Person Image

  Education

  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Altrenogestantimicrobial resistancebirth weightbroilerCoronavirus enteritisCorrelationEnterococcusenvironmentEscherichia coliGenetic diversityheavy metalImmune ResponseimmunohistochemistryM. HyopneumoniaeM.hyoManagementmanureMaterial flow analysismaternal passive immunityMicrocell XP 13-1Microcell-XP?Modified-Live vaccinemolecular epidemiologyMonitoringMultidrug resistancemycotoxinmyofiberna?ve pigsnatural infectionnested PCRnetwork analysisNew PRRS vaccineNewborn pigletsnonhumannon-infected pigsnursery pigsOral fluidparitypathogenic bacteriapcv2PCV3PEDPED vaccinePEDvperformance indicesPeriweaningPFGEPhylogenetic analysispigpig farmPig farmingpig immunitypigletpigletsPigsPond treatmentPorcine circovirusPorcine Circovirus type 2Porcine epidemic diarrheaporcine epidemic diarrhea virusporcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV)PracetamPRDCpregnancyPrenatal developmentPre-weaningPRRSPRRS controlPRRS Specific Cytokines ProducingPRRS vaccinePRRS vaccinesPRRSVPRRSV-1PRRSV-2Pulse field gel electrophoresisQuaternary Benzophenanthridine and Protopine AlkaloidsreplacementReproductive performanceSalmonellaSemitendinosus muscleSEQUENCE-ANALYSISserumSIVsludgesmall intestineSowswineSwine farmSwine feverThai pig farmvancomycinweaning pigsประสิทธิภาพการผลิตฟาร์มสุกรภูมิคุ้มกันแม่สุกรแม่สุกรเลี้ยงลูกสุกรสุกรสาว

