Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย

  Expertise Cloud

  African horse sicknessagglutinationBabesiaBangkokBathing and combing methodbiting midgeblood meal analysisBlood parasitesBloodmealBlood-sucking fliesBoophilus microplusBosBovine babesiosisBrucellosisBuffaloCambodiacatCowcryptosporidiosisCryptosporidiumCryptosporidium parvumCulicoidesdairy cattleDairy cowdairy cowsDogectoparasitesectoparasites collection methodEffectivenessELISAethyl-acetate centrifugationExperimentally infected miceFasciola giganticaGastro-intestinal (GI) parasitesgastrointestinal parasitesGiardia duodenalisGiardiasisHepatozoonHistopathologyhost preference blood feedingHumansin vitroIn vivoIntegration approachLatex agglutinationlatex agglutination testleishmaniasislivestockMolecular detectionPCRPCR diagnostic serviceSaraburi provinceSeasonal abundanceSemi-domesticated catsseroprevalencesnakesoil-transmitted parasiteSongkhla Lakestray catsstray dogsSurratempleTemplesthe three-minutes methodToxoplasma gondiitoxoplasmosis Trypanosoma evansiVector control guidelineVector-borne pathogensvirulenceVisceral leishmaniasiszoonosesZoonosisปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสริ้นฝอยทรายโรคทริปปปาโนโซมิเอซิสโรคลิชมาเนียโรคอุบัติใหม่ฤดูกาล (seasonal)ลิงสัตว์รังโรคสายพันธุ์ไทยสารน้ำสิ่งแปลกปลอมสุนัขสุนัขจรจัดสุนัขเลี้ยงหนองหนูหลอดอาหารเห็บสุนัของค์ประกอบผลผลิตอณูชีวโมเลกุลอัตราการคายน้ำอาการอาการเจ็บอาหารเลือดอุณหภูมิใบเอชซีจีแอนติเจน

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
   • ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 92 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1High prevalence of Ancylostoma ceylanicum hookworm infections in humans, Cambodia, 2012Inpankaew T., Inpankaew T., Schär F., Schär F., Dalsgaard A., Khieu V., Khieu V., Khieu V., Chimnoi W., Chhoun C., Sok D., Marti H., Marti H., Muth S., Odermatt P., Odermatt P., Traub R., Traub R.2014Emerging Infectious Diseases
  20(6),pp. 976-982
  117
  2The prevalence and diversity of intestinal parasitic infections in humans and domestic animals in a rural Cambodian villageSchär F., Schär F., Inpankaew T., Inpankaew T., Traub R.J., Khieu V., Khieu V., Khieu V., Dalsgaard A., Chimnoi W., Chhoun C., Sok D., Marti H., Marti H., Muth S., Odermatt P., Odermatt P.2014Parasitology International
  63(4),pp. 597-603
  90
  3Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in domestic goats in Satun Province, ThailandJittapalapong S., Sangvaranond A., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Khachaeram W., Koizumi S., Maruyama S.2005Veterinary Parasitology
  127(1),pp. 17-22
  77
  4Seroprevalence of Toxoplasma gondii antibodies in stray cats and dogs in the Bangkok metropolitan area, ThailandJittapalapong S., Nimsupan B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kabeya H., Maruyama S.2007Veterinary Parasitology
  145(1-2),pp. 138-141
  64
  5Canine vector-borne pathogens in semi-domesticated dogs residing in northern CambodiaInpankaew T., Hii S., Chimnoi W., Traub R.2016Parasites and Vectors
  9(1)
  55
  6Low risk for transmission of zoonotic Giardia duodenalis from dogs to humans in rural CambodiaInpankaew T., Inpankaew T., Schär F., Schär F., Odermatt P., Odermatt P., Dalsgaard A., Chimnoi W., Khieu V., Khieu V., Khieu V., Muth S., Traub R.2014Parasites and Vectors
  7(1)
  29
  7Seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive felids in ThailandThiangtum K., Nimsuphun B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Tunwattana W., Tongthainan D., Jittapalapong S., Rukkwamsuk T., Maruyama S.2006Veterinary Parasitology
  136(3-4),pp. 351-355
  24
  8Prevalence of Cryptosporidium among dairy cows in ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Sipipanth C., Stich R.2006Annals of the New York Academy of Sciences
  1081,pp. 328-335
  22
  9Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandInpankaew T., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sununta C., Zhang G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X., Jittapalapong S.2010Transboundary and Emerging Diseases
