Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • PhD (Microbiology), University of Copenhagen, เดนมาร์ก, 2557

  Expertise Cloud

  African horse sicknessAnaplasmaAncylostoma ceylanicumAnimaliaAUSTRALIABabesia bigeminaBabesia bovisBangkokBangkok areasBartonellaBlastocystisblood meal analysisCambodiaCanis familiarisCatcontrolled studyCryptosporidiosisCryptosporidiumCtenocephalidesCulicoidesDairy cowdairy cowsdogdogsectoparasitesethyl-acetate centrifugationfecesFleasfree-grazing ducksGastro-intestinal (GI) parasitesgastrointestinal parasitesGiardia duodenalisGiardiasishemoplasmahemotropic Mycoplasmahost preference blood feedingHumansIFATlong-tailed macaqueLoxodontofilariaMacaca fascicularismolecular detectionmonasteriesnested PCRNested polymerase chain reactionNext-generation sequencingNile tilapianonhumanNortheastnortheasternNorthernNorthern of Thailandnucleotide sequenceOne healthpacked cell volumeparasite antigenparasite prevalenceparasite transportationPARASITESparasitologyPathum ThaniPCRPCR-RFLPpet animalsPet catspet prairie dogsPetsphagocytosisphlebotomine sand fliesphylogeneticphylogeneticsphylogenyPigpigspolymerase chain reactionpolymerase chain reaction: PCRPOLYMORPHISMpreservation timeprevalencePreventionProgesteroneRisk factorsstray catsSurraTheileriaToxoplasma gondiiToxoplasmosisTreatmentTropicsTrypanosoma evansiVector-borne pathogensviabilityzoonosesZoonosisจังหวัดสตูลเชื้อลิชมาเนียปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสริ้นฝอยทรายโรคลิชมาเนียสายพันธุ์ไทย

  Interest

  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์, โรคสัตว์สู่คน, Molecular parasitology, Epidemiology in Parasitology

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2561 หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • พ.ย. 2557 - ก.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 134 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 89 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 45 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 39 เรื่อง (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Application of a Multiplex Quantitative PCR to Assess Prevalence and Intensity Of Intestinal Parasite Infections in a Controlled Clinical TrialLlewellyn S., Inpankaew T., Inpankaew T., Nery S.V., Gray D.J., Gray D.J., Gray D.J., Verweij J.J., Clements A.C.A., Gomes S.J., Traub R., McCarthy J.S., McCarthy J.S.2016PLoS Neglected Tropical Diseases
  10(1)
  135
  2Molecular epidemiology of Blastocystis in pigs and their in-contact humans in Southeast Queensland, Australia, and CambodiaWang W., Owen H., Traub R., Cuttell L., Inpankaew T., Inpankaew T., Bielefeldt-Ohmann H.2014Veterinary Parasitology
  203(3-4),pp. 264-269
  121
  3PCR-based coprodiagnostic tools reveal dogs as reservoirs of zoonotic ancylostomiasis caused by Ancylostoma ceylanicum in temple communities in BangkokTraub R.J., Inpankaew T., Sutthikornchai C., Sukthana Y., Thompson R.C.A.2008Veterinary Parasitology
  155(1-2),pp. 67-73
  113
  4High prevalence of Ancylostoma ceylanicum hookworm infections in humans, Cambodia, 2012Inpankaew T., Inpankaew T., Schär F., Schär F., Dalsgaard A., Khieu V., Khieu V., Khieu V., Chimnoi W., Chhoun C., Sok D., Marti H., Marti H., Muth S., Odermatt P., Odermatt P., Traub R., Traub R.2014Emerging Infectious Diseases
  20(6),pp. 976-982
  108
  5Molecular and serological prevalence of Babesia bovis and Babesia bigemina in water buffaloes in the northeast region of ThailandTerkawi M., Huyen N., Shinuo C., Inpankaew T., Maklon K., Aboulaila M., Ueno A., Goo Y., Yokoyama N., Jittapalapong S., Xuan X., Igarashi I.2011Veterinary Parasitology
  178(3-4),pp. 201-207
  96
  6Canine parasitic zoonoses in Bangkok templesInpankaew T., Traub R., Thompson R., Sukthana Y.2007Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  38(2),pp. 247-255
  90
