Person Image

  Education

  • Ph.D. Animal science, Ehime University, ญี่ปุ่น, 2555
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Ammonia NitrogenAntidesma sp.broiler chickensCarcass Qualityeconomic evaluationeconomic returnegg grading percentageegg qualitygrowth performanceHenHenslaying hensLutein eggmaomao pomaceOrganic eggsPerformancepomacethiobarbituric acidกรงตับกรดไขมันระเหยง่ายกรดไทโอบาร์บิทิวริกกรดอินทรีย์กากเม่าการเจริญเติบโตการย่อยได้ด้วยเทคนิควัดผลผลิตแก๊สไก่ไข่ไก่ไข่อินทรีย์ไก่เนื้อไข่ไก่ไข่ไก่อินทรีย์ไข่แดงไขเป็ดไข่ลูทีนความปลอดภัยของอาหารความเร็วลมความหลากลายความหลากหลายทางพันธุกรรมคอเลสเตอรอลค่าความเป็นกรด-ด่างค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อนค่าโลหิตวิทยาบางประการคุณภาพไข่คุณภาพไข่ไก่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อเครื่องหมายโมเลกุลจลนพลศาสตร์การสลายตัวจังหวัดสกลนครจัดการสิ่งแวดล้อมจุลินทรีย์จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารซีรั่มวิทยาฐานข้อมูลเม่าฐานข้อมูลหมากเม่าดอกทองกวาวดีเอ็นเอบาร์โค้ดตคุณภาพอาหารผสมสำเร็จหมักตำแหน่งกรงตับธรรมชาตินกกระจอกเทศนกกระทานวัตกรรมน้ำหนักตัวนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์แบคทีเรียใบกระถินใบมันสำปะหลังใบมันสำปะหลังป่นเป็ดไข่เป็ดเทศเปลือกไข่ไก่เปอร์เซ็นต์เกรดไข่โปรตีนผลผลิต (yield)ผลผลิตไข่ไก่ผลผลิตไข่ของไก่ไข่ผลพลอยได้ผลิตผักกระโดนน้ำผักแขยงพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท (super hot varity)พืชสมุนไพรแพะแพะเนื้แพะเนื้อระยะเวลาการเก็บระยะเวลาการหมักโรงเรือนแบบปิดลักษณะซากลูทีนวัตถุดิบอาหารสัตว์เวลาสมรรถนะการผลิตสมรรถภาพการผลิตสารสีอาหารอาหารข้นอาหารหยาบแอนโทไซยานิน

  Interest

  โภชนาศาสตร์สัตร์, การผลิตสัตว์, ไข่ไก่ และคุณภาพไข่

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 13 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 10 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Enhancement of yolk color in raw and boiled egg yolk with lutein from marigold flower meal and marigold flower extractLokaewmanee K., Yamauchi K., Komori T., Saito K.2011Journal of Poultry Science
   48(1),pp. 25-32
   23
   2Effects on egg yolk colour of paprika or paprika combined with marigold flower extractsLokaewmanee K., Yamauchi K., Komori T., Saito K.2009Italian Journal of Animal Science
   9(4),pp. 356-359
   17
   3Effects of fermented plant product on growth performance, some blood variables, carcase characteristics, and intestinal histology in broilersLokaewmanee K., Yamauchi K., Thongwittaya N.2012British Poultry Science
   53(2),pp. 215-223
   16
   4Effects of dietary mulberry leaves (Morus alba L.) on egg yolk colorLokaewmanee K., Mompanuon S., Khumpeerawat P., Yamauchi K.2009Journal of Poultry Science
   46(2),pp. 112-115
   12
   5Eggshell quality, eggshell structure and small intestinal histology in laying hens fed dietary pantoea-6® and plant extractsLokaewmanee K., Yamauchi K., Komori T., Saito K.2014Italian Journal of Animal Science
   13(2),pp. 332-339
   10
   6Effects of dietary red pepper on egg yolk colour and histological intestinal morphology in laying hensLokaewmanee K., Yamauchi K., Okuda N.2013Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
   97(5),pp. 986-995
   8
   7Enhancement of egg yolk color by paprika combined with a probioticLokaewmanee K., Yamauchi K., Komori T., Saito K.2011Journal of Applied Poultry Research
   20(1),pp. 90-94
   4
   8Effects of mao pomace powder as a dietary supplement on the production performance and egg quality in laying hensLokaewmanee K.2016International Journal of Poultry Science
   15(4),pp. 139-143
   1
   9Storage stability of khaki campbell duck (Anas platyrhynchos domesticus) eggs at room temperatureLokaewmanee K.2017International Journal of Poultry Science
   16(10),pp. 393-402
   1
   10Mao pomace on carcass and meat quality of broilerLokaewmanee K., Promdee P.2018International Journal of Poultry Science
   17(5),pp. 221-228
   0
   11Digestibility and metabolizable energy values of processed cassava chips for growing and finishing pigsLokaewmanee K., Kanto U., Juttupornpong S., Yamauchi K.2011Tropical Animal Health and Production
   43(2),pp. 377-381
   0