Search Result of "Zingiberaceae"

About 89 results
Img
Img

ที่มา:Fifth International Symposium on the Family Zingiberaceae

หัวเรื่อง:Genetic Diversity of cassumunar ginger (Zingiber montanum Koenig) Link ex Dietr.)based on AFLP marker

Img
Img
Img

งานวิจัย

การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:นางรังสิมา สูตรอนันต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางรังสิมา สูตรอนันต์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (7)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345