  7The prevalence and diversity of intestinal parasitic infections in humans and domestic animals in a rural Cambodian villageSchär F., Schär F., Inpankaew T., Inpankaew T., Traub R.J., Khieu V., Khieu V., Khieu V., Dalsgaard A., Chimnoi W., Chhoun C., Sok D., Marti H., Marti H., Muth S., Odermatt P., Odermatt P.2014Parasitology International
  63(4),pp. 597-603
  85
  8Transmission cycles of Giardia duodenalis in dogs and humans in Temple communities in Bangkok-A critical evaluation of its prevalence using three diagnostic tests in the field in the absence of a gold standardTraub R., Inpankaew T., Reid S., Sutthikornchai C., Sukthana Y., Robertson I., Thompson R.2009Acta Tropica
  111(2),pp. 125-132
  65
  9Diversity of Blastocystis subtypes in dogs in different geographical settingsWang W., Cuttell L., Bielefeldt-Ohmann H., Inpankaew T., Inpankaew T., Owen H., Traub R.J.2013Parasites and Vectors
  6(1)
  61
  10Canine vector-borne pathogens in semi-domesticated dogs residing in northern CambodiaInpankaew T., Hii S., Chimnoi W., Traub R.2016Parasites and Vectors
  9(1)
  51
  11Molecular survey of canine vector-borne diseases in stray dogs in ThailandLiu M., Ruttayaporn N., Saechan V., Jirapattharasate C., Vudriko P., Moumouni P., Cao S., Inpankaew T., Ybañez A., Suzuki H., Xuan X.2016Parasitology International
  65(4),pp. 357-361
  48
  12Molecular prevalence of different genotypes of theileria orientalis detected from cattle and water buffaloes in ThailandAltangerel K., Sivakumar T., Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Jittapalapong S., Terkawi M., Ueno A., Xuan X., Igarashi I., Yokoyama N.2011Journal of Parasitology
  97(6),pp. 1075-1079
  34
  13Molecular detection of divergent trypanosomes among rodents of ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Sarataphan N., Herbreteau V., Hugot J.P., Morand S., Stich R.W.2008Infection, Genetics and Evolution
  8(4),pp. 445-449
  33
  14Molecular detection and prevalence of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in ThailandSricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Inpankaew T., Keawmongkol S., Keawmongkol S., Keawmongkol S., Supanam J., Stich R., Jittapalapong S.2016Infection, Genetics and Evolution
  40,pp. 310-314
  31
  15Simple Fecal Flotation Is a Superior Alternative to Guadruple Kato Katz Smear Examination for the Detection of Hookworm Eggs in Human StoolInpankaew T., Inpankaew T., Schär F., Schär F., Khieu V., Khieu V., Khieu V., Muth S., Dalsgaard A., Marti H., Marti H., Traub R.J., Odermatt P., Odermatt P.2014PLoS Neglected Tropical Diseases
  8(12)
  30
  16Low risk for transmission of zoonotic Giardia duodenalis from dogs to humans in rural CambodiaInpankaew T., Inpankaew T., Schär F., Schär F., Odermatt P., Odermatt P., Dalsgaard A., Chimnoi W., Khieu V., Khieu V., Khieu V., Muth S., Traub R.2014Parasites and Vectors
  7(1)
  27
  17Molecular detection and identification of Babesia bovis and Babesia bigemina in cattle in northern ThailandCao S., Aboge G., Terkawi M., Yu L., Kamyingkird K., Kamyingkird K., Luo Y., Li Y., Goo Y., Yamagishi J., Nishikawa Y., Yokoyama N., Suzuki H., Igarashi I., Maeda R., Inpankaew T., Jittapalapong S., Xuan X.2012Parasitology Research
  111(3),pp. 1259-1266
  27
  18Development and evaluation of a multiplex quantitative real-time polymerase chain reaction for hookworm species in human stoolHii S.F., Senevirathna D., Llewellyn S., Inpankaew T., Odermatt P., Odermatt P., Khieu V., Muth S., McCarthy J., Traub R.J.2018American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
  99(5),pp. 1186-1193
  26
  19A PCR based survey of Babesia ovata in cattle from various Asian, African and South American CountriesYoshinari T., Sivakumar T., Asada M., Battsetseg B., Huang X., Lan D., Inpankaew T., Ybañez A., Alhassan A., Thekisoe O., De Macedo A., Inokuma H., Igarashi I., Yokoyama N.2013Journal of Veterinary Medical Science
  75(2),pp. 211-214
  23
