สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

bananaBioactive compoundsbiodiversitybiodiversity conservationChilling InjuryClimate changeEgg qualityfattening cattleGISglutinous riceGrowthlateritic soillocal knowledgemangrovemao pomaceNong Han Luangplant utilizationRanongRemote SensingRiceSakon NakhonSakon Nakhon Provincesalicylic acidSoil organic carbonyieldกากเม่าการเจริญเติบโตการใช้ประโยชน์จากพืชการประเมินพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์การย่อยได้การสังเคราะห์ด้วยแสงกุหลาบหนูเกษตรอินทรีย์แกะแกะขุนไก่ไข่ไก่ดำภูพานไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานข้าวเหนียวไขมันแทรกความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการค่าสหสัมพันธ์คุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวคุณสมบัติของแป้งเครื่องหมายทางพันธุกรรมเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกโคเนื้อโคเนื้อภูพานจังหวัดสกลนครชุดดินโพนพิสัยดอกหน้าวัวดินเค็มดินลูกรังต้านทานถั่วเขียวถั่วพุ่มถั่วแลบแลบบัวหลวงปลานิลปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนผักพื้นบ้านพริกพืชสมุนไพรเพกาแพะเนื้อไฟโตพลาสมาภูมิปัญญาท้องถิ่นมะเขือเทศมะละกอมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์ยางพาราโรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้ศักยภาพสมบัติดินสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสารสกัดหญ้าแฝกหนองหารองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอาการสะท้านหนาวอาหารข้น

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิทยาศาสตร์ 5 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,516.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 199 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 161 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 109 โครงการ)
 • ทุนนอก 123 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 83 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 84 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 504 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 305 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 199 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 93 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 77 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 59 รางวัล (เกียรติบัตร 32 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)