Person Image

  Education

  • วท.ม. (พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Tenacibaculum soleaeanimalAnimal ReproductionAnimalsarcuate nucleusAsian elephantbacteriophageBacteriophagesBiocontrolbuffalobuffaloescatosalcattleCitrobacter freundiiColistin sulphatecolostrum intakecoronavirus enteritiscortisolcrocodiledairy cowDNADNA sequenceE.coliESBLEscherichia coliFeed restrictionFermented potatofermented potato proteinGenetic diversitygeneticsGenomegiltGLUTsGrowth hormone receptorHaplotypehigh throughput sequencingHigh-Throughput Nucleotide SequencinghypothalamusIGF-1Insulin-like growth factor 1kidneykiss1 geneKisspeptinkisspeptin neuronsmastitismaternal passive immunityMetabolic stressmetastinMicrocell-XP?molecular epidemiologymolecular identificationnetwork analysisNursery pigpcv2pcv3PEDPED vaccinePhotobacterium damselaePhylogenetic analysispigpigletsPigsPorcine circovirusporcine reproductive and respiratory syndromePseudomonas baeticareplacementReverse line blot hybridizationSequence Analysisspermstresssuckling pigsSwineภูมิคุ้มกันแมวแม่สุกรแม่สุกรเลี้ยงลูกระบบนำส่งแรงงานแร่ดินขาวลิโปโซมวัคซีนวัคซีนเชื้อเป็นไวรัสพีอาร์อาร์เอสไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีสสัตว์สัตว์ (สุกร)สัตว์สุกรสารต้านไวรัสสุกรสุกรสาวทดแทนสุนัขเอชไอวีเอพีพีเออาร์ซีแอปตาเมอร์แอโรโมแนส

  Interest

  Animal Reproduction

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
  • ส.ค. 2554 - ก.ย. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (105)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Genetic diversity of porcine circovirus type 2 (PCV2) in Thailand during 2009–2015Thangthamniyom N., Sangthong P., Poolperm P., Thanantong N., Boonsoongnern A., Hansoongnern P., Semkum P., Petcharat N., Lekcharoensuk P.2017Veterinary Microbiology
  208,pp. 239-246
  29
  2The retrospective identification and molecular epidemiology of porcine circovirus type 3 (PCV3) in swine in Thailand from 2006 to 2017Sukmak M., Thanantong N., Poolperm P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Woonwong Y., Soda N., Kaminsonsakul T., Phuttapatimok S., Wajjwalku W.2019Transboundary and Emerging Diseases
  66(1),pp. 611-616
  27
  3Simultaneous identification of five marine fish pathogens belonging to the genera Tenacibaculum, Vibrio, Photobacterium and Pseudomonas by reverse line blot hybridizationLópez J., Navas J., Thanantong N., de la Herran R., Sparagano O.2012Aquaculture
  324-325,pp. 33-38
  18
  4Characterization of lactic acid bacteria and other gut bacteria in pigs by a macroarraying methodThanantong N., Edwards S., Sparagano O.2006Annals of the New York Academy of Sciences
  1081,pp. 276-279
  7
  5Development of specific oligonucleotide probes to detect Vibrio species: A preliminary studyMolini U., Thanantong N., Giangaspero A., Sparagano O.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1149,pp. 312-314
  4
  6PCV3 in Thailand: Molecular epidemiology and relationship with PCV2Visuthsak W., Visuthsak W., Woonwong Y., Thanantong N., Poolperm P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Soda N., Kaminsonsakul T., Phuttapatimok S., Sukmak M., Sukmak M.2021Transboundary and Emerging Diseases
  3
  7Characterization and complete genome analysis of a novel Escherichia phage, vB_EcoM-RPN242Imklin N., Sriprasong P., Thanantong N., Lekcharoensuk P., Nasanit R.2022Archives of Virology
  167(8),pp. 1675-1679
  1
  8In vivo assessment of bacteriophages specific to multidrug resistant Escherichia coli on fecal bacterial counts and microbiome in nursery pigsImklin N., Sriprasong P., Phuttapatimok S., Kaminsonsakul T., Woonwong Y., Jirawattanapong P., Lekcharoensuk P., Thanantong N., Nasanit R.2022Research in Veterinary Science
  151,pp. 138-148
  0