Person Image

  Education

  • Ph.D.(Botany)
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  Expertise Cloud

  3-D digitizingcanopy geometryCanopy photosynthesiscanopy structurecarbon contentcarbon cyclecarbon fluxcarbon partitionCarbon use efficiencycharacterizationchromosomeclumpingCO2 fluxcottoncrop coefficient (Kc)Cultivationcultural practiceDevelopmentdigitizerdroughtEcologyEddy covarianceEddy Covariance (EC) techniqueEddy covariance techniqueFirst Ratoon Canegrowthgrowth and developmentH2O fluximage processinginterceptionland use changeleaf arealeaf area dispersionleaf coordinatesleaf dispersionleaf orientationlightlight availabilitylight interceptionLight responselight responseslowlandLycopersicon esculentumMakokmicroclimatemodelmonocultureNet ecosystem CO 2 exchangenet primary productionOliveOlive Oilpara rubberperspective imagephotographic methodphotosynthesisRicerubberrubber plantationrubber treesimulationsoil waterSoutheast Asiatotal leaf areatranspirationTree Analysertree analyzertree canopyTropical fruit treeuplandutilizationvirtual plantswater and carbon fluxeswater managementWater saving riceWater useWater Use Efficiencyyieldกับพลาสติกคลุมดินก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์การกระจายของพื้นที่ใบการกระจายแสงการกระจายแสงภายในเรือนพุ่ม (Light Distribution in Canopy)การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ และ Visual Basicการคายน้ำการคายระเหยน้ำการจำลองการเจริญการเจริญเติบโตการสังเคราะห์ด้วยแสงการหายใจปาล์มน้ำมันผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้พื้นที่ใบไม้ผลเขตร้อนยางพาราเรดคอรัลเรดโอ๊คโรงเรือนพลาสติกอ้อยไฮโดรโพนิกส์

  Interest

  สรีรวิทยาการผลิตพืช, แสงและจุลภูมิอากาศ, สถาปัตยลักษณ์พืช, การผลิตไม้ผล, สถิติและการวางแผนการทดลอง, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ และ Visual Basic

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • หม่อนไหม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A method for 3D reconstruction of tree crown volume from photographs: Assessment with 3D-digitized plantsPhattaralerphong J., Phattaralerphong J., Sinoquet H.2005Tree Physiology
  25(10),pp. 1229-1242
  83
  2Foliage randomness and light interception in 3-D digitized trees: An analysis from multiscale discretization of the canopySinoquet H., Sonohat G., Phattaralerphong J., Phattaralerphong J., Godin C.2005Plant, Cell and Environment
  28(9),pp. 1158-1170
  76
  3A photographic gap fraction method for estimating leaf area of isolated trees: Assessment with 3D digitized plantsPhattaralerphong J., Phattaralerphong J., Sathornkich J., Sinoquet H.2006Tree Physiology
  26(9),pp. 1123-1136
  36
  4Response of photosynthesis and chlorophyll fluorescence to acute ozone stress in tomato (Solanum lycopersicum Mill.)Thwe A.A., Thwe A.A., Vercambre G., Gautier H., Gay F., Phattaralerphong J., Kasemsap P.2014Photosynthetica
  52(1),pp. 105-116
  24
  5Effects of acute ozone stress on reproductive traits of tomato, fruit yield and fruit compositionThwe A.A., Thwe A.A., Vercambre G., Gautier H., Gay F., Phattaralerphong J., Kasemsap P.2015Journal of the Science of Food and Agriculture
  95(3),pp. 614-620
  9
  6Impact of red and blue nets on physiological and morphological traits, fruit yield and quality of tomato (Solanum lycopersicum Mill.)Thwe A.A., Kasemsap P., Vercambre G., Gay F., Phattaralerphong J., Gautier H.2020Scientia Horticulturae
  264
  5
  7Canopy architecture and radiation interception measurements in oliveDíaz-Espejo A., Fernández J.E., Durán P.J., Girón I.F., Sinoquet H., Sonohat G., Phattaralerphong J., Infante J.M., Chamorro V., Villagarcía L., Palomo M.J.2008Acta Horticulturae
  791 PART 2,pp. 531-538
  2
  8Carbon sequestration potential of rubber-tree plantation in ThailandSatakhun D., Chayawat C., Sathornkich J., Phattaralerphong J., Chantuma P., Thaler P., Gay F., Nouvellon Y., Kasemsap P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  2
  9Carbon and Water Cycling in Two Rubber Plantations and a Natural Forest in Mainland Southeast AsiaWang X., Blanken P.D., Kasemsap P., Petchprayoon P., Thaler P., Thaler P., Thaler P., Nouvellon Y., Nouvellon Y., Nouvellon Y., Gay F., Gay F., Gay F., Chidthaisong A., Sanwangsri M., Chayawat C., Chantuma P., Sathornkich J., Kaewthongrach R., Kaewthongrach R., Satakhun D., Phattaralerphong J.2022Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
  127(5)
  1
  10Environmental controls on net CO 2 exchange over a young rubber plantation in Northeastern ThailandChayawat C., Satakhun D., Kasemsap P., Sathornkich J., Phattaralerphong J.2019ScienceAsia
  45(1),pp. 50-59
  1
  11Estimation of rubber tree canopy structure using a photographic methodSathornkich J., Sangsing K., Thanisawanyangkura S., Phattaralerphong J.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 24-34
  0