Person Image

Administration

Education

 • ปริญญาเอก Ph.D.(Parasitology), The Ohio State University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สพ.บ.เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • ปริญญาตรี วท.บ.เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Interest

ปรสิตวิทยา, Immuno-parasitology, Molecular parasitology

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 232 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 152 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 80 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 149 เรื่อง (เชิงวิชาการ 149 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 13 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Trypanosoma evansi and surra: A review and perspectives on transmission, epidemiology and control, impact, and zoonotic aspectsDesquesnes M., Desquesnes M., Dargantes A., Lai D., Lun Z., Holzmuller P., Jittapalapong S.2013BioMed Research International
2013
139
2Epidemiology of Leptospira Transmitted by Rodents in Southeast AsiaCosson J.F., Picardeau M., Mielcarek M., Tatard C., Chaval Y., Suputtamongkol Y., Buchy P., Jittapalapong S., Herbreteau V., Morand S., Morand S., Morand S.2014PLoS Neglected Tropical Diseases
8(6)
112
3Tabanids: Neglected subjects of research, but important vectors of disease agents!Baldacchino F., Baldacchino F., Desquesnes M., Desquesnes M., Mihok S., Foil L.D., Duvallet G., Jittapalapong S.2014Infection, Genetics and Evolution
28,pp. 596-615
78
4Molecular and serological prevalence of Babesia bovis and Babesia bigemina in water buffaloes in the northeast region of ThailandTerkawi M., Huyen N., Shinuo C., Inpankaew T., Maklon K., Aboulaila M., Ueno A., Goo Y., Yokoyama N., Jittapalapong S., Xuan X., Igarashi I.2011Veterinary Parasitology
178(3-4),pp. 201-207
74
5Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in domestic goats in Satun Province, ThailandJittapalapong S., Sangvaranond A., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Khachaeram W., Koizumi S., Maruyama S.2005Veterinary Parasitology
127(1),pp. 17-22
67
6Transstadial and intrastadial experimental transmission of Ehrlichia canis by male Rhipicephalus sanguineusBremer W.G., Schaefer J.J., Wagner E.R., Ewing S.A., Rikihisa Y., Needham G.R., Jittapalapong S., Moore D.L., Stich R.W.2005Veterinary Parasitology
131(1-2),pp. 95-105
61
7Detection of Hepatozoon canis in stray dogs and cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Rungphisutthipongse O., Maruyama S., Schaefer J., Stich R.2006Annals of the New York Academy of Sciences
1081,pp. 479-488
59
8Seroprevalence of Toxoplasma gondii antibodies in stray cats and dogs in the Bangkok metropolitan area, ThailandJittapalapong S., Nimsupan B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kabeya H., Maruyama S.2007Veterinary Parasitology
145(1-2),pp. 138-141
56
9Infectious diseases and their outbreaks in Asia-Pacific: Biodiversity and its regulation loss matterMorand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Suputtamongkol Y., Abdullah M.T., Huan T.B.2014PLoS ONE
9(2)
56
10Host surveys, ixodid tick biology and transmission scenarios as related to the tick-borne pathogen, Ehrlichia canisStich R., Schaefer J., Bremer W., Needham G., Jittapalapong S.2008Veterinary Parasitology
158(4),pp. 256-273
54
11A Clinical and Epidemiological Investigation of the First Reported Human Infection With the Zoonotic Parasite Trypanosoma evansi in Southeast AsiaVan Vinh Chau N., Buu Chau L., Desquesnes M., Desquesnes M., Herder S., Herder S., Phu Huong Lan N., Campbell J.I., Campbell J.I., Van Cuong N., Yimming B., Chalermwong P., Jittapalapong S., Franco J.R., Tue N.T., Rabaa M.A., Rabaa M.A., Carrique-Mas J., Carrique-Mas J., Thanh T.P.T., Tran Vu Thieu N., Berto A., Berto A., Thi Hoa N., Thi Hoa N., Van Minh Hoang N., Canh Tu N., Khac Chuyen N., Wills B., Wills B., Tinh Hien T., Tinh Hien T., Thwaites G.E., Thwaites G.E., Yacoub S., Yacoub S., Baker S., Baker S., Baker S.2016Clinical Infectious Diseases
