Person Image

  Education

  • วท.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม., มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2545
  • MBiomedSC, James Cook University, Australia, 2010
  • PhD, James Cook University, Australia, 2019

  Expertise Cloud

  bovine pancreas Circular Hough transform coronary heart disease digital image processing red blood cell count Red Blood Cell Aeromonas hydrophilaalpha-mangostinamplificationanimal experimentAntibodiesarbovirusarthropodborne virusArticleatherosclerosisAutomatic Counting avian hematology Bacterial toxinbacteriophageBacteriophage, Immunology and microbiologybioassayCandida cylindraceaCaninescharacterizationChinesecholesterol esterasecichlidColorimetric LAMPcompanion animalCulex tritaeniorhynchusDEA1.1Deep learningdogdog erythrocyte antigen (DEA)dogsEgg YolkELISAenzyme linked immunosorbent assayepidemiologyextraction methodFelinesfocus reduction neutralization testgenotypeGetah virusGIIIGIVheatingHPLCIgYImmunoglobulin YincubationIndonesiaInternetJapanJapanese encephalitis viruskinetic propertyLiver injurymachine learningmeningitis/encephalitisMonocytemosquitoborne diseaseneutralization testneutralizing antibodynonhumannucleic acidnucleotide sequencepathogenphylogenypigpolyclonal antibodypolyethylene glycolporcine pancreasPseudomonas aeruginosaPseudomonas fluorescensreverse transcription polymerase chain reactionRT-PCRSARS-CoV-2sensitivity and specificityserologyseroprevalenceserum cholesterolsevere fever with thrombocytopenia syndromeSevere fever with thrombocytopenia syndrome virusSoutheast AsiaSquamous cell carcinomaStreotonigrinsurveillancethe PhilippinesTilapia Lake virusTiLVvector-borne infectionsvirusvirus isolationvirusesWeb applicationwild boarน้ำมันหอมระเหยภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าไวรัส

  Interest

  Bacteriophage, Immunology and microbiology

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Distribution of Japanese encephalitis virus, Japan and Southeast Asia, 2016-2018Kuwata R., Torii S., Shimoda H., Supriyono T.P., Prasertsincharoen N., Takemae H., Bautista R.C.J.T., Ebora V.D.B.M., Abella J.A.C., Dargantes A.P., Hadi U.K., Setiyono A., Baltazar E.T., Simborio L.T., Agungpriyono S., Jittapalapong S., Rerkamnuaychoke W., Hondo E., Maeda K., Maeda K.2020Emerging Infectious Diseases
  26(1),pp. 125-128
  34
  2Getah virus epizootic among wild boars in Japan around 2012Kuwata R., Shimoda H., Phichitraslip T., Prasertsincharoen N., Noguchi K., Yonemitsu K., Minami S., Supriyono , Tran N.T.B., Takano A., Suzuki K., Nemoto M., Bannai H., Yokoyama M., Takeda T., Jittapalapong S., Rerkamnuaychoke W., Maeda K.2018Archives of Virology
  163(10),pp. 2817-2821
  19
  3A serological survey and characterization of Getah virus in domestic pigs in Thailand, 2017–2018Rattanatumhi K., Prasertsincharoen N., Naimon N., Kuwata R., Kuwata R., Shimoda H., Ishijima K., Yonemitsu K., Minami S., Supriyono , Tran N.T.B., Kuroda Y., Kuroda Y., Tatemoto K., Tatemoto K., Virhuez Mendoza M., Virhuez Mendoza M., Hondo E., Rerkamnuaychoke W., Maeda K., Maeda K., Phichitraslip T.2022Transboundary and Emerging Diseases
  69(2),pp. 913-918
  10
  4Effects of colonization of the roots of domestic rice (Oryza sativa L. cv. Amaroo) by Burkholderia pseudomalleiPrasertsincharoen N., Prasertsincharoen N., Constantinoiu C., Gardiner C., Warner J., Elliman J.2015Applied and Environmental Microbiology
  81(13),pp. 4368-4375
  8
  5Porcine Pancreas: A Superior Source of Cholesterol Esterase for Total Serum Cholesterol Assay by the Enzymatic Kinetic MethodSrisawasdi P., Prasertsincharoen N., Kroll M.H.2012Journal of Clinical Laboratory Analysis
  26(6),pp. 420-430
  2
  6A Novel Iterative Method for Automatic Avian Red Blood Cell CountingAutaiem T., Auethavekiat S., Sa-Ing V., Nakgoi K., Prasertsincharoen N., Arreesnsom P.2019BMEiCON 2019 - 12th Biomedical Engineering International Conference
  1
  7AI-driven colorimetric nucleic acid test for tilapia lake virus: A large-scale, point-of-care diagnostic model for future emerging diseasesJaroenram W., Teerapittayanon S., Kampeera J., Suvannakad R., Senapin S., Senapin S., Prasertsincharoen N., Chatnuntawech I., Kiatpathomchai W.2023Aquaculture
  577
  1
  8High Seroprevalence of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus Infection among the Dog Population in ThailandIshijima K., Phichitraslip T., Naimon N., Ploypichai P., Kriebkajon B., Chinarak T., Sridaphan J., Kritiyakan A., Prasertsincharoen N., Jittapalapong S., Tangcham K., Rerkamnuaychoke W., Kuroda Y., Taira M., Tatemoto K., Park E., Virhuez-Mendoza M., Inoue Y., Inoue Y., Harada M., Harada M., Yamamoto T., Yamamoto T., Nishino A., Nishino A., Matsuu A., Maeda K., Maeda K.2023Viruses
  15(12)
  1
  9Automatic Counting for Canine Red Blood Cell based on Two-stage Circular Hough TransformAutaiem T., Auethavekiat S., Arreesrisom P., Prasertsincharoen N., Nakgoi K., Sa-Ing V.2019BMEiCON 2019 - 12th Biomedical Engineering International Conference
  1
  10Production of immunoglobulin y against dog erythrocyte antigen (DEA) 1.1 from egg yolkPrasertsincharoen N., Metheenukul P.2020Thai Journal of Veterinary Medicine
  50(3),pp. 381-387
  0