สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

agar well diffusion methodamine oxidaseantifungal activityantimicrobial activitybioactive compoundsBiogenic amineBlack-bone chickenbrowningcalciumCell wall hydrolasesDryingE. coliENCAPSULATIONFarm managementFermented fishFishery productsFood MicrobiologyFood safetyfreezingFresh-cut melon 'Honeyworld'Fresh-cut wax applefrozenFruitFruit qualityGerminated RiceGerminationGlycemic indexHang riceHange riceHot water treatmentLactic acid bacteriamangoParboiled RiceprobioticSpinachsponge caketapioca starchtextureThermal propertiesกระบือกากเม่าการแช่เยือกแข็งการต้านออกซิเดชันการทำแห้งการทำแห้งแบบใช้ลมร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยืดอายุการเก็บรักษาการล้างการสูญเสียนํ้าหนักการสูญเสียน้ำหลังการละลายน้ำแข็งกิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสแก้วมังกรไก่ดำข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางข้าวฮางงอกความปลอดภัยความปลอดภัยของอาหารความปลอดภัยอาหารเครื่องดื่มจุลชีววิทยาอาหารโจ๊กเทคโนโลยีการหมักธนาคารสายพันธุ์จุลินทรีย์น้ำพริกปลาน้ำสลัดเนื้อโพนยางคำเนื้อสัมผัสเบต้าแคโรทีนแบคทีเรียกรดแล็กติกแบคทีเรียกรดแลคติกแบคทีเรียโพรไบโอติกใบหม่อนไบโอจีนิกเอมีนปริมาณวิตามินซีปริมาตรจำเพาะปลาส้มเปลือกโปรตีนผลไม้ตัดแต่งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารโพรไบโอติกฟิล์มบริโภคได้ภูพานมะเขือเทศมะม่วงมะละกอเม่ายางฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลูกหม่อนสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสีอาหารเพื่อผู้สูงอายุอาหารสำเร็จรูปแอนโทไซยานิน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (นักวิทยาศาสตร์ 5 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 216.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)
 • ทุนนอก 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 226 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 137 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 89 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)