  20Risk factors of Neospora caninum infection in dogs and cats in dairy farms in Western ThailandArunvipas P., Inpankaew T., Jittapalapong S.2012Tropical Animal Health and Production
  44(5),pp. 1117-1121
  22
  21Seroprevalence of Babesia infections of dairy cows in northern ThailandIseki H., Zhou L., Kim C., Inpankaew T., Sununta C., Yokoyama N., Xuan X., Jittapalapong S., Igarashi I.2010Veterinary Parasitology
  170(3-4),pp. 193-196
  22
  22Coinfection of Leptospira SPP and Toxoplasma gondii among stray dogs in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Sittisan P., Sakpuaram T., Kabeya H., Maruyama S., Inpankaew T.2009Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  40(2),pp. 247-252
  21
  23Epidemiology of toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Wongnarkpet S., Maruyama S., Lekkla A., Sukthana Y.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  41(1),pp. 13-18
  20
  24Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandInpankaew T., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sununta C., Zhang G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X., Jittapalapong S.2010Transboundary and Emerging Diseases
  57(1-2),pp. 42-45
  20
  25Seroprevalence and risk factors associated with exposure of water buffalo (Bubalus bubalis) to Neospora caninum in northeast ThailandKengradomkij C., Inpankaew T., Kamyingkird K., Wongpanit K., Wongnakphet S., Mitchell T., Xuan X., Igarashi I., Jittapalapong S., Stich R.2015Veterinary Parasitology
  207(1-2),pp. 156-160
  19
  26Assessment of a metabarcoding approach for the characterisation of vector-borne bacteria in canines from Bangkok, ThailandHuggins L.G., Koehler A.V., Ng-Nguyen D., Wilcox S., Schunack B., Inpankaew T., Traub R.J.2019Parasites and Vectors
  12(1)
  19
  27A novel metabarcoding diagnostic tool to explore protozoan haemoparasite diversity in mammals: a proof-of-concept study using canines from the tropicsHuggins L.G., Koehler A.V., Ng-Nguyen D., Wilcox S., Schunack B., Inpankaew T., Traub R.J.2019Scientific Reports
  9(1)
  19
  28Cats as potential mammalian reservoirs for Rickettsia sp. genotype RF2125 in Bangkok, ThailandPhoosangwalthong P., Hii S., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Traub R., Inpankaew T.2018Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
  13,pp. 188-192
  17
  29The molecular prevalence and MSA-2b gene-based genetic diversity of Babesia bovis in dairy cattle in ThailandSimking P., Simking P., Simking P., Saengow S., Bangphoomi K., Sarataphan N., Wongnarkpet S., Inpankaew T., Jittapalapong S., Munkhjargal T., Sivakumar T., Yokoyama N., Igarashi I.2013Veterinary Parasitology
  197(3-4),pp. 642-648
  17
  30Prevalence of gastro-intestinal parasites of dairy cothailandJittapalapong S., Sangwaranond A., Nimsuphan B., Inpankaew T., Phasuk C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipat P., Anakewith T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 40-45
  17
  31Fish-borne trematodes in cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and wild-caught fish from ThailandWiriya B., Clausen J.H., Inpankaew T., Inpankaew T., Thaenkham U., Jittapalapong S., Satapornvanit K., Dalsgaard A.2013Veterinary Parasitology
  198(1-2),pp. 230-234
  16
  32The genetic diversity of merozoite surface antigen 1 (MSA-1) among Babesia bovis detected from cattle populations in Thailand, Brazil and GhanaNagano D., Sivakumar T., De De Macedo A., Inpankaew T., Alhassan A., Igarashi I., Yokoyama N.2013Journal of Veterinary Medical Science
  75(11),pp. 1463-1470
  16
  33TroCCAP recommendations for the diagnosis, prevention and treatment of parasitic infections in dogs and cats in the tropicsDantas-Torres F., Ketzis J., Mihalca A.D., Baneth G., Otranto D., Otranto D., Tort G.P., Watanabe M., Linh B.K., Inpankaew T., Jimenez Castro P.D., Jimenez Castro P.D., Borrás P., Arumugam S., Penzhorn B.L., Ybañez A.P., Irwin P., Traub R.J.2020Veterinary Parasitology
