Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), National Pingtung University of Science and Technology, ไต้หวัน, 2557
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Halophilic bacteriaheat resistanceHistamineImmunologyindigenous vegetable extractkoji enzymeLaboratory testLactic acid bacteriaLiminophile aromatica (Lonk.) Merr.MICPminimum inhibitory concentration SafetySakhon Nakon provincesalmonella Enteritidissalmonella KentuckySalmonella sp.Salmonella spp.salted fishSalty-Fermented Fishsimulated gastrointestinal systemSoy sauceSporosarcina pasteuriitraditional fermentationvolatile metaboliteZingiberaceaeกระบวนการกักเก็บกล้วยหอมทองการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายในการพัฒนาการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำการศึกษาความเหมาะสมการสำรวจและออกแบบการสุขาภิบาลอาหารการหมักการให้บริการการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างฮางข้าวเกรียบข้าวหมากข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำขี้เพี๊ยความปลอดภัยด้านอาหารความปลอดภัยอาหารคุณค่าทางโภชนาการแคลเซียมโคจิโคเนื้อโพนยางคำโคอะเซอเวชันไคโตซานจุลชีววิทยาอาหารจุลินทรีย์จุลินทรีย์กรดแลคติกเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราซีอิ้วดินลูกรังถั่วดำน้าส้มสายชูหมักจากข้าวเนื้อหมู หมูยอแบคทีเรียแบคทีเรียกรดแล็กติกแบคทีเรียกรดแล็กติก ผักดอง โพรไบไอติกแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning bacteria)แบคทีเรียแลคติกปลานิลปลาร้าผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวผลิตภัณฑ์จากปลาร้าผักกระโดนน้ำผักแขยงผักดองผักพื้นบ้าน (Indigenous Vegetable)พยาธิลำไส้เล็กพระวินัยปิฎกพรีไบโอติกพุทธบัญญัติเพคตินเพี้ยโพรไบไอติกโยเกิร์ตระดับห้องปฏิบัติการรูปแบบการผลิตปลาร้าลักษณะการเจริญลูกชิ้นวิธีการผลิตว คุณลักษณะ/คุณสมบัติการหมักส่วนประกอบเชิงหน้าที่สารต้านจุลชีพธรรมชาติ(Natural antimicrobial)สารพิษเชื้อราสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสิกขาบทหลักการอาหารปลอดภัยหัวเชื้อการหมักแหนมแหล่งคาร์บอนแหล่งผลิตอัดเม็ดอัตลักษณ์ อาหารอาหารหมัก

  Interest

  จุลชีววิทยาอาหาร, การสุขาภิบาลอาหาร, ความปลอดภัยด้านอาหาร

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2558 - มิ.ย. 2562 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
   • ห้อง - ชั้น - อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • ห้อง 21-412 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 21-425 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้อง 7-321 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antimicrobial activity of edible electrospun chitosan/cellulose acetate/gelatin hybrid nanofiber mats incorporating eugenolSomsap J., Kanjanapongkul K., Chancharoonpong C., Supapvanich S., Tepsorn R.2019Current Applied Science and Technology
  19(3),pp. 235-247
  11
  2Effect of Black Bean Koji Enzyme on Fermentation, Chemical Properties and Biogenic Amine Formation of Fermented Fish SauceChancharoonpong C., Hsieh P.C.2022Journal of Aquatic Food Product Technology
  31(3),pp. 259-270
  4
  3Factors affecting bacterial community dynamics and volatile metabolite profiles of Thai traditional salt fermented fishDet-udom R., Settachaimongkon S., Chancharoonpong C., Suphamityotin P., Suriya A., Prakitchaiwattana C.2022Food Science and Technology International
  3
  4Novel and simplified method of producing microbial calcite powder for clayey soil stabilizationProngmanee N., Horpibulsuk S., Horpibulsuk S., Dulyasucharit R., Noulmanee A., Boueroy P., Chancharoonpong C.2023Geomechanics for Energy and the Environment
  35
  1
  5Determination of biological safety profile and nutritional composition of cattle small intestinal digesta (“Pia”), a traditional food ingredient in Northeastern ThailandChancharoonpong C., Chumnanka C., Wongpanit K., Jittapalapong S., Boonpawa R.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 21-30
  0