62(8),pp. 1002-1008
48
12Diagnosis of a Trypanosoma lewisi-like (Herpetosoma) infection in a sick infant from ThailandSarataphan N., Vongpakorn M., Nuansrichay B., Autarkool N., Keowkarnkah T., Rodtian P., Stich R., Jittapalapong S.2007Journal of Medical Microbiology
56(8),pp. 1118-1121
46
13Detection of Ehrlichia canis in canine carrier blood and in individual experimentally infected ticks with a p30-based PCR assayStich R., Rikihisa Y., Ewing S., Needham G., Grover D., Jittapalapong S.2002Journal of Clinical Microbiology
40(2),pp. 540-546
43
14Molecular characterization of Thai Ehrlichia canis and Anaplasma platys strains detected in dogsPinyoowong D., Jittapalapong S., Suksawat F., Stich R., Thamchaipenet A.2008Infection, Genetics and Evolution
8(4),pp. 433-438
42
15Recent discoveries of new hantaviruses widen their range and question their originsHenttonen H., Buchy P., Suputtamongkol Y., Jittapalapong S., Herbreteau V., Laakkonen J., Chaval Y., Galan M., Dobigny G., Charbonnel N., Michaux J., Cosson J.F., Morand S., Hugot J.P.2008Annals of the New York Academy of Sciences
1149,pp. 84-89
33
16Molecular detection of divergent trypanosomes among rodents of ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Sarataphan N., Herbreteau V., Hugot J.P., Morand S., Stich R.W.2008Infection, Genetics and Evolution
8(4),pp. 445-449
31
17A comparison of six primer sets for detection of Trypanosoma evansi by polymerase chain reaction in rodents and Thai livestockPruvot M., Kamyingkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Sarataphan N., Jittapalapong S.2010Veterinary Parasitology
171(3-4),pp. 185-193
31
18Molecular prevalence of different genotypes of theileria orientalis detected from cattle and water buffaloes in ThailandAltangerel K., Sivakumar T., Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Terkawi M., Ueno A., Xuan X., Igarashi I., Yokoyama N.2011Journal of Parasitology
97(6),pp. 1075-1079
29
19Molecular, biological, and morphometric comparisons between different geographical populations of Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Acari: Ixodidae)Sanches G.S., Sanches G.S., Évora P.M., Mangold A.J., Jittapalapong S., Rodriguez-Mallon A., Guzmán P.E.E., Bechara G.H., Bechara G.H., Camargo-Mathias M.I.2016Veterinary Parasitology
215,pp. 78-87
29
20Antibody-ELISA for Trypanosoma evansi: Application in a serological survey of dairy cattle, Thailand, and validation of a locally produced antigenDesquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Pruvot M., Kengradomkij C., Bossard G., Sarataphan N., Jittapalapong S.2009Preventive Veterinary Medicine
90(3-4),pp. 233-241
28
21Prevalence and genetic diversity of Bartonella spp. In small mammals from Southeastern AsiaJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jittapalapong S., Morand S., Raoult D., Rolain J.M.2012Applied and Environmental Microbiology
78(23),pp. 8463-8466
28
22Rodent-borne hantaviruses in Cambodia, Lao PDR, and Thailand.Blasdell K., Cosson J., Chaval Y., Herbreteau V., Douangboupha B., Jittapalapong S., Lundqvist A., Hugot J., Morand S., Buchy P.2011EcoHealth
8(4),pp. 432-443
27
23Detection of Babesia vogeli in stray cats of metropolitan Bangkok, ThailandSimking P., Wongnakphet S., Stich R., Jittapalapong S.2010Veterinary Parasitology
173(1-2),pp. 70-75
27
24Toxoplasmosis in rodents: Ecological survey and first evidences in ThailandJittapalapong S., Sarataphan N., Maruyama S., Hugot J., Morand S., Morand S., Herbreteau V., Herbreteau V.2011Vector-Borne and Zoonotic Diseases
11(3),pp. 231-237
25
25Molecular detection and prevalence of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in ThailandSricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Inpankaew T., Keawmongkol S., Keawmongkol S., Keawmongkol S., Supanam J., Stich R., Jittapalapong S.2016Infection, Genetics and Evolution
40,pp. 310-314
23
