Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • Ph.D.(Animal resources science), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2552
 • วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2542

Expertise Cloud

amoxicillinanatomy and physiology of animalsBlack sesame seedsBloodblood chemistrybuffaloBuffaloescattleCellular FLICE-like inhibitory protein (cFLIP)cFLIPciprofloxacinCorpora luteaCryptosporidiumDensity-per-areadeoxynivalenoldispositiondispositionsenrofloxacinestrusEvaporative Cooling SystemExposure assessmentHematocritimageJIndirect fluorescence antibody testinfrared cameraLab-on-a-ChipLab-on-a-ChipsLeptospiraLiquid chromatography–tandem mass spectrometryLive VDOLOCMultiple mycotoxinsnaringeninNortheastoxytetracyclineoxytetracycline LAPCRPDMS LOCpharmacokineticpiapigletspilot studySheep Bloodsmall-intestinal epitheliumSwamp buffaloThai swamp buffaloThai swamp buffalo (Bubalus bubalis)White sesame seedsyeastกรดไขมันคอนจูเกตลิโนเลอิกกระบือ คอร์ปัส ลูเทียมกระบือ วงรอบการเป็นสัด cFLIPกระบือไทยกระบือไทย คอร์ปัสลูเทียมการตกค้างแกะขุนความปลอดภัยอาหารคุณค่าทางโภชนาการโคเนื้อโคเนื้อโพนยางคำจุลินทรีย์ปรสิตภายในปลาดุกลูกผสมพยาธิลำไส้เล็กพรีไบโอติกเพี้ยฟางข้าวเภสัชจลนศาสตร์มันสำปะหลังระยะปลอดยาสรรีวิทยาทางสัตว์(Animal physiology and antomy)ออกซิเตตร้าซัยคลิน

Interest

สรรีวิทยาทางสัตว์(Animal physiology and antomy)

Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ย. 2555 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Bid and Bax are involved in granulosa cell apoptosis during follicular atresia in porcine ovariesSai T., Goto Y., Yoshioka R., Maeda A., Matsuda F., Sugimoto M., Wongpanit K., Jin H., Li J., Manabe N.2011Journal of Reproduction and Development
57(3),pp. 421-427
28
2Role of Cell Death Ligand and Receptor System on Regulation of Follicular Atresia in Pig OvariesManabe N., Matsuda-Minehata F., Goto Y., Maeda A., Cheng Y., Nakagawa S., Inoue N., Wongpanit K., Jin H., Gonda H., Li J.2008Reproduction in Domestic Animals
43(SUPPL.2),pp. 268-272
27
3Seroprevalence and risk factors associated with exposure of water buffalo (Bubalus bubalis) to Neospora caninum in northeast ThailandKengradomkij C., Inpankaew T., Kamyingkird K., Wongpanit K., Wongnakphet S., Mitchell T., Xuan X., Igarashi I., Jittapalapong S., Stich R.2015Veterinary Parasitology
207(1-2),pp. 156-160
16
4Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Wongpanit K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Xuan X., Igarashi I., Xiao L., Jittapalapong S.2014Tropical Animal Health and Production
46(2),pp. 487-490
13
5Dispositions of enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in Thai swamp buffaloesRuennarong N., Wongpanit K., Sakulthaew C., Giorgi M., Kumagai S., Poapolathep A., Poapolathep S.2016Journal of Veterinary Medical Science
78(3),pp. 397-403
12
6Changes in the expression of decoy receptor 3 in granulosa cells during follicular atresia in porcine ovariesSugimoto M., Kagawa N., Morita M., Kume S., Wongpanit K., Jin H., Manabe N.2010Journal of Reproduction and Development
56(4),pp. 467-474
8
7Serological survey of leptospirosis in thai swamp buffalo (bubalus bubalis) in Sakon Nakhon Province, ThailandWongpanit K., Suwanacharoen D., Srikram A.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(5),pp. 736-741
7
8The effect of Naringenin on the fate and disposition of deoxynivalenol in pigletsPoapolathep A., Poapolathep S., Sugita-Konishi Y., Wongpanit K., Machii K., Itoh Y., Kumagai S.2010Journal of Veterinary Medical Science
72(10),pp. 1289-1294
6
9Delayed deproteinization causes methodological errors in amino acid levels in plasma stored at room temperature or-20°CLi J., Piao C., Jin H., Wongpanit K., Manabe N.2009Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
22(12),pp. 1703-1708
5
10Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)Poapolathep S., Wongpanit K., Imsilp K., Tanhan P., Klangkaew N., Giorgi M., Poapolathep A.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
40(2),pp. 206-209
1
11Exposure assessment of multiple mycotoxins in black and white sesame seeds consumed in ThailandPongpraket M., Poapolathep A., Wongpanit K., Tanhan P., Giorgi M., Zhang Z., Li P., Poapolathep S.2020Journal of Food Protection
83(7),pp. 1198-1207
0
12The development of lab-on-a-chip fabricated from two moldsPramuanjaroenkij A., Bunta J., Thiangpadung J., Sansaradee S., Kamsopa P., Sodsai S., Vichainsan S., Wongpanit K., Maturos T., Lomas T., Tuantranont A., Cetin B., Phankhoksoong S., Tongkratoke A.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
297(1)
0
13Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis): a pilot studyRuennarong N., Wongpanit K., Sakulthaew C., Giorgi M., Klangkaew N., Poapolathep A., Poapolathep S.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
40(2),pp. 200-202
0
14Relationships between hematocrit and sample flows on Lab-on-a-ChipPramuanjaroenkij A., Wongpanit K., Phonong G., Chaiburi B., Kakaç S.2013ASME 2013 4th International Conference on Micro/Nanoscale Heat and Mass Transfer, MNHMT 2013
0
15Expression and localization of cellular FLICE-like inhibitory protein (CFLIP), an anti-apoptotic factor, in corpora lutea during the estrous cycle and pregnancy in thai swamp buffalo (bubalus bubalis)Wongpanit K., Manabe N., Manabe N.2020Journal of Reproduction and Development
66(1),pp. 29-33
0
16Wickerhamiella martinezcruziae f. A., sp. nov., a yeast species isolated from tropical habitatsMaciel N.O.P., Santos A.R.O., Felix C.R., Landell M.F., Pagani D.M., Pimenta R.S., Morais P.B., Angchuan J., Wongpanit K., Srisuk N., Lachance M.A., Rosa C.A.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
71(11)
0