Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ไทย, 2532

  Expertise Cloud

  antibodiesarticleBroilercryopreservationcut-off valuecytogenetic studyfibroblast cellsFMDVKaryotypingmolecular diagnosismonoclonal antibodynonhumanrecombinant proteinRT-PCRSiamese crocodileSIVSN titersowstem cellsswineswine influenzaSwine influenza virussynoviocyteTaqMan real-timetest kitTissue engineeringTotal IgGtransmission electron microscopyvaccineVero cellViral loadsvirus characterizationvirus genomevirus infectionVirus isolationvirus particlevirus transmissionWeaning pigswhite blood cellswhole bloodWhole genome sequencingWildlifeการเจริญเติบโตการตรวจเชื้อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการแปลรหัสแบบย้อนกลับการเพาะแยกเชื้อไวรัส Vero cellการเพาะเลี้ยงเซลล์การเลี้ยงเซลล์การวินิจฉัยโรคกุ้งขาวแวนนาไมไก่เนื้อขนไก่จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยฉีดเชื้อพิษทับชื้อพีอาร์เอสเชื่อพีอีดีเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสเซลล์เซลล์ต้นกำเนิดจากโพรงประสาทฟันเซลล์ปฐมภูมิเซลล์เยื่อบุต่อมขนปฐมภูมินกป่าน้ำตาลเนื้อเยื่อป้องกันพีซีอาร์พีอาร์อาร์เอสพีอาร์อาร์เอสไวรัสฟาร์มสุกรไฟคอลภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวแมวระบบภูมิคุ้มกันระยะโพสลาร์วาโรค PRRS และ PEDโรคติดเชื้อโรคนิวคาสเซิ่ลโรคพีอีดี แอนติบอดี นมน้ำเหลือง Indirect ELISAโรคมะเร็งของเม็ดเลือดลิ้นหัวใจเทียมวัคซีนเชื้อเป็นวัคซีนอหิวาต์สุกรวิศวกรรมเนื้อเยื่อไวรัสไวรัสพีอาร์อาร์เอสส่วนผสมอาหารสารก่อภูมิต้านทานสารเก็บรักษาเชื้อสารพิษจากเชื้อราสารภูมิต้านทานสารอะกัวนินพลัสสุกรสุนัขหนังตาหลอดเลือดอัตราการรอดอาหารสัตว์

  Interest

  Animal Karyotyping, Cell culture and Viral Isolation

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1First whole genome characterization of swine influenza virus subtype H3N2 in ThailandLekcharoensuk P., Nanakorn J., Wajjwalku W., Webby R., Chumsing W.2010Veterinary Microbiology
   145(3-4),pp. 230-244
   12
   2Expression of foot and mouth disease virus nonstructural polyprotein 3ABC with inactive 3C pro in Escherichia coliSariya L., Thangthumniyom N., Wajjwalku W., Chumsing W., Ramasoota P., Lekcharoensuk P.2011Protein Expression and Purification
   80(1),pp. 17-21
   9
   3Molecular characterization of bovine ephemeral fever virus in Thailand between 2013 and 2017Chaisirirat T., Sangthong P., Arunvipas P., Petcharat N., Thangthamniyom N., Chumsing W., Lekcharoensuk P.2018Veterinary Microbiology
   227,pp. 1-7
   9
   4Occurrence of swine influenza virus infection in swine with porcine respiratory disease complexNakharuthai C., Boonsoongnern A., Poolperm P., Wajjwalku W., Urairong K., Chumsing W., Lertwitcharasarakul P., Lekcharoensuk P.2008Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
   39(6),pp. 1045-1053
   7
   5Canine distemper virus antibodies in the Asian elephant (elaphas maximus)Oni O., Wajjwalku W., Boodde O., Chumsing W.2006Veterinary Record
   159(13),pp. 420-421
   2
   6Mannan oligosaccharide supplementation during gestation can enhance porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS)-specific antibody levels of sows and their pigletsPorntrakulpipat S., Tuangtananan Y., Choosing S., Yochai N., Papirom P., Jiwakanon J., Sukon P., Chumsing W., Boodde O., Wajjwalku W.2016Pakistan Veterinary Journal
   36(1),pp. 106-108
   1
   7Cocultivation of caprine arthritis encephalitis virus-infected macrophages with primary goat synovial cellsPanneum S., Panneum S., Panneum S., Chumsing W., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T., Rukkwamsuk T.2017Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
   41(2),pp. 153-160
   1
   8Dental pulp stem cells for tissue engineered heart valvePetchdee S., Chumsing W., Udomsom S., Thunsiri K.2020Indian Journal of Animal Research
   54(12),pp. 1554-1557
   0
   9Correlation between antibody response against porcine epidemic diarrhea virus in sows and their offspring under field conditionsBoonsoongnern P., Boodde O., Chumsing W., Sukmak M., Jirawattanapong P., Ratanavanichrojn N., Boonsoongnern A.2021Veterinary World
   14(6),pp. 1689-1694
   0