ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

adhesion assayadsorbentanimal experimentanimal modelAntibacterial activityanti-lipopolysaccharide factorantimicrobial resistanceAntioxidant activityapoptosisarticleBiochemistrybiohydrogenBioremediationbiosorptionBm86 genecanine parvovirusCanine parvovirusesCarbon nano-onionsCarotenoidsChemical compositionCorrelation Gas ChromatographycyanobacteriaDEA1.1diversityDNA extractiondogdog erythrocyte antigendog erythrocyte antigen (DEA)domestic pigegg yolkELISAEscherichia colifemaleferritinFishing catflurbiprofenfusarenon-xFusion enthalpiesgenetic analysisgenetic variationgranulosa cellHexavalent chromiumHPLChydrogen productionidentificationIgYimmunohistochemistrylactic acid bacteriaLactobacillusLactobacillus rhamnosus GGlong-tailed macaqueMacaca fascicularismouse fetal brainnonhumanOzonePAHsParabenspathogenic bacteriaPCRPenaeus monodonphototrophic bacteriaPhylogenetic analysisPigPNSBpolyethylene glycolprevalenceprobioticProbioticsPseudomonas aeruginosarecombinant proteinRhipicephalus (Boophilus) microplusRhipicephalus sanguineusSeroprevalenceSoutheast AsiaSpirulina platensisStreptococcusStreptococcus suisSublimationswamp buffaloSwinethermodynamicsToxoplasma gondiiTransfusiontrypsinVaporizationVaporization Enthalpiesvaporization enthalpyVP2 genewild boarแคดเมียมเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขน้ำมันหอมระเหยภูมิคุ้มกันรังไข่โรคพิษสุนัขบ้าไวรัสสุกรสุกรสาวสุนัขแอนติเจน

Executives

รองคณบดี

ดร. สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริการและวิชาการ

E-Mail: cvtsms@ku.ac.th

Tel.: 02-5798574-5

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 42 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 9 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 462.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 74 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 29.03 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ)
 • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 357 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 216 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 141 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 100 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 99 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)