Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), National Pingtung University of Science and Technology, ไต้หวัน, 2557
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Halophilic BacteriaHeat resistanceHistamineImmunologyindigenous vegetable extractkoji enzymeLaboratory testLactic acid bacteriaLiminophile aromatica (Lonk.) Merr.minimum inhibitory concentration non-communicable diseasesPa-daekPediococcus acidilacticiPla-raporkpork productsProbioticprotease activitySafetySakhon Nakon provincesalmonella Enteritidissalmonella KentuckySalmonella sp.Salmonella spp.Salty-Fermented Fishsimulated gastrointestinal systemSoy sauceZingiberaceaeกระบวนการกักเก็บกล้วยหอมทองการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายในการพัฒนาการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำการศึกษาความเหมาะสมการสำรวจและออกแบบการสุขาภิบาลอาหารการหมักการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างฮางข้าวเกรียบข้าวหมากข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำขี้เพี๊ยความปลอดภัยด้านอาหารความปลอดภัยอาหารคุณค่าทางโภชนาการแคลเซียมโคจิโคเนื้อโพนยางคำโคอะเซอเวชันไคโตซานจุลชีววิทยาอาหารจุลินทรีย์กรดแลคติกเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราซีอิ้วดินลูกรังถั่วดำน้าส้มสายชูหมักจากข้าวเนื้อหมู หมูยอแบคทีเรียแบคทีเรียกรดแล็กติกแบคทีเรียกรดแล็กติก ผักดอง โพรไบไอติกแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning bacteria)แบคทีเรียแลคติกปลานิลปลาร้าผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวผลิตภัณฑ์จากปลาร้าผักกระโดนน้ำผักแขยงผักดองผักพื้นบ้าน (Indigenous Vegetable)พยาธิลำไส้เล็กพระวินัยปิฎกพรีไบโอติกพุทธบัญญัติเพคตินเพี้ยโพรไบไอติกโยเกิร์ตระดับห้องปฏิบัติการรูปแบบการผลิตปลาร้าลักษณะการเจริญลูกชิ้นวิธีการผลิตว คุณลักษณะ/คุณสมบัติการหมักส่วนประกอบเชิงหน้าที่สารต้านจุลชีพธรรมชาติ(Natural antimicrobial)สารพิษเชื้อราสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสิกขาบทหลักการอาหารปลอดภัยหัวเชื้อการหมักแหนมแหล่งคาร์บอนแหล่งผลิตอัดเม็ดอัตลักษณ์ อาหาร

  Interest

  จุลชีววิทยาอาหาร, การสุขาภิบาลอาหาร, ความปลอดภัยด้านอาหาร

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 21-412 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้อง 7-321 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of Black Bean Koji Enzyme on Fermentation, Chemical Properties and Biogenic Amine Formation of Fermented Fish SauceChancharoonpong C., Hsieh P.C.2022Journal of Aquatic Food Product Technology
  31(3),pp. 259-270
  0
  2Antimicrobial activity of edible electrospun chitosan/cellulose acetate/gelatin hybrid nanofiber mats incorporating eugenolSomsap J., Kanjanapongkul K., Chancharoonpong C., Supapvanich S., Tepsorn R.2019Current Applied Science and Technology
  19(3),pp. 235-247
  6
  3Factors affecting bacterial community dynamics and volatile metabolite profiles of Thai traditional salt fermented fishDet-udom R., Settachaimongkon S., Chancharoonpong C., Suphamityotin P., Suriya A., Prakitchaiwattana C.2022Food Science and Technology International
  0