Person Image

  Education

  • ปริญญาเอก Ph.D.(Parasitology), The Ohio State University, U.S.A.
  • ปริญญาตรี สพ.บ.เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปริญญาตรี วท.บ.เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Interest

  ปรสิตวิทยา, Immuno-parasitology, Molecular parasitology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 245 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 165 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 80 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 149 เรื่อง (เชิงวิชาการ 149 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 13 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Trypanosoma evansi and surra: A review and perspectives on origin, history, distribution, taxonomy, morphology, hosts, and pathogenic effectsDesquesnes M., Desquesnes M., Holzmuller P., Lai D.H., Dargantes A., Lun Z.R., Jittaplapong S.2013BioMed Research International
  2013
  317
  2Trypanosoma evansi and surra: A review and perspectives on transmission, epidemiology and control, impact, and zoonotic aspectsDesquesnes M., Desquesnes M., Dargantes A., Lai D., Lun Z., Holzmuller P., Jittapalapong S.2013BioMed Research International
  2013
  218
  3Tabanids: Neglected subjects of research, but important vectors of disease agents!Baldacchino F., Baldacchino F., Desquesnes M., Desquesnes M., Mihok S., Foil L.D., Duvallet G., Jittapalapong S.2014Infection, Genetics and Evolution
  28,pp. 596-615
  153
  4Epidemiology of Leptospira Transmitted by Rodents in Southeast AsiaCosson J.F., Picardeau M., Mielcarek M., Tatard C., Chaval Y., Suputtamongkol Y., Buchy P., Jittapalapong S., Herbreteau V., Morand S., Morand S., Morand S.2014PLoS Neglected Tropical Diseases
  8(6)
  148
  5Molecular and serological prevalence of Babesia bovis and Babesia bigemina in water buffaloes in the northeast region of ThailandTerkawi M., Huyen N., Shinuo C., Inpankaew T., Maklon K., Aboulaila M., Ueno A., Goo Y., Yokoyama N., Jittapalapong S., Xuan X., Igarashi I.2011Veterinary Parasitology
  178(3-4),pp. 201-207
  108
  6A Clinical and Epidemiological Investigation of the First Reported Human Infection With the Zoonotic Parasite Trypanosoma evansi in Southeast AsiaVan Vinh Chau N., Buu Chau L., Desquesnes M., Desquesnes M., Herder S., Herder S., Phu Huong Lan N., Campbell J.I., Campbell J.I., Van Cuong N., Yimming B., Chalermwong P., Jittapalapong S., Franco J.R., Tue N.T., Rabaa M.A., Rabaa M.A., Carrique-Mas J., Carrique-Mas J., Thanh T.P.T., Tran Vu Thieu N., Berto A., Berto A., Thi Hoa N., Thi Hoa N., Van Minh Hoang N., Canh Tu N., Khac Chuyen N., Wills B., Wills B., Tinh Hien T., Tinh Hien T., Thwaites G.E., Thwaites G.E., Yacoub S., Yacoub S., Baker S., Baker S., Baker S.2016Clinical Infectious Diseases
  62(8),pp. 1002-1008
  90
  7Infectious diseases and their outbreaks in Asia-Pacific: Biodiversity and its regulation loss matterMorand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Suputtamongkol Y., Abdullah M.T., Huan T.B.2014PLoS ONE
  9(2)
  80
  8Transstadial and intrastadial experimental transmission of Ehrlichia canis by male Rhipicephalus sanguineusBremer W.G., Schaefer J.J., Wagner E.R., Ewing S.A., Rikihisa Y., Needham G.R., Jittapalapong S., Moore D.L., Stich R.W.2005Veterinary Parasitology
  131(1-2),pp. 95-105
  79
  9Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in domestic goats in Satun Province, ThailandJittapalapong S., Sangvaranond A., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Khachaeram W., Koizumi S., Maruyama S.2005Veterinary Parasitology
  127(1),pp. 17-22
  77
  10Detection of Hepatozoon canis in stray dogs and cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Rungphisutthipongse O., Maruyama S., Schaefer J., Stich R.2006Annals of the New York Academy of Sciences
  1081,pp. 479-488
  75
  11Diagnosis of a Trypanosoma lewisi-like (Herpetosoma) infection in a sick infant from ThailandSarataphan N., Vongpakorn M., Nuansrichay B., Autarkool N., Keowkarnkah T., Rodtian P., Stich R., Jittapalapong S.2007Journal of Medical Microbiology
  56(8),pp. 1118-1121
  65
  12Host surveys, ixodid tick biology and transmission scenarios as related to the tick-borne pathogen, Ehrlichia canisStich R., Schaefer J., Bremer W., Needham G., Jittapalapong S.2008Veterinary Parasitology
  158(4),pp. 256-273
  64
  13Seroprevalence of Toxoplasma gondii antibodies in stray cats and dogs in the Bangkok metropolitan area, ThailandJittapalapong S., Nimsupan B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kabeya H., Maruyama S.2007Veterinary Parasitology
  145(1-2),pp. 138-141
  64
  14A review on the diagnosis of animal trypanosomosesDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Gonzatti M., Sazmand A., Sazmand A., Thévenon S., Thévenon S., Bossard G., Bossard G., Boulangé A., Boulangé A., Boulangé A., Gimonneau G., Gimonneau G., Gimonneau G., Truc P., Herder S., Ravel S., Sereno D., Jamonneau V., Jittapalapong S., Jacquiet P., Solano P., Berthier D., Berthier D.2022Parasites and Vectors
