Person Image

  Education

  • ปร.ด.(กีฏวิทยา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(การจัดการศัตรูพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  African Horse SicknessBangkokblood meal analysisCryptosporidiosisCryptosporidium parvumCulicoidesdaily flight activitydairy cattledairy cowdairy cowsethyl-acetate centrifugationGastro-intestinal (GI) parasitesgastrointestinal parasitesGiardiasisGnRHGomphostilbiaHCGHoraiellahost preference blood feedinglight traplivestockLumpy skin diseaseMosquitoesMoth fliesMushroom growing termitesNeospora caninumnested PCRnew speciesnocturnal activityNonthaburioctenolparasite antigenparasitologyPCRPCR diagnostic servicephlebotomine sand fliesPhlebotomuspolymerase chain reaction: PCRpolytene chromosomesProgesteroneProstaglandin F2 alphaProtozoanprotozoon antibodyPsychodidaePublic parksreptilesand fliessand flySaraburi provinceSatun Provinceseasonal abundanceseasonalitySergentomyiaSergentomyia barraudiSeroepidemiologic StudiesseroprevalenceSimuliumsnakestable fliesstable flysticky trapStomach of elephantStomoxysStomoxys calcitransstray catsstray dogsSynchronizationtabanidtemplesTermite mushroomThailand.Toxocara canisToxocara catitrappingTrypanosoma evansi "urban ecologyVector control guidelineWaterWild elephantZoonoseszoonosisกับดักแสงไฟ (light trap)การกำหนดเวลาการตรวจหาไข่ปรสิตในตัวอย่างอุจจาระการตั้งท้องการผลิตชุดทดสอบโรคเซอร่าแบบตกตการผสมเทียมการเพาะเลี้ยงเชื้อการวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์การเหนี่ยวนำการตกไข่กีฏวิทยาความชุก (abundance)ความชุกชุมความหลากหลายความหลากหลาย, ฟาร์มโคนม, แมลงศัตรู, diveความหลากหลายของแมลงปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสริ้นฝอยทรายโรคลิชมาเนียอาหารเลือด

  Interest

  อนุกรมวิธานของแมลงในอันดับ Diptera โดยเฉพาะวงศ์ Simuliidae, ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ , กีฏวิทยา

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา
  • ธ.ค. 2553 - ก.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
   • ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Seasonality and daily flight activity of stable flies (Diptera: Muscidae) on dairy farms in Saraburi Province, THAPhasuk J., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2013Parasite
  20(1)
  22
  2Prevalence of gastro-intestinal parasites of dairy cothailandJittapalapong S., Sangwaranond A., Nimsuphan B., Inpankaew T., Phasuk C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipat P., Anakewith T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 40-45
  21
  3Species diversity and seasonality of phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in Satun province, ThailandPanthawong A., Chareonviriyaphap T., Phasuk J.2015Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  46(5),pp. 857-865
  15
  4Prevalence of Trypanosoma evansi infection causing abortion in dairy cows in central ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Inpankaew T., Sangvaranond A., Phasuk C., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Sarataphan N., Desquesnes M., Arunvipas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 53-57
  14
  5Chromosomal and morphological taxonomy of larvae of Simulium (Gomphostilbia) (Diptera: Simuliidae) in ThailandPhasuk J., Chanpaisaeng J., Adler P.H., Courtney G.W.2005Zootaxa
  (1052),pp. 49-60
  14
  6Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Phasuk J., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sunanta C., Zhang G., Aboge G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X.2009Onderstepoort Journal of Veterinary Research
  76(2),pp. 161-165
  11
  7Molecular identification of cryptosporidium species from pet snakes in ThailandYimming B., Pattanatanang K., Sanyathitiseree P., Inpankaew T., Kamyingkird K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Phasuk J.2016Korean Journal of Parasitology
  54(4),pp. 423-429
  11
  8A new species of Horaiella Tonnoir (Diptera: Psychodidae) from ThailandCurler G., Phasuk J., Chanpaisaeng J., Courtney G.2006Proceedings of the Entomological Society of Washington
  108(3),pp. 519-524
  8
  9Seasonal abundance of Tabanidae (Diptera) on dairy farms in Saraburi Province, ThailandPhasuk J., Tharawoot T., Beaver R.A., Jittapalapong S.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(3),pp. 175-181
  8
  10A comparison of attractants for sampling stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae) on dairy farms in Saraburi Province, ThailandPhasuk J., Prabaripai A., Chareonviriyaphap T.2016Journal of Economic Entomology
  109(2),pp. 942-946
  8
  11Molecular Identification of Culicoides Species and Host Preference Blood Meal in the African Horse Sickness Outbreak-Affected Area in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, ThailandKamyingkird K., Choocherd S., Chimnoi W., Klinkaew N., Kengradomkij C., Phoosangwalthong P., Thammasonthijarern N., Pattanatanang K., Inpankaew T., Phasuk J., Nimsuphan B.2023Insects
  14(4)
  5
  12Seasonal abundance of blow flies (Diptera: Calliphoridae) in three urban parks of Bangkok, ThailandPhasuk J., Tharawoot T., Chanpaisaeng J.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(6),pp. 828-834
  5
  13Toxocara canis and Toxocara cati in Stray Dogs and Cats in Bangkok, Thailand: Molecular Prevalence and Risk FactorsPhoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Luong N.H., Wongwigkan J., Wongwigkan J., Wongwigkan J., Kamyingkird K., Phasuk J., Pattanatanang K., Thammasonthijarern N., Kengradomkij C., Chimnoi W., Odermatt P., Odermatt P., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2022Parasitologia
  2(2),pp. 88-94
  3
  14Preliminary Study on Comparative Efficacy of Four Light Sources for Trapping Culicoides spp. (Diptera: Ceratopogonidae) in Prachuap Khiri Khan Province, ThailandChoocherd S., Pattanatanang K., Chimnoi W., Kamyingkird K., Tongyoo P., Tongyoo P., Phasuk J.2022Journal of economic entomology
  115(5),pp. 1719-1723
  3
  15Companion Vector-Borne Pathogens and Associated Risk Factors in Apparently Healthy Pet Animals (Dogs and Cats) in Khukhot City Municipality, Pathum Thani Province, ThailandLuong N.H., Kamyingkird K., Thammasonthijarern N., Phasuk J., Nimsuphan B., Pattanatanang K., Chimnoi W., Kengradomkij C., Klinkaew N., Inpankaew T.2023Pathogens
  12(3)
  2
  16Nocturnal activity of phlebotomine sand flies in satun province, thailandChoocherd S., Phasuk J.2018Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  49(3),pp. 383-390
  2
  17The net-winged midges (Diptera: Blephariceridae) of Khao Yai National Park, Thailand, with description of a new species of Blepharicera MacquartJacobson A., Phasuk J., Chanpaisaeng J., Courtney G.2006Aquatic Insects
  28(1),pp. 67-78
  2
  18Seasonal abundance of Culicoides imicola and Culicoides oxystoma in Prachuap Khiri Khan province, ThailandPhasuk J., Choocherd S., Panthawong A., Phoosangwalthong P., Chimnoi W., Kamyingkird K., Pattanatanang K.2023Agriculture and Natural Resources
  57(3),pp. 379-386
  0