Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  antimicrobial resistanceAvian influenzaAvian Influenza DiseaseBackyard ChickenBackyard chickensbayesian networkClinical mastitisColistinDairy cattleenvironmental bacteriaEscherichia coliExponential random graph modelferretFood Safety and Meat InspectionGene encoded acute hepatopancreatic necrosis diseasepirAB-likegyrAH5N1hostimmunohistochemistryIndividual-based modelinginfluenzaInfluenza A virusesmcrnetwork analysisPigRabiesRisk factorsSalmonellaShiga toxin-producing geneshrimpSialyl sugar chainsSocial network analysisspatial analysisSpreading patternsswineTime series analysistracheaV. parahaemolyticusVeterinary epidemiologyVeterinary Public Healthwhite spot diseaseกระบือการเกยตื้นการค้าการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายช้างการเคลื่อนย้ายสัตว์การปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิเคราะห์เชิงพื้นที่การวิเคราะห์อนุกรมเวลาการวิจัยเชิงคุณภาพกุ้งเกณฑ์ชี้วัดเกยตื้นแกะไก่หลังบ้านเขตกันชนไข้หวัดนกควาญช้างความปลอดภัยด้านอาหารความรู้เครือข่ายทางสังคมเครือข่ายแบบเบย์เชียนเครือข่ายแบบเบย์เซียน โรคเต้านมอักเสบ โคเครือข่ายวิเคราะห์ทางสังคมโคโคนมช้างเลี้ยงช้างเอเชียเชื้อไวรัสไข้หวัดนกตัวรับเต้านมอักเสบทัศนคติแบบจำลองรายตัวประชากรสัตว์ปีกประเมินความเสี่ยง คอมพาร์ทเมนต์ปัจจัยเสี่ยงเป็ดไล่ทุ่งแพะภาคสนามแมวระบบคอมพาร์ทเมนต์ระบบภูมิสารสนเทศระบาดวิทยาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์โรคไข้หวัดนกโรคตัวแดงดวงขาวโรคพิษสุนัขบ้าโรคสัตว์สู่คนโรงฆ่าแกะโรงฆ่าแพะวัณโรคช้างสวัสดิภาพเป็ดสัตว์ทะเลหายากสุกรสุขัขอาหารเลี้ยงเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัส

  Interest

  Veterinary Public Health, Animal Biotechnology, Food Safety and Meat Inspection

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Risk factors for highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 infection in backyard chicken farms, ThailandPaul M., Paul M., Wongnarkpet S., Gasqui P., Poolkhet C., Thongratsakul S., Ducrot C., Roger F.2011Acta Tropica
   118(3),pp. 209-216
   47
   2Avian and human influenza a virus receptors in trachea and lung of animalsThongratsakul S., Thongratsakul S., Suzuki Y., Suzuki Y., Hiramatsu H., Sakpuaram T., Sirinarumitr T., Poolkhet C., Moonjit P., Yodsheewan R., Songserm T.2010Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
   28(4),pp. 294-301
   20
   3Social network analysis for assessment of Avian influenza spread and trading patterns of backyard chickens in Nakhon Pathom, Suphan Buri and Ratchaburi, ThailandPoolkhet C., Poolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Yatbantoong N., Kasemsuwan S., Damchoey D., Rukkwamsuk T.2013Zoonoses and Public Health
   60(6),pp. 448-455
   14
   4Social network analysis used to assess the relationship between the spread of avian influenza and movement patterns of backyard chickens in Ratchaburi, ThailandPoolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Kasemsuwan S., Rukkwamsuk T.2013Research in Veterinary Science
   95(1),pp. 82-86
   13
   5Social network analysis of cattle movement in sukhothai province, Thailand: A study to improve control measurementsNoopataya S., Noopataya S., Thongratsakul S., Poolkhet C.2015Veterinary Medicine International
   2015
   4
   6Antimicrobial resistance and pirAB-like profiles of Vibrio parahaemolyticus in Pacific white shrimpRortana C., Wajjwalku W., Boonyawiwat V., Hrianpreecha C., Thongratsakul S., Amavisit P.2018Agriculture and Natural Resources
   52(4),pp. 377-381
   2
   7Spatial analysis and mapping of highly pathogenic avian influenza in thailand using national outbreak data: An area-based risk orientationPoolkhet C., Poolkhet C., Chairatanayuth P., Thongratsakul S., Thanapongthum W., Rakkwamsuk T.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(5),pp. 715-723
   1
   8Risk factors of clinical mastitis and antimicrobial susceptibility test results of mastitis milk from dairy cattle in western Thailand: Bayesian network analysisHorpiencharoen W., Thongratsakul S., Poolkhet C.2019Preventive Veterinary Medicine
   164,pp. 49-55
   0
   9Prevalence and characterization of Staphylococcus aureus isolated in raw milk from cows in Hokkaido, JapanThongratsakul S., Usui M., Higuchi H., Takahashi T., Sato T., Poolkhet C., Tamura Y.2020Tropical Animal Health and Production
   52(4),pp. 1631-1637
   0
   10Antimicrobial resistant profiles of escherichia coli and contaminated salmonella spp. From pork and butcher shopsKetkhao P., Ketkhao P., Thongratsakul S., Poolkhet C., Wajjwalku W., Amavisit P.2019Veterinary Integrative Sciences
   17(1),pp. 11-20
   0
   11Risk factors associated with environmental mastitis in clinical cases at small dairies in western ThailandHorpiencharoen W., Thongratsakul S., Poolkhet C.2020Agriculture and Natural Resources
   54(2),pp. 190-196
   0
   12Exponential random graph models to evaluate the movement of backyard chickens after the avian influenza crisis in 2004–2005, ThailandPoolkhet C., Makita K., Thongratsakul S., Leelehapongsathon K.2018Preventive Veterinary Medicine
   158,pp. 71-77
   0