  283
  16
  34Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Wongpanit K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Xuan X., Igarashi I., Xiao L., Jittapalapong S.2014Tropical Animal Health and Production
  46(2),pp. 487-490
  15
  35Seroprevalence of Neospora caninum infection in dairy cows in Northern provinces, ThailandInpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Mitchell T., Sununta C., Igarashi I., Xuan X.2014Acta Parasitologica
  59(2),pp. 305-309
  15
  36Toward the formation of a Companion Animal Parasite Council for the Tropics (CAPCT)Traub R.J., Irwin P., Dantas-Torres F., Dantas-Torres F., Tort G.P., Labarthe N.V., Inpankaew T., Gatne M., Linh B.K., Schwan V., Watanabe M., Siebert S., Mencke N., Schaper R.2015Parasites and Vectors
  8(1)
  15
  37Prevalence and genotyping of cryptosporidium spp from dairy cow fecal samples in western ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Thompson R.A., Jittapalapong S.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  41(4),pp. 770-775
  15
  38Prevalence of Trypanosoma evansi infection causing abortion in dairy cows in central ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Inpankaew T., Sangvaranond A., Phasuk C., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Sarataphan N., Desquesnes M., Arunvipas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 53-57
  13
  39Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Phasuk J., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sunanta C., Zhang G., Aboge G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X.2009Onderstepoort Journal of Veterinary Research
  76(2),pp. 161-165
  11
  40Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Thadtapong N., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2015Acta Parasitologica
  60(3),pp. 459-461
  11
  41Genetic characterization and risk factors for feline hemoplasma infection in semi-domesticated cats in Bangkok, ThailandDo T., Kamyingkird K., Bui L.K., Inpankaew T.2020Veterinary World
  13(5),pp. 975-980
  11
  42Molecular detection of bartonella spp. And hematological evaluation in domestic cats and dogs from Bangkok, ThailandSaengsawang P., Saengsawang P., Saengsawang P., Kaewmongkol G., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Pathogens
  10(5)
  11
  43Molecular detection of tick-borne pathogens in stray dogs and rhipicephalus sanguineus sensu lato ticks from Bangkok, ThailandDo T., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Chimnoi W., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Pathogens
  10(5)
  11
  44A host-specific blocking primer combined with optimal dna extraction improves the detection capability of a metabarcoding protocol for canine vector-borne bacteriaHuggins L.G., Koehler A.V., Schunack B., Inpankaew T., Traub R.J.2020Pathogens
  9(4)
  10
  45A survey for potentially zoonotic gastrointestinal parasites of dogs and pigs in CambodiaInpankaew T., Inpankaew T., Murrell K., Pinyopanuwat N., Chhoun C., Khov K., Sem T., Sorn S., Muth S., Dalsgaard A.2015Acta Parasitologica
  60(4),pp. 601-604
  10
  46Molecular identification of cryptosporidium species from pet snakes in ThailandYimming B., Pattanatanang K., Sanyathitiseree P., Inpankaew T., Kamyingkird K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Phasuk J.2016Korean Journal of Parasitology
  54(4),pp. 423-429
  9
  47Detection of zoonotic Bartonella species in ticks and fleas parasitizing free-ranging cats and dogs residing in temples of Bangkok, ThailandSaengsawang P., Saengsawang P., Saengsawang P., Kaewmongkol G., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Chimnoi W., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
  25
  7
  48Molecular detection of bartonella species in rodents residing in urban and suburban areas of central ThailandSaengsawang P., Morand S., Morand S., Desquesnes M., Desquesnes M., Yangtara S., Inpankaew T.2021Microorganisms
