Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • Ph.D.(Veterinary Microbiology), University of Melbourne, ออสเตรเลีย, 2544

  Expertise Cloud

  12:i:-4antimicrobial resistanceCampylobactercolistincore competencydogE. colienvironmental bacteriaESBLlactic acid bacterialeptospiraMCRMICmulti-drug resistantMycoplasma haemofelispetpet dogpigpig farmpigsPlasmidplasmid-mediated quinolone resistance (PMQR)PMQRporkPoultrypoultry farmPoultry farmingpoultry farmsProbioticsPseudomonas spp.qnVC1quinoloneR typesRECOMBINANT PROTEINSresistant geneRisk communicationRisk managementS. TyphimuriumSalmonellaSalmonella enterica 1salmonella enterica serovar 1Salmonella serovar 1, 4, [5], 12:i:-Salmonella spp.sheepShiga toxin-producing geneShrimpstray catssubtypingsurface swab techniqueswineswine farmssystem thinkingtotal viable bacterial countTrainerTrimeresurus purpureomaculatusUrineV. parahaemolyticusVibrio parahaemolyticusvirulent factorswoundการฉีดวัคซีนการดื้อยาการดื้อยาต้านจุลชีพการเปลี่ยนแปลงของเซลล์การวินิจฉัยโรคการเหนี่ยวนำไก่คนความชุกแคมไพโลแบคเตอร์โคลนนิ่งงูเขียวหางไหม้จุลชีววิทยาในระดับโมเลกุลเชื้อดื้อยาไตรวาเลนท์บาดแผลแบคทีเรียดื้อยาปัสสาวะเป็ดพิษงูภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกมะเร็งท่อน้ำดีตับแมวแม่สุกรยาต้านจุลชีพยีนระบาดวิทยาระยะหลังคลอดรีคอมบิแนนท์โปรตีนโรคฉี่หนูโรคปากและเท้าเปื่อยสัตวแพทยศาสตร์สารภูมิต้านทานสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสุกรสุนัขหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ความพึงพอใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวของอาหาร สุขาภิบาล ความพึงพอใจเอเอฟแอลพี

