Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Antimicrobial resistanceAvian influenzaAvian Influenza DiseaseBackyard ChickenBackyard chickensbackyard poutrybayesian networkClinical mastitiscolistinDairy cattleenvironmental bacteriaEpidemiologyEscherichia colimcrNetwork analysisnosocomial infectionPigRabiesreceptorreceptorsRisk factorsSalmonellaShiga toxin-producing geneshrimpSialyl sugar chainsSocial network analysisspatial analysisSpatiotemporal patternsSpreading patternssurveillanceswineswine farmsTime series analysistracheaV. parahaemolyticusVeterinary epidemiologyVeterinary Public Healthwhite spot diseaseWhite spot disease (WSD)กระบือการเกยตื้นการค้าการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายช้างการเคลื่อนย้ายสัตว์การปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิเคราะห์เชิงพื้นที่การวิเคราะห์อนุกรมเวลาการวิจัยเชิงคุณภาพกุ้งเกณฑ์ชี้วัดเกยตื้นแกะไก่ไก่หลังบ้านเขตกันชนไข้หวัดนกควาญช้างความปลอดภัยด้านอาหารความรู้เครือข่ายทางสังคมเครือข่ายแบบเบย์เชียนเครือข่ายแบบเบย์เซียน โรคเต้านมอักเสบ โคเครือข่ายวิเคราะห์ทางสังคมโคโคนมช้างเลี้ยงช้างเอเชียเชื้อดื้อยาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกตัวรับเต้านมอักเสบทัศนคติแบบจำลองรายตัวประชากรสัตว์ปีกประเมินความเสี่ยง คอมพาร์ทเมนต์ปัจจัยเสี่ยงเป็ดไล่ทุ่งแพะภาคสนามแมวระบบคอมพาร์ทเมนต์ระบบภูมิสารสนเทศระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์โรคไข้หวัดนกโรคตัวแดงดวงขาวโรคพิษสุนัขบ้าโรคสัตว์สู่คนโรงฆ่าแกะโรงฆ่าแพะวัณโรคช้างสวัสดิภาพเป็ดสัตว์ทะเลหายากสุกรสุขัขอาหารเลี้ยงเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัส

  Interest

  Veterinary Public Health, Animal Biotechnology, Food Safety and Meat Inspection

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Risk factors for highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 infection in backyard chicken farms, ThailandPaul M., Paul M., Wongnarkpet S., Gasqui P., Poolkhet C., Thongratsakul S., Ducrot C., Roger F.2011Acta Tropica
  118(3),pp. 209-216
  54
  2Avian and human influenza a virus receptors in trachea and lung of animalsThongratsakul S., Thongratsakul S., Suzuki Y., Suzuki Y., Hiramatsu H., Sakpuaram T., Sirinarumitr T., Poolkhet C., Moonjit P., Yodsheewan R., Songserm T.2010Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  28(4),pp. 294-301
  26
  3Social network analysis used to assess the relationship between the spread of avian influenza and movement patterns of backyard chickens in Ratchaburi, ThailandPoolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Kasemsuwan S., Rukkwamsuk T.2013Research in Veterinary Science
  95(1),pp. 82-86
  19
  4Social network analysis for assessment of Avian influenza spread and trading patterns of backyard chickens in Nakhon Pathom, Suphan Buri and Ratchaburi, ThailandPoolkhet C., Poolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Yatbantoong N., Kasemsuwan S., Damchoey D., Rukkwamsuk T.2013Zoonoses and Public Health
  60(6),pp. 448-455
  16
  5Social network analysis of cattle movement in sukhothai province, Thailand: A study to improve control measurementsNoopataya S., Noopataya S., Thongratsakul S., Poolkhet C.2015Veterinary Medicine International
  2015
  8
  6Risk factors of clinical mastitis and antimicrobial susceptibility test results of mastitis milk from dairy cattle in western Thailand: Bayesian network analysisHorpiencharoen W., Thongratsakul S., Poolkhet C.2019Preventive Veterinary Medicine
  164,pp. 49-55
  8
  7Antimicrobial resistance and pirAB-like profiles of Vibrio parahaemolyticus in Pacific white shrimpRortana C., Wajjwalku W., Boonyawiwat V., Hrianpreecha C., Thongratsakul S., Amavisit P.2018Agriculture and Natural Resources
  52(4),pp. 377-381
  7
  8Prevalence and characterization of Staphylococcus aureus isolated in raw milk from cows in Hokkaido, JapanThongratsakul S., Usui M., Higuchi H., Takahashi T., Sato T., Poolkhet C., Tamura Y.2020Tropical Animal Health and Production
  52(4),pp. 1631-1637
  5
  9Antimicrobial resistant profiles of escherichia coli and contaminated salmonella spp. From pork and butcher shopsKetkhao P., Ketkhao P., Thongratsakul S., Poolkhet C., Wajjwalku W., Amavisit P.2019Veterinary Integrative Sciences
  17(1),pp. 11-20
  4
  10Evaluation of nosocomial infections through contact patterns in a small animal hospital using social network analysis and genotyping techniquesChurak A., Poolkhet C., Tamura Y., Sato T., Fukuda A., Thongratsakul S.2021Scientific Reports
  11(1)
  4
  11Identification of genotype and phenotype of antimicrobial resistance of Escherichia coli isolates from pigs in southern VietnamDuy D.T., Anh N.L.L., Thoa N.T.K., Phitsanuwattana K., Thongratsakul S., Carrique-Mas J.J., Hien L.T., Nam N.T.T., Toan N.T.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(1),pp. 125-132
  3
  12Antimicrobial resistance profiles of Escherichia coli from swine farms using different antimicrobials and management systemsKetkhao P., Ketkhao P., Thongratsakul S., Poolperm P., Poolkhet C., Amavisit P.2021Veterinary World
  14(3),pp. 689-695
  3
  13Antimicrobial resistance and stec virulence genes of escherichia coli isolated from non-diarrheic and diarrheic dogs at a veterinary teaching hospital in ThailandThongratsakul S., Poolkhet C., Amavisit P., Sato T., Fukuda A., Usui M., Tamura Y.2019Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  50(4),pp. 708-714
  3
  14Exponential random graph models to evaluate the movement of backyard chickens after the avian influenza crisis in 2004–2005, ThailandPoolkhet C., Makita K., Thongratsakul S., Leelehapongsathon K.2018Preventive Veterinary Medicine
  158,pp. 71-77
  3
  15Risk factors associated with environmental mastitis in clinical cases at small dairies in western ThailandHorpiencharoen W., Thongratsakul S., Poolkhet C.2020Agriculture and Natural Resources
  54(2),pp. 190-196
  2
  16Spatial and temporal patterns of white spot disease in Rayong Province, Thailand, from october 2015 to september 2018Yaemkasem S., Yaemkasem S., Yaemkasem S., Boonyawiwat V., Sukmak M., Thongratsakul S., Poolkhet C.2022Preventive Veterinary Medicine
  199
  1
  17Spatial analysis and mapping of highly pathogenic avian influenza in thailand using national outbreak data: An area-based risk orientationPoolkhet C., Poolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Thanapongthum W., Rakkwamsuk T.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(5),pp. 715-723
  1
  18A longitudinal study of risk factors associated with white spot disease occurrence in marine shrimp farming in Rayong, ThailandYaemkasem S., Yaemkasem S., Yaemkasem S., Boonyawiwat V., Sukmak M., Thongratsakul S., Poolkhet C.2022PeerJ
  10
  0
  19Spatial, Temporal, and Geographical Factors Associated with Stranded Marine Endangered Species in Thailand during 2006–2015Pradip Na Thalang P., Thongratsakul S., Poolkhet C.2023Biology
  12(3)
  0