Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ส.ม., มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • Ph.D.(Veterinary Epidemiology), Massey University, นิวซแลนด์

  Expertise Cloud

  " stray cats"" ThailandAnimal health policiesantimicrobial resistanceantimicrobial resistantAsiaAvian influenzaB. bigeminaB. bovisBabesia bovisBabesia bovis Cattle Epidemiology MSA-2b Thailandbackyard poutrybacteriaBangkhen areasBangkok areasCandidatus Mycoplasma haemominutumcase-controlCase-control studiesCase-control studycatcattleCollective actionComplianceDATDisease perceptiondogdogsdomestic animalsectoparasitesemerging diseaseEpidemiologyFoot and mouth diseasefoot-and-mouth diseasegastrointestinal parasitesH5N1Highly pathogenic avian in?uenza (HPAI)highly pathogenic avain influenzaimmunizationleishmaniasismethodsmodelMSA-2bMultidisciplinary researchMycoplasma haemofelisPCRPigsPlasmidPoultryprevalenceprioritizationQuinolonerabbitReproduction numberreservoirrisk assessmentRisk factorsrodentsSalakpra Wildlife SanctuaryseroprevalenceSmall-scale farmingSocial sciencessoil-transmitted and gastro-intestinal parasitesSouth East AsiaSpatial modelingstray catsSupply chainToxoplasma gondii "toxoplasmosis vaccineVeterinary epidemiologyvisceral leishmaniasiszoonosesการเคลื่อนย้ายการฉีดวัคซีนการปฏิบัติงานการประเมินความเสี่ยงการเฝ้าระวังโรคเกษตรกรรายย่อยเขตกันชนไข้หวัดนกความปลอดภัยทางชีวภาพคอมพาร์ทเมนท์ไตรวาเลนท์ประชากรสัตว์ปีกประเมินฟาร์มฟาร์มสัตว์ปีกภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกแม่สุกรโมเดลระบบคอมพาร์ทเมนต์ระบบภูมิสารสนเทศระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสุขภาพสัตว์ ระยะหลังคลอดโรคปากและเท้าเปื่อยวัคซีนสัตว์ปีกสารสนเทศภูมิศาสตร์สุกร

  Interest

  ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสุขภาพสัตว์

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2549 - ก.ค. 2550 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2541 - มี.ค. 2542 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์(บางเขน)
  • ต.ค. 2539 - พ.ย. 2541 หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Risk factors for highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 infection in backyard chicken farms, ThailandPaul M., Paul M., Wongnarkpet S., Gasqui P., Poolkhet C., Thongratsakul S., Ducrot C., Roger F.2011Acta Tropica
  118(3),pp. 209-216
  54
  2Practices associated with Highly Pathogenic Avian Influenza spread in traditional poultry marketing chains: Social and economic perspectivesPaul M., Paul M., Paul M., Baritaux V., Wongnarkpet S., Poolkhet C., Thanapongtharm W., Roger F., Bonnet P., Ducrot C.2013Acta Tropica
  126(1),pp. 43-53
  32
  3Epidemiology of toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Wongnarkpet S., Maruyama S., Lekkla A., Sukthana Y.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  41(1),pp. 13-18
  18
  4The molecular prevalence and MSA-2b gene-based genetic diversity of Babesia bovis in dairy cattle in ThailandSimking P., Simking P., Simking P., Saengow S., Bangphoomi K., Sarataphan N., Wongnarkpet S., Inpankaew T., Jittapalapong S., Munkhjargal T., Sivakumar T., Yokoyama N., Igarashi I.2013Veterinary Parasitology
  197(3-4),pp. 642-648
  17
  5Estimating spatial and temporal variations of the reproduction number for highly pathogenic avian influenza H5N1 epidemic in ThailandMarquetoux N., Marquetoux N., Paul M., Paul M., Wongnarkpet S., Poolkhet C., Thanapongtharm W., Roger F., Ducrot C., Chalvet-Monfray K., Chalvet-Monfray K.2012Preventive Veterinary Medicine
  106(2),pp. 143-151
  15
  6Collective resistance to HPAI H5N1 surveillance in the Thai cockfighting community: Insights from a social anthropology studyPaul M.C., Paul M.C., Paul M.C., Figuié M., Kovitvadhi A., Kovitvadhi A., Valeix S., Valeix S., Wongnarkpet S., Poolkhet C., Kasemsuwan S., Ducrot C., Roger F., Binot A.2015Preventive Veterinary Medicine
  120(1),pp. 106-114
  12
  7An on-farm study of the epidemiology of Actinobacillus pleuropneumoniae infection in pigs as part of a vaccine efficacy trialWongnarkpet S., Pfeiffer D.U., Morris R.S., Fenwick S.G.1999Preventive Veterinary Medicine
  39(1),pp. 1-11
  10
  8Field efficacy of a combined use of Mycoplasma hyopneumoniae and Actinobacillus pleuropneumoniae vaccines in growing pigsWongnarkpet S., Morris R., Pfeiffer D.1999Preventive Veterinary Medicine
  39(1),pp. 13-24
  4
  9Seroprevalence of Leishmania infection in domestic animals in Songkhla and Satun provinces, southern ThailandJunsiri W., Wongnarkpet S., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B.2017Tropical Biomedicine
  34(2),pp. 352-362
  2
  10Retraction: WITHDRAWN: Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, 'Candidatus Mycoplasma haemominutum' and 'Candidatus Mycoplasma turicensis' in stray cats residing in monasteries of Bangkok, Thailand (Veterinary microbiology (1016) PII: S0378-1135(17)30088-3)Kamyingkird K., Jiyipong T., Wongnarkpet S., Amavisit P., Tasker S., Stich R.W., Jittapalapong S.2017Veterinary microbiology
  210,pp. 197
  0