26Molecular detection and identification of Babesia bovis and Babesia bigemina in cattle in northern ThailandCao S., Aboge G., Terkawi M., Yu L., Kamyingkird K., Kamyingkird K., Luo Y., Li Y., Goo Y., Yamagishi J., Nishikawa Y., Yokoyama N., Suzuki H., Igarashi I., Maeda R., Inpankaew T., Jittapalapong S., Xuan X.2012Parasitology Research
111(3),pp. 1259-1266
23
27Molecular Demonstration of Trypanosoma evansi and Trypanosoma lewisi DNA in Wild Rodents from Cambodia, Lao PDR and ThailandMilocco C., Milocco C., Milocco C., Kamyingkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Herbreteau V., Chaval Y., Douangboupha B., Morand S., Morand S.2013Transboundary and Emerging Diseases
60(1),pp. 17-26
22
28Prevalence of Cryptosporidium among dairy cows in ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Sipipanth C., Stich R.2006Annals of the New York Academy of Sciences
1081,pp. 328-335
22
29High genetic diversity in field isolates of Trypanosoma theileri assessed by analysis of cathepsin L-like sequences disclosed multiple and new genotypes infecting cattle in ThailandGarcia H., Kamyingkird K., Rodrigues A., Jittapalapong S., Teixeira M., Desquesnes M., Desquesnes M.2011Veterinary Parasitology
180(3-4),pp. 363-367
20
30Performance of female Rhipicephalus sanguineus (Acari: Ixodidae) fed on dogs exposed to multiple infestations or immunization with tick salivary gland or midgut tissuesJittapalapong S., Jittapalapong S., Stich R.W., Gordon J.C., Wittum T.E., Barriga O.O., Barriga O.O.2000Journal of Medical Entomology
37(4),pp. 601-611
19
31Seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive felids in ThailandThiangtum K., Nimsuphun B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Tunwattana W., Tongthainan D., Jittapalapong S., Rukkwamsuk T., Maruyama S.2006Veterinary Parasitology
136(3-4),pp. 351-355
19
32Association of Ehrlichia canis, Hemotropic Mycoplasma spp. and Anaplasma platys and severe anemia in dogs in ThailandKaewmongkol G., Lukkana N., Yangtara S., Kaewmongkol S., Thengchaisri N., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.2017Veterinary Microbiology
201,pp. 195-200
19
33Molecular prevalence of Trypanosoma spp. in wild rodents of Southeast Asia: Influence of human settlement habitatPumhom P., Pumhom P., Pumhom P., Pognon D., Pognon D., Yangtara S., Thaprathorn N., Milocco C., Milocco C., Douangboupha B., Herder S., Herder S., Chaval Y., Morand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2014Epidemiology and Infection
142(6),pp. 1221-1230
19
34Trypanosoma from rodents as potential source of infection in human-shaped landscapes of South-East AsiaPumhom P., Pumhom P., Pumhom P., Morand S., Morand S., Tran A., Tran A., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2015Veterinary Parasitology
208(3-4),pp. 174-180
19
35Immunization of rabbits with recombinant serine protease inhibitor reduces the performance of adult female Rhipicephalus microplusJittapalapong S., Kaewhom P., Pumhom P., Canales M., de la Fuente J., de la Fuente J., Stich R.W.2010Transboundary and Emerging Diseases
57(1-2),pp. 103-106
18
36Seroprevalence of Babesia infections of dairy cows in northern ThailandIseki H., Zhou L., Kim C., Inpankaew T., Sununta C., Yokoyama N., Xuan X., Jittapalapong S., Igarashi I.2010Veterinary Parasitology
170(3-4),pp. 193-196
18
37Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandInpankaew T., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sununta C., Zhang G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X., Jittapalapong S.2010Transboundary and Emerging Diseases
57(1-2),pp. 42-45
17
38Risk factors of Neospora caninum infection in dogs and cats in dairy farms in Western ThailandArunvipas P., Inpankaew T., Jittapalapong S.2012Tropical Animal Health and Production
44(5),pp. 1117-1121
17
39Rodents as hosts of infectious diseases: Biological and ecological characteristicsMorand S., Jittapalapong S., Kosoy M.2015Vector-Borne and Zoonotic Diseases
15(1),pp. 1-2
17
40Bartonella species in small mammals and their potential vectors in AsiaJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jittapalapong S., Morand S., Morand S., Rolain J.M.2014Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
