Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • Ph.D.(Veterinary Microbiology), University of Melbourne, ออสเตรเลีย, 2544

  Expertise Cloud

  12:i:-4antimicrobial resistanceCampylobacterColistincore competencyDIAGNOSISdogE. coliE.colienvironmental bacteriaESBLLactic acid bacteriaLEPTOSPIRALEPTOSPIROSISLys49 phospholipaseA2MALDI-TOF MSmcrMICmulti-drug resistantMycoplasma haemofelisone healthOnehealthPATHOGENESISPCR-based RFLPpetpet dogPhage type DT104Phenotypepigpig farmpigsPlasmidplasmid-mediated quinolone resistance (PMQR)PMQRporkpoultrypoultry farmpoultry farmsProbioticsqnVC1QuinoloneR typesRECOMBINANT PROTEINSresistant geneRisk communicationRisk managementS. TyphimuriumSalmonellaSalmonella enterica 1salmonella enterica serovar 1Salmonella serovar 1, 4, [5], 12:i:-sheepShiga toxin-producing geneShrimpstray catssubtypingswineswine farmssystem thinkingTrainerTrimeresurus purpureomaculatusUrineV. parahaemolyticusVibrio parahaemolyticusvirulent factorswoundการฉีดวัคซีนการดื้อยาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์การวินิจฉัยโรคการเหนี่ยวนำไก่คนความชุกแคมไพโลแบคเตอร์โคลนนิ่งงูเขียวหางไหม้จุลชีววิทยาในระดับโมเลกุลไตรวาเลนท์แบคทีเรียดื้อยาเป็ดพิษงูภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกมะเร็งท่อน้ำดีตับแม่สุกรยาต้านจุลชีพยีนระบาดวิทยาระยะหลังคลอดรีคอมบิแนนท์โปรตีนโรคฉี่หนูโรคปากและเท้าเปื่อยสัตวแพทยศาสตร์สารภูมิต้านทานสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสุกรหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ความพึงพอใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวของอาหาร สุขาภิบาล ความพึงพอใจเอเอฟแอลพี

  Interest

  สัตวแพทยศาสตร์, จุลชีววิทยาในระดับโมเลกุล

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 37 เรื่อง (เชิงวิชาการ 30 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Variation between pathogenic serovars within Salmonella pathogenicity islandsAmavisit P., Amavisit P., Lightfoot D., Browning G., Markham P.2003Journal of Bacteriology
  185(12),pp. 3624-3635
  69
  2Characterization of Salmonella enterica serovar typhimurium and monophasic Salmonella serovar 1,4,[5],12:i:- isolates in ThailandAmavisit P., Boonyawiwat W., Bangtrakulnont A.2005Journal of Clinical Microbiology
  43(6),pp. 2736-2740
  50
  3Rapid PCR detection of Salmonella in horse faecal samplesAmavisit P., Browning G., Lightfoot D., Church S., Anderson G., Whithear K., Markham P.2001Veterinary Microbiology
  79(1),pp. 63-74
  49
  4Molecular epidemiology of Salmonella Heidelberg in an equine hospitalAmavisit P., Markham P., Lightfoot D., Whithear K., Browning G.2001Veterinary Microbiology
  80(1),pp. 85-98
  44
  5Evaluation of recombinant lig antigen-based ELISA for detection of leptospiral antibodies in canine seraLa-ard A., La-ard A., Amavisit P., Sukpuaram T., Wajjwalku W.2011Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  42(1),pp. 128-137
  8
  6PCR-based restriction fragment length polymorphism for subtyping of Salmonella from chicken isolatesJong H., Su P., Sanpong P., Wajjwalku W., Sukpuaram T., Amavisit P.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 79-83
  8
  7Prevalence and antimicrobial susceptibility of thermophilic Campylobacter isolated from sheep at Debre Birhan, North-Shoa, EthiopiaChanyalew Y., Asrat D., Amavisit P., Loongyai W.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(4),pp. 551-560
  6
  8Antimicrobial resistance and pirAB-like profiles of Vibrio parahaemolyticus in Pacific white shrimpRortana C., Wajjwalku W., Boonyawiwat V., Hrianpreecha C., Thongratsakul S., Amavisit P.2018Agriculture and Natural Resources
  52(4),pp. 377-381
  5
  9Characterization of multiple-antimicrobial resistant Salmonella isolated from pig farms in ThailandSanpong P., Theeragool G., Wajjwalku W., Amavisit P.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 643-651
  4
  10In Vitro selection of potential lactic acid bacteria isolated from ducks and geese in ThailandKimprasit T., Sukontasing S., Amavisit P.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 261-270
  4
  11Antimicrobial resistant profiles of escherichia coli and contaminated salmonella spp. From pork and butcher shopsKetkhao P., Ketkhao P., Thongratsakul S., Poolkhet C., Wajjwalku W., Amavisit P.2019Veterinary Integrative Sciences
  17(1),pp. 11-20
  3
  12Extended spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli isolated from infected caninesHanhaboon P., Kimprasit T., Wajjwalku W., Amavisit P.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(2),pp. 263-267
  3
  13Comparison of immunomagnetic separation and multiplex PCR assay for detection of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in chicken meatSaengthongpinit C., Bergwerff A., Van Knapen F., Amavisit P., Sirinarumitr T., Sakpuaram T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 696-704
  2
  14Amplified fragment length polymorphism analysis of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from broiler farms and different processing stages in poultry slaughterhouses in the central region of ThailandSaengthongpinit C., Kanarat S., Sirinarumitr T., Amavisit P., Sakpuaram T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(3),pp. 401-410
  2
  15Antimicrobial resistance profiles of Escherichia coli from swine farms using different antimicrobials and management systemsKetkhao P., Ketkhao P., Thongratsakul S., Poolperm P., Poolkhet C., Amavisit P.2021Veterinary World
  14(3),pp. 689-695
  0
  16Retraction: WITHDRAWN: Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, 'Candidatus Mycoplasma haemominutum' and 'Candidatus Mycoplasma turicensis' in stray cats residing in monasteries of Bangkok, Thailand (Veterinary microbiology (1016) PII: S0378-1135(17)30088-3)Kamyingkird K., Jiyipong T., Wongnarkpet S., Amavisit P., Tasker S., Stich R.W., Jittapalapong S.2017Veterinary microbiology
  210,pp. 197
  0
  17Molecular characterization of flaB for Leptospira identificationWajjwalku W., Sukmak M., Amavisit P., Sukpuaram T., La-Ard A., La-Ard A.2015Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  46(2),pp. 262-267
  0
  18Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ and ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ of stray cats residing in Bangkok monasteries, ThailandKamyingkird K., Jiyipong T., Amavisit P., Stich R.W., Jittapalapong S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 423-430
  0
  19Antimicrobial resistance and stec virulence genes of escherichia coli isolated from non-diarrheic and diarrheic dogs at a veterinary teaching hospital in ThailandThongratsakul S., Poolkhet C., Amavisit P., Sato T., Fukuda A., Usui M., Tamura Y.2019Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  50(4),pp. 708-714
  0
  20Multiple-drug resistance salmonella: A challenge for epidemiological investigationsAmavisit P.2009Salmonella Infections: New Research
  ,pp. 127-143
  0