  9(12)
  6
  49First molecular detection of babesia gibsoni in stray dogs from thailandDo T., Ngasaman R., Saechan V., Pitaksakulrat O., Liu M., Xuan X., Inpankaew T.2021Pathogens
  10(6)
  6
  50Prevalence and molecular characterization of bovine Cryptosporidium from dairy cows in Northern ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Sunanta C., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Jittapalapong S.2017Acta Parasitologica
  62(4),pp. 772-774
  6
  51Evaluation of hematological alteration of vector‐borne pathogens in cats from Bangkok, ThailandDo T., Kamyingkird K., Chimnoi W., Inpankaew T.2021BMC Veterinary Research
  17(1)
  6
  52Detection of antibodies to Toxoplasma gondii among owned dogs in CambodiaNguyen T.T., Kengradomkij C., Inpankaew T.2021Food and Waterborne Parasitology
  22
  4
  53High prevalence of Cryptosporidium infection caused by C. scrofarum and C. suis among pigs in ThailandThathaisong U., Siripattanapipong S., Inpankaew T., Leelayoova S., Mungthin M.2020Parasitology International
  77
  4
  54Comparison of diagnostic technique for detection of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandSunanta C., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipas P., Maruyama S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 48-52
  4
  55Seroprevalence and risk factors of neospora caninum infection among dairy cows in the western provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, ThailandArunvipas P., Inpankaew T., Jittapalapong S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 64-70
  3
  56First molecular evidence of pathogens in fleas collected from dogs in northern vietnamDo T., Inpankaew T., Duong D.H., Bui K.L.2021Pathogens
  10(9)
  3
  57Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection from water buffaloes (Bubalus bubalis) in northeastern and southern ThailandInpankaew T., Thi Thuy N., Thi Thuy N., Nimsuphan B., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Chimnoi W., Boonaue B., Xuan X.2021Folia parasitologica
  68
  2
  58Molecular identification of Trichuris trichiura and Hymenolepis diminuta in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Lopburi, ThailandSricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T., Kaewmongkol S., Jarudecha T., Inthong N.2021Veterinary World
  14(4),pp. 884-888
  2
  59Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, ThailandKhine N.O., Chimnoi W., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Saetiew N., Simking P., Saengow S., Jittapalapong S., Inpankaew T.2021Parasitology International
  83
  2
  60Semi-domesticated dogs as a potential reservoir for zoonotic hookworms in Bangkok, ThailandWongwigkan J., Wongwigkan J., Wongwigkan J., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2020Veterinary World
  13(5),pp. 909-915
  2
  61Prevalence of toxoplasmosis in semi-domesticated and pet cats within and around Bangkok, ThailandInpankaew T., Sattasathuchana P., Kengradomkij C., Thengchaisri N.2021BMC Veterinary Research
  17(1)
  2
  62Companion Vector-Borne Pathogens and Associated Risk Factors in Apparently Healthy Pet Animals (Dogs and Cats) in Khukhot City Municipality, Pathum Thani Province, ThailandLuong N.H., Kamyingkird K., Thammasonthijarern N., Phasuk J., Nimsuphan B., Pattanatanang K., Chimnoi W., Kengradomkij C., Klinkaew N., Inpankaew T.2023Pathogens
  12(3)
  1
  63Molecular Identification of Culicoides Species and Host Preference Blood Meal in the African Horse Sickness Outbreak-Affected Area in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, ThailandKamyingkird K., Choocherd S., Chimnoi W., Klinkaew N., Kengradomkij C., Phoosangwalthong P., Thammasonthijarern N., Pattanatanang K., Inpankaew T., Phasuk J., Nimsuphan B.2023Insects
  14(4)
  1
