Person Image

  Education

  • วท.ด. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2551
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  antimicrobial activityamine oxidaseAntibiotics resistanceAntidesmaAntidesma thwaitesianum M?ll. Arg. fruit extractsantimicrobial activityBiogenic amineFermented fishfermented khanom-jeenFish pasteGerminated Hang riceLactic acid bacteriaLactobacillusLactobacillus pentosusLactobacillus plantarumLactobacillus plantarum TISTR875Microbiological qualityPenicillium digitatumPiperaceaeProbioticsQualityRefrigerated storagericeSafetyStaphylococcus piscifermentanstotal phenolic contentViabilityก๊าซเรือนกระจกการจัดการองค์ความรู้การเจริญการต้านอนุมูลอิสระการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผสมติดการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาศักยภาพของหม่อนผลสดการยืดอายุการเก็บรักษาการสืบพันธุ์การหมักข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางข้าวฮางงอกควบคุมด้วยวิธีชีวภาพความปลอดภัยความปลอดภัยของอาหารคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณค่าทางโภชนาการ (nutritive values)คุณภาพทางจุลชีววิทยาคุณภาพพืชหมักจลนพลศาสตร์การสลายตัวจุลชีววิทยาอาหารจุลินทรีย์ที่มีอาหารเป็นพาหะถั่วแลบแลบถั่วแลบแลบ (lablab bean)เทคโนโลยีการหมักนมข้าวโพดน้ำพริกปลาแบคทีเรียกรดแล็กติกแบคทีเรียกรดแล็กติก ขนมจีนแป้งหมัก ข้าว ฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์แบคทีเรียกรดแล็กติก ผักดอง โพรไบไอติกแบคทีเรียกรดแลคติกแบคทีเรียโพรไบโอติกโพรไบโอติกโพรไบโอติก แล็กโตบาซิลัส น้ำนมข้าวโพด การเจริญโพรไบไอติกฟิล์มบริโภคได้มะเขือเทศมาตรฐานอาหารปลอดภัยเม่าเม่าหลวงระยะการสุกราโรคใบไหม้ฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราไลโคปีนวิตามินซีสภาวะจำลองระบบทางเดินอาหารส้มสร้างมูลค่าเพิ่มสารต้านออกซิเดชันสารประกอบฟีนอลิกสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหม่อนหมูยอเหล้าหวานแหนมแหนมเนืองอ้อยอาหารสัตว์อ้อยอาหารสัตว์ (forage sugarcane)อันตรายอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารปลอดภัยเอมีนออกซิเดสแอนโธไซยานินส์ฮีสตามีน

  Interest

  จุลชีววิทยาอาหาร, เทคโนโลยีการหมัก

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ธ.ค. 2556 - ธ.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 196.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (50)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. Fruit Juice, Its Phytochemical Contents, Antimicrobial Activity, and Application in Chiffon CakeTinchan P., Sirijariyawat A., Prommakool A., Phattayakorn K., Pheungsomphane S., Tayuan C.2022International Journal of Food Science
  2022
  2
  2Antibiotic Resistance of Lactic Acid Bacteria Isolated from Cambodian Fish Paste ProductChuob S., Prommakool A., Chumnanka C., Tayuan C., Sirijariyawat A., Phattayakorn K., Savedboworn W.2022Applied Science and Engineering Progress
  15(4)
  0
  3Effect of germinated Hang rice on growth and viability of probiotic Lactobacillus during refrigerated storageTayuan C., Ruksagul N., Sriputhong R.2016International Food Research Journal
  23(2),pp. 889-893
  0