  57(1-2),pp. 42-45
  21
  10Epidemiology of toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Wongnarkpet S., Maruyama S., Lekkla A., Sukthana Y.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  41(1),pp. 13-18
  20
  11Prevalence of gastro-intestinal parasites of dairy cothailandJittapalapong S., Sangwaranond A., Nimsuphan B., Inpankaew T., Phasuk C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipat P., Anakewith T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 40-45
  20
  12Cats as potential mammalian reservoirs for Rickettsia sp. genotype RF2125 in Bangkok, ThailandPhoosangwalthong P., Hii S., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Traub R., Inpankaew T.2018Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
  13,pp. 188-192
  18
  13Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, ThailandKamyingkird K., Junsiri W., Chimnoi W., Kengradomkij C., Saengow S., Sangchuto K., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B., Inpankeaw T., Jittapalapong S.2017Agriculture and Natural Resources
  51(4),pp. 299-302
  18
  14Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Wongpanit K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Xuan X., Igarashi I., Xiao L., Jittapalapong S.2014Tropical Animal Health and Production
  46(2),pp. 487-490
  16
  15Prevalence and genotyping of cryptosporidium spp from dairy cow fecal samples in western ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Thompson R.A., Jittapalapong S.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  41(4),pp. 770-775
  16
  16Prevalence of Trypanosoma evansi infection causing abortion in dairy cows in central ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Inpankaew T., Sangvaranond A., Phasuk C., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Sarataphan N., Desquesnes M., Arunvipas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 53-57
  14
  17Molecular detection of tick-borne pathogens in stray dogs and rhipicephalus sanguineus sensu lato ticks from Bangkok, ThailandDo T., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Chimnoi W., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Pathogens
  10(5)
  14
  18Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Thadtapong N., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2015Acta Parasitologica
  60(3),pp. 459-461
  12
  19Molecular identification of cryptosporidium species from pet snakes in ThailandYimming B., Pattanatanang K., Sanyathitiseree P., Inpankaew T., Kamyingkird K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Phasuk J.2016Korean Journal of Parasitology
  54(4),pp. 423-429
  11
  20Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Phasuk J., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sunanta C., Zhang G., Aboge G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X.2009Onderstepoort Journal of Veterinary Research
  76(2),pp. 161-165
  11
  21Detection of zoonotic Bartonella species in ticks and fleas parasitizing free-ranging cats and dogs residing in temples of Bangkok, ThailandSaengsawang P., Saengsawang P., Saengsawang P., Kaewmongkol G., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Chimnoi W., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
  25
  10
  22Evaluation of hematological alteration of vector‐borne pathogens in cats from Bangkok, ThailandDo T., Kamyingkird K., Chimnoi W., Inpankaew T.2021BMC Veterinary Research
  17(1)
  7
  23Comparison of diagnostic technique for detection of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandSunanta C., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipas P., Maruyama S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 48-52
  4
  24Seroprevalence of Leishmania infection in domestic animals in Songkhla and Satun provinces, southern ThailandJunsiri W., Wongnarkpet S., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B.2017Tropical Biomedicine
  34(2),pp. 352-362
  3