  Interest

  สัตวแพทยศาสตร์, จุลชีววิทยาในระดับโมเลกุล

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2558 - ก.พ. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2556 - ก.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2550 - ม.ค. 2553 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2546 - ก.ย. 2550 รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 37 เรื่อง (เชิงวิชาการ 30 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Variation between pathogenic serovars within Salmonella pathogenicity islandsAmavisit P., Amavisit P., Lightfoot D., Browning G., Markham P.2003Journal of Bacteriology
  185(12),pp. 3624-3635
  75
  2Rapid PCR detection of Salmonella in horse faecal samplesAmavisit P., Browning G., Lightfoot D., Church S., Anderson G., Whithear K., Markham P.2001Veterinary Microbiology
  79(1),pp. 63-74
  55
  3Characterization of Salmonella enterica serovar typhimurium and monophasic Salmonella serovar 1,4,[5],12:i:- isolates in ThailandAmavisit P., Boonyawiwat W., Bangtrakulnont A.2005Journal of Clinical Microbiology
  43(6),pp. 2736-2740
  51
  4Molecular epidemiology of Salmonella Heidelberg in an equine hospitalAmavisit P., Markham P., Lightfoot D., Whithear K., Browning G.2001Veterinary Microbiology
  80(1),pp. 85-98
  48
  5PCR-based restriction fragment length polymorphism for subtyping of Salmonella from chicken isolatesJong H., Su P., Sanpong P., Wajjwalku W., Sukpuaram T., Amavisit P.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 79-83
  9
  6Antimicrobial resistance and pirAB-like profiles of Vibrio parahaemolyticus in Pacific white shrimpRortana C., Wajjwalku W., Boonyawiwat V., Hrianpreecha C., Thongratsakul S., Amavisit P.2018Agriculture and Natural Resources
  52(4),pp. 377-381
  9
  7Prevalence and antimicrobial susceptibility of thermophilic Campylobacter isolated from sheep at Debre Birhan, North-Shoa, EthiopiaChanyalew Y., Asrat D., Amavisit P., Loongyai W.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(4),pp. 551-560
  8
  8Evaluation of recombinant lig antigen-based ELISA for detection of leptospiral antibodies in canine seraLa-ard A., La-ard A., Amavisit P., Sukpuaram T., Wajjwalku W.2011Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  42(1),pp. 128-137
  8
  9Characterization of multiple-antimicrobial resistant Salmonella isolated from pig farms in ThailandSanpong P., Theeragool G., Wajjwalku W., Amavisit P.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 643-651
  5
  10In Vitro selection of potential lactic acid bacteria isolated from ducks and geese in ThailandKimprasit T., Sukontasing S., Amavisit P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 261-270
  5
  11Antimicrobial resistance profiles of Escherichia coli from swine farms using different antimicrobials and management systemsKetkhao P., Ketkhao P., Thongratsakul S., Poolperm P., Poolkhet C., Amavisit P.2021Veterinary World
  14(3),pp. 689-695
  5
  12Antimicrobial resistant profiles of escherichia coli and contaminated salmonella spp. From pork and butcher shopsKetkhao P., Ketkhao P., Thongratsakul S., Poolkhet C., Wajjwalku W., Amavisit P.2019Veterinary Integrative Sciences
  17(1),pp. 11-20
  4
  13Extended spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli isolated from infected caninesHanhaboon P., Kimprasit T., Wajjwalku W., Amavisit P.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(2),pp. 263-267
  4
  14Antimicrobial resistance and stec virulence genes of escherichia coli isolated from non-diarrheic and diarrheic dogs at a veterinary teaching hospital in ThailandThongratsakul S., Poolkhet C., Amavisit P., Sato T., Fukuda A., Usui M., Tamura Y.2019Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  50(4),pp. 708-714
  3
  15Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ and ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ of stray cats residing in Bangkok monasteries, ThailandKamyingkird K., Jiyipong T., Amavisit P., Stich R.W., Jittapalapong S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 423-430
  2
  16Comparison of immunomagnetic separation and multiplex PCR assay for detection of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in chicken meatSaengthongpinit C., Bergwerff A., Van Knapen F., Amavisit P., Sirinarumitr T., Sakpuaram T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 696-704
  2
  17Amplified fragment length polymorphism analysis of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from broiler farms and different processing stages in poultry slaughterhouses in the central region of ThailandSaengthongpinit C., Kanarat S., Sirinarumitr T., Amavisit P., Sakpuaram T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(3),pp. 401-410
  2
  18Molecular characterization of flaB for Leptospira identificationWajjwalku W., Sukmak M., Amavisit P., Sukpuaram T., La-Ard A., La-Ard A.2015Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  46(2),pp. 262-267
  1
  19Multiple-drug resistance salmonella: A challenge for epidemiological investigationsAmavisit P.2009Salmonella Infections: New Research
  ,pp. 127-143
  0
  20Retraction: WITHDRAWN: Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, 'Candidatus Mycoplasma haemominutum' and 'Candidatus Mycoplasma turicensis' in stray cats residing in monasteries of Bangkok, Thailand (Veterinary microbiology (1016) PII: S0378-1135(17)30088-3)Kamyingkird K., Jiyipong T., Wongnarkpet S., Amavisit P., Tasker S., Stich R.W., Jittapalapong S.2017Veterinary microbiology
  210,pp. 197
  0
  21Antimicrobial Resistance in Poultry Farming: A Look Back at Environmental Escherichia coli Isolated from Poultry Farms during the Growing and Resting PeriodsThongratsakul S., Amavisit P., Poolkhet C.2023Veterinary Medicine International
  2023
  0