  15(1)
  58
  15Molecular characterization of Thai Ehrlichia canis and Anaplasma platys strains detected in dogsPinyoowong D., Jittapalapong S., Suksawat F., Stich R., Thamchaipenet A.2008Infection, Genetics and Evolution
  8(4),pp. 433-438
  53
  16Detection of Ehrlichia canis in canine carrier blood and in individual experimentally infected ticks with a p30-based PCR assayStich R., Rikihisa Y., Ewing S., Needham G., Grover D., Jittapalapong S.2002Journal of Clinical Microbiology
  40(2),pp. 540-546
  44
  17Changing landscapes of Southeast Asia and rodent-borne diseases: decreased diversity but increased transmission risksMorand S., Morand S., Blasdell K., Bordes F., Buchy P., Buchy P., Carcy B., Chaisiri K., Chaval Y., Claude J., Cosson J.F., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Jiyipong T., Jiyipong T., Karnchanabanthoen A., Karnchanabanthoen A., Pornpan P., Pornpan P., Rolain J.M., Tran A., Tran A.2019Ecological Applications
  29(4)
  44
  18Molecular, biological, and morphometric comparisons between different geographical populations of Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae)Sanches G.S., Sanches G.S., Évora P.M., Mangold A.J., Jittapalapong S., Rodriguez-Mallon A., Guzmán P.E.E., Bechara G.H., Bechara G.H., Camargo-Mathias M.I.2016Veterinary Parasitology
  215,pp. 78-87
  44
  19A comparison of six primer sets for detection of Trypanosoma evansi by polymerase chain reaction in rodents and Thai livestockPruvot M., Kamyingkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Sarataphan N., Jittapalapong S.2010Veterinary Parasitology
  171(3-4),pp. 185-193
  43
  20Association of Ehrlichia canis, Hemotropic Mycoplasma spp. and Anaplasma platys and severe anemia in dogs in ThailandKaewmongkol G., Lukkana N., Yangtara S., Kaewmongkol S., Thengchaisri N., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.2017Veterinary Microbiology
  201,pp. 195-200
  40
  21Antibody-ELISA for Trypanosoma evansi: Application in a serological survey of dairy cattle, Thailand, and validation of a locally produced antigenDesquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Pruvot M., Kengradomkij C., Bossard G., Sarataphan N., Jittapalapong S.2009Preventive Veterinary Medicine
  90(3-4),pp. 233-241
  37
  22Recent discoveries of new hantaviruses widen their range and question their originsHenttonen H., Buchy P., Suputtamongkol Y., Jittapalapong S., Herbreteau V., Laakkonen J., Chaval Y., Galan M., Dobigny G., Charbonnel N., Michaux J., Cosson J.F., Morand S., Hugot J.P.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1149,pp. 84-89
  36
  23Detection of Babesia vogeli in stray cats of metropolitan Bangkok, ThailandSimking P., Wongnakphet S., Stich R., Jittapalapong S.2010Veterinary Parasitology
  173(1-2),pp. 70-75
  35
  24Molecular prevalence of different genotypes of theileria orientalis detected from cattle and water buffaloes in ThailandAltangerel K., Sivakumar T., Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Terkawi M., Ueno A., Xuan X., Igarashi I., Yokoyama N.2011Journal of Parasitology
  97(6),pp. 1075-1079
  35
  25Molecular detection of divergent trypanosomes among rodents of ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Sarataphan N., Herbreteau V., Hugot J.P., Morand S., Stich R.W.2008Infection, Genetics and Evolution
  8(4),pp. 445-449
  34
  26Rodent-borne hantaviruses in Cambodia, Lao PDR, and Thailand.Blasdell K., Cosson J., Chaval Y., Herbreteau V., Douangboupha B., Jittapalapong S., Lundqvist A., Hugot J., Morand S., Buchy P.2011EcoHealth
  8(4),pp. 432-443
  34
  27Decoding the RNA viromes in rodent lungs provides new insight into the origin and evolutionary patterns of rodent-borne pathogens in Mainland Southeast AsiaWu Z., Wu Z., Han Y., Liu B., Li H., Zhu G., Latinne A., Latinne A., Latinne A., Dong J., Sun L., Su H., Liu L., Du J., Zhou S., Chen M., Kritiyakan A., Jittapalapong S., Chaisiri K., Buchy P., Duong V., Yang J., Jiang J., Xu X., Zhou H., Yang F., Irwin D.M., Morand S., Daszak P., Wang J., Jin Q.2021Microbiome
  9(1)
  34
  28Monitoring silent spillovers before emergence: a pilot study at the tick/human interface in thailandTemmam S., Chrétien D., Bigot T., Bigot T., Dufour E., Petres S., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Devillers E., Dumarest M., Yousfi L., Jittapalapong S., Karnchanabanthoeng A., Chaisiri K., Gagnieur L., Cosson J.F., Vayssier-Taussat M., Morand S., Morand S., Moutailler S., Eloit M., Eloit M.2019Frontiers in Microbiology
  10(OCT)
  33
  29Molecular detection and prevalence of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in ThailandSricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Inpankaew T., Keawmongkol S., Keawmongkol S., Keawmongkol S., Supanam J., Stich R., Jittapalapong S.2016Infection, Genetics and Evolution
