Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  1D/2D NMR relaxometryAntibiotics resistancecalciumCalcium chlorideCalCl2/pectin methyl esterase infusioncantaloupediffusionDrip lossEdible-wild mushroomsFish pasteFood engineeringFreezingFreezing ratefrozenFruitinfusionLactic acid bacteriaLactobacillus plantarumlatexmangoMangoesMathematical modelsOsmotic dehydrationpapayapectinpectin methylesterasepeelpineapplePre-drying treatmentproteolytic activitySpecific heatStaphylococcus piscifermentanstemperatureTextureThermal propertiesUltrasonicกระบวนการแช่เยือกแข็งกระบวนการทำแห้งกระบวนการออสโมซิสกากถั่วเหลืองกาบาการแช่เยือกแข็งการแช่อิ่มการทำแห้งการทำแห้ง (Drying)การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการทำแห้งแบบใช้ลมร้อนการทำแห้งแบบเป็นจังหวะการทำแห้งแบบสุญญากาศการย่อยสลายการลวกการสูญเสียนํ้าหนักการสูญเสียน้ำหลังการละลายน้ำแข็งการหมักกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระกิจกรรมการต้านออกซิเดชั่นกิจกรรมเอนไซม์โปรติเอสเกสรบัวขนมอบกรอบขนาดอนุภาคข้อต่อโครงสร้างข้าวฮางงอกความเข้มข้นความนุ่มของเนื้อความนุ่มเนื้อความสามารถในการอุ้มน้ำแคลเซียมชนิดของน้ำตาลชนิดเอนไซม์ดีซอร์พชั่นไอโซเทอร์มต้นหอมธนาคารพันธุกรรมเนื้อสัมผัสเบต้าแคโรทีนเปลือกผลไม้ตัดแต่งมะม่วงมะละกอยางฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ฤทธิ์ยับยั้งแองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติงเอนไซม์เลือดโควิธีการทำแห้งสมบัติเชิงหน้าที่สับปะรดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสารพิวรีนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายเทาสาหร่ายเทา(Spirogyra sp.)สีหน่อไม้ห่วงโซ่อุปทานอัตราการดูดน้ำกลับอาหาร 3 มิติอาหารพร้อมรับประทานอาหารเพื่อผู้สูงอายุอุทกวิทยาผิวดินเอนไซม์เพคตินเมทิลเอสเทอร์เรส

  Interest

  กระบวนการทำแห้ง, กระบวนการแช่เยือกแข็ง

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2556 - ธ.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-114 ชั้น 1 อาคาร7
   • ห้อง 7-321 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องแปลงไผ่ ชั้น 1 อาคารแปลงไผ่
   • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Freezing characteristics and texture variation after freezing and thawing of four fruit typesSirijariyawat A., Charoenrein S.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
  34(5),pp. 517-523
  13
  2Effect of pectin methyl esterase (PME) and CaCl2 infusion on the cell integrity of fresh-cut and frozen-thawed mangoes: An NMR relaxometry studyKirtil E., Oztop M., Sirijariyawat A., Ngamchuachit P., Ngamchuachit P., Barrett D., McCarthy M.2014Food Research International
  66,pp. 409-416
  33
  3Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. Fruit Juice, Its Phytochemical Contents, Antimicrobial Activity, and Application in Chiffon CakeTinchan P., Sirijariyawat A., Prommakool A., Phattayakorn K., Pheungsomphane S., Tayuan C.2022International Journal of Food Science
  2022
  0
  4The effect of moisture content, temperature and variety on specific heat of edible-wild mushrooms: Model construction and analysisSaenmuang S., Sirijariyawat A., Aunsri N.2017Engineering Letters
  25(4),pp. 446-454
  5
  5Texture improvement of fresh and frozen mangoes with pectin methylesterase and calcium infusionSirijariyawat A., Charoenrein S., Barrett D.2012Journal of the Science of Food and Agriculture
  92(13),pp. 2581-2586
  34
  6The combined effect of calcium, pectin methylesterase and mild heat on frozen mango qualitySirijariyawat A., Ngamchuachit P., Boonnattakorn R., Saenmuang S.2018AIMS Agriculture and Food
  3(4),pp. 455-466
  0
  7Texture and pectin content of four frozen fruits treated with calciumSirijariyawat A., Sirijariyawat A., Charoenrein S.2014Journal of Food Processing and Preservation
  38(3),pp. 1346-1355
  7