  64Isolation and in vitro cultivation of Trypanosoma evansi Thai strainsKamyingkird K., Chalermwong P., Inpankaew T., Ngasaman R., Tattiyapong M., Tiwananthagorn S., Chimnoi W., Choocherd S., Kengradomkij C., Klinkaew N., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M.2022Experimental Parasitology
  239
  1
  65Prevalence, risk factors and genotyping of Cryptosporidium spp. from feces of dairy cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom ProvincesInprankaew T., Arunvipas P., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 58-62
  1
  66Molecular detection of bartonella quintana among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in ThailandSricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Kaewchot S., Saengsawang P., Kaewmongkol S., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Pathogens
  10(5)
  0
  67Detection of antibodies against three zoonotic Bartonella spp. and cross-reactivity among species and Coxiella burnetii in dogs and cats from Central ThailandSaengsawang P., Saengsawang P., Saengsawang P., Pangjai D., Kaewmongkol G., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2022Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases
  81
  0
  68Detection of Giardia duodenalis Zoonotic Assemblages AI and BIV in Pet Prairie Dogs (Cynomys ludovicanus) in Bangkok, ThailandKamyingkird K., Phoosangwalthong P., Klinkaew N., Leelanupat A., Kengradomkij C., Chimnoi W., Rungnirundorn T., Nimsuphan B., Inpankaew T.2022Animals
  12(15)
  0
  69Molecular detection of Loxodontofilaria spp. in Asian elephants (Elephas maximus) from elephant training camps in ThailandSaengsawang P., Desquesnes M., Yangtara S., Chalermwong P., Thongtip N., Jittapalapong S., Inpankaew T.2023Comparative immunology, microbiology and infectious diseases
  92,pp. 101910
  0
  70L’immunoprotéomique pour identifier chez Neospora caninum les antigènes spécifiques de l’espèce reconnus par les sérums de bovins infectésUdonsom R., Reamtong O., Adisakwattana P., Popruk S., Jirapattharasate C., Nishikawa Y., Inpankaew T., Toompong J., Kotepui M., Mahittikorn A.2022Parasite (Paris, France)
  29,pp. 60
  0
  71Serological Detection of Toxoplasma gondii among Free-Grazing Ducks from Central and Western Thailand—A One Health Perspective on Integrated FarmingNguyen T.T., Nguyen T.T., Kamyingkird K., Jam-on R., Phimpraphai W., Panomwan P., Hehl A.B., Inpankaew T.2023Tropical Medicine and Infectious Disease
  8(2)
  0
  72Molecular Detection and Genetic Characterization of Zoonotic Hookworm in Semi-Domesticated Cats Residing in Monasteries in Bangkok, ThailandPhoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Chimnoi W., Odermatt P., Odermatt P., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2023Tropical Medicine and Infectious Disease
  8(2)
  0
  73Heartworm adulticide treatment: a tropical perspectiveDantas-Torres F., Ketzis J., Pérez Tort G., Mihalca A.D., Baneth G., Otranto D., Watanabe M., Linh B.K., Inpankaew T., Borrás P., Arumugam S., Penzhorn B.L., Ybañez A.P., Irwin P., Traub R.J.2023Parasites and Vectors
  16(1)
  0
  74Viability of Toxoplasma gondii tachyzoites in different conditions for parasite transportationNguyen T.T., Nguyen T.T., Kamyingkird K., Phimpraphai W., Inpankaew T.2022Veterinary World
  15(1),pp. 198-204
  0
  75Molecular prevalence of Dirofilaria immitis and Wolbachia infections in pet and semi-domesticated cats in Bangkok, ThailandThengchaisri N., Thengchaisri N., Inpankaew T., Arthitwong S., Steiner J.M., Sattasathuchana P.2022Veterinary World
  15(2),pp. 239-243
  0
  76Detection and genetic characterization of "Candidatus Mycoplasma haemomacaque" infection among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assaySricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Kaewchot S., Kaewmongkol S., Inthong N., Jarudecha T., Rucksaken R., Mangkit B., Wichianchot S., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Veterinary World
  14(4),pp. 943-948
  0