  40,pp. 310-314
  33
  30Molecular detection and identification of Babesia bovis and Babesia bigemina in cattle in northern ThailandCao S., Aboge G., Terkawi M., Yu L., Kamyingkird K., Kamyingkird K., Luo Y., Li Y., Goo Y., Yamagishi J., Nishikawa Y., Yokoyama N., Suzuki H., Igarashi I., Maeda R., Inpankaew T., Jittapalapong S., Xuan X.2012Parasitology Research
  111(3),pp. 1259-1266
  32
  31Distribution of Japanese encephalitis virus, Japan and Southeast Asia, 2016-2018Kuwata R., Torii S., Shimoda H., Supriyono T.P., Prasertsincharoen N., Takemae H., Bautista R.C.J.T., Ebora V.D.B.M., Abella J.A.C., Dargantes A.P., Hadi U.K., Setiyono A., Baltazar E.T., Simborio L.T., Agungpriyono S., Jittapalapong S., Rerkamnuaychoke W., Hondo E., Maeda K., Maeda K.2020Emerging Infectious Diseases
  26(1),pp. 125-128
  32
  32Prevalence and genetic diversity of Bartonella spp. In small mammals from Southeastern AsiaJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jittapalapong S., Morand S., Raoult D., Rolain J.M.2012Applied and Environmental Microbiology
  78(23),pp. 8463-8466
  30
  33Trypanosoma from rodents as potential source of infection in human-shaped landscapes of South-East AsiaPumhom P., Pumhom P., Pumhom P., Morand S., Morand S., Tran A., Tran A., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2015Veterinary Parasitology
  208(3-4),pp. 174-180
  29
  34Molecular prevalence of Trypanosoma spp. in wild rodents of Southeast Asia: Influence of human settlement habitatPumhom P., Pumhom P., Pumhom P., Pognon D., Pognon D., Yangtara S., Thaprathorn N., Milocco C., Milocco C., Douangboupha B., Herder S., Herder S., Chaval Y., Morand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2014Epidemiology and Infection
  142(6),pp. 1221-1230
  28
  35Molecular Demonstration of Trypanosoma evansi and Trypanosoma lewisi DNA in Wild Rodents from Cambodia, Lao PDR and ThailandMilocco C., Milocco C., Milocco C., Kamyingkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Herbreteau V., Chaval Y., Douangboupha B., Morand S., Morand S.2013Transboundary and Emerging Diseases
  60(1),pp. 17-26
  28
  36Toxoplasmosis in rodents: Ecological survey and first evidences in ThailandJittapalapong S., Sarataphan N., Maruyama S., Hugot J., Morand S., Morand S., Herbreteau V., Herbreteau V.2011Vector-Borne and Zoonotic Diseases
  11(3),pp. 231-237
  28
  37Rodents as hosts of infectious diseases: Biological and ecological characteristicsMorand S., Jittapalapong S., Kosoy M.2015Vector-Borne and Zoonotic Diseases
  15(1),pp. 1-2
  27
  38Immunization of rabbits with recombinant serine protease inhibitor reduces the performance of adult female Rhipicephalus microplusJittapalapong S., Kaewhom P., Pumhom P., Canales M., de la Fuente J., de la Fuente J., Stich R.W.2010Transboundary and Emerging Diseases
  57(1-2),pp. 103-106
  26
  39High genetic diversity in field isolates of Trypanosoma theileri assessed by analysis of cathepsin L-like sequences disclosed multiple and new genotypes infecting cattle in ThailandGarcia H., Kamyingkird K., Rodrigues A., Jittapalapong S., Teixeira M., Desquesnes M., Desquesnes M.2011Veterinary Parasitology
  180(3-4),pp. 363-367
  26
  40Seroprevalence of Babesia infections of dairy cows in northern ThailandIseki H., Zhou L., Kim C., Inpankaew T., Sununta C., Yokoyama N., Xuan X., Jittapalapong S., Igarashi I.2010Veterinary Parasitology
  170(3-4),pp. 193-196
  24
  41Seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive felids in ThailandThiangtum K., Nimsuphun B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Tunwattana W., Tongthainan D., Jittapalapong S., Rukkwamsuk T., Maruyama S.2006Veterinary Parasitology
  136(3-4),pp. 351-355
  24
  42Bordetella hinzii in rodents, Southeast AsiaJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Morand S., Jittapalapong S., Raoult D., Rolain J.2013Emerging Infectious Diseases
  19(3),pp. 502-503
  23
  43Diagnosis of animal trypanosomoses: proper use of current tools and future prospectsDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Sazmand A., Gonzatti M., Boulangé A., Boulangé A., Boulangé A., Bossard G., Bossard G., Thévenon S., Thévenon S., Gimonneau G., Gimonneau G., Gimonneau G., Truc P., Herder S., Ravel S., Sereno D., Waleckx E., Waleckx E., Jamonneau V., Jacquiet P., Jittapalapong S., Berthier D., Berthier D., Solano P., Hébert L.2022Parasites and Vectors
  15(1)
  23
  44Bartonella species in small mammals and their potential vectors in AsiaJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jittapalapong S., Morand S., Morand S., Rolain J.M.2014Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
  4(10),pp. 757-767
  22