  Interest

  Swine production, Swine immunology

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2560 - ก.พ. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 6218, 6624 ชั้น 2, 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 31 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chinese-like strain of porcine epidemic diarrhea virus, ThailandPuranaveja S., Poolperm P., Lertwatcharasarakul P., Kesdaengsakonwut S., Boonsoongnern A., Urairong K., Kitikoon P., Choojai P., Kedkovid R., Teankum K., Thanawongnuwech R.2009Emerging Infectious Diseases
  15(7),pp. 1112-1115
  144
  2Genetic characterization of porcine circovirus type 2 in piglets from PMWS-affected and -negative farms in ThailandJantafong T., Boonsoongnern A., Poolperm P., Urairong K., Lekcharoensuk C., Lekcharoensuk P.2011Virology Journal
  8
  32
  3Genetic diversity of porcine circovirus type 2 (PCV2) in Thailand during 2009–2015Thangthamniyom N., Sangthong P., Poolperm P., Thanantong N., Boonsoongnern A., Hansoongnern P., Semkum P., Petcharat N., Lekcharoensuk P.2017Veterinary Microbiology
  208,pp. 239-246
  29
  4The retrospective identification and molecular epidemiology of porcine circovirus type 3 (PCV3) in swine in Thailand from 2006 to 2017Sukmak M., Thanantong N., Poolperm P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Woonwong Y., Soda N., Kaminsonsakul T., Phuttapatimok S., Wajjwalku W.2019Transboundary and Emerging Diseases
  66(1),pp. 611-616
  27
  5Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farmsTulayakul P., Boonsoongnern A., Kasemsuwan S., Wiriyarampa S., Pankumnoed J., Tippayaluck S., Hananantachai H., Mingkhwan R., Netvichian R., Khaodhiar S.2011Journal of Environmental Sciences
  23(6),pp. 991-997
  19
  6Humoral immune responses and viral shedding following vaccination with modified live porcine reproductive and respiratory syndrome virus vaccinesMadapong A., Temeeyasen G., Saeng-chuto K., Tripipat T., Navasakuljinda W., Boonsoongnern A., Tantituvanont A., Nilubol D.2017Archives of Virology
  162(1),pp. 139-146
  17
  7Cell-mediated immune response and protective efficacy of porcine reproductive and respiratory syndrome virus modified-live vaccines against co-challenge with PRRSV-1 and PRRSV-2Madapong A., Saeng-chuto K., Boonsoongnern A., Tantituvanont A., Nilubol D.2020Scientific Reports
  10(1)
  15
  8Detection and phenotypic characterization of vancomycin-resistant enterococci in pigs in ThailandPruksakorn C., Pimarn C., Boonsoongnern A., Narongsak W.2016Agriculture and Natural Resources
  50(3),pp. 199-203
  8
  9Occurrence of swine influenza virus infection in swine with porcine respiratory disease complexNakharuthai C., Boonsoongnern A., Poolperm P., Wajjwalku W., Urairong K., Chumsing W., Lertwitcharasarakul P., Lekcharoensuk P.2008Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  39(6),pp. 1045-1053
  7
  10Occurrence of antibiotics in typical pig farming and its wastewater treatment in ThailandChan R., Chiemchaisri C., Chiemchaisri W., Boonsoongnern A., Tulayakul P.2022Emerging Contaminants
  8,pp. 21-29
  6
  11Genotypic and phenotypic situation of antimicrobial drug resistance of Escherichia coli in water and manure between biogas and non-biogas swine farms in central ThailandDawangpa A., Lertwatcharasarakul P., Ramasoota P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Sanguankiat A., Phatthanakunanan S., Tulayakul P.2021Journal of Environmental Management
  279
  6
  12Effects of the higher parity and litter size on piglet birth weight and survival rate of later born pigletsKitkha S., Kitkha S., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Pinyopummin A.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
  47(1),pp. 79-86
  5
  13Oral fluid samples used for PRRSV acclimatization program and sow performance monitoring in endemic PRRS-positive farmsWoonwong Y., Kedkovid R., Arunorat J., Sirisereewan C., Nedumpun T., Poonsuk K., Panyasing Y., Poolperm P., Boonsoongnern A., Thanawongnuwech R.2018Tropical Animal Health and Production
  50(2),pp. 291-298
  3
  14Effects of altrenogest treatment in sows on the variation of piglet birth weight and pre-weaning piglet performanceKitkha S., Kitkha S., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Pinyopummin A.2017Agriculture and Natural Resources
  51(4),pp. 303-309
  3
  15Heavy metals, Escherichia coli and Salmonella spp. in feeds, reused water, wastewater and manure from swine farms: A case reportTulayakul P., Boonsoongnern A., Kasemsuwan S., Ratanavanichrojn N., Netvichian R., Khaodhiar S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 882-893
  3
  16PCV3 in Thailand: Molecular epidemiology and relationship with PCV2Visuthsak W., Visuthsak W., Woonwong Y., Thanantong N., Poolperm P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Soda N., Kaminsonsakul T., Phuttapatimok S., Sukmak M., Sukmak M.2021Transboundary and Emerging Diseases
  3
  17Multidrug resistance problems targeting piglets and environmental health by Escherichia coli in intensive swine farmsDawangpa A., Lertwatcharasarakul P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Sanguankiat A., Pinniam N., Jala S., Laopiem S., Tulayakul P., Tulayakul P.2022Emerging Contaminants
  8,pp. 123-133
  2
  18Correlation between antibody response against porcine epidemic diarrhea virus in sows and their offspring under field conditionsBoonsoongnern P., Boodde O., Chumsing W., Sukmak M., Jirawattanapong P., Ratanavanichrojn N., Boonsoongnern A.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1689-1694
  1
  19A Survey of quality of oils used in Thai pig farmsBoonsoongnern A., Boonsoongnern A., Boonsoongnern P., Jirawattanapong P., Rattanavanichroj N., Poolperm P.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
  47(4),pp. 475-480
  1
  20The comparison of villous damage at different ages of piglets infected with porcine epidemic diarrhea virusBoonsoongnern P., Boonsoongnern A., Pongchairerk U., Paompa T.2018Veterinary Integrative Sciences
  16(1),pp. 37-46
  1
  21Mycotoxin profiles of animal feeds in the central part of Thailand: 2015-2020Kananub S., Jala P., Laopiem S., Boonsoongnern A., Sanguankiat A.2021Veterinary World
  14(3),pp. 739-743
  1
  22Effect of dosage and duration of altrenogest treatment on follicular development and ovulation in sowsKitkha S., Kitkha S., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Pinyopummin A.2017Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
  41(6),pp. 733-740
  1
  23Detection of PRRSV circulation using oral fluid samples forWoonwong Y., Kedkovid R., Arunorat J., Sirisereewan C., Nedumpun T., Poonsuk K., Panyasing Y., Poolperm P., Boonsoongnern A., Thanawongnuwech R.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(1),pp. 85-94
  0
  24Effect of oxidized soybean oil on the immune response to porcine reproductive and respiratory syndrome modified live virus vaccine in nursery pigsBoonsoongnern A., Boonsoongnern A., Jirawattanapong P., Surachetpong W., Boonsoongnern P., Poolperm P.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
  49(3),pp. 265-271
  0