Person Image

  Education

  • วทม.พันธุวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วทบ.เกษตรศาสตร์(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  anticoccidial drugsBioflavanoidBroilerBroilerscattleChickenCoccidiosiscryopreservationdiagnosisDisinfectantsEimeriaEimeria spp.fibroblast cellsH5N1InfluenzaKaryotypingMarek's diseaseMicrosporidianecrotic enteritisOocystorganic acidPRRSred tilapiaRemediationrusa deerSalmonellasepticemiaSiamese crocodileSN titerswineTEMtest kittestesTilapiaTotal IgGtracheaTransbodyUvitex 2BvaccineVandaVero cellVirus isolationvirus sheddingWater treatmentwhite blood cellswhole bloodWildlifeกล้วยไม้กล้ามเนื้อหัวใจขาดตายการเกิดโรคการเข้าทำลายการควบคุมโรคพืชการจำแนกเชื้อการเจริญเติบโตการทำงานของหัวใจการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการปล่อยเชื้อไวรัสการเพาะแยกเชื้อไวรัส Vero cellการเพาะเลี้ยงเซลล์การเลี้ยงเซลล์กุ้งขาวแวนนาไมไก่ไข่ไก่เนื้อขนไก่ข้าวกล้องงอกความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อทำการแค่าโลหิตวิทยาจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสเชื้อสาเหตุโรคพืชเซลล์เซลล์ปฐมภูมิเซลล์เยื่อบุต่อมขนปฐมภูมิเซอร์โคไวรัสไทป์ 2, สุกรเทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์ อิมมูโนฮิสโตเคมีโรคบิดโรคบิดในไก่โรคใบจุดโรคมาเร็กส์โรคหลอดเลือดหัวใจฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย คอนเดนส์แทนนิน minimal bactericidal concentration minimal inhibitory concentrationลักษณะอาการวัคซีนสกุลแวนดาส่วนผสมอาหารสัณฐานวิทยาสารเก็บรักษาเชื้อสารฆ่าเชื้อสารฆ่าเชื้อกลุ่มฟีนอลสารอะกัวนินพลัสสุกรหนังตาหลอดเลือดอัตราการรอดอาหารเลี้ยงเชื้ออาหารสัตว์เอ็มเอส-222โอโอซิสต์ฮาโลเธน

  Interest

  เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์ อิมมูโนฮิสโตเคมี, animal cells resource and applied technique

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 20 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Avian and human influenza a virus receptors in trachea and lung of animalsThongratsakul S., Thongratsakul S., Suzuki Y., Suzuki Y., Hiramatsu H., Sakpuaram T., Sirinarumitr T., Poolkhet C., Moonjit P., Yodsheewan R., Songserm T.2010Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
   28(4),pp. 294-301
   22
   2Developing an indirect ELISA based on recombinant hexon protein for serological detection of inclusion body hepatitis in chickensJunnu S., Junnu S., Junnu S., Lertwatcharasarakul P., Jala S., Phattanakunanan S., Moonjit P., Songserm T., Songserm T.2014Journal of Veterinary Medical Science
   76(2),pp. 289-293
   15
   3Minimal susceptibility to highly pathogenic avian influenza H5N1 viral infection of pigeons (Columba Livia) and potential transmission of the virus to comingled domestic chickensPhonaknguen R., Phonaknguen R., Phonaknguen R., Chaichoun K., Wiriyarat W., Sariya L., Prayoowong N., Chaisilp N., Moonjit P., Puthavathana P., Auewarakul P., Ratanakorn P., Songserm T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
   47(5),pp. 720-732
   4
   4Cell penetrable human scFv specific to middle domain of matrix protein-1 protects mice from lethal influenzaDong-Din-On F., Dong-Din-On F., Songserm T., Pissawong T., Pissawong T., Srimanote P., Thanongsaksrikul J., Thanongsaksrikul J., Thueng-In K., Thueng-In K., Moonjit P., Lertwatcharasarakul P., Seesuay W., Chaicumpa W., Chaicumpa W.2015Viruses
   7(1),pp. 154-179
   2