Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  BangkokcatcatscELISAChiang RaiColpocephalum turbinatumCryptosporidiosisCryptosporidiosis ,GiardiasCryptosporidiumDairy cattleDairy cowdairy cowsDATdogdogsdomestic animalsectoparasitesEhrlichia canisemerging diseaseEsophageal ruptureexternal parasitesFasciola giganticaFleasGiardia duodenalisIFATMolecular detectionmonasteriesnorthernPCRPrevalenceseroprevalenceserum proteinsoil-transmitted parasitestray catsStray dogsstray dogs and catsSurraSynchronizationtempletemple groundtemplesTgSAG1Theileria sppToxoplasma gondiiToxoplasmosisTrypanosoma evansiTrypanosomiasis โคนมuveitisVesicle like formvisceral leishmaniasisWater buffaloeszinc sulphate flotationzoonosesการกำหนดเวลาการตั้งท้องการผสมเทียมการเพาะเลี้ยงเชื้อการรักษาการเหนี่ยวนำการตกไข่กีบขาความชุกโค กระบือโคนมโคเนื้องานชันสูตรโรคสัตว์ด้านปรสิตวิทยางานด้านซีรั่มวิทยางานด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์งานด้านโปรตีนวิเคราะห์จีเอ็นอาร์เอชช่องอกตัวเก็บกักโรคทริปปาโนโซมท็อกโซพลาสมา กอนดิไอทะเลสาบสงขลานีโอสปอร่า คาไนนุ่มบาดแผลโปรเจสเตอโรนพันธุ์ชิวาวาภาคตะวันตกแม่โคเนื้อแมวแมวจรจัดยาปฏิชีวนะรอยโรคของกีบโรคทริปปปาโนโซมิเอซิสโรคอุบัติใหม่ลิงสายพันธุ์ไทยสารน้ำสิ่งแปลกปลอมสุนัขสุนัขจรจัดหนองหนูหลอดอาหารอาการอาการเจ็บเอชซีจีแอนติเจน

  Interest

  งานด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์, งานชันสูตรโรคสัตว์ด้านปรสิตวิทยา, งานด้านโปรตีนวิเคราะห์, งานด้านซีรั่มวิทยา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Prevalence of gastro-intestinal parasites of dairy cothailandJittapalapong S., Sangwaranond A., Nimsuphan B., Inpankaew T., Phasuk C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipat P., Anakewith T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(1),pp. 40-45
   12
   2Prevalence of Trypanosoma evansi infection causing abortion in dairy cows in central ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Inpankaew T., Sangvaranond A., Phasuk C., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Sarataphan N., Desquesnes M., Arunvipas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 53-57
   9
   3Cats as potential mammalian reservoirs for Rickettsia sp. genotype RF2125 in Bangkok, ThailandPhoosangwalthong P., Hii S., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Traub R., Inpankaew T.2018Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
   13,pp. 188-192
   9
   4Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Thadtapong N., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2015Acta Parasitologica
   60(3),pp. 459-461
   8
   5Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, ThailandKamyingkird K., Junsiri W., Chimnoi W., Kengradomkij C., Saengow S., Sangchuto K., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B., Inpankeaw T., Jittapalapong S.2017Agriculture and Natural Resources
   51(4),pp. 299-302
   8
   6Prevalence and molecular characterization of bovine Cryptosporidium from dairy cows in Northern ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Sunanta C., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Jittapalapong S.2017Acta Parasitologica
   62(4),pp. 772-774
   4
   7Humoral immune response of dairy cattle immunized with rBm95 (KU-VAC1) derived from Thai Rhipicephalus microplusJittapalapong S., Kaewhom P., Kengradomkij C., Saratapan N., Canales M., de la Fuente J., de la Fuente J., Stich R.W.2010Transboundary and Emerging Diseases
   57(1-2),pp. 91-95
   4
   8Molecular detection of tick-borne pathogens in stray dogs and rhipicephalus sanguineus sensu lato ticks from Bangkok, ThailandDo T., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Chimnoi W., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Pathogens
   10(5)
   1
   9Comparison of diagnostic technique for detection of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandSunanta C., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipas P., Maruyama S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 48-52
   1
   10Seroprevalence of Leishmania infection in domestic animals in Songkhla and Satun provinces, southern ThailandJunsiri W., Wongnarkpet S., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B.2017Tropical Biomedicine
   34(2),pp. 352-362
   0
   11Characterization of serum protein fractions of dogs naturally infected with ehrlichia canis or anaplasma platys associated with uveitisNimsuphan B., Prasroedsang S., Kengradomkij C., Thayananuphat A., Thayananuphat A., Kromkhun P.2020Tropical Biomedicine
   37(3),pp. 551-559
   0
   12Detection of antibodies to Toxoplasma gondii among owned dogs in CambodiaNguyen T.T., Kengradomkij C., Inpankaew T.2021Food and Waterborne Parasitology
   22
   0
   13Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, ThailandKhine N.O., Chimnoi W., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Saetiew N., Simking P., Saengow S., Jittapalapong S., Inpankaew T.2021Parasitology International
   83
   0
   14Prevalence of toxoplasmosis in semi-domesticated and pet cats within and around Bangkok, ThailandInpankaew T., Sattasathuchana P., Kengradomkij C., Thengchaisri N.2021BMC Veterinary Research
   17(1)
   0
   15Antibody-ELISA for Trypanosoma evansi: Application in a serological survey of dairy cattle, Thailand, and validation of a locally produced antigenDesquesnes M., Desquesnes M., Kamyingkird K., Pruvot M., Kengradomkij C., Bossard G., Sarataphan N., Jittapalapong S.2009Preventive Veterinary Medicine
   90(3-4),pp. 233-241
   29
   16Seroprevalence and risk factors associated with exposure of water buffalo (Bubalus bubalis) to Neospora caninum in northeast ThailandKengradomkij C., Inpankaew T., Kamyingkird K., Wongpanit K., Wongnakphet S., Mitchell T., Xuan X., Igarashi I., Jittapalapong S., Stich R.2015Veterinary Parasitology
   207(1-2),pp. 156-160
   16
   17Epidemiology of toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Wongnarkpet S., Maruyama S., Lekkla A., Sukthana Y.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
   41(1),pp. 13-18
   14
   18Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Wongpanit K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Xuan X., Igarashi I., Xiao L., Jittapalapong S.2014Tropical Animal Health and Production
   46(2),pp. 487-490
   13