Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  antimicrobial activity5 ?-ribonucleotidesAntidesma thwaitesianum M?ll. Arg. fruit extractsCold storageColorcorn milk by productCorn milk by-productCricket culturesCultural expectationsEdible insectsFlavor profileFood appropriatenessfood productFood rejectionHistamineKilling methodsLimnophila aromatica (Lam.) Merr.OdorpHPhysical propertyprocessingrattan shootrattan shoot in brinerattan shoot in Yanang leaf brothTextural propertytotal phenolic contentUnfamiliar foodWhole wheat breadกรดแอสคอร์บิกกลิ่นกะเพราก๊าซเรือนกระจกกาบาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำการคัดเลือกพันธุ์, หม่อนใบ, สาการจัดการองค์ความรู้การทดสอบทางประสาทสัมผัสของอาหารการนึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปการผสมติดการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยอมรับการยืดอายุการเก็บรักษาการลดเกลือการเลี้ยงจิ้งหรีดการสืบพันธุ์การห่อหุ้มกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระขนมฟักทองข้าวฮางความปลอดภัยของอาหารความเป็นไปได้ทางการตลาดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เคมีกลิ่นรสในอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจลนพลศาสตร์การสลายตัวจิ้งหรีดโซเดียมคลอไรด์น้ําใบย่านางใบหม่อนปริมาณวิตามินซีแป้งข้าวฮางโปรตีนคุณภาพสูงจากจิ้งหรีดผลิตภัณฑ์อาหารผักแขยงผักพื้นบ้านพาสเจอไรส์โพแทสเซียมคลอไรด์ฟีนอลิกมะม่วงดองเม่าระยะการสุกฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์วิธีฆ่าสมบัติเชิงกายภาพและเคมีสะระแหน่สารต้านออกซิเดชันสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดสารประกอบฟีนอลิคทัั้งหมดสารเพิ่มกลิ่นรสในอาหารสารระเหยสารสกัดสารให้กลิ่นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนหวายหวายในน้ำเกลือหวายในน้ำใบย่านางเหล้าหวานอายุการเก็บแอนโธไซยานินส์ฮีสตามีน

  Interest

  เคมีกลิ่นรสในอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร, การทดสอบทางประสาทสัมผัสของอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 20.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Insects as food: Exploring cultural exposure and individual experience as determinants of acceptanceTan H., Fischer A., Tinchan P., Stieger M., Steenbekkers L., van Trijp H.2015Food Quality and Preference
  42,pp. 78-89
  295
  2Changes in the Profile of Volatiles of Canned Coconut Milk during StorageTinchan P., Lorjaroenphon Y., Cadwallader K., Chaiseri S.2015Journal of Food Science
  80(1),pp. C49-C54
  16
  3Effect of drying temperature on key odourants in kaffir lime (Citrus hystrix D.C., Rutaceae) leavesJirapakkul W., Tinchan P., Chaiseri S.2013International Journal of Food Science and Technology
  48(1),pp. 143-149
  13
  4Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. Fruit Juice, Its Phytochemical Contents, Antimicrobial Activity, and Application in Chiffon CakeTinchan P., Sirijariyawat A., Prommakool A., Phattayakorn K., Pheungsomphane S., Tayuan C.2022International Journal of Food Science
  2022
  2
  5Effect of corn milk by-product addition on the physical properties of whole wheat breadTinchan P., Dechkunchorn M., Kaewka K.2019Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  18(1),pp. 94-106
  0