Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2541
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • Doctor of Philosophy, HERIOT-WATT UNIVERSITY, UK, 2559

  Expertise Cloud

  “Pia” antioxidant activity Food safety Nutritional compositionamine oxidaseAmino acidAndrographis paniculata (Burm.f.) NeesandrographolideAntibiotics resistanceAntimicrobialantimicrobial activityBifidobacterium longumBiogenic amineBiogenic aminesBiological activityBlack-bone chickenColiform bacteriaCollagendryingEncapsulationfermented fishFish pasteFish sauceFood BiotechnologyFood ingredientGel strengthGelatinHistamine levelHistamine-producing bacteriaLactic acid bacteriaLactobacillus plantarumMao Winemedicinal plant preparation Medicinal plantsMolecular markerMutagenicityPhenolic compoundplant maturityProbioticSmilaxStaphylococcus piscifermentansStreptococcus thermophilusSurvival rateThermal stabilityYeast fermentationการทำแห้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพิ่มมูลค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระข้าวฮาง อาหาร โบรไบโอติกขิงขี้เพี๊ยคลอรีนไดออกไซด์ความปลอดภัยอาหารคุณค่าทางโภชนาการเครื่องหมายโมเลกุลโคเนื้อโพนยางคำตาลโตนดน้ำจิ้มแจ่วขมน้ำตาลดัชนีต่ำน้ำเม่าน้ำเม่า (Mao juice)แบคทีเรียกรดแลคติกแบคทีเรียแลคติกแบคทีเรียแลคติก (Lactic Acid Bacteria)แบคเทอริโอซินไบโอจีนิกเอมีนปลาส้มโปรไบโอติกโปรไบโอติก (Probiotic)พยาธิลำไส้เล็กพริกพรีไบโอติกพืชสกุลข้าวเย็นเพี้ยฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียฤทธิ์ทางชีวภาพไวน์เม่าสมุนไพรส่วนประกอบเชิงหน้าที่สารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกสารพฤกษเคมีสารยับยั้งจุลินทรีย์แหนม อาหารหมักพื้นบ้านเอมีนออกซิเดส

  Interest

  Yeast fermentation, Food Biotechnology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 21-402 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 21-412 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-321 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ฟาร์มพืช

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (29)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Extraction and characterization of gelatin from black-bone chicken by-productsSaenmuang S., Phothiset S., Chumnanka C.2020Food Science and Biotechnology
  29(4),pp. 469-478
  19
  2Antibiotic Resistance of Lactic Acid Bacteria Isolated from Cambodian Fish Paste ProductChuob S., Prommakool A., Chumnanka C., Tayuan C., Sirijariyawat A., Phattayakorn K., Savedboworn W.2022Applied Science and Engineering Progress
  15(4)
  1
  3Effect of harvesting age and drying condition on andrographolide content, antioxidant capacity, and antibacterial activity in Andrographis paniculata (Burm.f.) NeesChokthaweepanich H., Chumnanka C., Srichaijaroonpong S., Boonpawa R.2023AIMS Agriculture and Food
  8(1),pp. 137-150
  0
  4Determination of biological safety profile and nutritional composition of cattle small intestinal digesta (“Pia”), a traditional food ingredient in Northeastern ThailandChancharoonpong C., Chumnanka C., Wongpanit K., Jittapalapong S., Boonpawa R.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 21-30
  0
  5Impact of encapsulation techniques on the viability of Bifidobacterium longum and Streptococcus thermophilusChumnanka C., Phattayakorn K., Saenmuang S.2021International Journal of Agricultural Technology
  17(4),pp. 1317-1328
  0