4(10),pp. 757-767
16
41Coinfection of Leptospira SPP and Toxoplasma gondii among stray dogs in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Sittisan P., Sakpuaram T., Kabeya H., Maruyama S., Inpankaew T.2009Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
40(2),pp. 247-252
15
42Bordetella hinzii in rodents, Southeast AsiaJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Morand S., Jittapalapong S., Raoult D., Rolain J.2013Emerging Infectious Diseases
19(3),pp. 502-503
15
43Prevalence and genotyping of cryptosporidium spp from dairy cow fecal samples in western ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Thompson R.A., Jittapalapong S.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
41(4),pp. 770-775
14
44The molecular prevalence and MSA-2b gene-based genetic diversity of Babesia bovis in dairy cattle in ThailandSimking P., Simking P., Simking P., Saengow S., Bangphoomi K., Sarataphan N., Wongnarkpet S., Inpankaew T., Jittapalapong S., Munkhjargal T., Sivakumar T., Yokoyama N., Igarashi I.2013Veterinary Parasitology
197(3-4),pp. 642-648
14
45Seroprevalence of Neospora caninum infection in dairy cows in Northern provinces, ThailandInpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Mitchell T., Sununta C., Igarashi I., Xuan X.2014Acta Parasitologica
59(2),pp. 305-309
14
46Seroprevalence and risk factors associated with exposure of water buffalo (Bubalus bubalis) to Neospora caninum in northeast ThailandKengradomkij C., Inpankaew T., Kamyingkird K., Wongpanit K., Wongnakphet S., Mitchell T., Xuan X., Igarashi I., Jittapalapong S., Stich R.2015Veterinary Parasitology
207(1-2),pp. 156-160
14
47Identification of a novel Anaplasma marginale appendage-associated protein that localizes with actin filaments during intraerythrocytic infectionStich R.W., Olah G.A., Brayton K.A., Brown W.C., Fechheimer M., Green-Church K., Jittapalapong S., Kocan K.M., McGuire T.C., Rurangirwa F.R., Palmer G.H.2004Infection and Immunity
72(12),pp. 7257-7264
14
48Fish-borne trematodes in cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and wild-caught fish from ThailandWiriya B., Clausen J.H., Inpankaew T., Inpankaew T., Thaenkham U., Jittapalapong S., Satapornvanit K., Dalsgaard A.2013Veterinary Parasitology
198(1-2),pp. 230-234
13
49Epidemiology of toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Wongnarkpet S., Maruyama S., Lekkla A., Sukthana Y.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
41(1),pp. 13-18
12
50Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Wongpanit K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Xuan X., Igarashi I., Xiao L., Jittapalapong S.2014Tropical Animal Health and Production
46(2),pp. 487-490
12
51First Detection of Ehrlichia canis in Cerebrospinal Fluid From a Nonthrombocytopenic Dog with Meningoencephalitis By Broad-Range PCRKaewmongkol G., Maneesaay P., Suwanna N., Tiraphut B., Krajarngjang T., Chouybumrung A., Kaewmongkol S., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.2016Journal of Veterinary Internal Medicine
30(1),pp. 255-259
12
52Changing landscapes of Southeast Asia and rodent-borne diseases: decreased diversity but increased transmission risksMorand S., Morand S., Blasdell K., Bordes F., Buchy P., Buchy P., Carcy B., Chaisiri K., Chaval Y., Claude J., Cosson J.F., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Jiyipong T., Jiyipong T., Karnchanabanthoen A., Karnchanabanthoen A., Pornpan P., Pornpan P., Rolain J.M., Tran A., Tran A.2019Ecological Applications
29(4)
12
53Diagnosis and genetic analysis of the worldwide distributed Rattus-borne Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi and its allied species in blood and fleas of rodentsOrtiz P., Garcia H., Lima L., da Silva F., Campaner M., Pereira C., Jittapalapong S., Neves L., Neves L., Desquesnes M., Desquesnes M., Camargo E., Teixeira M.2018Infection, Genetics and Evolution
63,pp. 380-390
11
