Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด. (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

Attractantsbiting fliesBloodsucking flyblue fabricC. quinquefasciatuscattle flyCold storageCorrelationCricket culturesdefence movementsEgg hatchingEgg storing periodEri silkwormfeeder cattlefiberglassfly proof stableGrowth็Herb ExtractsHistamineidentificationillustrationimpactInsect PestsKilling methodsMalaise trapmosquito repellentMulberryNzi trapOdorOragnic Farming Systemsticky trapsStomoxys fliesStomoxys spp.TabanidsTemperatureThai native silkwormVavoua trapZingiberaceaeกระบวนการกักเก็บกลิ่นกับดัก Vavouaกับดักมาเลียสกับดักวาวัวกับดักเอ็นซีการกัดเซาะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายในการควบคุมแมลงการจัดกลุ่มการเจริญเติบโตการดึงดูดการแปรรูปดักแด้ไหมการเพิ่มน้ำหนักการเลี้ยงจิ้งหรีดกีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ไก่กระทงด้วงดำดักแด้ไหมไดอะซีนอนตัวหนอนถั่วเหลืองน้ำผิวดินน้ำมันหอมระเหยป้ายติดหูผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงผลิตรังไหมพื้นที่ลาดชันพื้นผิววัสดุเพคตินเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมันสำปะหลังแมลงดูดกินเลือดแมลงวันคอกแมลงวันคอกสัตว์แมลงวันดูดกินเลือดสัตว์แมลงศัตรูเคหสถานและชุมชนแมลงศัตรูพืชยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบบเกษตรอินทรีย์ระบบให้น้ำแบบไมโครริ้นลักษณะสัณฐานวิทยาวิธีฆ่าสมุนไพรสารเคมีกำจัดแมลงสารไล่แมลงจากธรรมชาติสารไล่ยุงสารสกัดสมุนไพรสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำรวจสูตรอาหารไก่สู่อุตสาหกรรมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดหม่อนไหมไหมพันธุ์สำโรงไหมอีรี่อัตราส่วนเพศอุณหภูมิฮีสตามีน

Interest

กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์, แมลงศัตรูเคหสถานและชุมชน

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1First survey of seasonal abundance and daily activity of Stomoxys spp. (Diptera: Muscidae) in Kamphaengsaen Campus, Nakornpathom Province, ThailandMasmeatathip R., Gilles J., Ketavan C., Duvallet G.2006Parasite
13(3),pp. 245-250
26
2Morphological studies of Stomoxys spp. (Diptera: Muscidae) in Central ThailandMasmeatathip R., Ketavan C., Duvallet G.2006Kasetsart Journal - Natural Science
40(4),pp. 872-881
8
3Comparison of Vavoua, Malaise and Nzi traps with and without attractants for trapping of Stomoxys spp. (Diptera: Muscidae) and tabanids (Diptera: Tabanidae) on cattle farmsTunnakundacha S., Desquesnes M., Desquesnes M., Masmeatathip R.2017Agriculture and Natural Resources
51(4),pp. 319-323
7
4Contrasting evolutionary patterns between two haplogroups of Haematobia exigua (Diptera: Muscidae) from the mainland and islands of Southeast AsiaLow V., Tan T., Tan T., Prakash B., Vinnie-Siow W., Tay S., Masmeatathip R., Hadi U., Lim Y., Chen C., Norma-Rashid Y., Sofian-Azirun M.2017Scientific Reports
7(1)
4
5A review and illustrated description of Musca crassirostris, one of the most neglected haematophagous livestock fliesDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Onju S., Chalermwong P., Jittapalapong S., Masmeatathip R.2019Medical and Veterinary Entomology
33(1),pp. 16-30
2
6Comparison of blue cotton and blue polyester fabrics to attract hematophagous flies in cattle farms in ThailandOnju S., Thaisungnoen K., Masmeatathip R., Duvallet G., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M.2020Journal of Vector Ecology
45(2),pp. 262-268
2