  45Molecular detection and genetic diversity of Anaplasma marginale based on the major surface protein genes in ThailandJunsiri W., Junsiri W., Watthanadirek A., Poolsawat N., Kaewmongkol S., Jittapalapong S., Chawengkirttikul R., Anuracpreeda P.2020Acta Tropica
  205
  22
  46Diagnosis and genetic analysis of the worldwide distributed Rattus-borne Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi and its allied species in blood and fleas of rodentsOrtiz P., Garcia H., Lima L., da Silva F., Campaner M., Pereira C., Jittapalapong S., Neves L., Neves L., Desquesnes M., Desquesnes M., Camargo E., Teixeira M.2018Infection, Genetics and Evolution
  63,pp. 380-390
  22
  47Prevalence of Cryptosporidium among dairy cows in ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Sipipanth C., Stich R.2006Annals of the New York Academy of Sciences
  1081,pp. 328-335
  22
  48Performance of female Rhipicephalus sanguineus (Acari: Ixodidae) fed on dogs exposed to multiple infestations or immunization with tick salivary gland or midgut tissuesJittapalapong S., Jittapalapong S., Stich R.W., Gordon J.C., Wittum T.E., Barriga O.O., Barriga O.O.2000Journal of Medical Entomology
  37(4),pp. 601-611
  22
  49Variation among Bm86 sequences in Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks collected from cattle across ThailandKaewmongkol S., Kaewmongkol S., Kaewmongkol S., Kaewmongkol G., Inthong N., Lakkitjaroen N., Sirinarumitr T., Berry C.M., Jonsson N.N., Stich R.W., Jittapalapong S.2015Experimental and Applied Acarology
  66(2),pp. 247-256
  22
  50Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandInpankaew T., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sununta C., Zhang G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X., Jittapalapong S.2010Transboundary and Emerging Diseases
  57(1-2),pp. 42-45
  22
  51Coinfection of Leptospira SPP and Toxoplasma gondii among stray dogs in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Sittisan P., Sakpuaram T., Kabeya H., Maruyama S., Inpankaew T.2009Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  40(2),pp. 247-252
  22
  52Risk factors of Neospora caninum infection in dogs and cats in dairy farms in Western ThailandArunvipas P., Inpankaew T., Jittapalapong S.2012Tropical Animal Health and Production
  44(5),pp. 1117-1121
  22
  53Prevalence of gastro-intestinal parasites of dairy cothailandJittapalapong S., Sangwaranond A., Nimsuphan B., Inpankaew T., Phasuk C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipat P., Anakewith T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 40-45
  21
  54Epidemiology of toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Wongnarkpet S., Maruyama S., Lekkla A., Sukthana Y.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  41(1),pp. 13-18
  20
  55Seroprevalence and risk factors associated with exposure of water buffalo (Bubalus bubalis) to Neospora caninum in northeast ThailandKengradomkij C., Inpankaew T., Kamyingkird K., Wongpanit K., Wongnakphet S., Mitchell T., Xuan X., Igarashi I., Jittapalapong S., Stich R.2015Veterinary Parasitology
  207(1-2),pp. 156-160
  20
  56The molecular prevalence and MSA-2b gene-based genetic diversity of Babesia bovis in dairy cattle in ThailandSimking P., Simking P., Simking P., Saengow S., Bangphoomi K., Sarataphan N., Wongnarkpet S., Inpankaew T., Jittapalapong S., Munkhjargal T., Sivakumar T., Yokoyama N., Igarashi I.2013Veterinary Parasitology
  197(3-4),pp. 642-648
  19
  57Getah virus epizootic among wild boars in Japan around 2012Kuwata R., Shimoda H., Phichitraslip T., Prasertsincharoen N., Noguchi K., Yonemitsu K., Minami S., Supriyono , Tran N.T.B., Takano A., Suzuki K., Nemoto M., Bannai H., Yokoyama M., Takeda T., Jittapalapong S., Rerkamnuaychoke W., Maeda K.2018Archives of Virology
  163(10),pp. 2817-2821
  19
  58Immune response of bos indicus cattle against the anti-tick antigen Bm91 derived from local rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks and its effect on tick reproduction under natural infestationLambertz C., Chongkasikit N., Jittapalapong S., Gauly M.2012Journal of Parasitology Research
  2012
  19
  59Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, ThailandKamyingkird K., Junsiri W., Chimnoi W., Kengradomkij C., Saengow S., Sangchuto K., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B., Inpankeaw T., Jittapalapong S.2017Agriculture and Natural Resources
  51(4),pp. 299-302
  18
  60First Detection of Ehrlichia canis in Cerebrospinal Fluid From a Nonthrombocytopenic Dog with Meningoencephalitis By Broad-Range PCRKaewmongkol G., Maneesaay P., Suwanna N., Tiraphut B., Krajarngjang T., Chouybumrung A., Kaewmongkol S., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.2016Journal of Veterinary Internal Medicine
  30(1),pp. 255-259
  17
  61Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Wongpanit K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Xuan X., Igarashi I., Xiao L., Jittapalapong S.2014Tropical Animal Health and Production
