คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

8

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

bananabioactive compoundsbiodiversitybiodiversity conservationbroiler chickenscalciumchilling injuryClimate changeegg qualityfattening cattleFood safetyFusarium wiltGISglutinous riceGrowthgrowth performanceHang riceLactic acid bacterialateritic soilmangoMangrovemao pomaceNong Han LuangParboiled RiceperformanceProbioticsRanongremote sensingriceSakon NakhonSalicylic acidSoil organic carbonSwamp buffalotextureyieldกากเม่าการเจริญเติบโตการแช่เยือกแข็งการทำแห้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์การย่อยได้เกษตรอินทรีย์แกะแกะขุนไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อเครื่องหมายโมเลกุลโคเนื้อจังหวัดสกลนครจุลชีววิทยาอาหารชุดดินโพนพิสัยดอกหน้าวัวดินเค็มดินลูกรังต้านทานถั่วเขียวถั่วแลบแลบเนื้อสัมผัสแบคทีเรียกรดแลคติกปลานิลปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนพริกแพะเนื้อมะเขือเทศมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์โรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระศักยภาพสมบัติดินสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสัณฐานวิทยาสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสีหญ้าแฝกหนองหารหมากเม่าองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอาการสะท้านหนาวอาหารข้นแอนโทไซยานิน

Executives

รองคณบดี

ดร. ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: csntpk@ku.ac.th

Tel.: 0819547400

ดร. พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: csnptsk@ku.ac.th

Tel.: 042-725036

ดร. เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: csnkkp@ku.ac.th

Tel.: 01-6972003


Department (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 66 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36 คน, อาจารย์ 15 คน, นักวิทยาศาสตร์ 10 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 10 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,732.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 334 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 268 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 190 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 209 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 145 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 130 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 795 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 484 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 311 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 16 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 15 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 121 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 100 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 72 รางวัล (เกียรติบัตร 34 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 32 รางวัล)