Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย

  Expertise Cloud

  BabesiaBuffaloCambodiacatcatsCowCryptosporidiosisCryptosporidiumCryptosporidium parvumDairy cattleDairy cowdairy cowsdogDogsectoparasitesELISAethyl-acetate centrifugationFasciola giganticaGastro-intestinal (GI) parasitesGiardia duodenalisGiardiasisHepatozoonHumansLatex agglutinationlatex agglutination testleishmaniasisMolecular detectionPCRSaraburi provinceSatun ProvinceSeasonal abundanceSemi-domesticated catsSeroepidemiologic Studiesseroprevalencesnakesoil-transmitted parasiteSongkhla LakeSorghum bicolorSorgoSSU rRNAstraystray catsstray dogsstray dogs and catsSurraSweet sorghumSynchronizationT.gondiitempletemple groundtemplesTgSAG1thai strainTheileria sppTotal conductanceToxoplasma gondiiToxoplasma gondii "toxoplasmosis Tritrichomonas foetusTrypanosoma evansiTrypanosoma evansi "Trypanosoma evansi typingvector-borneVector-borne pathogensVesicle like formVisceral leishmaniasiszoonoseszoonosisการกำหนดเวลาการขาดน้ำการเจริญเติบโตการตั้งท้องการติดเชื้อ Rickettsia felisการผสมเทียมการเพาะเลี้ยงเชื้อการรักษาการเหนี่ยวนำการตกไข่กีบขาข้าวฟ่างหวานความชุกความชุก โรคฉี่หนู กรุงเทพมหานครโค กระบือโคนมโคเนื้อจังหวัดสตูลจีเอ็นอาร์เอชช่องอกเชื้อที่นำโดยเห็บเชื้อลิชมาเนียตัวเก็บกักโรคทริปปาโนโซมปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแมวริ้นฝอยทรายโรคลิชมาเนียโรคอุบัติใหม่สุนัขสุนัขจรจัดหนู