  46(2),pp. 487-490
  17
  62Evaluation of an Indirect-ELISA Test for Trypanosoma evansi Infection (Surra) in Buffaloes and Its Application to a Serological Survey in ThailandKocher A., Kocher A., Desquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Yangtara S., Leboucher E., Leboucher E., Rodtian P., Dargantes A., Jittapalapong S.2015BioMed Research International
  2015
  17
  63Bartonella spp. Infections in rodents of Cambodia, Lao PDR, and Thailand: Identifying risky habitatsJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Morand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Rolain J.2015Vector-Borne and Zoonotic Diseases
  15(1),pp. 48-55
  17
  64Prevalence and genotyping of cryptosporidium spp from dairy cow fecal samples in western ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Thompson R.A., Jittapalapong S.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  41(4),pp. 770-775
  16
  65Seroprevalence of Neospora caninum infection in dairy cows in Northern provinces, ThailandInpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Mitchell T., Sununta C., Igarashi I., Xuan X.2014Acta Parasitologica
  59(2),pp. 305-309
  16
  66Fish-borne trematodes in cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and wild-caught fish from ThailandWiriya B., Clausen J.H., Inpankaew T., Inpankaew T., Thaenkham U., Jittapalapong S., Satapornvanit K., Dalsgaard A.2013Veterinary Parasitology
  198(1-2),pp. 230-234
  16
  67"Rodent biodiversity human health and pest control in a changing environments "Relationship of parasites and pathogens diversity to rodents in ThailandJittapalapong S., Herbreteau V., Hugot J., Areesrisom P., Karnchanabanthoeng A., Rerkamnuaychoke W., Morand S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(1),pp. 106-117
  16
  68A study of ectoparasites of Canis lupus familiaris in Mueang district, Khon Kaen, Thailand.Nithikathkul C., Polseela R., Iamsa-ard J., Wongsawad C., Jittapalapong S.2005The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
  36 Suppl 4,pp. 149-151
  14
  69Molecular analysis of calreticulin expressed in salivary glands of Rhipicephalus (Boophilus) microplus indigenous to ThailandKaewhom P., Stich R., Needham G., Jittapalapong S.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1149,pp. 53-57
  14
  70Prevalence of Trypanosoma evansi infection causing abortion in dairy cows in central ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Inpankaew T., Sangvaranond A., Phasuk C., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Sarataphan N., Desquesnes M., Arunvipas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 53-57
  14
  71An evaluation of melarsomine hydrochloride efficacy for parasitological cure in experimental infection of dairy cattle with Trypanosoma evansi in ThailandDesquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Vergne T., Sarataphan N., Pranee R., Jittapalapong S.2011Parasitology
  138(9),pp. 1134-1142
  14
  72Low levels of genetic diversity associated with evidence of negative selection on the Babesia bovis apical membrane antigen 1 from parasite populations in ThailandRittipornlertrak A., Nambooppha B., Simking P., Punyapornwithaya V., Tiwananthagorn S., Jittapalapong S., Chung Y., Sthitmatee N.2017Infection, Genetics and Evolution
  54,pp. 447-454
  14
  73Identification of a novel Anaplasma marginale appendage-associated protein that localizes with actin filaments during intraerythrocytic infectionStich R.W., Olah G.A., Brayton K.A., Brown W.C., Fechheimer M., Green-Church K., Jittapalapong S., Kocan K.M., McGuire T.C., Rurangirwa F.R., Palmer G.H.2004Infection and Immunity
  72(12),pp. 7257-7264
  14
  74Reduced incidence of Babesia bigemina infection in cattle immunized against the Cattle Tick, Boophilus microplusJittapalapong S., Jansawan W., Barriga O., Stich R.2004Annals of the New York Academy of Sciences
  1026,pp. 312-318
  13
  75Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Thadtapong N., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2015Acta Parasitologica
  60(3),pp. 459-461
  12
  76Genetic diversity and antigenicity variation of Babesia bovis merozoite surface antigen-1 (MSA-1) in ThailandTattiyapong M., Tattiyapong M., Sivakumar T., Takemae H., Simking P., Jittapalapong S., Igarashi I., Yokoyama N.2016Infection, Genetics and Evolution
  41,pp. 255-261
  12
  77Babesia Occurrence in Rodents in Relation to Landscapes of Mainland Southeast AsiaKarnchanabanthoeng A., Karnchanabanthoeng A., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Carcy B.2018Vector-Borne and Zoonotic Diseases
  18(3),pp. 121-130
  11
  78The effect of the DNA preparation method on the sensitivity of PCR for the detection of Trypanosoma evansi in rodents and implications for epidemiological surveillance effortsPruvot M., Kamyingkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Sarataphan N., Jittapalapong S.2013Veterinary Parasitology