  25Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, ThailandKhine N.O., Chimnoi W., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Saetiew N., Simking P., Saengow S., Jittapalapong S., Inpankaew T.2021Parasitology International
  83
  3
  26Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection from water buffaloes (Bubalus bubalis) in northeastern and southern ThailandInpankaew T., Thi Thuy N., Thi Thuy N., Nimsuphan B., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Chimnoi W., Boonaue B., Xuan X.2021Folia parasitologica
  68
  3
  27Molecular Detection and Genetic Characterization of Zoonotic Hookworm in Semi-Domesticated Cats Residing in Monasteries in Bangkok, ThailandPhoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Chimnoi W., Odermatt P., Odermatt P., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2023Tropical Medicine and Infectious Disease
  8(2)
  3
  28Molecular Identification of Culicoides Species and Host Preference Blood Meal in the African Horse Sickness Outbreak-Affected Area in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, ThailandKamyingkird K., Choocherd S., Chimnoi W., Klinkaew N., Kengradomkij C., Phoosangwalthong P., Thammasonthijarern N., Pattanatanang K., Inpankaew T., Phasuk J., Nimsuphan B.2023Insects
  14(4)
  3
  29Preliminary Study on Comparative Efficacy of Four Light Sources for Trapping Culicoides spp. (Diptera: Ceratopogonidae) in Prachuap Khiri Khan Province, ThailandChoocherd S., Pattanatanang K., Chimnoi W., Kamyingkird K., Tongyoo P., Tongyoo P., Phasuk J.2022Journal of economic entomology
  115(5),pp. 1719-1723
  2
  30Toxocara canis and Toxocara cati in Stray Dogs and Cats in Bangkok, Thailand: Molecular Prevalence and Risk FactorsPhoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Luong N.H., Wongwigkan J., Wongwigkan J., Wongwigkan J., Kamyingkird K., Phasuk J., Pattanatanang K., Thammasonthijarern N., Kengradomkij C., Chimnoi W., Odermatt P., Odermatt P., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2022Parasitologia
  2(2),pp. 88-94
  2
  31Companion Vector-Borne Pathogens and Associated Risk Factors in Apparently Healthy Pet Animals (Dogs and Cats) in Khukhot City Municipality, Pathum Thani Province, ThailandLuong N.H., Kamyingkird K., Thammasonthijarern N., Phasuk J., Nimsuphan B., Pattanatanang K., Chimnoi W., Kengradomkij C., Klinkaew N., Inpankaew T.2023Pathogens
  12(3)
  2
  32Prevalence, risk factors and genotyping of Cryptosporidium spp. from feces of dairy cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom ProvincesInprankaew T., Arunvipas P., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 58-62
  1
  33Isolation and in vitro cultivation of Trypanosoma evansi Thai strainsKamyingkird K., Chalermwong P., Inpankaew T., Ngasaman R., Tattiyapong M., Tiwananthagorn S., Chimnoi W., Choocherd S., Kengradomkij C., Klinkaew N., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M.2022Experimental Parasitology
  239
  1
  34Detection of Giardia duodenalis Zoonotic Assemblages AI and BIV in Pet Prairie Dogs (Cynomys ludovicanus) in Bangkok, ThailandKamyingkird K., Phoosangwalthong P., Klinkaew N., Leelanupat A., Kengradomkij C., Chimnoi W., Rungnirundorn T., Nimsuphan B., Inpankaew T.2022Animals
  12(15)
  0
  35Histopathology and virulence of an in vitro-adapted Trypanosoma evansi TEDC 953 strain (Thailand isolate) in micePhongphaew W., Wongsali C., Boonyakong T., Samritwatchasai T., Chimnoi W., Kamyingkird K.2023Veterinary World
  16(5),pp. 1008-1017
  0
  36Seasonal abundance of Culicoides imicola and Culicoides oxystoma in Prachuap Khiri Khan province, ThailandPhasuk J., Choocherd S., Panthawong A., Phoosangwalthong P., Chimnoi W., Kamyingkird K., Pattanatanang K.2023Agriculture and Natural Resources
  57(3),pp. 379-386
  0
  37Prevalence of Tritrichomonas foetus infection in cats in Bangkok metropolitan area and in vitro drug sensitivity testingLeelanupat A., Kamyingkird K., Chimnoi W., Nimsuphan B.2020Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
  21
  0