Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  BioactivityBiological activitiesbrowning indexCellulose nanocrystalschemical composition communitycornsilkCurcuma stahlianthoidesemulsifiersemulsion stabilityflavonoidfoaming agentsfood functionalityfood productGinger essential oilglutinous riceInnovation transferLentinus polychrousLentinus polychrous Lev.Local ricemushroommushroom cultivationPickering emulsionPineapple peelPiperaceaeplant extractprocessingrattan shootrattan shoot in brinerattan shoot in Yanang leaf brothsaponinssntioxidantsprouted legumesSustainable Development GoalsTechnology transferกรดซอร์บิกกรดเบนโซอิกกรดแอสคอร์บิกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดนวัตกรรมการแปรรูปการผลิตเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระข้าว ข้าวฮาง ข้าวเหนียวข้าวพื้นเมืองข้าวเม่าข้าวเหนียวคุณลักษณะเฉพาะของแป้งเครื่องดื่มจังหวัดนครพนมจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะชาชาเขียวต้นแบบชุมชนถั่วงอกนมนมข้นจืดน้ําใบย่านางน้ำพริกน้ำพริกเห็ดเนยแป้งบุกผลิตภัณฑ์นมผลิตภัณฑ์อาหารพันธุกรรมพาสเจอไรส์ฟิล์มบริโภคได้ฟีนอลิกโฟม-แมทม่า โฟม-แมท แอนโทซัยยานินส์ ปริมาณฟีนอลิคเม่าเม่า เครื่องดื่มเม่าผงยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมตรีเยลลี่ชนิดเหลวระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพฤทธิ์ทางชีวภาพของรำลักษณะทางกายภาพลูกหม่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสารพฤกษเคมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเสาวรสหญ้าหวานหมากเม่าหวายหวายในน้ำเกลือหวายในน้ำใบย่านางเห็ดกระด้างไหมข้าวโพด สารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิค ฟลาโวนอยด์องค์ประกอบทางเคมี อนุมูลอิสระ ต้านอนุมูลอิสระ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิก ไหมข้าวโพดอาหารสุขภาพไอศกรีม

  Interest

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร LSU AgCenter
   • ห้อง - ชั้น - อาคารคณะวิทยาศาสตร์
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องห้องปฏิบัติการทางเคมีขั้นสูง ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1In vitro digestion of infant formula model systems: Influence of casein to whey protein ratioPhosanam A., Phosanam A., Chandrapala J., Huppertz T., Huppertz T., Adhikari B., Zisu B.2021International Dairy Journal
  117
  27
  2Effect of storage conditions on physicochemical and microstructural properties of skim and whole milk powdersPhosanam A., Phosanam A., Chandrapala J., Huppertz T., Huppertz T., Adhikari B., Zisu B.2020Powder Technology
  372,pp. 394-403
  19
  3Perspectives on Saponins: Food Functionality and ApplicationsTimilsena Y.P., Phosanam A., Stockmann R.2023International Journal of Molecular Sciences
  24(17)
  14
  4Changes in physicochemical and surface characteristics in model infant milk formula powder (IMF) during storagePhosanam A., Phosanam A., Chandrapala J., Huppertz T., Huppertz T., Adhikari B., Zisu B.2020Drying Technology
  13
  5Storage stability of powdered dairy ingredients: a reviewPhosanam A., Phosanam A., Chandrapala J., Zisu B., Adhikari B.2021Drying Technology
  11
  6Stabilization of ginger essential oil Pickering emulsions by pineapple cellulose nanocrystalsPhosanam A., Phosanam A., Moreira J., Adhikari B., Adhikari A., Losso J.N.2023Current Research in Food Science
  7
  3
  7Changes in physicochemical and surface characteristics in milk protein powders during storagePhosanam A., Phosanam A., Chandrapala J., Huppertz T., Huppertz T., Adhikari B., Zisu B.2020Drying Technology
  3
  8Lysozyme-antimicrobial agent and applicationsLosso J.N., Phosanam A., Adhikari A.2023Handbook of Egg Science and Technology
  ,pp. 481-494
  0