  Interest


  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 16 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 72 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Prevalence of Trypanosoma evansi infection causing abortion in dairy cows in central ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Inpankaew T., Sangvaranond A., Phasuk C., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kamyingkird K., Sarataphan N., Desquesnes M., Arunvipas P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 53-57
   9
   2Seroprevalence of Cryptosporidium parvum infection of dairy cows in three northern provinces of Thailand determined by enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant antigen CpP23Inpankaew T., Inpankaew T., Jittapalapong S., Phasuk J., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sunanta C., Zhang G., Aboge G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X.2009Onderstepoort Journal of Veterinary Research
   76(2),pp. 161-165
   9
   3Cats as potential mammalian reservoirs for Rickettsia sp. genotype RF2125 in Bangkok, ThailandPhoosangwalthong P., Hii S., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Traub R., Inpankaew T.2018Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
   13,pp. 188-192
   9
   4Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, ThailandKamyingkird K., Junsiri W., Chimnoi W., Kengradomkij C., Saengow S., Sangchuto K., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B., Inpankeaw T., Jittapalapong S.2017Agriculture and Natural Resources
   51(4),pp. 299-302
   9
   5Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Thadtapong N., Kengradomkij C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2015Acta Parasitologica
   60(3),pp. 459-461
   8
   6Molecular identification of cryptosporidium species from pet snakes in ThailandYimming B., Pattanatanang K., Sanyathitiseree P., Inpankaew T., Kamyingkird K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Phasuk J.2016Korean Journal of Parasitology
   54(4),pp. 423-429
   6
   7Comparison of diagnostic technique for detection of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandSunanta C., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipas P., Maruyama S., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 48-52
   1
   8Molecular detection of tick-borne pathogens in stray dogs and rhipicephalus sanguineus sensu lato ticks from Bangkok, ThailandDo T., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Chimnoi W., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Pathogens
   10(5)
   1
   9Evaluation of hematological alteration of vector‐borne pathogens in cats from Bangkok, ThailandDo T., Kamyingkird K., Chimnoi W., Inpankaew T.2021BMC Veterinary Research
   17(1)
   1
   10Prevalence, risk factors and genotyping of Cryptosporidium spp. from feces of dairy cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom ProvincesInprankaew T., Arunvipas P., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Jittapalapong S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 58-62
   1
   11Detection of zoonotic Bartonella species in ticks and fleas parasitizing free-ranging cats and dogs residing in temples of Bangkok, ThailandSaengsawang P., Saengsawang P., Saengsawang P., Kaewmongkol G., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Phoosangwalthong P., Chimnoi W., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
   25
   0
   12Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, ThailandKhine N.O., Chimnoi W., Kamyingkird K., Kengradomkij C., Saetiew N., Simking P., Saengow S., Jittapalapong S., Inpankaew T.2021Parasitology International
   83
   0
   13Prevalence of Tritrichomonas foetus infection in cats in Bangkok metropolitan area and in vitro drug sensitivity testingLeelanupat A., Kamyingkird K., Chimnoi W., Nimsuphan B.2020Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
   21
   0
   14Seroprevalence of Leishmania infection in domestic animals in Songkhla and Satun provinces, southern ThailandJunsiri W., Wongnarkpet S., Chimnoi W., Kengradomkij C., Kajeerum W., Pangjai D., Nimsuphan B.2017Tropical Biomedicine
   34(2),pp. 352-362
   0
   15High prevalence of Ancylostoma ceylanicum hookworm infections in humans, Cambodia, 2012Inpankaew T., Inpankaew T., Schär F., Schär F., Dalsgaard A., Khieu V., Khieu V., Khieu V., Chimnoi W., Chhoun C., Sok D., Marti H., Marti H., Muth S., Odermatt P., Odermatt P., Traub R., Traub R.2014Emerging Infectious Diseases
   20(6),pp. 976-982
   91
   16The prevalence and diversity of intestinal parasitic infections in humans and domestic animals in a rural Cambodian villageSchär F., Schär F., Inpankaew T., Inpankaew T., Traub R.J., Khieu V., Khieu V., Khieu V., Dalsgaard A., Chimnoi W., Chhoun C., Sok D., Marti H., Marti H., Muth S., Odermatt P., Odermatt P.2014Parasitology International
   63(4),pp. 597-603
   70
   17Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in domestic goats in Satun Province, ThailandJittapalapong S., Sangvaranond A., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Khachaeram W., Koizumi S., Maruyama S.2005Veterinary Parasitology
   127(1),pp. 17-22
   70
   18Seroprevalence of Toxoplasma gondii antibodies in stray cats and dogs in the Bangkok metropolitan area, ThailandJittapalapong S., Nimsupan B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kabeya H., Maruyama S.2007Veterinary Parasitology
   145(1-2),pp. 138-141
   58
   19Canine vector-borne pathogens in semi-domesticated dogs residing in northern CambodiaInpankaew T., Hii S., Chimnoi W., Traub R.2016Parasites and Vectors
   9(1)
   33
   20Low risk for transmission of zoonotic Giardia duodenalis from dogs to humans in rural CambodiaInpankaew T., Inpankaew T., Schär F., Schär F., Odermatt P., Odermatt P., Dalsgaard A., Chimnoi W., Khieu V., Khieu V., Khieu V., Muth S., Traub R.2014Parasites and Vectors
   7(1)
   25
   21Prevalence of Cryptosporidium among dairy cows in ThailandJittapalapong S., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Sipipanth C., Stich R.2006Annals of the New York Academy of Sciences
   1081,pp. 328-335
   22
   22Seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive felids in ThailandThiangtum K., Nimsuphun B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Tunwattana W., Tongthainan D., Jittapalapong S., Rukkwamsuk T., Maruyama S.2006Veterinary Parasitology
   136(3-4),pp. 351-355
   20
   23Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in ThailandInpankaew T., Pinyopanuwut N., Chimnoi W., Kengradomkit C., Sununta C., Zhang G., Nishikawa Y., Igarashi I., Xuan X., Jittapalapong S.2010Transboundary and Emerging Diseases
   57(1-2),pp. 42-45
   17
   24Epidemiology of toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Inpankaew T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Wongnarkpet S., Maruyama S., Lekkla A., Sukthana Y.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
   41(1),pp. 13-18
   14
   25Prevalence and genotyping of cryptosporidium spp from dairy cow fecal samples in western ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Thompson R.A., Jittapalapong S.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
   41(4),pp. 770-775
   14
   26Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast ThailandInpankaew T., Jiyipong T., Wongpanit K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Xuan X., Igarashi I., Xiao L., Jittapalapong S.2014Tropical Animal Health and Production
   46(2),pp. 487-490
   13
   27Prevalence of gastro-intestinal parasites of dairy cothailandJittapalapong S., Sangwaranond A., Nimsuphan B., Inpankaew T., Phasuk C., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Kengradomkij C., Arunwipat P., Anakewith T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(1),pp. 40-45
   12