54Reduced incidence of Babesia bigemina infection in cattle immunized against the Cattle Tick, Boophilus microplusJittapalapong S., Jansawan W., Barriga O., Stich R.2004Annals of the New York Academy of Sciences
1026,pp. 312-318
11
55A study of ectoparasites of Canis lupus familiaris in Mueang district, Khon Kaen, Thailand.Nithikathkul C., Polseela R., Iamsa-ard J., Wongsawad C., Jittapalapong S.2005The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
36 Suppl 4,pp. 149-151
11
56Immune response of bos indicus cattle against the anti-tick antigen Bm91 derived from local rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks and its effect on tick reproduction under natural infestationLambertz C., Chongkasikit N., Jittapalapong S., Gauly M.2012Journal of Parasitology Research
2012
11
57An evaluation of melarsomine hydrochloride efficacy for parasitological cure in experimental infection of dairy cattle with Trypanosoma evansi in ThailandDesquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Vergne T., Sarataphan N., Pranee R., Jittapalapong S.2011Parasitology
138(9),pp. 1134-1142
11
58Evaluation of an Indirect-ELISA Test for Trypanosoma evansi Infection (Surra) in Buffaloes and Its Application to a Serological Survey in ThailandKocher A., Kocher A., Desquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Yangtara S., Leboucher E., Leboucher E., Rodtian P., Dargantes A., Jittapalapong S.2015BioMed Research International
2015
10
59Prevalence of gastro-intestinal parasites of dairy cothailandJittapalapong S., Sangwaranond A., Nimsuphan B., Inpankaew T., Phasuk C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipat P., Anakewith T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
45(1),pp. 40-45
10
60Attempted transmission of Trypanosoma evansi to rats and mice by direct ingestion of contaminated blood and via engorged ticksVergne T., Vergne T., Kamyinkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S.2011Acta Protozoologica
50(2),pp. 133-136
10
61Molecular analysis of calreticulin expressed in salivary glands of Rhipicephalus (Boophilus) microplus indigenous to ThailandKaewhom P., Stich R., Needham G., Jittapalapong S.2008Annals of the New York Academy of Sciences
1149,pp. 53-57
10
62"Rodent biodiversity human health and pest control in a changing environments "Relationship of parasites and pathogens diversity to rodents in ThailandJittapalapong S., Herbreteau V., Hugot J., Areesrisom P., Karnchanabanthoeng A., Rerkamnuaychoke W., Morand S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(1),pp. 106-117
10
63Protection of dairy cows immunized with tick tissues against natural Boophilus microplus infestations in ThailandJittapalapong S., Jansawan W., Gingkaew A., Barriga O., Stich R.2004Annals of the New York Academy of Sciences
1026,pp. 289-297
10
64Variation among Bm86 sequences in Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks collected from cattle across ThailandKaewmongkol S., Kaewmongkol S., Kaewmongkol S., Kaewmongkol G., Inthong N., Lakkitjaroen N., Sirinarumitr T., Berry C.M., Jonsson N.N., Stich R.W., Jittapalapong S.2015Experimental and Applied Acarology
66(2),pp. 247-256
10
65Genetic diversity and antigenicity variation of Babesia bovis merozoite surface antigen-1 (MSA-1) in ThailandTattiyapong M., Tattiyapong M., Sivakumar T., Takemae H., Simking P., Jittapalapong S., Igarashi I., Yokoyama N.2016Infection, Genetics and Evolution
41,pp. 255-261
10
66Bartonella spp. Infections in rodents of Cambodia, Lao PDR, and Thailand: Identifying risky habitatsJiyipong T., Jiyipong T., Jiyipong T., Morand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Rolain J.2015Vector-Borne and Zoonotic Diseases
15(1),pp. 48-55
9
67Monitoring silent spillovers before emergence: a pilot study at the tick/human interface in thailandTemmam S., Chrétien D., Bigot T., Bigot T., Dufour E., Petres S., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Devillers E., Dumarest M., Yousfi L., Jittapalapong S., Karnchanabanthoeng A., Chaisiri K., Gagnieur L., Cosson J.F., Vayssier-Taussat M., Morand S., Morand S., Moutailler S., Eloit M., Eloit M.2019Frontiers in Microbiology
