Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)aseptate gregarineBioflavanoidBlood chemistrycapsular polysaccharide antigen (cps) genescarrierChryseobacterium indologenescrocodileCrocodile oildiagnosisEarly mortality syndromeEarly mortality syndrome (EMS)emergent diseaseEpidemiologyepidemiology studyExtraction methodfarm managementfarmed frogFatty acidFatty acid profilefield trialsFishfish farmsfish-eating birdFlavobacterium spp.food safetyFrancisellosisfresh water fishGene encoded acute hepatopancreatic necrosis diseasepirAB-likegiant snakeheadGram-positive bacteriaGrowth Growth performancegyrAHalothaneHematologyhybrid Clarias catfishesHybrid clarias fishImmunityImmunohistochemistryin situ hybridizationinfectious spleen and kidney necrosis virusISKNVkidneyLiOAc-SDSLipid oxidationLongitudinal studylow salinity areamicrosporidiamolecular geneticmolecular identificationMolecular typingMovementMS-222necrosis disease (AHPND)Nile tilapiaNitrogen wasteodd ratioOilPacific White shrimppathologyRed TilapiaRisk factorshrimpSocial network analysisTEMTilapiaUvitex 2BV. parahaemolyticusvaccineVibrio parahaemolyticuswhite feces syndromewhite spot diseaseWhite spot disease (WSD)กุ้งปลานิลปลานิลดำ เครือข่ายทางสังคม โซ่คุณค่า ดัชนีการผลิต การเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงในกระชังปลาสลิดปัจจัยเสี่ยงปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนพยาธิสภาพโพรไบโอติกภูมิคุ้มกันมนุษย์ไมโครไบโอตายาต้านจุลชีพยีนดื้อยาโรค AHPNDโรคตัวแดงดวงขาวโรคตายด่วนวิธีการชันสูตรโรคสเตรปโตคอคโคซิสสเตร็ปโตคอคโคซิสสัตว์นำ้สุกรหนูอัลฟลาทอกซิน อาหารอีเอ็มเอสอุจจาระ

  Interest


  Administrative Profile

  • มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง
  • เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
  • ก.ย. 2561 - ก.พ. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
  • มี.ค. 2553 - ก.พ. 2561 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2549 - มี.ค. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1White feces syndrome of shrimp arises from transformation, sloughing and aggregation of hepatopancreatic microvilli into vermiform bodies superficially resembling gregarinesSriurairatana S., Boonyawiwat V., Gangnonngiw W., Laosutthipong C., Hiranchan J., Hiranchan J., Flegel T., Flegel T.2014PLoS ONE
  9(6)
  75
  2Characterization of Salmonella enterica serovar typhimurium and monophasic Salmonella serovar 1,4,[5],12:i:- isolates in ThailandAmavisit P., Boonyawiwat W., Bangtrakulnont A.2005Journal of Clinical Microbiology
  43(6),pp. 2736-2740
  51
  3Impact of farm management on expression of early mortality syndrome/acute hepatopancreatic necrosis disease (EMS/AHPND) on penaeid shrimp farms in ThailandBoonyawiwat V., Boonyawiwat V., Patanasatienkul T., Kasornchandra J., Poolkhet C., Yaemkasem S., Hammell L., Davidson J.2017Journal of Fish Diseases
  40(5),pp. 649-659
  37
  4A cohort study of 196 Thai shrimp ponds reveals a complex etiology for early mortality syndrome (EMS)Sanguanrut P., Sanguanrut P., Munkongwongsiri N., Munkongwongsiri N., Kongkumnerd J., Thawonsuwan J., Thitamadee S., Boonyawiwat V., Tanasomwang V., Flegel T., Flegel T., Sritunyalucksana K.2018Aquaculture
  493,pp. 26-36
  26
  5Risk factors associated with acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) outbreak in the Mekong delta, VietnamBoonyawiwat V., Nga N.T.V., Bondadreantaso M.G.2018Asian Fisheries Science
  31(Special Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)),pp. 226-241
  10
  6Comparison of Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Extracted by Using Various Extraction MethodsSantativongchai P., Fungfuang W., Boonyawiwat V., Pongchairerk U., Tulayakul P.2020International Journal of Food Properties
  23(1),pp. 1465-1474
  10
  7Antimicrobial resistance and pirAB-like profiles of Vibrio parahaemolyticus in Pacific white shrimpRortana C., Wajjwalku W., Boonyawiwat V., Hrianpreecha C., Thongratsakul S., Amavisit P.2018Agriculture and Natural Resources
  52(4),pp. 377-381
  9
  8Experimental infections reveal that common Thai crustaceans are potential carriers for spread of exotic Taura syndrome virusKiatpathomchai W., Kiatpathomchai W., Jaroenram W., Arunrut N., Arunrut N., Gangnonngiw W., Gangnonngiw W., Boonyawiwat V., Sithigorngul P.2008Diseases of Aquatic Organisms
  79(3),pp. 183-190
  8
  9Risk factors associated with acute hepatopancreatic necrosis disease at shrimp farm level in Bac Lieu Province, VietnamNguyen H.T., Van T.N., Ngoc T.T., Boonyawiwat V., Rukkwamsuk T., Yawongsa A.2021Veterinary World
  14(4),pp. 1050-1058
  5
  10Analysis of a shrimp farming network during an outbreak of white spot disease in Rayong Province, ThailandWorranut P., Worranut P., Worranut P., Boonyawiwat V., Kasornchandra J., Poolkhet C.2018Aquaculture
  491,pp. 325-332
  4
  11Risk factors associated with white spot syndrome virus outbreaks in marine shrimp farms in Rayong Province, ThailandYaemkasem S., Yaemkasem S., Boonyawiwat V., Kasornchandra J., Poolkhet C.2017Diseases of Aquatic Organisms
  124(3),pp. 193-199
  3
  12Spatial and temporal patterns of white spot disease in Rayong Province, Thailand, from october 2015 to september 2018Yaemkasem S., Yaemkasem S., Yaemkasem S., Boonyawiwat V., Sukmak M., Thongratsakul S., Poolkhet C.2022Preventive Veterinary Medicine
  199
  3
  13Streptococcus agalactiae Serotype VII, an Emerging Pathogen Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Intensive FarmingPulpipat T., Boonyawiwat V., Moonjit P., Sanguankiat A., Phatthanakunanan S., Jala S., Surachetpong W.2023Transboundary and Emerging Diseases
  2023
  3
  14Concurrent infections of Streptococcus iniae and Aeromonas veronii in farmed Giant snakehead (Channa micropeltes)Pulpipat T., Heckman T.I., Boonyawiwat V., Kerddee P., Phatthanakunanan S., Soto E., Surachetpong W.2023Journal of Fish Diseases
  1
  15A longitudinal study of risk factors associated with white spot disease occurrence in marine shrimp farming in Rayong, ThailandYaemkasem S., Yaemkasem S., Yaemkasem S., Boonyawiwat V., Sukmak M., Thongratsakul S., Poolkhet C.2022PeerJ
  10
  0
  16Post-larvae movement network of marine shrimp during the 2013 outbreak of acute hepatopancreatic necrosis disease in ThailandPoolkhet C., Boonyawiwat V., Yaemkasem S., Kasornchandra J.2023Preventive Veterinary Medicine
  210
  0