สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

bioactive compoundsbiodiversitybiodiversity conservationChilling InjuryClimate changeegg qualityfattening cattleGISGlutinous riceGrowthlateritic soillocal knowledgeMangroveMao pomaceNong Han Luangplant utilizationRanongRemote SensingriceSakon NakhonSakon Nakhon ProvinceSalicylic acidSoil organic carbonyieldกากเม่าการเจริญเติบโตการใช้ประโยชน์จากพืชการประเมินพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์การย่อยได้การสังเคราะห์ด้วยแสงกุหลาบหนูแกะแกะขุนไก่ไข่ไก่ดำภูพานไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานข้าวเหนียวไขมันแทรกความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการค่าสหสัมพันธ์คุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวคุณสมบัติของแป้งเครื่องหมายทางพันธุกรรมเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกโคเนื้อโคเนื้อภูพานจังหวัดสกลนครชุดดินโพนพิสัยชุมชนพื้นเมืองเชิงอนุรักษ์ดอกหน้าวัวดินเค็มดินลูกรังต้านทานถั่วเขียวถั่วพุ่มถั่วแลบแลบถั่วเหลืองบัวหลวงปลานิลป่าชายเลนปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนพริกพฤกษศาสตร์พื้นบ้านพืชสมุนไพรเพกาแพะเนื้อไฟโตพลาสมาภูมิปัญญาท้องถิ่นมะเขือเทศมะละกอมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์ยางพารารังสีแกมมาโรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้ศักยภาพสมบัติดินสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสารสกัดหญ้าแฝกหนองหารอ้อยอาการสะท้านหนาว

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิทยาศาสตร์ 5 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,516.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 189 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 158 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 103 โครงการ)
 • ทุนนอก 119 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 80 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 83 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 485 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 291 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 194 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 93 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 77 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 56 รางวัล (เกียรติบัตร 31 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)