  191(3-4),pp. 203-208
  11
  79Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Phasuk J., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sunanta C., Zhang G., Aboge G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X.2009Onderstepoort Journal of Veterinary Research
  76(2),pp. 161-165
  11
  80Protection of dairy cows immunized with tick tissues against natural Boophilus microplus infestations in ThailandJittapalapong S., Jansawan W., Gingkaew A., Barriga O., Stich R.2004Annals of the New York Academy of Sciences
  1026,pp. 289-297
  11
  81Attempted transmission of Trypanosoma evansi to rats and mice by direct ingestion of contaminated blood and via engorged ticksVergne T., Vergne T., Kamyinkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S.2011Acta Protozoologica
  50(2),pp. 133-136
  11
  82Adaptation and evaluation of an ELISA for Trypanosoma evansi infection (surra) in elephants and its application to a serological survey in ThailandCamoin M., Camoin M., Kocher A., Kocher A., Kocher A., Chalermwong P., Yangtarra S., Thongtip N., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2018Parasitology
  145(3),pp. 371-377
  10
  83Prevalence and molecular characterization of bovine Cryptosporidium from dairy cows in Northern ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Sunanta C., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Jittapalapong S.2017Acta Parasitologica
  62(4),pp. 772-774
  9
  84Seasonal abundance of Tabanidae (Diptera) on dairy farms in Saraburi Province, ThailandPhasuk J., Tharawoot T., Beaver R.A., Jittapalapong S.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(3),pp. 175-181
  8
  85Humoral immune response of dogs immunized with salivary gland, midgut, or repeated infestations with Rhipicephalus sanguineusJittapalapong S., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Stich R.W., Stich R.W., Gordon J.C., Gordon J.C., Bremer C.A., Bremer C.A., Barriga O.O., Barriga O.O.2000Annals of the New York Academy of Sciences
  916,pp. 283-288
  8
  86Zoonotic trypanosomes in South East Asia: Attempts to control Trypanosoma lewisi using veterinary drugsDesquesnes M., Desquesnes M., Yangtara S., Kunphukhieo P., Chalermwong P., Jittapalapong S., Herder S., Herder S.2016Experimental Parasitology
  165,pp. 35-42
  8
  87Zoonotic trypanosomes in South East Asia: Attempts to control Trypanosoma lewisi using human and animal trypanocidal drugsDesquesnes M., Desquesnes M., Yangtara S., Kunphukhieo P., Jittapalapong S., Herder S., Herder S.2016Infection, Genetics and Evolution
  44,pp. 514-521
  8
  88Plasmidome in mcr-1 harboring carbapenem-resistant enterobacterales isolates from human in ThailandBoueroy P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Jittapalapong S., Kerdsin A.2022Scientific Reports
  12(1)
  8
  89Molecular characterization of Anaplasma marginale based on the msp1a and msp1b genesJunsiri W., Junsiri W., Watthanadirek A., Poolsawat N., Minsakorn S., Nooroong P., Jittapalapong S., Chawengkirttikul R., Anuracpreeda P.2021Veterinary Microbiology
  262
  7
  90A review and illustrated description of Musca crassirostris, one of the most neglected haematophagous livestock fliesDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Onju S., Chalermwong P., Jittapalapong S., Masmeatathip R.2019Medical and Veterinary Entomology
  33(1),pp. 16-30
  7
  91Guidelines for user-friendly iconographic description of hematophagous flies' external morphology; application to the identification of Tabanus rubidus (Wiedemann, 1821) (Diptera: Tabanidae)Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Wongthangsiri D., Jittapalapong S., Chareonviriyaphap T.2018Journal of Asia-Pacific Entomology
  21(3),pp. 807-822
  6
  92Dynamic and structural insights into tick serpin from Ixodes ricinusPongprayoon P., Niramitranon J., Kaewhom P., Kaewmongkol S., Suwan E., Stich R.W., Jittapalapong S.2020Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  38(8),pp. 2296-2303
  6
  93A preliminary serological study of Trypanosoma evansi and Trypanosoma lewisi in a Chinese human populationGao J.M., Truc P., Desquesnes M., Desquesnes M., Vincendeau P., Courtois P., Zhang X., Li S.J., Jittapalapong S., Lun Z.R.2018Agriculture and Natural Resources
  52(6),pp. 612-616
  6
  94Insecticide-impregnated screens used under ‘multi-target method’ for haematophagous fly control in cattle: a proof of conceptDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Bouhsira E., Chalermwong P., Drosne L., Drosne L., Drosne L., Duvallet G., Franc M., Gimonneau G., Gimonneau G., Grimaud Y.R.P., Guillet P., Himeidan Y.E., Jacquiet P., Jittapalapong S., Karanja W., Liénard E., Onju S., Ouma J., Rayaisse J.B., Masmeatathip R., Salou E., Shah V., Shukri S., Thaisungnoen K.2021Ecology and Control of Vector-Borne Diseases