10(OCT)
9
68Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Phasuk J., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sunanta C., Zhang G., Aboge G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X.2009Onderstepoort Journal of Veterinary Research
76(2),pp. 161-165
9
69Prevalence of Trypanosoma evansi infection causing abortion in dairy cows in central ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Inpankaew T., Sangvaranond A., Phasuk C., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Sarataphan N., Desquesnes M., Arunvipas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(5 SUPPL.),pp. 53-57
8
70The effect of the DNA preparation method on the sensitivity of PCR for the detection of Trypanosoma evansi in rodents and implications for epidemiological surveillance effortsPruvot M., Kamyingkird K., Desquesnes M., Desquesnes M., Sarataphan N., Jittapalapong S.2013Veterinary Parasitology
191(3-4),pp. 203-208
8
71Humoral immune response of dogs immunized with salivary gland, midgut, or repeated infestations with Rhipicephalus sanguineusJittapalapong S., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Stich R.W., Stich R.W., Gordon J.C., Gordon J.C., Bremer C.A., Bremer C.A., Barriga O.O., Barriga O.O.2000Annals of the New York Academy of Sciences
916,pp. 283-288
8
72Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Thadtapong N., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2015Acta Parasitologica
60(3),pp. 459-461
7
73Low levels of genetic diversity associated with evidence of negative selection on the Babesia bovis apical membrane antigen 1 from parasite populations in ThailandRittipornlertrak A., Nambooppha B., Simking P., Punyapornwithaya V., Tiwananthagorn S., Jittapalapong S., Chung Y., Sthitmatee N.2017Infection, Genetics and Evolution
54,pp. 447-454
7
74Zoonotic trypanosomes in South East Asia: Attempts to control Trypanosoma lewisi using veterinary drugsDesquesnes M., Desquesnes M., Yangtara S., Kunphukhieo P., Chalermwong P., Jittapalapong S., Herder S., Herder S.2016Experimental Parasitology
165,pp. 35-42
5
75Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, ThailandKamyingkird K., Junsiri W., Chimnoi W., Kengradomkij C., Saengow S., Sangchuto K., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B., Inpankeaw T., Jittapalapong S.2017Agriculture and Natural Resources
51(4),pp. 299-302
5
76Prevalence and molecular characterization of bovine Cryptosporidium from dairy cows in Northern ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Sunanta C., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Jittapalapong S.2017Acta Parasitologica
62(4),pp. 772-774
4
77Immunization with tick salivary gland extracts: Impact on salivary gland ultrastructure in Rhipicephalus (Boophilus) microplus collected from immunized naturally infested cattleJittapalapong S., Phichitrasilp T., Chanphao H., Rerkamnuychoke W., Stich R.2008Annals of the New York Academy of Sciences
1149,pp. 200-204
4
78Is the oriental house rat (Rattus tanezumi) a potential reservoir for trypanosoma evansi in Thailand?Kocher A., Desquesnes M., Desquesnes M., Yangtara S., Morand S., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Jittapalapong S.2015Journal of Wildlife Diseases
51(3),pp. 719-723
4
79Zoonotic trypanosomes in South East Asia: Attempts to control Trypanosoma lewisi using human and animal trypanocidal drugsDesquesnes M., Desquesnes M., Yangtara S., Kunphukhieo P., Jittapalapong S., Herder S., Herder S.2016Infection, Genetics and Evolution
44,pp. 514-521
4
80Distribution of Japanese encephalitis virus, Japan and Southeast Asia, 2016-2018Kuwata R., Torii S., Shimoda H., Supriyono T.P., Prasertsincharoen N., Takemae H., Bautista R.C.J.T., Ebora V.D.B.M., Abella J.A.C., Dargantes A.P., Hadi U.K., Setiyono A., Baltazar E.T., Simborio L.T., Agungpriyono S., Jittapalapong S., Rerkamnuaychoke W., Hondo E., Maeda K., Maeda K.2020Emerging Infectious Diseases
26(1),pp. 125-128
4
