Person Image

  Education

  • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D (Tropical Agriculture), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Upper North-Eastern Provincial Cluster 2 ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร (Food security and safety) แนวโน้มการลงทุน (Investment trend) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-region - GMS)agricultural extensionagricultural tourismbiomass pelletcommunitycommunity businessCommunity Enterprisecultural tourismdevelopmentDigital MarketingEco-Tourismentrepreneursextension serviceFarm managementfood productFood safetyfood securitygeographyGerminated Riceglutinous riceGlycemic indexGMSGreater Mekong Sub-region ข้าวเหนียวGreater Mekong Sub-Region (GMS)Hange riceHot Air DryerhuskHybrid Thermal EnergyIndian Oyster Mushroomindigo dyed fabricmapmolassesNortheastern ThailandOrganic agricultureorganic riceParboiled Ricepellet machineprocessingproduction systemrattan shootrattan shoot in brinerattan shoot in Yanang leaf brothRaw Kite CrackersSelf- Reliance AgriculturalSmall Automatic Mushroom CabinetSolar Energystarch pasteSticky ricestrengthening characteristicssustainable developmentSustainable Development GoalsTourismsVietnamVitaminsกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวดาวล้อมเดือนกากน้ำตาลก๊าซเรือนกระจกการจัดการองค์ความรู้การตลาดการปลูกข้าวแบบประณีตการแปรรูปการผลิตเมล็ดพันธุ์การผสมติดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development)การพัฒนาที่ยั่งยืนการสืบพันธุ์เกษตรอินทรีย์แกลบข้าวข้าว (Rice) ข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) รูปแบบการส่งเสริม (Extension Model) เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)ข้าวเกรียบว่าวดิบข้าวเม่าข้าวเหนียวข้าวเหนียว (Glutinous rice)ข้าวเหนียว การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 Glutinous riceข้าวเหนียวอินทรีย์ข้าวฮาง การจัดการฟาร์ม เกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของอาหารคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณลักษณะเฉพาะของแป้งเครื่องอบลมร้อนเครื่องอัดแท่งชีวมวลจลนพลศาสตร์การสลายตัววิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเกษตรสารต้านออกซิเดชันสารสกัดสินค้าเกษตรหวายหวายในน้ำเกลือหวายในน้ำใบย่านางเห็ดนางฟ้าภูฐานเหล้าหวานอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอายุการเก็บแอนโธไซยานินส์

  Interest

  ส่งเสริมการเกษตร, พัฒนาชุมชน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Agricultural extension services to foster production sustainability for food and cultural security of glutinous rice farmers in VietnamSattaka P., Pattaratuma S., Attawipakpaisan G.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(1),pp. 74-80
  16
  2Potential development of glutinous rice community towards new agricultural culture tourisms in upper northeastern ThailandSattaka P.2019Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  25(1),pp. 92-103
  2
  3Comparison of glutinous rice production systems for sustainable development in Sakon Nakhon ProvinceSattaka P., Muengpak S., Xuan H.P., Mueangkhot T.2020Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  26(1),pp. 54-62
  1