  6,pp. 91-105
  6
  95Is the oriental house rat (Rattus tanezumi) a potential reservoir for trypanosoma evansi in Thailand?Kocher A., Desquesnes M., Desquesnes M., Yangtara S., Morand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Jittapalapong S.2015Journal of Wildlife Diseases
  51(3),pp. 719-723
  6
  96Spatial and seasonal variation in the prevalence of Anaplasma marginale among beef cattle in previously flooded regions of ThailandSaetiew N., Saetiew N., Saetiew N., Simking P., Simking P., Simking P., Saengow S., Morand S., Morand S., Desquesnes M., Stich R.W., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Jittapalapong S.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 355-362
  6
  97The Indirect ELISA Trypanosoma evansi in Equids: Optimisation and Application to a Serological Survey including Racing Horses, in ThailandCamoin M., Camoin M., Kocher A., Kocher A., Chalermwong P., Yangtarra S., Kamyingkird K., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2019BioMed Research International
  2019
  5
  98Immunization with tick salivary gland extracts: Impact on salivary gland ultrastructure in Rhipicephalus (Boophilus) microplus collected from immunized naturally infested cattleJittapalapong S., Phichitrasilp T., Chanphao H., Rerkamnuychoke W., Stich R.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1149,pp. 200-204
  5
  99Humoral immune response of dairy cattle immunized with rBm95 (KU-VAC1) derived from Thai Rhipicephalus microplusJittapalapong S., Kaewhom P., Kengradomkij C., Saratapan N., Canales M., de la Fuente J., de la Fuente J., Stich R.W.2010Transboundary and Emerging Diseases
  57(1-2),pp. 91-95
  4
  100Detection of specific IgM and IgG antibodies in acute canine monocytic ehrlichiosis that recognize recombinant gp36 antigensKaewmongkol S., Suwan E., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.G., Kaewmongkol G.2020Heliyon
  6(7)
  4
  101Humoral antibody responses of rabbits immunized with anti-tick vaccine using SERPIN recombinant proteinKaewhom P., Sirinarumitr T., Chantakru S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 69-76
  4
  102Comparison of diagnostic technique for detection of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandSunanta C., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipas P., Maruyama S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 48-52
  4
  103Seroprevalence and risk factors of neospora caninum infection among dairy cows in the western provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, ThailandArunvipas P., Inpankaew T., Jittapalapong S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 64-70
  4
  104Structural dynamics of Rhipicephalus microplus serpin-3Pongprayoon P., Kaewhom P., Kaewmongkol S., Suwan E., Stich R.W., Wiriya B., Jittapalapong S.2021Molecular Simulation
  4
  105Descriptive prevalence of gastrointestinal parasites in goats from small farms in Bangkok and vicinity and the associated risk factorsAzrul L., Azrul L., Poungpong K., Jittapalapong S., Prasanpanich S.2017Annual Research and Review in Biology
  16(2)
  4
  106Development and evaluation of indirect enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant dense granule antigen 7 protein for the detection of Toxoplasma gondii infection in cats in ThailandSuwan E., Chalermwong P., Rucksaken R., Sussadee M., Kaewmongkol S., Udonsom R., Jittapalapong S., Mangkit B.2022Veterinary World
  15(3),pp. 602-610
  3
  107Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, ThailandKhine N.O., Chimnoi W., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Saetiew N., Simking P., Saengow S., Jittapalapong S., Inpankaew T.2021Parasitology International
  83
  3
  108Re-description and iconography of Tabanus striatus (Diptera: Tabanidae) a common livestock pest and mechanical vector of Trypanosoma evansi in AsiaWongthangsiri D., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Chareonviriyaphap T.2019Agriculture and Natural Resources
  53(3),pp. 320-326
  3
  109Molecular cloning, sequence analysis, and immune recognition of Bm95 from Thai strains of Rhipicephalus (Boophilus) microplusJittapalapong S., Thanasilp S., Kengradomkit C., Sirinarukmit T., Kaewmongkol G., Stich R.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1149,pp. 45-48
  2
  110Observing How Glutathione and S-Hexyl Glutathione Bind to Glutathione S-Transferase from Rhipicephalus (Boophilus) microplusRangubpit W., Suwan E., Sangthong D., Wongpanit K., Stich R.W., Pongprayoon P., Jittapalapong S.2022International Journal of Molecular Sciences
  23(21)
  2
  111Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ and ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ of stray cats residing in Bangkok monasteries, ThailandKamyingkird K., Jiyipong T., Amavisit P., Stich R.W., Jittapalapong S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 423-430
