2018
2018 exGao, J.-M., exTruc, P., exDesquesnes, M., exVincendeau, P., exCourtois, P., exZhang, X., exLi, S.-J., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exLun, Z.-R., "A preliminary serological study of Trypanosoma evansi and Trypanosoma lewisi in a Chinese human population", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มกราคม 2018, หน้า 612-616
2018 exAzrul-Lokman, M., inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Preliminary observation on feeding behaviour and physical characteristics of goats following supplementation of Sesbania grandiflora leaves", Malaysian Applied Biology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2018, หน้า 89-93
2018 exOrtiz, PA, exGarcia, HA, exLima, L, exda Silva, FM, exCampaner, M, exPereira, CL, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exNeves, L, exDesquesnes, M, exCamargo, EP, exTeixeira, MMG, "Diagnosis and genetic analysis of the worldwide distributed Rattus-borne Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi and its allied species in blood and fleas of rodents", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 63, กันยายน 2018, หน้า 380-390
Publish Year National Journal 7
2018 inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii from stray cats residing in temples, Bangkok, Thailand", The Journal of Tropical Medicine and Parasitology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 8-14
2018 inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยี Fourier transform infrared spectroscopy: ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 29-33
2018 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนกานต์ สกุลแถว, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "วิธีการกำจัดเชื้อราที่อาจเป็นต้นกำเนิดของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนมาในน้ำด้วยกระบวนการออกซิเดชั่นทางเคมี", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 22-28
2018 inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "ผลของอพิเจนินต่อความเสื่อมของระบบประสาท", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 16-21
2018 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหบยทางการค้าต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 227-236
2018 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฉันท์ชนก ดวงศรี, "ชุดทดสอบวีทีเคยู ซัลบูแทม: ตรวจสอบการปนเปื้อนซัลบูทามอลในเนื้อสัตว์อย่างรวดเร็ว", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 16-21
2018 inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิติพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 53-62

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2018 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Immunoglobulin Y (IgY) Antibodies against Pseudomonas aeruginosa From Egg Yolk", The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 21 - 23 มิถุนายน 2018, ระยอง ประเทศไทย
2018 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง, exนายวีระพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, exนางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of ceftriaxone in the green sea turtle (Chelonia mydas): Preliminary study", 14th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT2018), 24 - 27 มิถุนายน 2018, Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์
2018 exPitchaya Santativongchai, exNapassawan Wanchuen, exRattanapon Panasa, exRattanaporn Praneetponkang, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pre-analytical errors in veterinary laboratory", Proceedings of International Conference of Agriculture and Natural Resources 2018, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exTanyanant Kaminsonsakul, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Serotype Distribution of Streptococcus suis Isolated from Various Clinical Samples of Diseased Pigs from Seven Provinces of Thailand", The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific, 6 - 7 กรกฎาคม 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2018 inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเบญจมาศ คุระจอก, exดร.ภัทรอร หาวนพันธ์, exรศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "The frequency of Dog Erythrocyte Antigen (DEA) 1 in Thai Mixed Breed Dogs", The Proceedings of the 56th annual conference Agricultural Science: Moving towards Creative Economy, 31 มกราคม - 7 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exสายฟ้า พุ่มลอยฟ้า, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of bacteria caused bad odors in the rubber plants", The International Conference on Materials Research and Innovation, 17 - 21 ธันวาคม 2018, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2018 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาศาสตร์แห่ง แผ่นดิน ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” , 13 - 14 ธันวาคม 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ถอดบทเรียนการจัดการความรู้: การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change, 13 - 14 ธันวาคม 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, exChadapa Sakunwattana, exPichit Olanwongsakul, "CHARACTERIZATION OF CRUSTIN RESPONDED TO Vibrio parahaemolyticus AHPNDINFECTION IN Litopenaeus vannamei", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44), 29 - 31 ตุลาคม 2018, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2018 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการทดสอบการสร้างก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากจุลินทรีย์ด้วยแผ่นเคลือบสารผสมสังเคราะห์", การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2018

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&BudgetYear=2018]