81Molecular detection and genetic diversity of Anaplasma marginale based on the major surface protein genes in ThailandJunsiri W., Junsiri W., Watthanadirek A., Poolsawat N., Kaewmongkol S., Jittapalapong S., Chawengkirttikul R., Anuracpreeda P.2020Acta Tropica
205
3
82Decoding the RNA viromes in rodent lungs provides new insight into the origin and evolutionary patterns of rodent-borne pathogens in Mainland Southeast AsiaWu Z., Wu Z., Han Y., Liu B., Li H., Zhu G., Latinne A., Latinne A., Latinne A., Dong J., Sun L., Su H., Liu L., Du J., Zhou S., Chen M., Kritiyakan A., Jittapalapong S., Chaisiri K., Buchy P., Duong V., Yang J., Jiang J., Xu X., Zhou H., Yang F., Irwin D.M., Morand S., Daszak P., Wang J., Jin Q.2021Microbiome
9(1)
3
83Descriptive prevalence of gastrointestinal parasites in goats from small farms in Bangkok and vicinity and the associated risk factorsAzrul L., Azrul L., Poungpong K., Jittapalapong S., Prasanpanich S.2017Annual Research and Review in Biology
16(2)
3
84Adaptation and evaluation of an ELISA for Trypanosoma evansi infection (surra) in elephants and its application to a serological survey in ThailandCamoin M., Camoin M., Kocher A., Kocher A., Kocher A., Chalermwong P., Yangtarra S., Thongtip N., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2018Parasitology
145(3),pp. 371-377
3
85Babesia Occurrence in Rodents in Relation to Landscapes of Mainland Southeast AsiaKarnchanabanthoeng A., Karnchanabanthoeng A., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Carcy B.2018Vector-Borne and Zoonotic Diseases
18(3),pp. 121-130
3
86Getah virus epizootic among wild boars in Japan around 2012Kuwata R., Shimoda H., Phichitraslip T., Prasertsincharoen N., Noguchi K., Yonemitsu K., Minami S., Supriyono , Tran N.T.B., Takano A., Suzuki K., Nemoto M., Bannai H., Yokoyama M., Takeda T., Jittapalapong S., Rerkamnuaychoke W., Maeda K.2018Archives of Virology
163(10),pp. 2817-2821
3
87Humoral immune response of dairy cattle immunized with rBm95 (KU-VAC1) derived from Thai Rhipicephalus microplusJittapalapong S., Kaewhom P., Kengradomkij C., Saratapan N., Canales M., de la Fuente J., de la Fuente J., Stich R.W.2010Transboundary and Emerging Diseases
57(1-2),pp. 91-95
3
88Humoral antibody responses of rabbits immunized with anti-tick vaccine using SERPIN recombinant proteinKaewhom P., Sirinarumitr T., Chantakru S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(5 SUPPL.),pp. 69-76
3
89Seroprevalence and risk factors of neospora caninum infection among dairy cows in the western provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, ThailandArunvipas P., Inpankaew T., Jittapalapong S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(1),pp. 64-70
3
90Dynamic and structural insights into tick serpin from Ixodes ricinusPongprayoon P., Niramitranon J., Kaewhom P., Kaewmongkol S., Suwan E., Stich R.W., Jittapalapong S.2020Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
38(8),pp. 2296-2303
2
91Seasonal abundance of Tabanidae (Diptera) on dairy farms in Saraburi Province, ThailandPhasuk J., Tharawoot T., Beaver R.A., Jittapalapong S.2011Thai Journal of Agricultural Science
44(3),pp. 175-181
2
92A review and illustrated description of Musca crassirostris, one of the most neglected haematophagous livestock fliesDesquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Onju S., Chalermwong P., Jittapalapong S., Masmeatathip R.2019Medical and Veterinary Entomology
33(1),pp. 16-30
2
93Guidelines for user-friendly iconographic description of hematophagous flies' external morphology; application to the identification of Tabanus rubidus (Wiedemann, 1821) (Diptera: Tabanidae)Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Wongthangsiri D., Jittapalapong S., Chareonviriyaphap T.2018Journal of Asia-Pacific Entomology
21(3),pp. 807-822
2
94Prevalence, risk factors and genotyping of Cryptosporidium spp. from feces of dairy cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom ProvincesInprankaew T., Arunvipas P., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(5 SUPPL.),pp. 58-62