  2
  112Preliminary observation on feeding behaviour and physical characteristics of goats following supplementation of Sesbania grandiflora leavesAzrul-Lokman M., Azrul-Lokman M., Poungpong K., Jittapalapong S., Prasanpanich S.2018Malaysian Applied Biology
  47(4),pp. 89-93
  1
  113Characterization and Homology Modeling of Catalytically Active Recombinant PhaCAp Protein from Arthrospira platensisDuangsri C., Salminen T.A., Alix M., Kaewmongkol S., Akrimajirachoote N., Khetkorn W., Jittapalapong S., Mäenpää P., Incharoensakdi A., Incharoensakdi A., Raksajit W.2023Biology
  12(5)
  1
  114Apigenin induces oxidative stress in mouse Sertoli TM4 cellsJittapalapong S., Poompoung T., Sutjarit S.2021Veterinary World
  14(12),pp. 3132-3137
  1
  115Elucidating structure and dynamics of glutathione S-transferase from Rhipicephalus (Boophilus) microplusRangubpit W., Suwan E., Sangthong D., Wongpanit K., Stich R.W., Pongprayoon P., Jittapalapong S.2022Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  1
  116Prevalence, risk factors and genotyping of Cryptosporidium spp. from feces of dairy cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom ProvincesInprankaew T., Arunvipas P., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 58-62
  1
  117Anthelminthic efficacy of chili (Capsicum annum longum) and nutritional supplementation on ovine fascioliasis in EthiopiaAhmed E., Markvichitr K., Tumwasorn S., Koonawootrittriron S., Choothesa A., Jittapalapong S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 724-732
  1
  118Erratum to 'Specific primers for PCR amplification of the ITS1 (ribosomal DNA) of Trypanosoma lewisi' [Infect. Genet. Evol. 11(6) (2011) 1361-1367]Desquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Yangtara S., Milocco C., Milocco C., Ravel S., Wang M., Lun Z., Morand S., Jittapalapong S.2012Infection, Genetics and Evolution
  12(5),pp. 1155
  0
  119Retraction: WITHDRAWN: Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, 'Candidatus Mycoplasma haemominutum' and 'Candidatus Mycoplasma turicensis' in stray cats residing in monasteries of Bangkok, Thailand (Veterinary microbiology (1016) PII: S0378-1135(17)30088-3)Kamyingkird K., Jiyipong T., Wongnarkpet S., Amavisit P., Tasker S., Stich R.W., Jittapalapong S.2017Veterinary microbiology
  210,pp. 197
  0
  120Prevalence and characterization of gastrointestinal parasites infection in goats from small-scale farms in northern part of Terengganu State, peninsular MalaysiaAzrul L., Azrul L., Noor C., Noor C., Poungpong K., Prasanpanich S., Jittapalapong S.2017Journal of Science and Technology in the Tropics
  13(2),pp. 54-62
  0
  121High Seroprevalence of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus Infection among the Dog Population in ThailandIshijima K., Phichitraslip T., Naimon N., Ploypichai P., Kriebkajon B., Chinarak T., Sridaphan J., Kritiyakan A., Prasertsincharoen N., Jittapalapong S., Tangcham K., Rerkamnuaychoke W., Kuroda Y., Taira M., Tatemoto K., Park E., Virhuez-Mendoza M., Inoue Y., Inoue Y., Harada M., Harada M., Yamamoto T., Yamamoto T., Nishino A., Nishino A., Matsuu A., Maeda K., Maeda K.2023Viruses
  15(12)
  0
  122Prevalence of Trypanosoma evansi infections in buffaloes, beef and dairy cattle in Sakon Nakhon province using molecular and serological assaysSuwan E., Chalermwong P., Choocherd S., Wichainchot S., Thabthimsri C., Saengsawang P., Desquesnes M., Desquesnes M., Wachoom W., Wongpanit K., Jittapalapong S.2023Agriculture and Natural Resources
  57(5),pp. 809-816
  0
  123The Use of “Tail-Pedometers” to Evaluate the Impact of Dipterans in Feeder CattleDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Thaisungnoen K., Chalermwong P., Nevot A., Nevot A., Fossaert C., Fossaert C., Lucas A., Lucas A., Onju S., Boonsaen P., Jittapalapong S.2022Insects
  13(7)
  0
  124Erratum: Publisher Correction: Plasmidome in mcr-1 harboring carbapenem-resistant enterobacterales isolates from human in Thailand (Scientific reports (2022) 12 1 (19051))Boueroy P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Jittapalapong S., Kerdsin A.2022Scientific reports
  12(1),pp. 21517
  0
  125Molecular detection of Loxodontofilaria spp. in Asian elephants (Elephas maximus) from elephant training camps in ThailandSaengsawang P., Desquesnes M., Yangtara S., Chalermwong P., Thongtip N., Jittapalapong S., Inpankaew T.2023Comparative immunology, microbiology and infectious diseases
  92,pp. 101910
  0
  126Determination of biological safety profile and nutritional composition of cattle small intestinal digesta (“Pia”), a traditional food ingredient in Northeastern ThailandChancharoonpong C., Chumnanka C., Wongpanit K., Jittapalapong S., Boonpawa R.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 21-30
  0