ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

adhesion assayadsorbentanimal experimentanimal modelantibacterial activityanti-lipopolysaccharide factorantimicrobial resistanceAntioxidant activityapoptosisArthrospira platensisarticleBiochemistrybiohydrogenBioremediationbiosorptionBm86 geneCanine parvoviruscanine parvovirusesCarbon nano-onionsCarotenoidsChemical compositionCorrelation gas chromatographycyanobacteriaDEA1.1diagnosisdiversityDNA extractiondogdog erythrocyte antigendog erythrocyte antigen (DEA)domestic pigEgg YolkELISAEscherichia coliethicsfemaleferritinfishing catFlurbiprofenFusarenon-XFusion enthalpiesgenetic analysisgenetic variationgranulosa cellHexavalent chromiumHPLCHydrogen productionIdentificationIgYimmunohistochemistryLactic acid bacteriaLactobacillusLactobacillus rhamnosus GGlong-tailed macaqueMacaca fascicularisPCRPenaeus monodonprevalenceprobioticRhipicephalus (Boophilus) microplusSeroprevalenceSpirulina platensisStreptococcusStreptococcus suisToxoplasma gondiiVaporizationvaporization enthalpiesvaporization enthalpyVP2VP2 genewild boarการถ่ายโลหิตการปนเปื้อนความหลากหลายทางพันธุกรรมคาโรทีนอยด์แคดเมียมจริยธรรมเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเซลลูเลสตะกั่วน้ำนมดิบน้ำมันหอมระเหยเนื้อสัตว์แบคทีเรียกรดแลกติกแบคทีเรียก่อโรคแบคทีเรียสังเคราะห์แสงภูมิคุ้มกันเมลามีนรังไข่โรคพิษสุนัขบ้าฤทธิ์ต้านแบคทีเรียโลหะหนักไวรัสสุกรสุกรสาวสุขภาพสัตว์สุนัขหมูป่าแอนติเจน

Executives

รองคณบดี

ดร. สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริการและวิชาการ

E-Mail: cvtsms@ku.ac.th

Tel.: 02-5798574-5

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 462.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 74 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 29.03 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 92 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 58 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 80 โครงการ)
 • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 403 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 247 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 156 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 102 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 100 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 22 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)