1
95Molecular cloning, sequence analysis, and immune recognition of Bm95 from Thai strains of Rhipicephalus (Boophilus) microplusJittapalapong S., Thanasilp S., Kengradomkit C., Sirinarukmit T., Kaewmongkol G., Stich R.2008Annals of the New York Academy of Sciences
1149,pp. 45-48
1
96Anthelminthic efficacy of chili (Capsicum annum longum) and nutritional supplementation on ovine fascioliasis in EthiopiaAhmed E., Markvichitr K., Tumwasorn S., Koonawootrittriron S., Choothesa A., Jittapalapong S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
41(4),pp. 724-732
1
97Comparison of diagnostic technique for detection of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandSunanta C., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipas P., Maruyama S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(5 SUPPL.),pp. 48-52
1
98A preliminary serological study of Trypanosoma evansi and Trypanosoma lewisi in a Chinese human populationGao J.M., Truc P., Desquesnes M., Desquesnes M., Vincendeau P., Courtois P., Zhang X., Li S.J., Jittapalapong S., Lun Z.R.2018Agriculture and Natural Resources
52(6),pp. 612-616
1
99Spatial and seasonal variation in the prevalence of Anaplasma marginale among beef cattle in previously flooded regions of ThailandSaetiew N., Saetiew N., Saetiew N., Simking P., Simking P., Simking P., Saengow S., Morand S., Morand S., Desquesnes M., Stich R.W., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Jittapalapong S.2020Agriculture and Natural Resources
54(4),pp. 355-362
0
100Prevalence and characterization of gastrointestinal parasites infection in goats from small-scale farms in northern part of Terengganu State, peninsular MalaysiaAzrul L., Azrul L., Noor C., Noor C., Poungpong K., Prasanpanich S., Jittapalapong S.2017Journal of Science and Technology in the Tropics
13(2),pp. 54-62
0
101Preliminary observation on feeding behaviour and physical characteristics of goats following supplementation of Sesbania grandiflora leavesAzrul-Lokman M., Azrul-Lokman M., Poungpong K., Jittapalapong S., Prasanpanich S.2018Malaysian Applied Biology
47(4),pp. 89-93
0
102Erratum to 'Specific primers for PCR amplification of the ITS1 (ribosomal DNA) of Trypanosoma lewisi' [Infect. Genet. Evol. 11(6) (2011) 1361-1367]Desquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Yangtara S., Milocco C., Milocco C., Ravel S., Wang M., Lun Z., Morand S., Jittapalapong S.2012Infection, Genetics and Evolution
12(5),pp. 1155
0
103Retraction: WITHDRAWN: Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, 'Candidatus Mycoplasma haemominutum' and 'Candidatus Mycoplasma turicensis' in stray cats residing in monasteries of Bangkok, Thailand (Veterinary microbiology (1016) PII: S0378-1135(17)30088-3)Kamyingkird K., Jiyipong T., Wongnarkpet S., Amavisit P., Tasker S., Stich R.W., Jittapalapong S.2017Veterinary microbiology
210,pp. 197
0
104The Indirect ELISA Trypanosoma evansi in Equids: Optimisation and Application to a Serological Survey including Racing Horses, in ThailandCamoin M., Camoin M., Kocher A., Kocher A., Chalermwong P., Yangtarra S., Kamyingkird K., Jittapalapong S., Desquesnes M., Desquesnes M.2019BioMed Research International
2019
0
105Re-description and iconography of Tabanus striatus (Diptera: Tabanidae) a common livestock pest and mechanical vector of Trypanosoma evansi in AsiaWongthangsiri D., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Chareonviriyaphap T.2019Agriculture and Natural Resources
53(3),pp. 320-326
0
106Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, ThailandKhine N.O., Chimnoi W., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Saetiew N., Simking P., Saengow S., Jittapalapong S., Inpankaew T.2021Parasitology International
83
0
107Detection of specific IgM and IgG antibodies in acute canine monocytic ehrlichiosis that recognize recombinant gp36 antigensKaewmongkol S., Suwan E., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.G., Kaewmongkol G.2020Heliyon
6(7)
0